Lovable' een leerkracht VAV0 een leerkracht NA 1 een leerkracht lich. oef. een leerkracht N12 of N19 mm Esso) Esso service gaat steeds verder ontdek de service bij cappendijk cappendijk fP- Samen met Esso pakten zij de luchtver vuiling aan. Zij gingen over op de Schoon Rijden Code. En Esso lanceerde op die dag twee benzines met polyamideamine voor schonere motoren. Twee belangrijke stappen op de weg naar schoner rijden. schone motor Want de luchtver vuiling moeten we samen bestrijden. Met de juiste rijstijl en de juiste benzine. De Esso automobi listen die dit vorig jaar reeds inzagen, dienden het algemeen belang. Maar profiteerden er zelf ook van. Want schoon rijden is zuinig rijden. Hoe vol lediger de verbranding, hoe schoner rijdt en hoe zuiniger uw motor gaat lopen. Ook een reden om samen met Esso de lucht vervuiling te bestrijden. Esso Schoon Rijden Code VROOM DREESMANN Reisbureau „MUSA" Uw speciaal reisbureau voor zomerreizen o.a. Ook hebben wij speciale bejaardenreizen Schoon rijden hangt nauw samen met een schone, volledig juist afgestelde motor. Zowel stationair als onder belasting. Regeling van de lucht toevoer in uw carburateur bij stationair draaiende motor helpt wel iets, maar is lang niet voldoende. Esso Schoon Rijden Service is erop gericht uw motor op alle punten in conditie te brengen en te houden. Hij omvat onder meer: Esso benzines met polyamideamine om nieuwe motoren schoon te houden en oude, vervuilde motoren te reinigen. Uniflo: Een motorolie die is gemaakt om uw motor onder alle omstandigheden efficiënt, en dus zo schoon mogelijk, te laten draaien. Voortgaand onderzoek in de grootste aardolie-research- laboratoria ter wereld, in nauwe samenwerking met de automobielindustrie. U zult van de resultaten op de hoogte worden gehouden. Als altijd. Elektronische test-apparatuur op steeds meer Esso Servicenters. Bediend door vakbekwaam personeel dat beschikt over de volledige afstelgegevens van vrijwel alle autotypen. Bredase Schoolvereniging Boeimeer" Gevraagd bekwame LAMPE- KAPPEN- NAAISTER Hulsterweg 67, Kloosterzande. Tel. 413 Filiaal Europaolein 20. Hulst. Tel. 35241 VRIJDAG 5 MAART 1971 \knaf 11 juni vorig jaar zijn Esso automobilisten schoner en zuiniger gaan rijden. -ichone nieuwe motor- auto met benzine, zonder „polyamideamine" dezelfde auto met een nieuwe Esso benzine gereden afstand 1Houduw motor inperfecte conditie In een goed onderhouden motor verbrandt benzine met maximum rendement. En met minder schadelijke bestanddelen in de uitlaat- gassen. Laat uw motor daarom minstens twee keer per jaar inspecteren. 2. lërmijdoverbelasting van uw motor Rijden in een te hoge versnelling betekent overbe lasting van de motor. Die functioneert daardoor minder goed en de benzine verbrandt minder efficiënt. Dat be tekent verspilling van brand stof en meer luchtver ontreiniging. 3Gebruik uw choke sporadisch Hoe meer u de choke hanteert des te meer benzine u verbruikt. Gevolg: sterkere luchtverontreiniging door inefficiënte verbranding. Gebruik de choke dus alleen als het noodzakelijk is. 4, Laat de uitlaat geregeld controleren Een lekke uitlaat is niet alleen gevaarlijk, maar kart bovendien de hoeveelheid schadelijke bestanddelen in de uitlaatgassen vergroten. Uitlaat-controle behoort dus bij elke servicebeuru 5. Zet de motor afals uw auto stilstaat Een lopende motor veroorzaakt plaatselijk veel meer luchtverontreiniging als uw auto stilstaat, dan wanneer hij rijdt. Indien tl wat lang moet wachten, zet de motor dan af. 't Is beter voor uw auto en voor de lucht. C J Stationsstraat 97, Waalwijk. Tel. (04160) 34944. Oostenrijk, Italië, Zwitserland, Spanje, Mallorca, Frankraijk en Duitsland zowel met de mogelijkheid van Bus-, Vlieg-, Boot als Treinreizen. Vraagt vrijblijvend inlichtingen, en ons gratis reisprogramma Samen gaan we door: Esso Schoon Rijden Service .HSL Jti Deel van checklist met afstelgegevens bij Esso dealers. Algemene school voor H.N.O. Boeimeersingel 10 te Breda, vraagt per 1 augustus 1971: volledig rooster, volledig rooster, volledig rooster, voor 20 lesuren. Alleen bevoegde krachten gelieven te solliciteren. Nadere inlichtingen worden verstrekt door de directrice: Mej. H. de Jong. Sollicitaties te richten aan het Bestuur. voor thuiswerk Zeer hoog loon. Brieven onder no. SG10181D bur. blad. Renault 16 1565 cc 9767,— L Renault 16 TS 11158, Super Automatic' 14510,— Een Renaultrijder koopt niet alleen een merk dat 70 jaar bestaat. Hij koopt er ook onze service bij. Kundige monteurs, mo derne apparatuur en onze ervaring. Daar door kunnen wij met vaste reparatietijden werken. En onze ouderwetse opvatting van dienstbetoon betekent dat Renault- rijders niet alleen klant zijn maar zich ook klant voelen. Alle Renaults zijn reeds op de fabriek tegen roest beschermd met TECTYL-ML. 126 Prijswijzigingen voorbehouden-Prijzen inclusief BTW at importeur

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 12