Serie incidenten in ij shockey-toernooi Overwinning van Atje Keulen in Inzeil „IK MOEST IETS GOED MAKEN" HTCC NEEMT AFSTAND VAN TILBURG KOPSTOOT SCHAKELT DOORENBOSCH UIT Kisner: z rit naar Valencia BERMI KLOPT MOT I ER BLESSURE SCHRIJVERS Bols Drents titelhouder In Westbrabantse derby sport TELEFOONTJE Zegf 5e op 2 afstanden Verraste Uitslagen VIERDE SPORTPAGINA VAN MAANDAG 1 MAART 1971 (Van onze sportredactie) DEN HAAG De tweede dag van het toernooi om het wereldkam pioenschap ijshockey in de groep C heeft, met name in de wedstrijd Bulgarije - Nederland in Geleen, een serie incidenten opgeleverd. Meer nog dan de 07 nederlaag was het optreden van de Nectar r ndse ploeg in sportief opzicht een decep tie. Een dieptepunt werd bereikt toen alle spelers zich vergaten en zich in een enorme vechtpartij stort ten, waaraan ook de arbiters niet ontkwamen. Zij waren overigens de oorzaak van de moeilijkheden door zwakke interpretatie van de spelre gels en een aantal uitermate onge lukkige ingrepen, culminerend in de foutieve aangifte van een doelpunt ten nadele van Nederland. Oosteuropese teams hebben overi gens al na de tweede dag aange toond, zat zij waarschijnlijk niet van het kampioenschap zullen kunnen worden afgehouden. Roemenië en Hongarije (resp. 6—1 tegen Dene marken en 76 tegen de goed partij biedende Engelsen) staan nu al bo venaan en de verwachting is dat Bulgarije, na de vertrouwengevende score tegen Nederland, zich spoedig bij hen zal voegen. België is zonder meer de zwakste van de acht. De mannen van captain Braas hebben na twee ontmoetingen het rampzalige doelsaldo van 33 te gen. In totaal 6700 toeschouwers be zochten de wedstrijden op de twee de dag. Bulgarije - Nederland oefen de de grootste aantrekkingskracht uit: 2200 man. Hongarije, een van de favorieten voor de eindzege in de C-groep van het wereldkampioenschap ijshockey, heeft op de tweede dag van het toernooi bijna een verrassende ne derlaag geleden tegen outsider Groot-Brittannië. De Britten hadden vijf minuten voor het einde zelfs een 65 voorsprong, maar in de resterende tijd bleek hun enthousi asme niet te zijn opgewassen tegen de nuchterheid van hun tegenstan ders. Overigens was de strijd nog geen vier minuten oud, toen er plotseling een grote verwarring heerste in het Britse kamp. De scheidrechters stuurden namelijk Bob Brennan, een der beste verdedigers in zijn ploeg, van het ijs, zonder dat deze iets misdaan had. Bleek dat Brennan niet stond ingeschreven op het offi ciële wedstrijdformulier. Dat nota bene door zijn eigen coach was on dertekend. Protesten van coach Car lisle hielpen niets en de wedstrijd werd zonder Brennan voortgezet. Althans dat was de bedoeling van de leiding. Maar even lager bleek hij onder een ander nummer te opereren, waarna het eerstgenoemde zich her haalde. Een telefoontje met de scheidsrechter van de internationale federatie, de Zwitser Hauser, die in Geleen de wedstrijd Nederland Bulgarije volgde, loste alle proble men op en Brennan mocht toch spe len. Inmiddels was echter de eerste speelperiode voorbij en de Britten, die vanaf het incident de toeschou wers op de hand hadden gekregen, keken tegen een 31 achterstand aan. In de tweede preiode echter wer den zij bezield door een groot en thousiasme en de Hongaren werden duidelijk verrast, waardoor de derde speelperiode inging met een 54 stand voor Hongarije, hetgeen voor Britten in hun voorbarige o ver win- beide partijen nog alle kansen ningsroes maakten, snel en nuchter overliet. Gestimuleerd door eer) af. Precies 1 minuut en vrijfentwin- massaal „go, Britain, go", veroverde tig seconden voor het einde zwiepte underdog Groot-Brittannië zelfs een Horvath de winnende treffer in het 65 voorsprong, maar toen was het ook gedaan. Hongarije met het verlies voor ogen herstelde zich prachtig en strafte de fouten, die de Britse doel. De uitslagen van de zaterdaga vond gespeelde wedstrijden: INZELL (ANP) Atje Keulen-Deelstra heeft dan toch nog op het eind van het voor haar zo pechvol verlopen schaatsseizoen een inter nationale wedstrjjd over de vier afstanden 500 meter, 1000 meter, 1500 meter en 3000 meter gewonnen. Tijdens de slechte weersomstan digheden bleef de 32-jarige Friezin dit weekeinde op de haan van Inzeil, waar zij vorige week tijdens de ISU-sprintkampioenschappen een bronzen medaille door een val verspeelde, de nationale en inter nationale concurrentie (zonder Stien Kaiser, die de ploeg de rug had toegekeerd), ver voor. Het leverde Atje Keulen, vorig jaar nog Neder lands en wereldkampioene, dit jaar zonder titels, een gouden schaats van zestig gram op. „Het ging geweldig", zei de Irnsumse na afloop opgetogen. „Ik moest tenslotte nog wat goedmaken". 46.67, 10. Ans Schut, Ned. 47.02, 12 Tuula Vilkas, Finl. 47.38, 13. Tome Biermann, Noorw. 48.24, 14. Rieneke Demming, Ned. 48.26. 1000 meter: Atje Keulen-Deelstra, Ned. 1.33.2, 2. Tuula Viilkas, Pin 1.33,5, 3. Diana Holum, Vst. 1.33,8, 4. Dis both Berg, Noo 1.34.1, 5. Siigrid Sundby, Noo. 1.34,1, 6. Rieneke Demming, Ned. 1.34,3, 7 Arje Kon- toila, Finl. 1.34,7, 8. Anne Hemniing, Vat. 1.35,1, 9. Ans Schut, Ned. 1.36,5, 10. Trijnie Rep, Ned. 1.37,0, 16. Alke Falkena, Ned. 1.39,5. 1500 meter: 1 Atje Keulen-Deel stra 2 min. 23 sec., 2. Rieneke Dem ming 2.25,2, 3. Diana Holum 2.25,7, 4. Tuula Villlcas 2.26,6, 5. Lisbeth Berg 2.26,8, 6. Ans Schut 2.27,0, 7. Sigrid Sundby 2.27,6, 8. Trijntje Rep 2.28,7, 9. Kiratde Biermann 2 29,1, 10. Arja Kantola 2.23,0, 11. Akke Falke na 2,32, t. 3000 meter: 1. Rieneke Demiminig 4.57,4, 2. Tuula Vilkas 5.03,1, 3. Atje Keulen 5.03,5, 4. Ans Schut 5.04,8, 5. Diana Holum 5.07,5, 6. Lisbeth Berg 5 08,3, 7. Signid Sundby 5.12,2, 8. Arja Kantola 5.14,4, 9. Kirsti Bier- martn 5.15,7, 10. Akke Falkena en Trijnie Rep 5.16,6. Eindstand: 1. Atje Keulen 189.653 punten, 2. Diana Holum 192.807, 3. Lisbeth Berg 193.176, 4. Rieneke Demming 193.377, Tuula Vilkas 193.714, 6. Sigrid Sundby 193.883, 7. Ans Schut 195 070, 8. Arja Kantola 196.040, 9. Trijnie Rep 197.304, 10. Kirsti Biermann 197.887, 12. Akke Falkena 202.127. Bij de wedstrijd Bulgarije-Neder- land (7-0) dreigde een massale vecht partij, waarbij alle spelers betrokken waren. Geleen: Burgarije - Nederland 7— 0 (4—0, 1—0, 2—0). Rotterdam: Roemenië - Denemar ken 6—1 (0—0, 2—0, 4—1). Tilburg: Hongarije - Groot Britta- nië 7—6 (3—1, 1—2, 3—3). Utrecht: Frankrijk - België 181 (7—0, 7—0, 4—1). Na de tweede speeldag is de stand: Roemenië 2 2 0 0 Hongarije 2 2 0 0 Groot-Brittannië 2 10 1 Frankrijk 2 10 1 Bulgarije 2 10 1 Nederland 2 10 1 Denemarken 2 0 0 2 België 2 0 0 2 (Van onze sportredactie) ROTTERDAM Voor het eerst sinds zijn komst bij NAC was Daar Schrijvers niet van de partij. Schrij vers had bij de laatste training eet! knieblessure opgelopen, waardoo- spelen niet mogelijk was en het ziet er naar uit dat dit nog wel enige tijd zo zal zijn. Deo Canjels: „We wieten mog niet helemaal wat het is. Vermoedelijk is het geen meniscus, maar iets niet de kniebanden. Zodiets kun je niet pre cies vaststellen. Dat moet je evc - aanzien. Gelukkig heeft het wegval len van Daan het moreel von de ploeg oiet aangetast. Dat is wel gebleken in de strijd tegen Spart: waair nota bene ook Bish niet va n de partij was wegens griep, terwii. Kitzmaim en Vermeulen waren nel hersteld van griep. Gelukkig heb ben die twee zich kranig geweerd Tocih hoop ik dat de blessure van Daan mee zal vallen, want hij is voor ons een goede kracht. Enfin, hij is bij dokter Smilthuis geweest en het ziet er in ieder geval niet naar uit dat het meniscus is. Geluk kig, want dan waren we hem lang kwijt geweest. ASSEN (ANP) Voor de eerste keer in zijn loopbaan heeft de natio nale schaatskampioen Jan Bols de gewestelijke titel van Drente be haald. Bols had zaterdag op de kunst ijsbaan van Assen alleen concur rentie te duchten van de vorige titelhouder Harm Kuipers, die op drie afstanden tweede werd achter 4 13- 2 4 14-12 2 24- 9 2 19- 8 2 13- 7 2 3-8 0 2-9 0 3-36 de nieuwe kampioen. Ans Schut: teleurstellende zevende plaats Na de twee afstamden van zater dag had Atje Keulen-Deelstra al een voorsprong van ruim anderhalf punt op de Amerikaanse Diane Holum, opgebouwd. De Nederlandse werd tweede op de 500 meter in 45,27 ruim achter de Amerkiaanse wereld recordhoudster Ann Henning, die 44 02 seconden nodig had. Op de 1500 meter was Atje Keulen opper machtig met een tijd van 2 minuten en 23 seconden precies. Opvallend was de goede verrichting van Riene ke Demming, die in 2.25,2 tweede werd. (Van onze sportredactie) ZWOLLE „Ik voel me geno men". De 26-jarige Hagenaar Jan Oosterveen vond zich tekort gedaan in zijn gevecht tegen de Noordhol lander James Vrij op de tweed» avond van de Nederlandse bokskam- pioenschappen. „Als het een partij was geweest, waarbij niets op het gevonden. Die jongen wordt tenslot- spel stond, had ik het niet zo erg te gebracht. Voor kampioenschap pen, waarvoor ik ook hard gewerkt heb, is het echter moeilijk te accep teren. Bovendien is het voor mij al bijzonder lastig om vrij te krijgen voor training". De discothèquemana- ger van het Amsterdamse Hilton- hotel had recht van spreken, want Vrij, door de juryleden met 41 tot winnaar gebombardeerd, mocht totaal geen aansprak maken op de zege. Oosterveen: „Mijn tegenstander was zelf verbaast dat hij had gewonnen. En ik wist voor mij zelf dat ik beter was geweest. Dat merk je wel als je bezig bent". Oosterveen deelde in derdaad meer treffers uit dan zijn tegenstander, die een grote aanleg niet kan worden ontzegd, maar nog routine tekort om het in deze titel- De duizend meter leverde zondag ook een overwinning op voor Atje Keulen-Deelstra (1.33,2), Rieneke Demming, die op de kilometer voor haar doen venraste met een zesde plaats, werd later eerste op de 3000 meter. Zij bleef met 4.57,4 als enige onder de vijf - minutengrens. Atje Keulen had aan haar derde plaats ruim voldoende voor de eindzege. Ans Schut kon niet overtuigen en kwam in het klassement niet verder dan de zevende plaats. 500 meter: 1. Anne Henning, VS 44.02, 2. Atje Keulen-Deelstra, Ned. 45.27, 3. Sigrid Sundby, Noorw. 45.60, 4 Lisbeth Berg, Noorw. 45.81, 5 Mary Saxton, VS 45.94, 6. Diana Holum, VS 46.09, 7. Arja Kantola, Finl 46.29, 8. Trijnie Rep, Ned. 46 4Ï 9. Kirstie Biermann, Noor. VALENCIA (ANP) De Span jaard José Lopez Rodriquez heeft zondagmiddag de wielerronde van De Levant gewonnen na een hard gevecht met zijn landgenoot Lnis Ocana, die voor de aanvang van de laatste etappe een achterstand had van slechts een seconde. De laatste etappe werd gewonnen door de Nederlander Peter Kisner, die de 64 kilometer van Bunol naar Valencia aflegde in een uur 28 mi nuten en negen seconden. De Spaanse wielrenner Domingo Perurena won zaterdag de vierde etappe een rit over 208 km. van Benidorm naar Bunol. De Nederlan ders Kisner en Hoekstra eindigden als derde en vierde. VIERDE ETAPPE: 1 Perurena (Spa) 208 km. in 6 uur 34 min. 27 sec., 2 Linares (Spa) 6.34.48 3 Kisner (Ned) 6.35.45, 5 Hoekstra (Ned) 6.35.50, 5 Lopez Ro driguez (Spa) 6.36.04, 7 Ocana (Spa) z.t., 8 Gonzalez Linares (Spa) z.t. 9 Sohet (Bel) z.t.. 10 Gerrits (Ned) z.t. VIJFDE ETAPPE: 1 Kisner 1.28.09, 2 Perurena (Spa) z.t., 3 Silloniz (Spa) z.t., 4 Serpenti (Ned) z.t., 5 Wright (GB) z.t. EINDUITSLAG 1 Lopez Rodriguez (Sp) 23.43.18, 2 Luis Ocana (Sp) op 1 sec., 3 Zurano (Sp) op 50 sec., 4 Toree (Sp) op 6.24, 5 Uribezubia (Sp) op 6.31, 6 Ventura Diaz (Sp) op 6.36, 7 Sohet (Belg) op 6.40, 8 Echevarria (Sp) op 6.40, 9 Rossiers (Fr) op 6.44, 10 Gerrits (Ned) op 6.45. 6 strijd nog veel verder te brengen. De beslissing van de jury Ooster veen tot verliezer uit te roepen, was een groot schandaal. Ook de Hui- zenaarspupil Star. van de Dries- sehe dankte het aan een aanvechtba re beslissing - zij het iin veel minde re maite dan Vrij - dat hij een ronde verder kwam. Waarschijnlijk gaf de openbare waarschuwing, die zijn te genstander, de Maatstrichtenaar Guus Bleus in de derde ronde we gens herhaaldelijk klemmen kreeg, die doorslag bij de deskundigen. Maar dit zou volkomen onterecht zijn. omdat de Limburger de slotron- de duidelijk op zijn naam bracht. En in dart geval wordt immers een openbare waarschuwing niet in het puntentotaal verdisconteerd. De trai ner van Bleus, Louis Berkhof, zei na afloop onomwonden: „Ze hebben hem besodemietert. Met mii ziin ze nog niet klaar..." Bij beide uitspraken liet het pu bliek, slechts in bescheiden getale naar de Stilo-snorthal in Zwolle ge trokken, duidelijk zijn ongenoegen blijken met fluitconcerten. Er was trouwens nog een beslissing, die veel wrevel opriep. In zijn partij in het weltergewicht liep Jan Dooren bosch door een kopstoot van André Rutze een blessure op onder zijn linker wenkbrauw. Aanvankelijk liet scheidsrechter Mercey de Bos schenaar toestemming door te bok sen, maar toen de wond hevig begon te bloeden werd het gevecht op ad vies van dokter Van Win gestaakt. Doorenbosch stond op dat moment ver op punten voor. Rutze werd winaar verklaard. Uitleg van de mi- crofonist: „Donderdag is de volgen de ronde en Doorenbosch kan dan niet boksen". Volgens het reglement van de NBB wordt - als door een blessure de strijd beëindigd moet worden na de eerste ronde - degene, die op punten voorstaat winnaar. Dat men voor deze kampioenschappen, waar bij de rondein kort op elkaar volgen een uitzondering maakt, is wel be grijpelijk beide boksers zijn an ders immers uitgeschakeld - maar dat dient men dan tenminste tevo ren wel aan alle betrokkenen mee te delen. En daarmee bleef de NBB in gebreke, want noch boksers, noch trainers, nog diverse officials waren niet op de hoogte van dezp maatregel. Voor Jan Doorenbosch was het wel een zeer treiste ervaring. Door een kopstoot geëlimineerd. „Het lijkt wei of ik altijd pech moet hebben", verklaarde de Bosschenaar in de l kleedkamer, niadat zijn trainer en vader, ex-prof Pierre Doorenbosch de oogwond had dicht gestift. Het was temeer dramatisch voor de 25- jarige PTT-ambtenaar, dat hii sinds zijn rentrée in het najaar Doren bosch is door een blessure geruime tiid uit de wedstrijdsport geweest - nog maar eenmaal verloren had. van een Brit, ook al door een verwon ding, terwijl hij ver voor stond. Doorenbosch' een broer van Neder lands kampioen Pierre jr., had echt ziin zinnen op dit kampioenschap gezet. „Ik heb er helemaal naar toegeleefd. En dit was de kaïns van mijn leven. Pas in de finale had ik Van Schaik of Baars ontmoet", aldus de onfortuinlijke Brabantse techni cus, die in december op indrukwek kende wijze de zuidelijke titel greep". Voor zijn tegenstander, die zich voortdurend bezondigde aan hangen, en die vrij passief was. had Doarenbosch geen goed woord over. „Die jongen deed zo vreemd. In de tweede ronde kreeg ik zes a zeven kopstoten. Ik durfde hem daarna gewoon niiet meer aan te vallen". (Van onze hockeymedewerker) BREDA Voor de eerste maal na het gesloten seizoen rolde de hoc keybal weer over de groene velden. Of de hockeystop de oorzaak is wordt enigszins in twijfel getrok ken, maar enkele verrassende resul taten duidden daar toch op. Tot die verrassingen behóórden de draw van Tilburg, de nederlaag van Zwart Wit, de struikeling van de Cadetten, het puntenverlies van DES en in de damessector de grote nederlaag van Waalwijk, het gelijke spel van Push en de misgreep van Zwart Wit Het was in de le klas heren een goede dag voor HTCC. De Eindho- vense ploeg behaalde weliswaar een benauwde zege op stadsgenoot Eind hoven, maar kregen de kampioens- wind volledig in de zeilen. Concur rent Tilburg moest n.l. in de thuis wedstrijd tegen EMHC met een doelpuntloze draw genoegen nemen. Mede hierdoor heeft HTCC afstand van Tilburg genomen, 's Hertogen bosch raakte, dank zij de overwin ning op Oranje Zwart, enigszins uit de gevaarlijke zone. Venlo hand haafde zijn goede positie op de ranglijst door een zege op het be zoekende MOP. Op eigen bodem du elleerde Breda met MEP. Het was een strijd met weinig hoogtepunten, waarin de gastheren hun licht vel- doverwicht in de tweede helft niet in doelpunten wisten uit te drukken. Het sterkste deel van het elftal was ongetwijfeld de defensie, die de vij andelijke voorhoede geen enkele kans weggaf om het heiligdom van doelman Van Campenhout te bena deren. De Bredase voorhoede was niet bij machte de niet altijd solide sluitende MEP-defensie te doorbre ken. Slechts éénmaal is de thuisclub heel dicht bij een doelpunt geweest. De door De Keijzer n a zijn solo actie, ingeschoten bal kon nog juist door een der backs van de doellijn worden geslagen. Een dubbel blanke stand was het eindresultaat. De stand: HTCC 15-23, Tilburg 15-20, Ve'nlo 15-18, MEP 15-17, EMH C15-16, MOP 15-14, Breda 15- 13, 's Hertogenboseh 15-11, Oranje Zwart 15-10, Eindhoven 15—8. Het begint er in de 2e klas A op te lijken dat Liberty het kind var, de degradatie-rekening gaat worden De Dongenaren sloten n.l. hun be zoek aan HOCO met een nederlaat af. Mede-degradatiekandidaat W;> rande haalde echter het krass staaltje uit in de uitwedstrijd vai Zwart Wit te winnen. Het was eei slechte wedstrijd, waarin de mins' slechte ploe g door Poppelaars 1 zege een feit maakte. Push kwam ii Tilburg in de ontmoeting tegen Fo ward tot een verdienstelijke eindrt sultaait. Het werd een puntenverd üng, waarin doelpunten te duur wa ren. Bij de dames (le klas) vonde' slechts twee wedstrijden doorgan De Eindhovense derby EMHC HTCC eindigde in een doelpuntlo: draw, waarmee HTCC dik tevrede zal zijn. In de ontmoeting Venlo - Hertogenboseh kwamen beide partii en evenmin tot doelpunten. In de 2e klas A komt Breda in het zicht van de kampioenshaven. De Bredase dames versloegen Tempo met 20 door twee treffers van E Veen. De wedstrijd Push Uder (00) was zeker niet van groot gehalte. Mede door het vrij hobbel i ge veld vielen er aan beide kante: nogal wat misslagen. Forward, de enige concurrents van Breda, zegevierde met moeite over Keep Fit. Teleurstellend waf het eindresultaat van Waalwijk bij het bezoek aan HOCO. dat voor dt eerste maal in dit seizoen het zoet der overwinning mocht proeven. BREDA De drie leiders in de ere divisie heren toonden ook deze week hun aparte klasse. Deltalloyd stond in Enkhuizen aan DTS slechts 19 punten toe. Eminent Blokeer gunde Orawi 22 tegenpunten en Valuas hoefde in drie sets slechts 23 tegenpunten af te staan aan EW. HML is nu duidelijk opge rukt naar de vierde plaats dank zij een 3-0 zege bij HVS. Libanon miste die kansen door in Zeist de zege aan Cito te laten. De eerste winst van Zeistse ploeg brengt nu onderaan wat meer spanning. Tornado miste zijn kans tegen SFC, dat met 3-1 de pun ten ui Tilburg weghaalde. Bij de dames liet Vredestein een steek vallen tegen SFC. Bekkerveld, dat met 3—0 van AMVJ won, heeft de voorsprong nu vergroot tot 8 punten DOS stelde teleur dor met 31 van Boemerang te verliezen. Terwijl Rapid de winst thuis hield tegen Valbovol, erloor Karanoi kans loos bij Octopus. v De eerste hoofdklassekampioen is bekend. Door een 31 zege bij Tu- pos is Odulphus nu onbereikbaar geworden voor een zevental achter volgers die nu een felle strijd voe ren om de tweede plaats. Petrus en Paulus moest die plaats afstaan aan Bekkerveld, dat die nu moet delen met Bermi dat de West-Brabantse derby van Moller won. De Roosen dalers moesten daarvoor eerst een 21 achterstand wegwerken, wat tegen de utstekende verdediging van de Bergen op Zoomse ploeg geen gemakkelijke zaak was. Hajraa zorgde voor een onverwacht succes door Hevok te kloppen. Een feit dat door Rapid niet op prijs zal worden gesteld. Bij de dames kreeg There- sia geen voet aan de grond tegen Valuas. Orawi bleef in de running door een knappe 31 zege op Ener- go. Onder aan de ranglijjst is er enorme spanning Door de overwin ningen van PSV en Hevok en VCT op Ekspalvo zijn er ineens 5 kandi daten voor de voorlaatste plaats. In de overgangsklasse dames bleef het rustig. MOC wees LVC met 30 terug en ok Sarto, tegen OVOCO, en Dynamo, tegen Marathon, maakten geen fout. Onderaan gaat het voor KWC de verkeerde kant op. Met 30 verloor het de belangrijke strijd tegen Karanoi 2. Bermi-Ly- ceum bracht minder spanning van was verwacht. Bij de heren ging Tornado door de knieOn voor een zeer sterk Juliana Lyceum maakte geen fout tegen Ma tador en ook voor LVC, 31 tegen Delta 2, en vor VC Breda, tegen Flits, waren er zeges. EGVC had in eigen huis geen afdoend verweer tegen Olympus In afdeling 7 over- leegde Willem II een 20 achter stand tegen Sarto, dat daardoor werd uitgeschakeld. VC Breda 2 was kansloos tegen PSV en Atak kreeg geen voet aan de grond tegen Karanoi.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 12