muela stapte weg van •llywood naar rlijn even in tversum uit Slirley Bassey op AVRO -otm&sats §§fl| A w NEDERLAND I NEDERLAND II: BELGIë (Nederlands) BELGIë (Frans): FRANKRIJK (Rijssel): DUITSLAND I: DUITSLAND II: NEDERLAND I NEDERLAND II: BELGIë (Nederlands) BELGIë (Frans): FRANKRIJK (Rijssel) DUITSLAND I: DUITSLAND II: SLECHTE SPIJSVERTERING 6 FEBRUARI 1971 Amsterdam en de Hilversumse tv-studio's dwaalde twee jeleden een hip Duits ding, ietwat terughoudend, maai- ;eerd vriendelijk, dat zich nog Steeds loopt te verbazen |ar eigen voorspoedige levensloop. De eerste stap heeft jds zelf gemaakt. Nadien zijn het mannen geweest, die telkens zulk een wending hebben gegeven, dat thans Heimat aan haar voeten ligt en dat Amerika daar de' Idselen voor treft. de 27-jarige Berlijnse zangeres Manuela, die vanavond in van de Mounties twee liedjes zingt: ,Verliebt in Amsterdam' lorgen in der Kastanienallee'. Op 12 februari glijdt zij weer over het scherm in de Johnny- en Rijk-show met het liedje eindelijk een ogenblikje It zakt' ze gemütlich achter- de pluche om over haar te debatteren en om van order te vernemen hoe |e haar kans acht op het in gaan van haar liefste kinderen van een man die zal verlaten. Zij heeft in enwereld ellende genoeg echtscheidingen en is ban haar ideaal bereid; het- beperken tot de keuken. og vrij (zu haben noemt lin Duitsland) en maakt er pim van dat haar dat moei- heeft gekost, want" het ^>unt geeft zij toe is nou zij zo vaak verliefd is. Sjd weer viel zij terug op fcte liefde, de gitaar, Waar- lopstaat en naar bed gaat. die als 14-jarig meisje van geld, dat zij als fabrieks- lerdiende. Zij heette toen Wegener, middelste doch- en tamelijk groot Berlijns zin en had van haar va- |ren gekregen, dat ala zij zo gitaar wilde, zij deze dan maar zelf moest verdienen. Als sol- deerster voor 200 gulden in de maand kwam zij pas 's avonds tot leven als zij jeugdavonden vol zong op de golving van snerpend snaren spel. Jongens genoeg om haar heen; maar toen de eerste man in haar leven, Peter Meisel, een producent die de marken zag dansen op het ritme van Doris' lijflied „Schuld war nu der Bossa Nova". Voor zijn rekening- liet. hij er een Schalplatte van persen, die als een wervelstorm huis hield op de Duitse hitparade. Eendagsvlieg van een bijdehante Berlijnse, vonden kleingelovigen.- Doris echter wapende zich met een 1 groot geloof in zichzelf en rende van! de ene naar de andere': zang, dans, toneel, muziek en spraak. Intussen voegde zij nog wat schlagers toe aan haar repertoire met als ander hoog tepunt haar diepste intentie: „Ich gebe alles und noch viel mehr". Welken van miljoenen Schalplat- ten trokken over Duitsland. Het re gende gouden platen en andere lof-» glitters. En toen kwam de tweede man in haar leven, Kuirt Frings,- een" Amerikaanse agent uit -de showbiz, die mensen als Audrey Hepburn, Shirley Maclain, Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis in de mallemolen van het succes heeft ge plaatst. Hij kwam naar een feestje en legde haar al de volgende dag een., contract ter tekening voor. Sindsdien zit Doris zeker zo vaak in Amerika als in Duitsland. Zij veran derde haar naam, volgde een snel- cursus Engels en kwam in de tv- show van Joey Bishop, waarna de Amerikaanse kijkers haar tot hun bloedeigen lievelinge kozen. Vslgen.de.roagnd. zit Manuela weer in Hollywood. Voor plaatjes, tv- werk en zaaloptredens. Intussen vergeten de Duitse tieners haar niet. Zij lopen de zaken plat, waarin Mapuela haar geld heeft gestoken met mode n-aar eigen smaak gesne den" onder- de - titel „Star Boutiques Manuela". Dit alles tegen billijke prijzen, om niet te zeggen „billig", want Manuela weet nog maar al te goed, dat zij zelf ook eens rond moest komen van 200 gulden in de mattod. Als <qteiy »l&atiBij:- '-haar.eecéte,meter, pulgiek van tienermeisjes niet los, te ïheer waar het ook nog lekker oplevert. DE NOS-radio zal in rechtstreekse uitzendingen aandacht besteden aan de wereldkampioenschap hardrijen op de schaats voor dames dat van daag en morgen in Helsinki wordt gehouden. Zaterdag 6 februari worden er tussen 15.00 en 18.00 uur via Hilver sum 3 rechtstreekse reportages uit gezonden van de 500 en de 1500 meter. Zondagmiddag 7 februari kan men tussen 12.00 en 17.00 uur via Hilversum 3 rechtstreekse reporta ges horen vande 1000en 3000 l vl-p vier weken geleden or de AVRO-televisie een genomen rond de Engelse Shirley Bassey, die, zoals jüjk wordt begeleid dioor de •dan Fahay. f>nd van 21.15 tot 22.05 uur rland 1 komt deze kleuren- op het scherm. Sherley 5) brengt „What about to- Sfesterday", I heard the ome on baby", light my nust know", „What are you rest of your life?",' „I who hing", „I'll never fall in „The lady is a tramp", I", „As I love you", ,,So- „This is méy life", „Rhe he hill", „Spinning wheel" lerday when I was young" ]re. Bassey beheerst haar vak vingertoppen. Wisselvallig [il heftig heeft zij zich uit microfon. Zij boeit haar |anaf het moment, dat zij op el of voor de camera's ver dat de bundels van de Irpers of de lensen haar slaten. Wie Shirley Bassey Rkt in de eerste plaats aan wereldberoemd geworden Iger", het thema uit de ge- ge James Bond-film,waarin Seen indrukwekkend stemge luid, een genuanceerde voordracht en een gloedvolle presentatie de bij naam verwierf .Tigress of song". De naam maakte in ruim een maand geleden nog waar toen zij tijdens het zingen een rib brak. Commen taar van de dokter, „Valt me mee dat ze nog niet eerder haar hele borstkas heeft stukgezo-ngen". De successen, die Shirkey Bassay als zangeres tot nu toe heeft ge oogst, worden in haar privéleven slechts geëvenaard door het tragi sche verloop van'een aantal liefdes perikelen. In dit televisieprogramma zijn de decors van Mia Schlosser, de Belich ting wordt verzorgd door Bert Klos en het geluid door Karei Sarton. De technische realisatie berust bij Hans Huisdier. De produktie en regie heeft Theo Ordeman. De NOS-televisie zal in'lïét'prö- grarrima „Studio S>port" op zondag avond 7 februari van 19.30-2(100 uur en van 21.10 tot 21.35 uur via Ne derland 2 aandacht besteden aan de wedstrijden in Helsinki. Het wekelijkse KRO-radiopro- gramma .„Goal" wordt 'vanavond uit gezonden vanuit Helsinki. Samen stellers zijn weer Theo Koomen en George Tor. In het televisieprogramma Studio Sport wordt behalve aan schaatsen aandacht besteed aan d-e rugbywed strijd Schotland-Wales en de indoor- atletiekwedstrijden te 's-Hertogen- bosch. In het sportprogramma „Langs de Lijn", van de NOS radio dat zond- dagmiddag 14.02 tot 18.00 uur via Hilversum 3 zal worden uitgezonden wordt naast schaatsen aandacht be- steeds aan het betaald en amateur voetbal en de paardenkoersen in Hilversum. Overzichten worden ge geven van de Belgische voetbalcom petitie, en een aantal zaalsporten. „Tussen Tliialf en Ullevi" luidt de titel van een portret van Ard Schenk dat de NOS-televisie zonda gavond van 22.15 uur tot 22.40 uur via Nederland 2 in kleur zal gaan uitzenden. In dit portret ziet men Ard Schenk bezig met zijn conditie training, zowel in Nederland ais in gefilmd tijdens de Nederlandse en het buitenland (Davos). Hij is ook gefilmd tijdens de Nederlandse en Europese kampioenschappen. Voorts zal Schenk zijn meningen en ideeën over zijn carrière als achaatser toe lichten. eindredactie hans maas ZATERDAG 6 febr. TELEAC 10.00 OPPERVLAKTE, VOLUME, RAAKLIJN (les 5) 10.30 EN FRANCAIS (les 5) 11.00 BOUWEN EN WONEN (les 1) 11.40 SLUITING NOS 15.30 APOLLO 14 (kleur) Verslag van de tweede maan- wandeling. 16.00 JOURNAAL AVRO 16.02 RIKKIE EN SLINGERTJE 16.25 TECHNIEK VAN MORGEN Technische snufjes en vondsten 16.45 STUIF-ES-IN Programma voor de jeugd. NOS 17.30 (kleur) APOLLO 14 Verslag van de laatste stappen op de maan. 18.00 (kleur) KUNSTRIJDEN Reportage Europese kampioen schappen kunstrijden voor he ren te Zurich. 18.45 (kleur) DE FABELTJES KRANT 18.55 (kleur) JOURNAAL AVRO 19.05 POETS De avonturen van een verbor gen camera,, 19.30 (kleur) DE GOUVERNEUR EN J.J. 20.00 (kleur) JOURNAAL 20.21 (kleur) DE MOUNTIES-SHOW 21.15 (kleur) DIT IS SHIRLEY BASSEY Show van Shirley Bassey met muzikale begeleiding van TV-orkest o.l.v Brian Fahey. 22.05 (kleur) DE MONNIK AVRO's weekend-film. 23.15 (kleur) JOURNAAL 23.20 SLUITING NOS 18.45 (kleur) DE FABELTJES KRANT 18.55 (kleur) JOURNAAL EO 19.05 (kleur) FAMILIE-SERIE Godsdienstig programma 19.20 NADER BEKEKEN Wetenschappelijke film 19.30 (kleur) GOD DER SCHEPPING 20.00 (kleur) JOURNAAL KRO 20.21 (Kleur) MARCUS WELBY 21.11 BRANDPUNT 21.41 CABARETARIA Kleinkunstkalender van Wim lbo en Fred Rombouts. 22.31 (kleur) TOT DE DOOD ONS SCHEIDT Satirische comedie over gene ratieconflicten. 23.01 EPILOOG 23.06 (kleur) JOURNAAL 23.11 SLUITING. 13.15 -14.00 TREFPUNT 16.00 - 17.00 VOLKSUNIVERSITEIT 18.00 (Kleur DE FABELTJES KRANT. 18.05 (kleur) HET MOLLETJE EN DE TRANSISTOR. Tekenfilm. 18.10 WIJ, HEREN VAN ZICHEM 19.05 AUTORAMA 19.35 TAALWENKEN EN CULTU REEL NIEUWS 19.43 MEDEDELINGEN 19.45 NIEUWS 20.10 SNOEP NIET VAN DE MADELIEFJES 20.35 CANZONISSIMA 21.35 ECHO 22.05 (kleur) REIS NAAR IIET ONBEKENDE. Tv-feuilleton. 22.55 NIEUWS 23.00 - 23.45 EUROPESE KAMPIOEN SCHAPPEN KUNSTRIJDEN OP DE SCHAATS TE ZÜRICH Samenvattende reportage van de wedstrijd vrije figuren voor dames. Tussen 10.45 en 19.00 wordt een rechtstreekse reportage in kleur verwacht van de tweede maan- wandeling. Tussen 21.20 en 21.40 zal het programma waarschijn lijk worden onderbroken voor een rechtstreekse reportage in kleur van de koppelingsma- noeuvre tijdens de terugreis van de maan. 10.45 (kleur) APOLLO 14 (In de loop van de middag: Eu ropese kampioensch. kunst schaatsen vanuit Zürich) 18.00 NIEUWS 18.05 A VOS MARQUES 18.55 (kleur) PIROULI Voor de kleuters 19.00 19.30 19.45 20.10 20.40 22.10 23.25 23.45 LIBERALE UITZENDING ANTENNE SOIR JOURNAAL (kleur) LE JARDIN EXTRA ORDINAIRE Documentair programma LE RETOUR DE SURCOUF CINcSCOPE (kleur) EUROP. KAMPIOEN SCHAPPEN KUNSTSCHAAT SEN VANUIT ZÜRICH JOURNAAL 19.20 MEDEDELINGEN EN WEER BERICHT 19.25 LES ROIS DE L'ACCORDéON 19.40 MEDEDELINGEN 19.45 JOURNAAL 20.10 MEDEDELINGEN 20.15 UNE AUTRE VIE 20.30 LE TRIBUNAL DE L'IMPOSSIBLE Vanavond: „Le voleur de Cer- veau". Spel van Francis Lacas- sin. Aansl. Journaal. Daarna „Tableau d'honneur". 20.00 (kleur) JOURNAAL Aansluitend: weerbericht. 20.15 (kleur) EUROP. KAMPIOEN SCHAPPEN KUNSTSCHAAT SEN. Reportage van de Kür voor dames. 21.45 (TREKKING VAN DE LOTTO GETALLEN Aansl.: journaal en weerbericht gevolgd door het woord voor de zondag, door ds. dr. Jörg Zink. 22.05 EUROP. KAMPIOENSCHAP PEN KUNSTSCHAATSEN Reportage vanuit Zürich. Kür voor dames. 22.45 SERENA Engelse speelfilm uit 1962. 23.45 (kleur) JOURNAAL 19.45 (kleur) JOURNAAL Aansl.: weerbericht en week- kroniek 20.15 (kleur) LIJK GEZOCHT Spel van Carl Feber. Aansluitend: kort nieuws. 21.40 (kleur) DE ACTUELE SPORTSTUDIO Berichten, interviews, trekking van de Olympia-loterij en lot- togetallen. 22.55 (kleur) JOURNAAL Aansluitend: weerbericht. 23.00 HET WAS EEN RUISENDE BALNACHT Duitse speelfilm uit 1939. 0.30 SLUITING. ZONDAG 7 febr. TELEAC 14.30 STUDEREN (Les 4) NOS 15.00 JOURNAAL 15.02 WEEKJOURNAAL 15.22 (kleur) De BORDERERS 15.25 (Kleur) DE BORDERERS 16.15 OPENBAAR KUNSTBEZIT .16.30 (Kleur) KUNSTRIJDEN Reportage vanuit Zürich van de Europese kampioenschap pen kunstrijden voor dames. 16.55 TOTO-UITSLAGEN 17.00 SLUITING TELEAC 18.20 E H B.O. NOS 18.55 (Kleur) DE FABELTJES KRANT CVK-IKOR-KRO/RKK 19.00 (Kleur) WOORD VOOR WOORD Bijbelvertelling voor kinderen CVK-IKOR 19.05 (Kleur) WERKEN OP ZON DAG. Televisie-belevenissen van een jong domineesgezin orgens in Nederland. 19.30 (Kleur) AFRIKAANSE „ZEE- FARI" Avonturen met de on derwatercamera. 20.20 (Kleur) JOURNAAL 20.25 (Kleur) DE KLEINE WAAR HEID. Zesde aflevering van een feuilleton naar de trilogie van Jan Mens, met Willeke Al- berti in de hoofdrol. 21.20 (Kleur) HERKENT U DEZE MELODIE? Muzikale quiz met fragmenten uit opera, operet te en musical. 22.20 DAGSLUITING Spreker is ds. A. v. d. Bosch 22.25 (Kleur) JOURNAAL 22.30 SLUITING NOS 18.55 (Kleur) DE FABELTJES KRANT. 19.00 (Kleur) JOURNAAL 19.30 STUDIO SPORT I 19.05 (Kleur) DE VRIJBUITERS 20.20 (Kleur) PANORAMIEK Achtergrondinformatie over beurtenissen in binnen- en buitenland. 20.45 DUBBELDEKKERS. Deze af levering gaat onder de titel: „Schoolreisje". 21.10 STUDIO SPORT II 21.35 (Kleur) VIDEO Terugblik op veertien dagen activiteit van televisie en an dere publiciteitsmedia. 22.15 TUSSEN THIALF EN ULLEVJ DAMES IN ZÜRICH 18 35 (Kleur) BABAR Voor de kleuters 18.40 SPORTPROGRAMMA 19.25 CONTACTS 19.30 ANTENNE-SOIR 19.45 JOURNAAL 20.10 SUGGESTIONS Overzicht van de programma's voor de lopende week 20.15 LA DYNASTIE DES „r, FORSYTE 22.45 22.45 schaatser Ard Schenk. SLUITING 11.00-11.40 EUCHARISTIEVIERING Vanuit de St.-Dimphnakerk te Geel 14.30 VOOR BOER EN TUINDER 15.00 DE GEHEIMZINNIGE 6% 15.15 BINNEN EN BUITEN 17 10 REPORTAGE VAN DE EURO PESE KAMPIOENSCHAPPEN FORMATIEDANSEN VOOR AMATEURS TE NEUSS 18.15 (Kleur) DE FABELTJES KRANT 18.20 SPORTREPORTAGE 18.50 SURVIVAL 19.15 (Kleur) ARNIE Tv-feuilleton. 19.40 MEDEDELINGEN 19.45 JOURNAAL 20.00 SPORTWEEKEND 20.15 (Kleur) DE ONSTERFELIJKE Tv-feuilleton met Christopher George e.a. 21.05 DE ZEVEN HOOFDZONDEN 21.50 POëZIEKENNERS KIEZEN 22.25 JOURNAAL EN SPORTACTUALITEITEN 12.00 FAIRE LE POINT 13.00 NIEUWS EN WEERBERICHT 14.30 LES TRAVAUX ET LES JOURS 14.45 FéMININ PRéSENT 15.15 VISA POUR LE MONDE Spelprogramma van Georges Désir.. 17.15 (Kleur) YAO. Tv-serie van Claude Vermorel 17.45 EUROPESE KAMPIOEN SCHAPPEN KUNSTRIJDEN OP DE SCHAATS VOOR 21.50 EUROPESE KAMPIOEN SCHAPPEN KUNSTRIJDEN OP DE SCHAATS TE ZURICH (Kleur) Aansluitend: Journaal. 19.45 JOURNAAL 20 05 MEDEDELINGEN 20 10 SPORTUITZENDING 20.40 LE TONNERRE DE DIEU Film van Denys de la PatelÜe- re 22.10 POUR LE CINéMA 23.10 JOURNAAL 20.00 (Kleur) JOURNAAL Aansluitend: weerbericht. - 20.15 (Kleur) TATORT. Afl.: „Op 'de openbare weg" 21.30 (Kleur) DE MAN MOET EROP UIT IN HET VIJANDJ- GF LEVEN. Gerhard Bott o^er de emancipatie van de vrou.-' 22.15 (Kleur) JOURNAAL Aansluitend: weerbericht. V 22 20 MUZIEK MET MENUHIN 19.55 (Kleur) BONNER PERSPEK- TIVEN. Informaties en menin gen. 2015 (Kleur) ZIJNE MAJESTEIT- GUSTAV KRAUSE Volksstuk van Eberhard Foerster. 21.45 (Kleur) EUROPESE KAM-- PIOENSCHAPPEN KUNST-* SCHAATSEN. Reportage vanuit Zürich. 22.45 (Kleur) JOURNAAL. Aanslui tend weerbericht. 1 Zaterdag 6 febr. ERSUM I 402 EN FM 12.00 Zonder grenzen: ru- zer missie en zending 12.10 lans 12.14 Marktberichten, ïsvoorlichting: 12.16 Franco formatie voor het bedrijfsle- !6 Mededelingen t.b.v, land bouw 12.30 Nieuws. KRO: dualiteiten 12.50 Buitenlands [taar. NOS: 13.00 Vliegende grammofoonplatenpro- voor de militairen. KRO: P.M.: een weekblad met atjes. (16.00-16.02 Nieuws). |6.30 Inzet: programma over istische muziekbeoefening. 17.00 Hiro Magazine met van de Week. KRO: 17.30 lolood: lichte grammofoon. Politieke Partijen: 18.19 ig van de Anti Revolutio- artij. KRO: 18.30 Nieuws .dualiteiten 19.00 (S) Musi- dilettanten: Haarlems Ope- 19.30 (S) In de volksmond: ziek 20.00 In antwoord op ijven...: verzoekplatenpro- 22.00 (S) Kursief: een pro dat schuin tegen de dingen 22.25 Avondgebed 22.30 22.40 (S) Goal...!: muzikaal jgramma met commentaren. 5 es en gekruide nieuwtjes .00 Nieuws. HILVERSUM n 298 M EN FM VARA: 13.00 Nieuws 13.11 VARA- Varia 13.13 Actualiteiten 13.23 (S) Dit is het begin...: jeugdprogramma 14.30 (S) Radio Jazz Magazine. NOS: 15.00 Lichte grammofoonmu- ziek (onderbroken door reportages over de Apollo 14) VARA: 16.15 (S) De Staalkaart 17.40 Partij van de Arbeid Congres 17.55 Mededelingen 18.00 Nieuws 18.11 Actualiteiten 18.20 Lieve Tante Truus: licht pro gramma 19.05 (S) Uit eigen huis studio-opnamen (het programma kan tussen 19.30 en 20.00 worden onderbroken voor een reportage van de start van het maanoppervlak - Apollo 14) 19.30 Nieuws 19.35 De Scala 1918-1926 (gr.) 20.05 (S) Ne derlandse chansons 20.30 Herinne ringen van de heer W. Sandberg (het programma kan tussen 21.20 en 21.35 uur worden onderbroken voor een reportage van de koppeling van de Apollo 14) 21.00 (S) Serenade: klassieke kamermuziek (opn.) 22.30 Nieuws 22.40 Mededelingen 22.45 Driester; actueel programma (het programma kan tussen 23.40 en 23.55 uur worden onderbroken voor een reportage van de afstoting van de LM en de inslag op de maan Apollo 14 - NOS) 23.15 (S) Piggel- mee: gesprekken en lichte muziek 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM m 240 M EN FM NCRV: 13.00 Nieuws 13.03 Pop- p(en)cast: nieuwe pop-LP's 14.00 Nieuws 14.03 Nee, we noemen geen namen: licht muziekprogramma met verzoeknummers. (Tussen 15 en 16 uur wordt het programma onderbro ken voor reportages van de wereld kampioenschappen'hardrijden op de schaats voor dames in - Helsinki) (15.00 Nieuws) 16.00 Nieuws 16.03- 18.00 Sportshow: sport, muziek en reportages wereldkampioenschappen hardrijden op de schaats voor dames in Helsinki (17.00 Nieuws). BRUSSEL NEDERLANDS 324 M 12.00 Nieuws 12.03 Actueel pro gramma 12.55 Buitenlands persover zicht 13.00 Nieuws en schouwDUrg- programma's 13.20 Intermezzo 13.30 Consumentenrubriek 14.00 Nieuws 14.03 Muziekprogramma (15.00 Nieuws) 16.00 Hoorspel 16.45 Mu ziekprogramma 17.00 Nieuws en me dedelingen 17.15 Lichte muziek 17.55 Weegschaal 18.00 Nieuws 18.03 Orkestmuziek 18.15 Voor de jeugd 18.45 Sport 18.55 Taalwenken 19.00 Nieuws 19.30 Muziekprogramma 20.45 Sport 22.00 Nieuws en De Zeven Kunsten 22.20 Muziekpro gramma (23.00 Nieuws) 23.40-23.45 Nieuws. Zondag 7 febr. HILVERSUM I 402 M EN FM KRO: 8.00 Nieuws. 8.10 Het le vende woord. 8.15 (S) Badinerie: oude en klassieke muziek (gr.). 9.00 Nieuws en waterstanden. 9.15 (S) Laudate: ldassieke gewijde muziek (gr.). 10.00 Eucharistieviering. 11.00 Nieuws. 11.02 (S) Promenadeorkest en het Nederlands Hoornkwartct: klassieke en semi-klassieke muziek. 11.55 Mededelingen. NCRV: 12.00 Kerkorgelconcert:1 klassieke muziek. 12.40 Tussenbeide: actuele kroniek. 13.00 Nieuws. 13.10" (S) Psalmen, nieuwe berijmingen - oude zettin gen, muzikale lezing. 13.30 (S) Mo derne koorcompositiës (gr.). 13.55 Joden in de diaspora literair pro gramma. NOS: 14.15 (S) Concertge bouworkest en solisten: moderne en klassieke muziek. (In de pauze: ong. 15.00-15.30 Adempauze: cultuur, wat kunst en wat kitsch en sport in het kort). 16.25 Het geluksbegrip in de westerse cultuur, gastcollege. CVK 17.00 Gereformeerde kerkdienst. 18.00 Wilhelminapark 4: klankbeeld over de Theologische Hogeschool van de Chr. Ger. Kerken in Apel doorn. IKOR: 18.30 Mensen: gesprek van mens tot mens. 18.45 Kerk ver af en dichtbij. 18.58 Wilde Ganzen. r— (Advertentie) NCRV: 19.00 Nieuws. 19.07 (S) Mu- sica Sacra: klassieke gewijde mu ziek (gr.). 19.45 De maaltijd des Heren, godsdienstige lezing. 20.00 (S) Klassieke instrumentale kamer muziek (gr.). 20.35 (S) Com nu met sangh: samenzang van geestelijke liederen. KRO: 21.00 (S) Muziek a Go Go: licht muziekprogramma. 22.00 Kruispunt: magazine met ach tergrondinformatie over kerk en sa menleving. 22.25 Overweging. 22.30 Nieuws. 22.40 De zingende kerk: muziek in de liturgie. 23.00 Audio: muzikale informatie voor kenners en liefhebbers. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM H 298 M EN FM VARA: 8.00 Nieuws. 8.10 Actuali teiten. 8.18 Voor het platteland. 8.25 Weer of geen weer, gevarieerd pro gramma. (9.00 Sportmededelingen). 9.45 Humanistisch verbond. IKOR: 10.00 Onderweg: van de hak on de tak de kerk door. 10.30 Dienst van Schrift en Tafel. 11.25 Wilde Gan zen. 11.30 Reactief, een programma na kerktijd. AVRO: 12.00 (S) Muzi kaal onthaal: een bonte muzikale show. 13.00 Nieuws. 13.10 De toe stand in de wereld, lezing. 13.19 Radiojournaal. 13.35 Delta: informa tieve show, met commentaren, me ningen, voorspellingen en muziek. NOS: 14.30 Programma voor de bui tenlandse arbeiders. VARA: 17.00 (S) Populaire muziekshow: VARA- dansorkest met solisten. 17.50 Nieuws. NOS: 18.05 Mededelingen. 18.10 (S) Metro's Concert Music: Metropole orkest. VARA: 18.30 (S) En die heer die kiest een vrouw, cabaretprogramma. NOS: 18.50 Bij nader inzien: journalistenforum. VPRO: 19.30 Nieuws. 19.35 Drie eeuwen gitaarmuziek. 20.00 Utopi sche eilanden, klankbeeld over vor ming van een ideale samenleving. AVRO: 20.30 (S) In de kaart ge speeld: klassiek verzoekprogramma. 22.30 Nieuws. 22.40 Mededelingen. 22.45 Radiojournaal. 22.55 (S) Voor de nacht uit....: licht platenprogram- ma. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM Hl 240 M EN FM AVRO: 9.00 Nieuws. 9.02 Drruit: licht platenprogramma. 10.00 Nieuws. 10.02 Juist op zondag. 11.00 Nieuws. 11.02 Muziek Mozaïik. VA RA: 12.00 Nieuws. 12.02 Met vrien delijke groeten: verzoekplatenpro- gramma. 13.00 Nieuws. 13.02 NAR: Nederlandse Artiesten Revue. (Tus sen 12.00 en 14.00 kan het program ma worden onderbroken voor repor tages W.K. hardrijden op de schaats voor dames in Helsinki). NOS: 14.00 Nieuws. 14.02-18.00 Langs de Lijn: sport en muziek. (15.00. 16.00 en 17.00 Nieuws). BRUSSEL NEDERLANDS 324 M 12.00 Nieuws. 12.03 Herhaling van een programma. 13.00 Nieuws, schouwburgprogramma's, mededelin gen en 90S-berichten. 13.20 Geva rieerd programma. (14.00 Nieuws). 15.00 Sport en muziek. (17.00 en 18.00 Nieuws. Tussen 15.00 en 24.00 Verkeersinformatie). 18.30 R.-k. godsdienstige uitzending. 19.00 Nieuws. 19.30 Muziekprogramma. 22.00 Nieuws en De Zeven Kunsten. 22.20 Muziekprogramma. 23.90 Nieuws. 23.05 Muziekprogramma. 23.40-23.45 Nieuws. 4» Maandag 8 febr. HILVERSUM 1402 M EN FM KRO: 7.00 Nieuws. 7.11 Het le vende woord. 7.16 (S) Badineri?: klassieke en moderne muziek (gr.). (7.30 Nieuws; 7.32-7.40 Actualitei ten; 8.00-8.10 Nieuws). 8.25 Overwe ging. 8.30 Nieuws. 8.32 Voor de huisvrouw. (9.00-9.10 Gymnastiek voor de huisvrouw). 10.00 (S) NeJ- derlands Blazersensemble; klassieke muziek (gr.). NOS: 10.15 De komen- de week in het Nederlandse muziekl ieven. KRO: 11.00 Nieuws. 11.08 Voor de zieken. 11.30 Bejaardenprcr gramma. 11.55 Mededelingen. HILVERSUM II 298 M EN FM VARA: 7.00 Nieuws. 7.11 Ochl tendgymnastiek. 7.20 Spitsuur Am* sterdam: lichte grammofoonmuziek en reportages. (7.33-7.38 Van de voorpagina). VPRO: 7.54 Deze dag'. VARA: 8.00 Nieuws. 8.11 Actualitei ten. 8.22 Spitsuur Amsterdam (ver volg). 9.10 Terwijl de was draait* verzoekplatenprogramma. (9.35-9.40 Waterstanden). NOS: 11.00 Nieuws. 11.03 (S) Repertorium: moderne muziek. HILVERSUM Hl 240 M EN FM NCRV: 9.00 Nieuws. 9.03 Popstati- on. (10.00 Niéuws). TROS: 11.00 Nieuws. 11.03 Suzie Cream Cheese.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 9