tc een calculator HOFSTEDE BAARLAND KANTOORJUFFROUW Hoogerheide maria-ziekenhti's tiiburg gediplomeerde huishoutSkuitdiaen HOOFDUITVOERDERS en UITVOERDERS Notaris J. C. Kram Notaris VAN DISSEL Notaris VAN DISSEL PREMIEWONINGEN te koop FA HERMANS ZEELAND LUXE BUNGALOWS Personeel gevraagd Aannemingsbedr. Gebrs. Kwaaitaal Te huur in winkelcentrum KLM-laan Nationaal Grondbezit N.V. GEMEENTE ROOSENDAAL EN NISPEN „MARKEN DAAL" Katholieke Sociale Academie verpleegkundigen in de maatschappelijke gezondheidszorg ZATERDAG 6 FEBRUARI 1971 te KAPELLE (Zld.) SsiwaansemeHs om voor zijn principaal bij inschrijving té verkopen: »E HOFSTEDE „HOEVE STUYVESANT" aA. Stuyvesanfcseweg 6 te Baarland, bestaande uit modern woonhuis, schuren, erf, dreef, bietenopslag plaats en diverse percelen bouwland, te zamen groot 28.74.20 ha. Vrij van pacht pp gebruik te aanvaarden na bet aling der koopsom, met uitz. van het woonhuis, hetwelk na ontruiming op gebruik komt. De verkoopsvoorwaarden en de kadastrale kaart lig gen ter inzage en zijn met de inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar ten kantore'van.genoemde notaris (tel. 01102-1227), alwaar de inschrijvingsbiljetten uiterlijk woensdag 17 februari 1971 worden ingewacht. HOFSTEDE 's HEER ARENDSKERKE te GOES bericht tegen eind februari 1971 ten verzoeke van zijn principaal de publiek verkoping van DE KAPITALE HOFSTEDE aam de oude Veerweg' 12 te Lewedorp. bestaande uit woonhuis, schuur, erf, bouwland en dijk, geheel groot ong. 41 hectaren. Vrij van pacht te aanvaarden. Spoedig breder te adverteren. ÏNDUSTRIERUIMTE GOES te GOES zal op dinsdag 23 februari 1971 te 20.00 uur in „de Prins van Oranje" te Goes t.v.v.de heer F.Felius PUBLIEK VERKOPEN: HET BEDRIJFSPAND aan de Dr. Pliilipsstraat 14 te Goes, waarin gevestigd is geweest een bakkerij, bevattende behalve de be drijfsruimten, garage, kantoor, kantine en ruime kel der. Het perceel is 100 m2 groot, waarvan bebouwd 272 (olietank 5000 liter). Het perceel is 11000 m2 groot, waarvan bebouwd 272 m2L Het gebouw is voor allerlei doeleinden geschikt. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen. Bezichtiging op zaterdag 6 en dinsdag 16 februari 1971) telkens van 14.00 tot 16.00 uur en in bijzondere geval len in overleg met de heer F. Felius (tel. 01100-8416). Nadere inliohtingenten kantore van de notaris. Hierbij deel ik u mede, dat ik mijn NIEUW KANTOOR heb betrokken. Het is ge legen achter het bestaande kantoor aan de WIJNGAARDSTRAAT 53, met de ingang via het daarnaast gelegen par keerterrein. De plaatselij ke aanduiding wordt WIJNGAARDSTRAAT 55. Telefoon blijft nr. 7324. Mijn privé-adres is gewor. den: s-HEER ARENDSKERKE, Oude Rijksweg 105, telefoon 01106-1204 NOTARIS G. F. GIELE. Zwart» dikke baariapijttcgeis behoeven oiei oesorenkelci ie worden 5U i 4.3ft o^*i leven? mvare noogpoiige ta- pijttegeis 50 x 50 f 4.95 p.st Dagelijks van 9-1 a u en 20-25) u. Aanwas 39 Ossendreuht s laterdae? de gehele lag eeo- oend Onze laatste bontmantels kunt o nu kopen ver beneden de normale waarde! Bijv.: van 525 nu te geef, slechts T198; bijv.: van ƒ975 nu te geef, slechts 475 enz. enz. enz. en 3 jaar garantie. Zo goedkoop kocht u nooit een bontmantel. U zult zeggen dit is niet mo gelijk, dat is haast voor niets. Desg. zeer soepele kredietser vice! Dit kan alleen de groot ste en goedkoopste bontzaak van Nederland De Bontkoning, Hoogstraat 97, Rotterdam, tel. 010-117.117. Komt u van bui ten de stad per bus, trein of auto, bij koop reiskostenver goeding voor 2 personen. Vrij dagavond tot 9 uur geopend. met 4 slaapkamers, in Serlippenspoider te Terneuzen vanaf 53.100, Premie na 10 jaar 16.000, Te bevragen: Bossestraat 80 - Vogelwaarde Telefoon 01147 - 298 en 01150 - 3590 Bij elke baby nitzet een plas- ticbroekje s.g.a- Plat glas ramen M. Embregts, Gors 70 Hoeven. Tel. 01659- 506. Voor al uw relatie-geschenken v.a. 25 ct t.m. f 50. Het Rela tiehuis, 1001 artikelen. Folder op aanvraag. Box 60. Biltho- ven, tel. 030 - 71659». in de omgeving van Goes kunnen wij binnen 4 maanden opleveren met garage, open haard en veel tegelwerk, incl. 375 m2 grond. 59.275»incL B.T.W. Ruime financiering, zelfs tot 100 mogelijk. Inl. N.V. Bouw- en Exploitatie Maatschappij Reimerawaal i.o„ Wulfaertstraat 14 te Goes. Telefoon: 01100-8891 De koeten bedragen dkclueief 4% BTW t.m. 10 woorden bij plaatsing In: Gehele oplage f 2,00 Brabantse oplage 1.80 Zeeuwse oplage f '.'0 Elk woord meer (exclusief 4% BTW) voor Gehele oplage f 0,20 Brabantse oplage0,18 Zeeuwse oplage 0,11 Altena scheepsdieselmotoreu Kantoor magazijn werkplaats en showroom Rijksweg 7, Nieuwendijk bij Gorkum, tel. 01834-414 na 18.00 uur 01850- 41309. 04169-273. Mercedes Benz' 4 cil. 32 pk. Mercedes Benz 6 cil. 72 pk. Henschel 6 cil. 80 pk. Mac 6 cil. 90 pk. Daf 6 dl. 102 pk. BMC 4 cil. 90 pk. Daf 6 cil. 102 pk. BMC 4 cil. 30 pk. BMC 6 cil. 70 pk. Linda 4 cil. 50 pk. 1000 toeren. Ombouw van alle typen diesel- motoren tot scheepsdleselmoto- ren. Verkoop van keerkoppe- lingen. Scheepsschroeven. Flexibel opstellen en alle scheepsaccessoires. Zaterdags geopend van 9 tot 17 uur. T.k. pracht cassette tafelzilver, pleet, met set pannen f 575,- Brieven o. no SK 7832R. Gratis vloerbedekking kan niet! Wel geven wij tot 40% korting op alle merken en leg gen het gratis door heel het land. Vrijbl. vertegenwoordl- gersbezoek met compl. stalen- collectie. De Vloerbedekking- centrale, Rosestr. 196, Rotter dam (5 min. lopen vanaf stati on R'dam-Z.) tel. 010-320497— 270279. T.k. donker groen kabinet klein model. Pr. Kennedylaan 184, Roosendaal. Antiekprachtige beeldenkast notehout, gave zilverkast (bonheurtje) e.v. ruim ge sorteerd in eiken kasten, vol- taires, zilver- en koperwerk. De Twee Lantaems, Voorstraat 20, Willemstad. Tel. 01687-618 Brabantse Automobiel Maat schappij Boxtelseweg 76a Llempde tel. 04113-446 2 minu ten van station Boxtel (NB). Keuze uit 100 jonge auto's te gen gegarandeerd de laagste prijs. Al deze auto's worden afgeleverd met keuringsrap port. Let op. Let op. 20.000 km garantie op motor cardan en versn. bak. Peugeot 504 1970 f. 8500. Volvo 144 1969 f 8350, BMW 1600 1968 f. 5100, BMW 1800 f. 3900. BMW 2000 '67 f. 4150 Fiat 124 sport 1969 f. 5100, Fiat Coupé 850 f. 2950 Austin Seven '69 f 3000, Opel Rekord 1900 1968 'f 3850, Opel Coupé 1700L '68 f. 4250, Opel Commodore11968 f 4900, Tau- nus 12M 15M '68-'69 v.a. f 2950, 2 CV 1970 okt f. 3350, Austin Glider 1968 f. 2750, Opel Ka de tt 5 stuks '67-'68 v.a. f 2450, Simca 1301-1501 '68 v.a. f 3000, Renault R16 '67 f. 2750, Cörtina 1300-1600 GT '68-'69 v.a. f 28g0, VW 1300 f 2850, Wartburg 1000 luxe '69 f 2250, Fiat 124 '68 f 2850, Fiat 125 1968-'69 v.a. f 2950, Taunus 17M S 1969 f 4250, 3lus nog diverse andere mer- cen. Inruil en financiering mo gelijk. Onze verlichte show room is open 9-22 uur 's zon dags tot 6 uur. Wij zijn geves tigd Rijksweg den Bosch-Eind hoven, voorbij spoorwegover gang Boxtel 1ste str. rechts. BAM, Boxtelseweg 76a, Liemp- de, tel. 04113-446. Z.g.a.n. motorkruiser 7,50 x 2,50 m. met Albin scheepsmotor 20 pk. Tel. 01650-35663. Skelter M 200 cc. te koop 4 versnellingen. BevragenGra venstraat 335, Cllnge. T.k.a. zanginstal. Selmer met 2 Max zuilen en Vox basinstal.; 2 boxen 2 m. hoog en Fender basgit. Alles in prima, staat. Na 20.00 u. A. Brugel, Stoofstraat 6, Oudenbosch. I.g.st.z. vierwielige Holder 12 pk diesel. W. Potters, Boeren- weg 13 A, Heerle. Tel. 01658- Ruime keuze antieke eiken bureaukabinetten en vitrine kasten bij Antiekhandel Bert Bolle, Utrechtseweg 91, Hil versum. Te zien op werkdagen van 9 tot 21 u. Tel. 02150- 45924. Deftig dienstmeisje in apothe kersgezin. Goed loon. Aanbie den: Statiestraat 106, Zwijn- drecht (Antwerpen). Tel. 03- 528001. Gevraagd, hulp in de huishou ding, liefst 's morgens. Mevr. Van Tol, Buys Ballotstraat 40. Kloetinge. Tel. 8628. lectin. Bureau Brauani vraagt met epoed A- e n G- lassers, bankwerker*» oijpüt^ tem, constructiewerkers, ijzer- werkers en elektro monteurs Hoog toon. goede sociale voor zieningen plus 0 pet vakantie toeslag. Binnenvest <2, Steen- bergen telefoon 01670-4244 Alleenstaande dame, mevr. mr Th. Heere, te Raamsdonksveer vraagt wegens huwelijk der tegenwoordige een huishoud ster of hulp in. de hulshouding voor dag en nacht. Ambachts- herenlaan 40, tel. 01621-2457 Gevraagd ongeschoolden om opgeleid te worden in het au tomobielvak. Aanmelden P. van Tilburg-Bastianen, Ginne- kenweg 11, Breda, tel. 01600- 22488. Antiek!! Geweldige collectie echt antieke meubelen en kleingoederen welke tegen zeer interessante prijs worden verkocht o.a. exclusieve salon Louis XVI, diverse biedermei er eetkamers, bankjes, voltai- res en secretaire, prachtige gebeeldhouwde kasten, tafels en stoelen; uitgelezen mooie eiken kasten 1- en 2-deurs, hoekvitrinekast, commodes, pali9sander schrijftafel, uitge stoken bureau, tinbuffet 18e eeuw, poortkast (Hollands), re naissance praalkast, balpootta- fels (barok), Franse régence- kamer, echte Franse jachtka- mers, Vlaamse kast met kus senpanelen, Empire chiffonnie re, hangklokken, pendulegarni turen, vijzels, houtblokbakken, casseroles, kandelaars, enge lenlampjes, petroleumlampen lusters, waterketels, enz. enz. U kimt beter zelf even komen kijken, want er is te veel om op te noemen. Doorlopend ge opend, ook 's avonds en zon dags!! Het goedkoopste en best gesorteerde adres voor goed antiek is en blijft.... Wil- emstraat 66, Eindhoven (cen trum). Welke Jonge vrouw wil een prettige baan (intern) als ver vangster van de huisvrouw? U bent welkom in r.-k. gezin met 2 fijne jongens (7 en 10). Schrijf of bel E. v. Heusden, Prof. Lorentzlaan 17, Amstel veen. Tel. (020)-202443 (kan toor) of thuis (020)-414703. Personeel aangeb. schoolreisbur. en touringcarbe- drijf „Favoriet" Willemstad vraagt touringcarchauffeurs voor 4, 5 en 6 daagse reizen naar Parijs, Londen, Berlijn etc. Dienstverband van 15 maart t.m. 15 september. Goed salaris plus kostenvergoeding. Zij die over de nodige erva ring beschikken en met jonge mensen kunnen omgaan ver zoeken wij kontakt op te ne men. Tel. 01687-415. Wij ga randeren een interessante werkkring. Thuiswerk gevraagd, type werk, en of avondwerk. Post- bus 81, Hulst. Voor zo spoedig mogelijk ge vraagd barmeisje 5-daagse werkweek, weekends prij. Zeer goede verdiensten. Nachtbar Bristol, Brugstraat 27-29, Roo sendaal, tel. 01650-33465. Prettig werk In een modern atelier vlrdt elk meisje van 16 jaar of ouder ln de elektroni sche montage-afdhllng van Avio-Fokker N.V.bedrijf Aviolanda Woensdrecht. Komt u eens praten of Vraag telefonische inlichtingen •1646-450 avonds 01641 182 jk of 01640 .6264 ^Geen massa, of lopende baod werk maar licht en schoon werk wordt geboden aan meis je® van 16 jaar en ouder te de elektronische montage-afdeling fctt Avio-Fokker N.V. bedrijf Aviolanda Woensdrecht B kunt dagelijks op ons kantooi inhetiimgen vei krijgen maai ook telefonisch 01646-450 's avonds 01641-18<? of 01640 6264. Jong gehuwde vrouw, i.b.v. ty pe-machine met lange wagen, vraagt voor thuis typewerk of andere administratieve werk zaamheden. Voor verenigingen •mag ook. Eventuele reacties graag schriftelijk aan: Berlioz hof 69, Terneuzen. Te koop gevraagd Diverse munten en penningen te koop gevraagd. C. Jansen, Reigerstraat 5, Breda. tel. 01600—35912 of 49403. Te koop gevraagd 10 tot 50 ton goed tarwe stroo. Manege De Roosberg Bavel. Tel. 01613- Een in prima staat zijnde he renrijwiel. Tel. 01140-2367. Te koor» aangeboden Gebruikte machines voor wei nig geld. Alle merken grondig nagezien en met garantie. Pfaff Naaimachinehuis, Korte Meestraat 17, Bergen op Zoom. Lange Brugstraat 30, Breda. Nieuwe Markt 48. Roo sendaal. Breimachines Swiss Magic, de beste geheel metaal. Pfaff Naaimachinehuis. Korte Mee I straat 17 Bergen ">p Zoom Lange Brufgstraai 3u. Breda. Nieuwe Markt 48. Roosendaal Antiek: pracht meubilair tegen zeer lage prijzen. Complete Mech. kamer 825 - 1275 - 1000, Mech. kamer kast, tafel pl. 6 hoge stoelen iets aparts 2000, biedermeier eethoek 1125 525, 4 biedermeier stoelen 650 (zeer mooi), bie dermeier kast v.a. bie dermeier bonne heure 975 - 450, pracht zilverkast 475, Mech. boekenkast 375. Diver se kasten, stoelen, bankjes en tafels, klokken, pendules, kan delaars, veel kleingoed. Dit al les te veel om op te noemen. Komt u zich overtuigen en vrijblijvend even kijken. U slaagt altijd. Alles wordt gratis thuisbezorgd. Sliffertsestraat 333, Eindhoven. Eind Noord- Brabantlaan links richting Veldhoven, 's Avonds en zon dags geopend. Te huur gevraagd Te huur gevT. omgeving Ber gen op Zoom huisje voor per manente bewoning, geen stad, met stukje grond; genegen zelf op te knappen, eventueel huurkoop. Brieven onder num mer BK 011383. Te huur aangeboden Ypelaar gemeub. woning kam. Luxe boerderijtje omgev. Made. Etage in centrum. Flats en woningen in versch. plaat sen. Breda, Reigerstraat 2 tel. ©1600-40703-39682. Te huur aangeboden. 300 m2 opslagruimte droog, vorstvrij aan verharde weg ln West- Brabant. inl. tel. 01670-3487. ria 18.00 uur Welgelegen café nieuw gemeu bileerd Mooie woongelegen heid, met tuin en garage, Geen overname. Inlichtingen; Polenlaan 61, Stekene (B) Tel. 03-717120. Huizen Woning te koop met garage. Notendijlc 50, Terhole. Tel 01140—3631. Wegen® reorganisatie te koop aangeboden. Complete winkel en lunchroom-inventaris W.O. toonbank, tafels en stoelen kasregister (nationaal) snelwe ger (van Berkel) Neonletters „Lunchroom" ©te. Maison Ver munt Banketbakkerij-Lunch room Brugstraat 7, Roosen daal tel 01650-33756. T. k. aangeboden. Riante mo derne 5 kamerwoning, hoek huis, c.v. 2 vaste wastafels, 2 we's, direct te aanvaarden, prijs n.o.t.k. Tel. 01600-42284 Oosterhout, drive-in-wonlng, c.v., ƒ55.000. V. d. Berg en Co., lid N.B.M. Bred. Beursmake laars, Nwe. Ginnekenstraat 43, Breda. Tel. 01600-24421. Allerheiligenweg, te koop roy ale tussenw., gas-c.v., 5 sl.k., parket, vraagprijs 62.000. Inl. Makelaarskantoor Schonck, Nieuwe Ginnekenstraat 45, Breda. Tel. 32252, b.g.g. 43019 48217. IJpelaar, nieuwb. tussenw., wijk-c.v., 3 sl.k., prima staat. Vraagprijs 41.500. Inl. Make laarskantoor Schonck, Nieuwe Ginnekenstraat 45, Breda. Tel. 32252, b.g.g. 43019 48217. Erasmusplein - Waardakker, winkel met bovenwoning, win kelruimte 40 m2, aanvaarding februari 1971. Vraagprijs 70.000. Inl. Makelaarskantoor Schonck. Nieuwe Ginneken straat 45. Breda. Tel. 32252. bg.g. 43019 48217. Woningruil Ruilwoningen gevraagd in alle plaatsen in Nederland en alle wijken in Breda. Reigerstraat 2, Breda. Tel.: 01600-40703- 39682. Ruilen 6 kamerwoning met badkamer eerste etage, op goede stand, huur f 146,-. voor eengezinswoning onverschillig waar. Van Leest, Vliesrid- derstr. 7a, Rotterdam. Aangeb. groot vrij huis met grote tuin omg. O'bosch voor kleine woning, onverschillig waar» Brieven onder nr. RK 5235 B. Auto's - Motoren Gijzens Automobielbedrijf bie den u te koop aan: Mercedes 220 Diesel type 1970 Mercedes 200 D 1968 Mercedes 280 S 1968. Mercedes Diesels 1969 2 maal Opel GS 1969 Opel Commodore 1970 Opel Commodore 1968 VW 411 als nieuw 1969 BMW 1600 1968 Taunus 12M S 1968 3 maal Opel Kadett 1968, 1967 Fiat 850 Coupé 1969 Fiat 850 1968, 1969 Ford Cortina's 1968, 1967 Fiat 124 1969, 1968 Opel Caravan 1967 Taunus Caravan 1969 Simca 1301 1968, 1967 Opel Admiral 1967 NSU 1200 C 1968 NSU 1000 1966 Fiat 850 Coupé 1967 VW Karmann Ghia 1967 Simca 1000 1969, 1967. Vauxhall Viva 1969, 1967. Verder diverse andere automo bielen vanaf 500 gulden. Keu ring toegestaan met makkelij ke financiering ook zonder aanbetaling en worden Sn onze eigen werkplaats olie ververst, en van nieuwe onderdelen voorzien. Garantie op onderde len en arbeidsloon. Het adres Aoademiesingel 34a, Recht te genover KMA ingang Show room langs de poort ook in gang Spoorstraat 32, vlak bij het station. Geopend 8 uur tot 's avonds 8 uur zondag 1 uur tot 5 uur tel. 39870 privé 43593. Te koop .Chevrolet Belair i.g.st. en alle Ford Taunus- onderdelen. Te bevragen: Mos- taertstraat 3, Hulst. Te koop, Heinkel Tourist scooter 1962. A. van Dongen, Ravelijnstraat 4, Steenbergen. Tel. 3517. Garage van Tilhor» biedt te koop aan ca. 50 automobielen tegen scherpe prijzen met 3 mnd of 10.000 km garantie. Opel Commodore *69 4 dra, Taunus 20 MTS '68, Fiat 124 Speciaal '69, Fiat 850 Coupé '69 ƒ4750,-, Fiat 1300 en 1500 van af ƒ1250,-, Fiat 850 '66 '67 '68, Fiat 124 *66 '67, Fiat 124 Fami liale '68 3450,-. Fiat 125 '68, Autobianchi '68, Renault R16 '67, Taunus 12M TS '68, Escort '68, Simca 1100 GL '68, Simca 1000 GL '69, Simca 1000 GLS '68, Simca 1301 '67. BMW 2000 '69, VW Kever '65 '66 '67 '68 vanaf 1450,-, VW Ponton '66, VW Bestel '67 met zijramen, Cortina '65 '66 '67, Buggy 1 Jaar oud, Taunus 17M '66 Ca ravan, Taunus 17M '66, Tri umph Herald '66. Trabant Combi '67, Opel Rekord '66 '67, NSU 1000 '66 en nog vele an dere. Inruil en financiering mogelijk. Wij zijn dagelijks geopend van 9 tot 21 uur. In het weekend van 10 tot 17 uur. Garage van Tilborg, Alm- kerkseweg, Woudrichem bij Gorinchem. Tel. 018331700. In- en verkoop van betrouwba re gebruikte auto's. Belcrum- garage, Min. Kanstraat 16-20, Breda, Tel. 01600-39900. Geo pend van 8 uur v.m. tot 10 uur n.m. Zondags van 1 tot 8 uur. Let op deze week biedt Auto handel Vrij Entrée aan VW 1600TL 1966 2350 Fiat 600 1966 1650 Opel Rekord 1965 1650 Fiat 850 1967 2250 NSU Prlnz 1000 1965 f 1375 VW de Luxe met radio 1965 1675 Taunus 12M 1966 1375 NSU Prlnz 4 1966 1550 Opel Kadett 1965 f 1650 VW de Luxe 1964 1150 Fiat 600 iets moois 1966 f 1500 Taunus 17M 1966 f 1650 VW de Luxe 1964-65 1450 Fiat Primula 1967 2250 Morris 850 1965 f 1350 VW 1500 Super 1963 f 1375 Cortina de Luxe 1966 1475 Simca 10C0 1966 1375 Vauxhall Viva 1966 1500 Verder nog keuze uit diverse nruilauto's. Rijksweg 50, Dorst (snelweg Breda-Tilburg) 1 km van Breda. Wij zijn altijd open. Belcrumgarage vraagt steeds gebruikte caravans te koop. Min. Kanstraat 1620, Breda, tel. 01600-39900. Eigen assurantie- en financie ringskantoor. Belcrumgarage Breda. Belcrumgarage vraagt steeds aanrijdingvTije auto's vanaf 1969 te koop. Min. Kanstraat 16-20. Breda, tel. 01600-39900. Volledige garantie op onderde len en arbeidsloon. Belcrumga rage, Breda. Voor een betrouwbare ge bruikte auto naar een be trouwbaar adres, Belcrumgara ge, Breda, Te koop in pr st. verkerende Mercedes 190 D met nw. mo tor 25000 km gelopen. Mr. Aal- bergestr. 5. Terheljden 01693- 801. Renault 10 te koop 1966. Tru- manlaan 9, Hulst. T.k. Chevrolet Comaro '68 in ruil mogelijk. Past. v. Breu- gelstr. 46a, Bosschenhoofd. 01652-2071. T.k.a. Mercedes 220 Benzine i.p.st. vr. prijs ƒ1500,-, Uranus- laan 71, B. op Zoom, Tel. 01640-37449. 's Avonds na 7 uur. Alle merken en typen steeds in voorraad. Belcrumgarage, Breda. De grootste voorraad, de aller grootste service. Belcrumgara ge, Breda. Voor al uw reparaties, plaat- en spuitwerk of servicebeur ten, Belcrumgarage, Breda. Te koop: Prima Vauxhall Viva, eind '65, Diepenbrockstr. 239. Terneuzen, Erkend autobedr. 't Vliegtuig in Oud-Gastel heeft weer te koop of te ruil '68 Renault type R10 Major als nieuw 3950 '67 Opel Rekord de Luxe 4- deurs nieuw model 4250 65 Opel Rekord de Luxe 1500 66 Opel Kadett de Luxe 2850 64 Opel Kadett de Luxe 1650 66 VW de Luxe als nieuw 2600 65 VW de Luxe ln 100 pet staat 2450 64 VW de Luxe 2 x 1500 66 VW 1300 Karmann Glila ƒ2750 65 Glas 1700 2450 66 Simca 1000 GLS 1950 65 Ford Cortina 100 pet staat 1850 67 Morris type 1100 350O 64 Ford Taunus 12M de Luxe 1650 64 Fiat 2300 1250 64 Fiat 1800 1250 64 Fiat 1300 ƒ1200 66 Fiat 1100 f 2000 Al onze wagens worden ln el- gen werkplaats nagezien en gerepareerd. Ook inruil met schade of sloop en een gemak kelijke financiering. Adres Kralen 8, Oud-Gastel naast Rijksweg 17, tel. 01651-443. al le dagen geopend tot 20 uur Geld te kort? Belcrumgarage Breda, financiert vlot. Bezoek onze permanente au- toshqw. Belcrumgarage, Breda. Auto kopen en auto inruilen? Belcrumgarage. Breda. T.k. Karmann Ghia VW Bouwj. 1966, type 1967 z.g.a.n. en Taunus 20 M Bouwj. 1967 buitengewone wagen voor de pendel. Opel Kadett, VW, Tau nus 12 M of bromfiets kan worden ingeruild. Nieuwe Hoofdweg 12, Zegge. Te koop Een zo goed als nieu We bungalow, op een groot recreatiecentrum, met over dekt zwembad, paardenmane- ge, midgetgolf etc., gelegen ir bosrijke omgeving, bij Hooger- heide. Vraagprijs f 25.000.- Verdere inlichtingen 01600- 50627, tussen 6-8 uur. R.k. onderwijzeres 28 jaar 1.74 mtr. zoekt kennismaking met serieuze r.k. heer met goede positie. Brieven onder no. ,SK 7842 R bureau v. d. blad. T.k. Peugeot 404 '67 Opel Admiral '65 Opel Kapitan '64 BMW 1600 '66 NSU 110 '67 Mercedes 190 D '65 Mercedes 200 '66 Taunus Transit '65 Opel Rekord 4-deurs '66 VW de Luxe Export met schuifdak '69 Renault 4 L '64 Div. Opeis Kadett '66 Wegens inruil verschillende gebruikte tour- en stacaravans tegen aantrekkelijke prijzen. Tevens te huur tour- en staca ravans voor binnen- en bui tenland. Zaterdag en zondag geopend. De Jong's Garage- bedr., Dorpsstraat 22, Nispen. Tel. 01656-245. Off. dealer van Bailey tourcaravans voor W. Brabant en Zeeland. Bromfietsen Te koop, brommer, merk DKW z.g.a.n. wegens aanschaf auto. Zeildijk 25, Hulst. Spartamatic te koop z.g.a.n. Te bevraken; Brouwerijstraat 39 e, St.-Jiamstéen. Lessen 10 autorijlessen voor f 47,50. Vervolg- en losse lessen f 8,50. Autorijschoolcombinatie „De Centrale", Bergen op Zoom Huybergsestraat 11, tel. 86132. Breda: Haagdijk 141, tel. 30168. RoosendaalBoulevard 113, tel. 34097 Vakantieverblijven Zandvoort aan zee. Hotel voor jonge mensen, vanaf 16 jaar, iedere avond dancing, vraagt prospectus. „De Schelp" Dr. Gerkestraat 20, tel. 02507-4781. Te huur 6 persoons caravans Vrouwenpolder aan zee Tele foon 01640-37446. Paradiso Liftcaravans voor een vrije vakantie. Liempde, Rijks weg 1 (aan de autoweg hal verwege Best-Boxtel). tel. 04113-443. Camping Zeester aan zee nog plaats voor caravans de prijs is f 200,- A. C. Rozendaal, Horenhoeksedijk 33, Scherpe- nisse, tel. 01666-480. Vak. bungalows met pasefa en pinksteren. Bungalowpark Wildhorst, Heeswijk N.-Br. La ge prijzen. Tevens camping en caravanterrein. Tel. 04139-551 na 18.00 uur no. 685. Eerbeek Veluwe voor een prettige en rustige vakantie in een prachtige omgeving. Inl. WV Stuijvenburchstr. 36. tel. 08338-1282. Te Cortgene aan Veerse Meer naast jachthaven 614 m2 bouwrijpe bungalowgrond, prijs 22.000 k.k. Te Colijnsplaat aan Oosterschelde naast haven, ruim pand met veel mogelijk heden prijs 15.000 k.k. Inl. J. Barenholz, Heuvellaan 29, Roosendaal, Holland. Tel. kan tooruren 01650-35709-34502. overige uren 01650-33259. Te huur, 6-pers. caravans staande Vrouwenpolder aan zee, nog vrij tot 10 juli en na 24 juli. C. Kruise, Moeregreb- straat 21, Bergen op Zoom. Tel. 01641-657. Tussen Gulpen en Slenaken: 6-pers. appart. te huur, alle comfort, grote tuin, vrij gele gen. G Alberts, Slenakerweg 2, Gulpen. Tel. (04456)-320. In de prachtige hossen tussen Voorthuizen en Garderen sei zoenplaatsen te tyuur voor tent of caravan. Huisjes in voor- en naseizoen. „De Zanderij", Hoge Boeschoterweg 96, Voorthuizen. Tel. 03429-1343 of 1975. Camping De llannebroek, Hoe vestraat 12, Dorst. Rustige sei zoenplaatsen in bosrijke omge ving vlakbij Surae. U zoekt.... ruimte, rust en ver maak? Dit alles kunnen wij u bieden op onze mooi gelegen camping in Zeeland. Seizoen plaatsen van 100 m2 voor slechts 250. Camping ,.De Muie". St.-Maartensdijk. Inl.: tel. 010-14.20.68. Vakantie aan zee. Reserveer tijdig uw moderne 6-persoons caravan met verwarming en aparte slaapkamer aan de kust van Wlcheren op prim cm- ping. In voor- en nseizoen gereduceerde prijzen. wee kends halve prijs. Bel. 01184- 4549, na 18 uur. Vakantie diversen Caravancentrum Ver we Bergstr. 9, Zegge (bij Roosen daal). Grootste keus in tour- en sta-caravans. Te koop z.g.a.n. houten zomer huis woonkamer keuken slaap kamer - hal - toilet - met of zonder Inventaris, nog 1 jaar staanplaats in Haamstede In lichtingen 01620-4133. Te koop: Caravan merk Eecles Sapphire, model '63. 5 a 6 pers. toiletruimte, koelkast, 4 pits gascomfoor en bakoven. Brie ven onder no. SK 5937 C. Tel. 01600-55107. Te huur. In Spanje, een nieuw appartement, 5 a 6 pers. 2 de etage D 24 gebouw L'orenèta a Calonge, IV2 km van Palamos, het centrum v.d. Costa-Brava. plm. 85 km over de Franse grens en 120 km van Barcelo na. Verdere inlichtingen, tus sen 6-3 uur 's avonds. Tel 01600-50627. Caravancentrum „De Smokkel- hoek" beeft zojuist binnenge kregen stacaravan „Bluebird", 5 meter lang, 4-5-persoons. Ka- pelle, 01102-1623. Jongeren vliegreizen naar de zon! Vliegtuig, trein, boot en busreisprogramma's liggen gra tis voor u klaar. Vraagt u er om bij Wm H. Muller Co, Boul. de Ruyter 16, tel. 2c" Vlissingen, en boekt nu. wacht niet tot alles vol is! Mobiele houten bungalows vanaf 8995, Adria tourcaravans type 1971, 3-4-persoons vanaf 3476, Holiday en Rinel stacara vans met 2 slaapkamers reeds vanaf 7465, Minster tourcara vans vanaf 3975. Diverse nieu we typen 1971 stacaravans met eethoek en 1 of 2 slaap kamers tegen aantrekkelijke prijzen. Vervoer en plaatsen gratis in Nederland. Knuppe's Automobiel, en Caravanbe- drijf, Baarleseweg 34 a-b, Chaam N.-Br. Tel. 01619-248. Wij hebben prachtige nieuwe stacaravans te koop, 7- en 8- persoons met aparte slaapka mers. Voor deze stacaravans kunnen wij voor een staan plaats zorgen of in Haamstede of aan de kust van Noord- Beveland of de kust van Wal cheren. Dealer: C. Pouwer, Veere, tel. (01181)-280. Show kantine: Camping „Oranjezon", tel. (01189)-1549 Vrouwenpol der. -Geopend van 9-17 uur en volgens afspraak. Financiering mogelijk. Folders op aanvraag. Huwelijken Huwelijk. Het oudste en groot ste huwelijksbureau Internati- onal-Dezenta bemiddelt al sinds 1949, waarbij persoonlij ke behandeling in een strikt vertrouwelijke sfeer voorop staat. Ons bureau beschikt over een moderne IBM-compu- ter, die de partners harmo nisch selecteert. Vraag direct gratis brochure aan: Hoofd kantoor Postbus 18, Hattem (Gld.) of belt u Eindhoven. Venuslaan 513, tel. 040-441182. Tilburg, Postbus 1083, tel. 04250-70669. De meeste geslaagden had Trait-D'Union in 1970 door nauwkeurige en persoonlijke selectie der partners volgens ieders wensen, inschrijving alleen bij redelijke kans van slagen, daardoor geen onbeant woorde brieven. Overtuig u zelf door ons uw leeftijd op te geven. U ontvangt dan vrij blijvend een partnerlijst met uitv. inl. in blanco couvert. Nederlands Huwelljkscontact- eentrum Trait-D'Union. Hoofdadm. Postbus 122, Ede, tel. 08380-14192, Kantoor Til burg Wandelboslaan 62, tel. 04250-73026, Kantoor Breda, Delbergen 53, tel. 01600-52721. Huwelijk. Ook n kunt tot een, oprecht gemeende kennisma king komen via de landelijk samenwerkende afdelingen van het Nederlands Bemiddellngs- centrum die sinds 1953 onbe perkte contactbemiddeling verlenen. Vraagt vrijblijvend inlichtingen N.B.C. Postbus 6037 Amsterdam of afd. Til burg, Nwe Bosscheweg 92 Tel 04250-21928 R.-k. jongeman, 38 jaar i.b.v. eigen huis, vast werk, goed bemiddeld. Zoekt langs deze weg kennismaking met jonge dame tussen 25-35 jaar. Wed. met een kind geen bezwaar. Geheimhouding verzekerd. Br ond. no. RK 17427 C. Sportieve jongeman, 35 jaar, zoekt 'n voor hem passende vrouw, gesch. of wed. en evt. kinderen geen bezwaar. Brie ven met foto. onder erewoord retour. Brieven onder no SK 5879 van dit blad. Welke beschaafde heer r.-k., met behoorl. baan, 38 tot 43 j., zou in contact willen komen met jonge vrouw 39 jaar: goed karakter, flink post- en jeug dig uiterlijk (werkz. bij on derwijs! Schrijf mii eens misschien vinden we elkaar? Geh h verzekerd. Br. onder nr. ST< 5993 c bureau van dit blad afd. Fabriek vormbeton, Huizersdijk 7, Zevenbergen Telefoon 01680 3840 zoekt voor haar fabriekskantoor te Zevenbergen voor lichte administratieve werkzaamheden. Liefst kunnende typen. Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan bovenstaand adres. Dordrecht. liet betere en meest succesvolle bureau zoekt serieuze kennismaking voor kleuterleidster 25 1a ar r.-k leuke verschijning. artistiek begaafd. Dordrecht - Beek manstraat 99, tel. 01850-40353 Personnliike aandacht voor el ke cliënt is het succes van Trait d'Union. Eerlijke voor lichting. discretie en serieuze arbeid geven onze bemiddeling een hechte basis. Stel u eens op de hoogte van onze wer kwijze door ons uw leeftijd op te geven en vrijblijvend een nartnerlHst te vragen. U ont vangt uitv. inl. in blanco cou vert. Neck Huwelijkscontact- centrum Trait-D'Union. Afd. Breda: Delbergen 53. tel. 01600-52721. Afcl. Tilburg Wpndelboslaan 62. te], 04250 73026. "-"«dieren „De Vogeigids", Box M-113, Leiden. Onmisbaar maandblad voor volièrebezitters. Vraag gratis proefnummers! T.k. nestje teckels langharige met stamb. ingeënt zeldzaam mooi'8 weken. Ook op zondag. Haagse Markt 25, Breda. Te koop zwarte dwergpoedel- tjes pinchertjes en huishondjes Ampèrestraat 29, Roosendaal Te koop witte en zwarte dwergpoedeltjes, pekingeesjes, goudspaniels, Duitse herders, pinchertjes, en prachtige huis hondjes. Lange Brugstraat 72, Leur. Landbouw T.k. 8 Krone mestverspreiders, gebruikt; 2 Bergmann mest verspreiders, gebruikt; tevens nieuwe mestverspreiders, ploe gen. cultivatoren, een kraantje voor lift van tractor, een taef- inrichtmgspuit 12 meter sproeiboom. Fa. C. van Gaans, Slaaistraat 2. Roosendaal (N. Br.). Diversen Bezoekt zaterdag 6 febr. het gecostumeerd carnavalsbal bij Riet en Dieter, Zoutestraat 2, Hulst. Drie fraaie prijzen voor het meest originele paar of persoon. Medewerking van ons orkest: The Williams. Begin 9 uur. Einde??? Vrij entree. Grote schieting bij R. de Vil der, Hulst, op zaterdag 6 fe bruari. Aanvang 3 uur. Zaterdag 5 februari schieting bij H. Claessens, Lamswaarde. Begin 3 uur. Het Bestuur. Prijskaarting, zondag 7 februa ri bij J. Schonenberg, Café De Kroon, Hulstterweg 151, Ter hole. Aanvang 19.00 uur. Schieting op 2 wippen bij R, Heijens, Lamswaarde, op zon dag 7 februari. Begih 3 uur. Soc. De Vrede. Schieting op zaterdag 6 febru ari hij A. de Bakker, Kemze- ke-Paal. Aanvang 3 uur. Schieting op zondag 7 febr. bij P. de Caluwe, Graauw. 10 prijsvogels van 7, 20 prijsvo- gels van 6. Inleg 5,25. Terug 4. Begin 3 uur. (gem. Woensdrecht) winkel met een oppervlakte van plm. 85 m2. Evitl. bovengelegen flatwoning beschikbaar. O.a. geschikt voor dames- en/of herenkapsalon, ma nufacturenzaak, baby- en kleuterkledingzaak, huishoudelijke artikelen, rijwiel- en bromfiets zaak, slagerij, schoeremagazijn, doe het zelf winkel. Huurprijs winkel per maand 500,-, flat 165,-, excl. service- en stookkosten. Nadere inlichtingen en gelegenheid tot bezichti ging worden U vrijblijvend verstrekt door bijkantoor voor Noord-Brabant en Limburg, Ringbaan Oost 108, postbus 433, Tilburg. Tel. 04250-36430, na kan tooruren 04250-21832 of 21198. Bij de afdeling weg- en waterbouwkunde van de dienst van gemeentewerken kan worden tewerk gesteld Gegadigden voor deze functie dienen in staat te zijn zelfstandig kostenbegrotingen op te stellen voor civieltechnische werken. In verband hiermede is naast het bezit van een HTS- of gelijkwaardig diploma ervaring in deze materie en kennis van moderne calcula tietechnieken en aannemingsbegrotingen noodza kelijk. Aanstelling zal afhankelijk van opleiding en ervaring geschieden in de rang van technisch ambtenaar (salarisgrenzen f 1134,- tot 1450,-) of technisch ambtenaar-A (salarisgrenzen 1377.- tot f 1704.-). De gemeente kent gunstige bepalingen terzake vergoeding van verplaatsingskosten en ziekte kosten. Bij aanstelling volgt directe opname in 'het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Sollicitaties binnen tien dagen na het verschijnen van dit blad in te dienen bij het hoofd van de afdeling personeelszaken en organisatie van de secretarie (Markt 54) te Roosendaal. In ons ziekenhuis is op twee afdelingskeukens plaats voor Telefonische inlichtingen zijn te verkrijgen bij de heer W. Verkerk, hoofd Huishoudelijke Dienst, telefoon (04250) 7 39 33, toestel 208. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken, Dr. Deelenlaan 5 te Tilburg. algera nv jehorendetol de NV Verenigde NBM- Bedrijven, den Haag Wij zijn een internationaal georiënteerd bedrijf met als voornaamste activiteiten het leggen van ondergrondse en bovengrondse pijpleidingen. Voor regionaal pijpleidingenwerk opereren wij vanuit een zestal districtskantoren door geheel Nederland. Voor ons districtskantoor te Wagenberg (werkge bied Noord-Brabant, Noord-Limburg en delen van Gelderland en Zeeland) vragen wij ervaren Voor de eerstgenoemde functie vragen wij mini maal een UTS-opleiding (WTB of W en W); voor de tweede functie genieten UTS'ers (WTB of W en W) de voorkeur. Belangstellenden verzoeken wij hun sollicitatie (met veel informatie over opleiding en ervaring) te zenden aan ALGERA N.V., HEERENVEENSEWEG 95—99, WOLVEGA. Beukenlaan 1, Nieuw Ginneken (post Breda) tel. nr.: 01600-59311 In september 1971 begint op de bovengenoemde academie een twee-jarige opleiding tot De opleiding is bedoeld voor toekomstige wijkverpleegkundigen adjunct-leÜTstcr-docenten van kraamcentra schoolverpleegkundigen bedrijfsverpleegkundigen De toelatingseisen zijn algemene ontwikkeling op MAVO-niveau diploma ziekenverpleging A met aantekening kraamverpleging of diploma ziekenverpleging A nieuwe stijl. Er bestaat de mogelijkheid om voor deze opleiding een studie-toelage aan te vragen. Inlichtingen worden u gaarne schriftelijk of mondeling verstrekt door het hoofd van de afdeling, mejuffrouw M. G. Retera. Aanmeldingen dient men te zenden aan de directeur van de boven genoemde academie. I

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 5