VERPLEEGSTER ONGESCHOOLDEN laborant kwaliteitskon trole een man die op verkooppunten jaagt medewerker O RAIFFEISENBANK 1 prcmed n.v. LEERKRACHT typiste MONTAGEWERKERS administratief assistente hulpkok werkster een JAMIN JAMIN BESCHAAFDE MEDEWERKERS(STERS) ZUID-WEST NED. HORECABEURS te Kapelle (Biezeiinge) twee groundsmen gemeente breda bouwkundig opzichter VAKBEKWAME AUTOMONTEURS Dr. J. Rutgers Stichting MACHINEFABRIEK SCHUURINK N.V. Kerkopbouw- zondag CONCIERGE nog een vacature a. zwanenburg* co.n.v. „DEN BERG' c. SPAARBANK EN ALLEBANKZAKEN OUDENBOSCH HELLEMONS-MAVO BIOLOGIE N.V. RIMIJ - Henschel Import N.V. HOLLANDSCHE CONSTRUCTIEWERKPLAATSEN .en nog heden verzenden BON ZATERDAG 6 FEBRUARI 1971 Pr. Beatrixlaan 11 Den Haag Telefoon 070 - 832900 Voor ons consultatiebureau in Den Bosch zoeken wij een in het bezit van diploma A, (bij voorkeur met kraamaantekening) om opgeleid te worden tot medisch assistente. De werkzaamheden omvatten het zelf standig werkzaam zijn en het assisteren van de bureauarts bij geboortenregelings- spreekuren. Deze spreekuren vinden twee dinsdag avonden per maand plaats. Leeftijd 25-40 jaar. Deze werkzaamheden kunnen in neven functie worden verricht. Sollicitaties aan bovenstaand adres. heeft plaatsen vrij voor in haar afdelingen: KONTROLE en MONTAGE hiervoor komen in aanmerking personen van 20 tot 30 jaar. Aanmelding iedere dag van 8-12 uur en 14.00 - 17.30 uur aan de fabriek Speelhuis laan 170 - Breda. Niet in de gelegenheid uw bijdrage persoonlijk te ge ven? Ten name van de Interdioc. Rekening van de Neder landse Bisdommen zijn ter beschikking voor uw over schrijving Postgirorekening 777.000 en bij de Nederl. Crediet Bank Drift 9 te Utrecht, bankre keningnummer 23 16 60 766 GEVRAAGD Echtpaar middelb. leef tijd, voor villa te Bras- schaat. Vrouw alle on derhoud - man buiten huis werkend met voor keur voldoende vrije tijd voor onderh. tuin en koer. Goed loon en nieuw volledige woonst geboden. Schrijven ond. ref. TV 540, HAVAS, 3 Carnot- straat, 2000 Antwerpen. Op het PATHALOGISCH ANATOMISCH LABORATORIUM van de Dordtse Ziekenhuizen is op het secretariaat Typediploma noodzakelijk. Ervaring strekt tot aanbeveling. Sollicitaties te richten aan DR. A. C. M. VERMEULEN, Grote Kerksbuurt 9, Dordrecht. eens«rvênfabriek«n ETTEN-LEUR POSTBUS 27 De groeiende afdeling VERKOOP BINNENLAND zoekt voor spoedige indiensttreding voor jonge, enthousiaste en accurate me dewerkers is deze werkkring zeer aantrek kelijk en afwisselend. Gewenste opleidingMAVO - MMS - MULO. Een van de taken is het telefonisch contact onderhouden met onze afnemers, de bege leiding van de geplaatste orders en controle op de juiste tijd van afzending van onze produkten. Uw brieven met persoonlijke gegevens worden ingewacht bij het Hoofd Personeelszaken, Postbus 27. Etten-Leur. internaat voor zwakzinnige kinderen te Goes vraagt voor zo spoedig mogelijk een en een voor de centrale keuken Inlichtingen en aanmelding bij de directrice, zr. Theodosia, 's-Heer Hendrikskinderenstraat 42 te Goes, telefoon (01100) 6840. VAN 9-11 FEBRUARI Nieuwe stijl D. Vereekestraat 74 B Openingstijden van 14.00 t.m. 22.00 uur B e Standhouders Standhouders e c v. Eegeraat Horecabenodigdheden N.C.R. Kasregisters Telm. c V.V.L. Bols, Ciarijn, W F van Berkel Pafent Snij- en Weegapp. k k Reuchlin Bokma, Jagermeister Groenleer Bloembakken e.d. 's Doyer en v. Deventer Gedist., Wijnen Nieuwdorp Reprodukties etc. s Kirema Keukenapp. Anker Boekh. madh. B Bevolux Drankenaut. Beck's Bier A Marijnen Koelinst. Magnetronovens Minderhout Limonades i Luteijn Doftfreezers Magnetronovens soepen Citin Stof- en waterzuigers, Schoonmaakart. 1 Gebr. Coknv IJsspec. Diepvriespr. Eru Kaas e e Konstr. Rijk Speeltuinart. Aket Koffie r De Jonge Juke-boxen Discobarinst. Horecameubelen De Zon Horeca wasserijservice r Quist Levensm. Delta Succes Relatiegeschenken Fa. Joziasse Paté's Honing etc. Modeshow fa. v. d. Wouw - Goes Brillenshow fa. Kampman Goes Pruikenshow Kapsalon Moderne - Kapelle $8888 KUNSTHARSFABRIEK SYNTHESE N.V. te BERGEN OP ZOOM deel uitmakend van het AKZO-concern vraagt Hij is verantwoordelijk voor de verstrekking van de noodzakelijke gegevens m.b.t. keuringen van grondstoffen, eindprodukten en Utilities. De laborant verricht daartoe alle in de recepten en specifikaties voor geschreven chemische en fysische bepalingen d.m.v. standaardbe palingsmethodes. Afwijkingen signaleert hij direkt. Opleiding voor deze funktie analist 1ste gedeelte of HBO-A. Sollicitaties te richten aan d KUNSTHARSFABRIEK SYNTHESE N.V. 7 Ringersweg 5, Bergen op Zoom t.a.v. afdeling Personeelszaken. 88888- Wij zoeken uitbreiding. We hebben een aantal filialen. Dat moeten er meer worden. Nu is het eerst zoeken naar de man die voor ons objecten na loopt die interessant kunnen zijn. Ze beoordeelt. Onderhandelt. Rapporteert. Nagaat wat uitbrei ding en/of verbouwing kost. Etc. Deze man moet ervaring in zulke zaken hebben. (Ook een 65 er die zich nog aktief bij de detailhandel be trokken voelt maakt een goede kans.) Laat de panden jager die er wat in ziet kontakt opnemen via nummer SG 9321 D van dit blad. Zet op de enveloppe even de lelters PJ. De Raiffeisenbank ,,St. Philipsland" vraagt voor spoedige indiensttreding een die, na een inwerkperiode, in staat zal moeten zijn de direkteur in voorkomende gevallen te vervangen. Voor deze zelfstandige en verantwoordelijke positie denken wij aan een jongeman van ten minste 21 jaar met een goede vooropleiding enige bankervaring. en Kennis van assurantiezaken en reisbemiddeling strekt tot aanbeveling. De bank biedt een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor het verkrijgen van woonruimte zal des gewenst alle medewerking worden verleend. Sollicitaties met volledige gegevens, binnen 10 dagen na het verschijnen van deze oproep, te richten aan het bestuur van de bank, Schoolstraat 1, St. Philipsland. P 361 Bij de gemeentelijke dienst voor jeugd en sport worden gevraagd Taak het speelklaar maken en onderhouden van de tennisbanen, het verrichten van kleine onder houdswerkzaamheden en het schoonhouden van de opstallen, alsmede het houden van toezicht op het gebruik. Salaris maximaal 885,21 verhoogd met een toeslag voor onregelmatige diensten en week-end dien sten. De premie A.O.W. komt voor rekening van de gemeente. Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan de direkteur van de dienst voor jeugd en sport, Pasbaan 17, Breda. vraagt voor spoedige indiensttreding een be kwaam met ruime ervaring voor haar belangrijke woningbouwprojecten in N.W.-Brabant. Brieven met volledige personalia en opgave van gewenst salaris te richten aan de directie PRONED N.V., Verdistraat 4, Amsterdam. GEVRAAGD zo spoedig mogelijk: met bevoegdheid 77b of 41b en be reid zich in te werken in Inlichtingen bij de directeur: BEUKENLAAN 1, OUDENBOSCH (01652 2799). - Sollicitaties te richten aan: Stichting Centraal Schoolbestuur St. Louis, Markt 45 - Oudenbosch. In verband met steeds verdere uitbreiding van onze werkzaamheden zoeken wij op korte ter mijn WIJ BIEDEN een goed loon tegemoetkoming in de studiekosten een aantrekkelijke spaarregeling reiskostenvergoeding een prettige en interessante werkkring Mondelinge of schriftelijke sollicitaties te richten aan WEYEN 62 NISTELRODE TEL. 04124-413 Na 7 uur tel.: 04704-1746. Op de correspondentie-afdeling van Jamin in Oosterhout is plaats voor een typiste. Een enthousiaste jonge vrouw tot 25 jaar met een mulo-opleiding bieden wij een leuke baan en een goed salaris. Interesse? Pak de telefoon, draai 01620- 6666 en vraag naar de afdeling Personeels zaken. Schriftelijke sollicitaties aan C. Jamin N.V., afd. Personeelszaken, Wilhelminakanaal Noord 2, Oosterhout. Oosterhout Z0ETERW0UDSEWEG 1 LEIDEN zoekt voor diverse montages in Nederland met ervaring in constructie-staalbouw, die bereid zijn 4 dagen per week in de kost te gaan. Geïnteresseerden die hiervoor willen worden opgeleid kunnen ook solliciteren. Hebt u belang stelling? Dan kunt u het volgende doen: GEEN POSTZEGEL NODIG deze bon in envelop en adresseren aan: N.V. HOLLANDSCHE GONSTRUCTIEWERKPLAATSEN ANTW00RDNR. 306 LEIDEN naam adres woonplaats leeftijd aantal jaren ervaring tegenwoordig beroep.. ST 71/2 Wij zoeken voor een van onze afdelin gen een pientere administratieve assistente. Een meisje van 16-18 jaar met een MULO of MAVO-opleiding, die mee wil werken in een modern en snelgroeiend bedrijf als Jamin. Heb je interesse in zo'n leuke baan? Bel dan C. Jamin N.V., afdeling Personeels zaken, Wilhelminakanaal Noord 2, Ooster hout. Tel. 01620-6666, of schrijf een briefje. Oosterhout

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 19