CU verkoopster inpakster slager verkoper medewerker Koop kien. Koop'n O-Occasion A VP De inschrijving van studenten A W Nederlandse Credietbank een TYPISTE ASSISTENTE van de Verkoopleiding Nederlandse Credietbank C(1 albert heijn Er zijn nu Winter-Aanbiedingen. Bij uw VW-Dealer administratief assistente caissière of leerling-caissière PIJPFITTERS I PIJPLASSERS INSTRÜMENTFITTERS KONSTRUKTIE- BANKWERKERS KONSTRUKTIE OPTÜIGERS BOUWERS Koop kien. Koop nu, Pedagogische Academie NUTSKWEEKSCHOOL T" 1 I I COUPON W. SPRAMSERS N.V., Diepvries Groothandel te BADGER N.V. gpaaAftéktï... y i j 1 J WINSTGEVENDE VERKOOP VAN OLA IJS? GEMEENTE ZUNDERT ZATERDAG 6 FEBRUARI 1971 U kunt bij ons een goede baan vinden als op de afdeling gebak of fijne vleeswaren op de groente-afdeling of in de slagerij opdekruidenierswarenafdeling op de groenteafdeling Wij zoeken jonge mensen, die na een opleidingsperiode in een van de bovengenoemde functies ge plaatst kunnen worden. vraagt voor een groot, nieuwbouwprojekt in Noord België die van Isometrics kunnen werken voor foto laswerk met ervaring in het monteren van in strumenten voor chemische en petro chemische installaties met ervaring in het plaatsen, aan sluiten en stellen van pompen enz. met ervaring in het bouwen van staal- konstrukties. Gegadigden worden verzocht zich voor aan meldingen en inlichtingen te vervoegen bij de Heer A. Snoeijs, in de zaai van caté-restaurant De Graanbeurs, Reigerstraat 18, Breda, op zaterdag 6 februari a.s. van 13.00 tot 16.00 u. Op werkdagen kunt U zich vervoegen bij BADGER N.V., Kleine Molenstraat te Tessen- derlo, België, of bellen 0932-13-62516 of 62517 of 62518. ^Occasions worden door VW-Dealers gecontroleerd en gegarandeerd. V-Occasions zijn de enige occasions die met een Service-Paspoort worden geleverd (zelfde service als op een nieuwe wagen!). Voor ons kantoor in Hulst Op het kantoor van de Nederlandse Credietbank in Hulst wordt door een vrij klein team - 4 dames en 2 heren - op een plezierige manier gewerkt aan de meest uiteenlopende bankzaken. Wegens het groeiende aantal kliënten aan onze balie is er in dat team een plaats vrijgekomen voor een Een baan die geknipt is voor een jong, pienter meisje van een jaar of 18 20, met een MULO/MAVO-opteiding plus een typediploma. Het gaat namelijk om een vrij grote verscheidenheid van werkzaamhedentypewerk, kontakt met kliënten, algemeen administratief werk, boekhoudmachine enz. Wie iets voelt voor een levendige, behoorlijk betaalde baan met bepaald interessante faciliteiten, kan schriftelijk of telefonisch kontakt opnemen met de direktie van de Nederlandse Crediet bank, Grote Markt 18 in Hulst. Telefoon: 01140-3351. Eindhoven - Julianastraat 2 - telefoon 23884 voor de opleiding tot volledig bevoegd onderwij zer cursus 1971 - '72 (studieduur 3 iaar) is open gesteld van maandag 8 februari t/m vrijdag 19 februari a.s. van 16 - 18 uur in het schoolgebouw of volgens telefonisch te maken afspraak of door inzending van een bij de administratie van de academie aan te vragen inschrijvingsformulier. Voor hen die de studie aan onze academie over wegen wordt op woensdag 10 februari een voor lichtingsavond gehouden in de school Een forum zal vragen beantwoorden, terwijl tevens de gele genheid zal bestaan met studenten, docenten en de directeur van gedachten te wisselen. Toelating tot de studie verlenen de diploma's HAVO, M.M.S., H.B.S., Atheneum en Gymna sium of de akte van bekwaamheid als kleuter leidster. Na 19 februari is, i.v.m. de organisatie van het komende studie jaar, inschrijving niet meer mogelijk. Inlichtingen verstrekt de directeur A. Peters (teL huis 04920 36454). ACTIEF SPAREN MET HUMMENDE RENTEM r V De Nederlandse Credietbank - bekend om zijn hoge spaarrente - introduceert in Nederland een totaal nieuwe manier van sparen. Dit unieke spaarplan geeft een maximum aan zekerheid, een maximum aan rente en een maximum aan daadkracht. Geen andere bank geeft u zóveel voordelen in één spaarplan. Uw geld wordt actiever dan ooit. Daardoor heeft het voor u een grotere waarde. Klimspaar- rekening met (klim)spaar- boekjes van f100,-, f250,-, f1.000,-. De Nederlandse Credietbank brengt drie klimspaar- boekjes in omloop ter waarde van honderd, twee honderdenvijftig en duizend gulden. Bepaal uw keuze naar gelang het geld dat u beschikbaar hebt. De maximale looptijd van het klimspaarboekjeis vijfjaar. U beschikt altijd met een maand over uw geld Hebt u plotseling geld nodig? Op uw boekje staat geen geld waarvan u vijf jaar lang moet afblijven. U kunt erover beschikken. Zelfs als u dat twee maanden na het begin al zou willen. U krijgt dan het hele ingezette bedrag uitgekeerd en daarbij de klimmende rente die u op dat ogenblik al hebt verdiend. In elk klimspaarboekje is een tabel opge nomen waaruit u op ieder moment kunt aflezen welk bedrag u bij de opzegging ontvangt. 2U bent op elk ogenblik zeker van uw rente Actief sparen met klimmende rente is veilig sparen. Uw spaarboekje is niet gevoelig voor veranderingen in de conjunctuur. U loopt geen enkel risico. Als overal de rentevoet daalt, blijft de rentetabel in uw boekje onverminderd van kracht. 3 Uw rente klimt 2x per maand omhoog tot liefst 8% Hoe langer u het geld laat staan (maximaal 5 jaar), hoe hoger uw rente wordt. U begint bij 4|%. En de rente loopt op tot 8%. Na drie jaar is uw honderd gulden al f 121,45, uw tweehonderdenvijftig gulden f 303,62 en uw duizend gulden f 1.214,46. En na vijf jaar resp. f 146,93;f 367,33 en f11.469,33. Uw rentebedrag klimt steeds sneller door toepassing van het rente op rente systeem (op jaarbasis). U kunt alle gewenste inlichjingen ook mondeling krijgen bij onze vestigingen In: Alkmaar, Almelo, Alphen a/d Rijn, Amster dam (2x), Apeldoorn, Assen, Arnhem, Axel, Badhoevedorp, Belfeld, Bergen, Bergen op Zoom, Best, Beverwijk, Blerick, Boxmeer, Breda, Brunssum, Cuijk, Delft (2x), Deven ter, Didam, Doetinchem, Dordrecht, Drachten, Ede, Eindhoven, Emmen, En schede, Geleen, Gemert, Gennep, Goe*. 's-Gravenhage, Groesbeek, Groningen, Haarlem, H.arlingen, Heerlen, Helden- Panningen, Hengelo, Hilversum, Hoorn Horst, Hulst, Kerkrade, Koewacht, Kort- gene, Leeuwarden, Ljsse, Maastricht (2x). Meerssen, Middelburg, Mill, Muiden, Nederweert, Nijmegen (2x), Oisterwijk, Oldenzaal, Oosterbeek, Oosterhout, Oss. Oudenbosch, Purmerend, Putte, Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Schiphol, Sluiskil. Soest, Steenbergen, Terneuzen, Tilburg, Uden, Ulft, Ufk, Utrecht, Valkenswaard, Veghel, Venlo, Venray, Vlissingen, Volen- dam. Weert, Weesp, Wissekerke, Wijk/Maan* tricht, I Jzendijke, Zevenaar, Zevenbergen. Zutphen, Zwolle. En de Nederlandse Credietbank groeit. Elke maand worden af weer nieuwe vestigingen geopend. De Nederlandse Credietbank staat voor u open Alle bijzonderheden over dit unieke spaarplan liggen voor u klaar. Ze worden u omgaand toegestuurd als u de coupon hieronder invult en verzendt aan: Nederlandse Credietbank, Postbus 941Amsterdam. Afdeling Marketing. B v Zend mij een folder met aile bijzonderheden over het nieuwe Klimspaarplan van de Nederlandse Credietbank Actief sparen met klimmende root». Naam "N Woonplaats;....- Wilt U meer weten over de hoge winstmarge goede service uitgebreid assortiment diepvrieskasten op unieke voor waarden televisie-reklame Bel nog heden Iglo 030 - 935641 (heer van Galen) oi schrijf naar Iglo N.V. Postbus 2114, Utrecht. Ter gemeente-sekretarie kan geplaatst worden: Bezit van M.A.V.O/U L.O.-diploma met enige administratieve ervaring strekt tot aanbeveling. Bezoldiging naar leeitijd, ervaring en bekwaamheid. Schriftelijke sollicitaties vóór 13 februari 1971 te richten aan de burgemeester van Zundert. ST. JOZEFSTRAAT 68 vraagt op korte termijn een Vereist' Minimum-opleiding Mulo- of daarmede gelijk te stellen opleiding. Typediploma. Administratieve ervaring strekt t >t aanbeveling. Geboden: Afwisselende en zelfstandige werk kring. Goede salariëring. Sollicitaties worden ingewacht door bovengenoemde N.V.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 18