operators De3Q.O00guldenitian. T 6 P ORON U kunt bjj 2850 veilige al uw vakantiezorg kwijt Toekomst waar groei in zit HOECHST-VLISSINGEN N.V. Coördinator bedrijfsopleidingscentrum voor middenkader PECHINEY NEDERLAND N.V. Stel uw vakantie veilig de Groenkraag I DE MEEST met de HOOGSTE VERBOUWDE OPBRENGST VOEDERBIET Dat is dan eens 'n ander getuidWant waarom nog met twijfels blijven zitten, ais het niet meer nodig is? Eenvoudig even binnen wippen bij een van de 2850 vestigingen van de Raiffeisenbank en Boerenleenbank in de buurt. Voor gratis gidsen boordevol vakantiereizen naar zonnige bestemmingen te kust en te keur. Piekfijn verzorgd door prominente reisorganisaties. En met 'n simpele pennestreek te reserveren bij iedere Raiffeisenbank en Boerenleenbank. De betrouwbaarste boekingskantoren die u maar kunt hebben. Om van alie onzekerheden af te zijn I En bedenk: hoe ee/der u boekt des te ruimer uw keus. .Vakantiereizen waar n van opaan kunt boekt 11 bij ie Raiffeisenbank/Eoerenleenbank. ZATERDAG 6 FEBRUARI 1971 Hoechst betekent chemie. Het aandeel van de chemie in het dagelijks leven wordt steeds groter. Hoechst groeit dan ook. Dat betekent: goede kansen voor ieder die er werkt. Hoechst-Vlissingen N.V. is een dochteronderneming van het Hoechst-concern uit Frankfurt. Een bedrijf met meer dan 200 vestigingen verspreid over de gehele wereld. Aan de Sloehaven in Vlissingen wordt nu aan een derde fosiorfabrlek en een Trevira-grondstoffenfabriek gebouwd Daarvoor zoeken wij momenteel: in diverse afdelingen. Voor de vervulling van deze vacatures denken wij bij voorkeur aan medewerkers, met een opleiding richting procesindustrie, opleidingsniveau Bedieningsvakman B (VAPRO). Ook zij die een technische opleiding hebben genoten, eventueel aangevuld met een diploma Scheepswerktuig- kundige VD, of VD A, kunnen solliciteren. Leeftijd: tot ca. 40 jaar. De medewerkers voor de Trevlra-grondstoffenfabriek ontvangen de gelegenheid aan een opleiding bij ons zusterbedrijf te Gersthofen in Beieren deel te nemen. Bij het verkrijgen van een passende woongelegenheid verlenen wij onze volle medewerking. Bij Hoechst profiteert u van gunstige arbeidsvoorwaarden: 6,4% vakantietoeslag, een dertiende maand salaris, een gunstige bedrijfsspaarregeling, een goede pensioen verzekering en vrij vervoer naar en van het bedrijf. Graag zouden wij van u een brief willen ontvangen met gegevens over levensloop, opleiding en ervaring, vergezeld van een recente pasfoto. Wilt u in de linker bovenhoek van uw brief de letters "Pr.O." vermelden7 Het adres Is: Hoofd Personeelsdienst. Hoechst- Vllssingen N.V., Postbus 65 te Vlissingen. E Bent u meer dan alleen maar een ™oede verkoper. Bent n na beperkt in uw mogelijkheden. Bent u tussen de 23 en 38 jaar.' Bent u het soort man dat vaneen uitdaging houdt. Zijn bovenstaande gegevens op u van toepassing? Dan krijgt u de kans binnen één jaar een inkomen van 30.000,- tot 50.000,- te bereiken, met een basis jaarsalaris van 18.000,-. Wij zijn een jonge, sterke en snel groeiende verkooporganisatie met vestigingen over de gehele wereld. Het verkoopprogramma is modern, uitgekiend en voorziet in een duidelijke behoefte. U zult zelfstandig optreden en toch in samenwerking met collega's, die zich met plezier, enthousiasme en energie volledig inzetten. Succes werkt aanstekelijk. Ziet u zich graag geassocieerd met een succesvolle onderneming, bel a.s. zondag tussen 10 en 6 uur, indien u in (de omgeving van) een der onderstaande plaatsen woont: Amsterdam, Dhr. E. Huising, 020-413035. Noord Holland, Dhr. H. C. v. d. Lely, 020-443075. Overijssel, Dhr. A. Veen, 020-452327. Rotterdam, Dhr. P. de Hoop, 010-148522. Brabant en Limburg, Dhr. P. Loosschilder, 04120-24241. Utrecht, Dhr. Ph. Schaap, 030-18642. Groningen, Friesland, Drente, Dhr. G. Jager, 050-32344. Arnhem, Dhr. T. Lamers, 08330-4173. GROEP PECHINEY zoekt voor haar Afummiumfabrick aan da Sloehaven M Vtrssmgrm- Ooati NiveauH.TA. mat vooropleiding H.BA.-I Leeftijd30-55 jaar. Deze functie ie een tijdelijke functie, die achter aan dia kandidaten die dat wensen, de mogelijkheid biedt, om na beündiglng van da opleidingsperiode, die ongeveer jaar zal duren, een anders functie In het bedrijf te aanvaarden. De kandidaat dient in staat ta zijn om lee te gaven in wiskunde, natuurkunde, scheikunde en elektriciteitsleer ap U.T.S.-niveau. Ervaring in het opleiden van middenkader strekt tot aanbeveling. Een goede kennis der franse t*al is vereist, made in verband mat het deelnemen aan een introductieperiode In Mn dar fabrieken in Frankrijk. Voor deze functie zei in het bijzonder aandacht worden geschonken aan organisatorische en contactuele eigenechappen van de kandidaat. Indien U belangstelling heeft voor bovengenoemde functie, nodigen wij U uit een sollicitatie te richten aan onze afdeling Personeels zaken, onder vermelding van referentienummar A14 en voorzien van een pasfoto. Ptichinay Nederland N.V. Postbus 48. VNaaingan. Ook Precisiezaad, ZWAAN VOORBURG 4 rv - i Y-:

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 16