UITVOIRDERS CJ V0R!VilNGSLEIDERS($TFr(S) installatie Kijk, dit Is een de Waal AUSTIN NEDERLAND N.V. -OPLEIDING VOOR ONDERWIJZER(ES) - OPLEIDING AKTEN L.0. - BIJSCHOLINGSCURSUSSEN ccr nerciële medewerker huite..Jienst een DOCENT voor WISKUNDE, MERCEDES BENZ 250 SE a. EEN CHAUFFEUR - MACHINIST b. DAK- en WANDPLATEN- MONTEURS ADMINISTRATOR (met Kemakeur) Ö'amm db dOH MA» jOffefS fofrülpïdiikfa cCotJ^OAH) MPpw* Internaat „Dr. Edw. Poppe" Broeders van Liefde Studiemogelijkheden Pedagogische Akademie „DE VOSSEN BERG" i INSTALLATION EFFICIENCY ENGINEERING OOSTBURG DE SCHOLENGEMEENSCHAP „ST. ELOY" JONGERENCURSUS BREDA Te koop aangeboden MV. AAM SIPOREX NEDERLAND N.V. N.V. y. A .Vf P A E Y de waalpaal nv wasautomaten-droogautomaten-afwasautomaten-stofzuigers. Miele service: Rotterdam-Amsterdam-Eindhoven-Zwolle. zuigkracht regelbaar uitzciftertijka sterke motor, vermot ri 700 watt unieke zu.aKracht, 2000 mm waterkolom, luchtverplaatsing 2400 Itr per minuut. extra grote papieren filterstofzak, 5,8 liter inhoud, snel verwisselbaar drievoudige filtering, daardoor gezuiverde uitgeblazen lucht nauwkeurige betrouwbare stofmeter ETTEN-LEUR (N.Br.) Klein Internaat met een open en gezellige sfeer. Intensieve studiebegeleiding aanwezig. Brugklas: Atheneum - Havo - Mavo Atheneum Havo Mavo Pedagogische Akademie L.T.S. (machinebankwerken - timmeren - electrotechniek) Landbouwschool. Prospectus op aanvraag. Aanm.: Br. Directeur, Dr. Edw. Poppelaan 12, Eften-Leur (N.Br.) - Tel.: 01608-4850. INGENIEURS- en BOUWBUREAU Gebouw 106 - Schiphol Oost - Amsterdam tel. 020 17 20 21 vraagt voor direct: voor onze projecten in het Zuiden des lands. Contact op te nemen met de heer GIEZEN, tel. 020 4519 73. Pagnevaart 109 - Oudenbosch Telefoon 01652 - 2162 Vooropleiding: Havo, MMS, HBS, Gymnasium Akte van bekwaamheid als kleuterleidster. Duur opleiding: 3 jaar. Cursussen: Frans L.O., Engels L.O., Spaans L.O., Wiskunde L.O., Duits L.O., Handelsken nis L.O., Handenarbeid L.O., Tekenen L.O., Vooropleiding: Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es); hoofdleidster kleuteronder wijs; lagere en middelbare akten en nijver heidsakten. Duur opleiding: i.h.a. 2 jaar. Voor hoofden en onderwijzers bij het basis onderwijs. Prospecti, aanmeldingsformulieren en inlichtin gen verkrijgbaar bij de administratie van de Pedagogische Akademie „De Vossenberg". Alle advertentie-opdrachten worden uitge voerd overeenkomstig de Regelen van net Advertentiewezen, gedepo teerd tei Griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Kuoohandel 'n Neder>-d BEDRIJFSORGANISATIEBUREAU N.V. - ROTTERDAM Vestigingen in West Europa, Afrika, Midden- en Zuid Amerika Een van onze relaties, een vooraanstaand importbedrijf annex handelshuis op het gebied van school- en tekenartikelen wenst op korte termijn haar buitendienstorganisatie uit te breiden met een ervaren, dynamische en vooral ideeënrijke Gedurende de afgelopen jaren heeft bedoelde onderneming een zeer belangrijke en financieel gezonde positie opgebouwd en wel mede dankzij een uiterst selectief assortimentsbeleid gekoppeld aan merk- exclusiviteit. Daarnaast werd door een rationele en vooral progres sieve marktbenadering een gevarieerd distributiesysteem verwezen lijkt. Voor bedoelde functie, welke gesitueerd is in Zuidwest Nederland inclusief Zeeland denken wij aan een branche- vertrouwde en goed ingevoerde vertegenwoordiger, met een zo wel theoretisch als praktisch fundamentele opleiding, die zich een duidelijke voorstelling heeft gemaakt van zijn commerciële mogelijk heden op basis van voorgaande resultaten en enthousiast streeft naar grotere functionele verantwoordelijkheden. Leeftijd circa 30 jaar. Geboden wordt een levenspositie waaraan uitstekende voorwaarden zijn verbonden. Verzoeke Uw eigenhandig geschreven brief (met pasfoto) als volgt te adres seren: „Vertrouwelijk", nr. PK 202, aan I.E.E. n.v., afd. Bedrijfspsychologische Dienst, Delftsestraat 17-19, Rotterdam. me* atheneum en scholen voor havo en mavo Nieuwstraat 50 te Oostburg VRAAGT per 1 augustus 1971: volledig rooster le graads niveau. Aanstelling in vb is mogelijk. Alle medewerking wordt verleend bij het vinden van een passende woning Sollicitaties te richten aan de Rector, Drs A. F. G. VAN GURP, p/a Nieuwstraat 50, Oostburg, telefoon: 01170 - 2394 (school) 01170 - 3077 (huis) vraagt met spoed enige Zij die belangstelling hebben voor de werkende jeugd en een opleiding in deze richting hebben genoten, kunnen hun sollicitaties richten aan: BESTUUR JONGERENCURSUS Ceresstraat 41 Breda DIRECTIEWAGEN. Te bevragen J. F. VLEKKESTR. 262 - ROOSENDAAL - TEL 01650-36095 MONTAGEAFDELING Wegens uitbreiding van onze montageafdeling vragen wij voor het uitvoeren van montagewerkzaamheden in geheel Nederland: voor onze nieuwe hydraulische montagekraan. Bij voorkeur met werkplaatservaring. In bezit van rijbewijs B-C-E. voor montagewerkzaamheden docr geheel Ne derland. Bij gebleken geschiktheid bieden wij U een vaste betrekking met een uitstekende beloning. Aanmelden persoonlijk of telefonisch bij: Dhr. J. G. JOOSEN, Wilderen 32 te Breda, tel. 01300 37008 of bij: Dhr. J. A. AKKERMANS Fresiastraat 44 te Oosterhout, tel. 01620 6536. Voor onze bedrijven op het gebied van CENTRALE VERWAR MING en WINKELS bestaat de behoefte aan een Het is de bedoeling deze functionaris te belasten met het centraal bewerken en analyseren van de admini stratieve gegevens van de bedrijven ter voorlichting van de directie. Voorts is het gewenst dat hij liet ouder is dan 40 jaar en beschikt over bekwaamheden betreffende de mo derne administratieve organisatiemethooen en over het vermogen deze tot ontwikkeling te brengen. Gaarne worden schriftelijke sollicitaties eigenhandig en met inkt geschreven, ingewacht bij de Directie van WIELDl-ECHTSEWEu 30 DORDRECHT TEI 01850 -41566 ZATERDAG 6 FEBRUARI 1971 Ook wanneer ereen fabriekshal moet worden uitgebreid. Of warneer er desnoods in het hart van de hal een stevige machinefundering moet komen. Geen centje stoornis van de produktiè. De Waal heeft èn de palen èn de in stallaties, om in een Deperkte ruimte de doelmatigste fundering aan te brengen. De machines eromheen kun nen rustig blijven draaien, de transportbanden blijven lopen. Voorde Waal, met haargespecialiseerde systemen, gelden geen moeilijke of 'onmogelijke" funderingspro blemen. Alleen oplosbare. Ai bijna 60 jaar een begrip waar bedrijfsleven en overheid op bouwen. Belt u eens. Er is altijd een manier, waarop de Waai u van dienst kan zijn. Generaal Vetterstraat 77, Amsterdam, tel. 020-174844 Bremen - Brussel - Hoogezand - Roermond - Rotterdam. De grote verrassing op stofzuigergebied. Met de allernieuwste snufjes, *Door de grote vraag fs het buitengewone zuigkracht en in de bekende Miele kwaliteit. Uw handelaar uw,handelaarde Miele S 200 niet in voorraad kan u volledig inlichten over de buitengewone hoedanigheden van de heeft Hebt u dan even I Miele S 200. Er zijn ook 2 kleinere modellen, de S120 en de S 900. geduid, het loont de moeite, fcl I Mv W. Vraag catalogus bij de betere Vc.<uia,«ueL gemakkelijke handgreep MtViXSCHü za^finoud met draai- en kniegewrtcbt, Ingebouwde borstel met de voet omschakelbas? voor tapijt of gladde vloerbedekking verstelbare teieskopische zuigbuis met grote doorsnee (35 mm) centrale zuigslang aansluiting, rondom draaibaar, grote aktieradius vingerlichte toets voor het openen van deksel zuigslang met Perion versterkt praktisch optengoeg zeff-oproffend extra lang snoer voetschakelaar

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 12