Dit doet Esso: 'Schoon Rijden" code Ssso) Esso service) gaat steeds verder 3. 4» Laat de uitlaat van uw auto regelmatig controleren 2. If' vuile motor schone motor Oorzakenvanluchtverontreinigingdoorauto's Esso benzines nu met een "polyamideamine" Schonere motoren presteren meer Hoe u kunt helpen Ziehier hoe u zelf kunt meewerken: Als zowel het verbeteren van de prestaties van uw auto als het aan banden leggen van lucht verontreiniging u ter harte gaatdan is hier belangrijk nieuws voor u. Lang voordat lucht verontreiniging in de publieke belangstelling kwam, waren Esso researchteams intensief bezig met het ontwikkelen van produkten, speciaal voor de bestrijding van enkele oorzaken van luchtverontreiniging. Vandaan publiceren wij een resultaat van deze steeds voortgaande research: twee nieuwe Esso benzinesdie de vorming van afzettinzen in uw automotor tezenzaan. En dat betekent, dat de hoeveelheid schadelijke bestanddelen in de uitlaatzassen niet meer behoeft toe te nemen met het aantal zereden kilometers. Vandaag vindt u in heel Nederland twee nieuwe benzines: een nieuwe Esso en een nieuwe Esso Extra benzine. Beide benzines hebben een speciale samenstelling om motoren vrij van afzettingen en vervuiling te helpen houden. Motoren kunnen er schoner door blijven lopen, waardoor hun prestaties kunnen worden verbeterd. Hier ziet u schematisch wat er gebeurt in een nieuwe motor. Afzettingen nemen toe met het aantal gereden kilometers. Deze vervuiling reduceert het vermogen en kan luchtverontreiniging bevorderen. Nieuwe Esso benzines gaan deze afzettingen tegen. En als de motor al vuil is, dan helpen ze hem terugbrengen in een bijna-als-nieuw-conditie. In nieuwe auto's wordt benzine efficiënt verbrand. Maar het probleem met nieuwe auto's is dat ze niet nieuw blijven. Na ongeveer 3000 a 5000 km, vooral in stop-start- stadsverkeer, beginnen er afzettingen te komen in de carburator en op de kleppen. Een minder efficiënte verbranding is daarvan het gevolg. Hoe inefficiënter de verbranding, hoe groter de kans dat koolmonoxyde en onverbrande koolwaterstoffen via uw uitlaat in de lucht komen. Deze vormen een deel van het luchtverontreinigingsvraagstuk. Maar benzine - élke benzine - kan niet meer zijn dan een gedeeltelijke remedie. Er spelen veel meer factoren een rol. De hoeveelheid schadelijke bestanddelen in de uitlaatgassen van uw auto wordt niet uitsluitend bepaald door uw brandstofkeuze, maar bijvoorbeeld ook door uw manier van rijden en door de zorg die u aan uw auto besteedt Daarom vragen wij uw volle aandacht zowel voor onze nieuwe benzines als voor onze „Schoon Rijden"code. Betere benzine en aangepaste rijgewoontenbeide kunnen van invloed zijn op de lucht die u inademt. Samen kunnen we meer doen dan welke benzine ook alleen. Beide nieuwe Esso benzines bevatten nu een „polyamideamine": een toevoeging die vuil en gom-achtige afzettingen even effectief weert als welke toevoeging in andere benzine dan ook. De nieuwe Esso benzines helpen uw motor schoonhouden, dus in een staat waarin benzine zo volledig mogelijk wordt verbrand. En als de motor al vuil is, dan helpen ze hem terugbrengen in een bijna-als- nieuw-conditie. Voor een motor betekent „schoon" nog iets meer dan „niet vuil". Een schone motor is een efficiënte motor, die u het maximum rendement geeft van uw auto. Met een nieuwe Esso benzine zal vrijwel elke motor efficiënter lopen omdat hij efficiënter is. Resultaat: betere prestaties en beter vermogenkilometer na kilometer. Esso pretendeert niet hiermee het probleem luchtveront reiniging te hebben opgelost. Maar we hebben wèl een begin gemaakt. En we gaan door, we laten het onderwerp niet los. Daarbij maken we gebruik van alle ons ten dienste staande middelen, met inbegrip van de omvangrijkste researchfaciliteiten - omvangrijker dan van welke maatschappij ook in de olie-industrie. Houd uw motor in perfecte conditie Vermijd overbelasting van uw motor Gebruik uw choke sporadisch 5Zet de motor af als uw auto stilstaat Twee nieuwe benzines voor schoner rijden Nieuwe Esso benzines voor schonere motoen auto met benzine zonder „polyamideamine" tezelfdeauto met een nieuwe Esso benzine ereden afstand. 1. In een goed onderhouden motor verbrandt benzine met maximum rendement. En hoe efficiënter de verbranding, hoe geringer de hoeveelheid schadelijke bestanddelen in de uitlaatgassen. Door een vakkundige servicebeurt kan deze tot zelfs 50 worden gereduceerd. Laat uw motor daarom minstens twee keer per jaar inspecteren. Rijden in een te hoge versnelling betekent overbelasting van de motor. Daardoor functioneert de motor minder goed en verbrandt de benzine minder efficiënt. Gevolgen: verspilling van brandstof en meer luchtverontreiniging. Houd u daarom aan uw instructie boekje en luister naar uw motor. U kunt horen wat het juiste snelheidsbereik is in een bepaalde versnelling. Vooral in de stad belangrijk. De choke beïnvloedt de brandstof- lucht verhouding. Hoe meer u de choke hanteert, des te meer benzine u verbruikt met als gevolg sterkere luchtveront reiniging door inefficiënte verbranding. Gebruik de choke daarom alleen als het noodzakelijk is. Een lekke uitlaat is niet alleen gevaarlijk, maar kan bovendien de hoeveelheid schadelijke bestanddelen in de uitlaatgassen vergroten. Laat er daarom tweemaal per jaar naar kijken als onderdeel van elke servicebeurt. Belangrijk als u moet wachten in een file of voor een brug: een lopende motor veroorzaakt veel meer lucht verontreiniging als uw auto stilstaat dan wanneer hij rijdt. Indien u wat lang moet wachten, zet de motor dan af. 't Is beter voor uw auto en voor de lucht.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1970 | | pagina 7