Een Nederlander leest gemiddeld drie kwartier per dag in zijn krant, net als u. vertegenwoordiger ERVAREN UITVOERDER Ik heb een probleem. Ik heb geld nodig. Watkande Amro Bank voor mij doen? vertegenwoordiger Lenen? De Amro Bank is er voor. Modehuis VOS ERVAREN VERKOOPSTER COMAR N.V. Kleuterschoolinstallaties REEF - OLDENZAAL N V. CIVA N.V. HULP in de huishouding De Poorter Axel LEERLING-VERPLEEGSTERS EN -VERPLEGERS Asp. Leerling-Verpleegster GINNEKENSTRAAT 2, BREDA vraagt voor spoedige indiensttreding: (plm. 21 jaar). Gedacht wordt aan iemand met er varing in de konfektie-verkoop. Wij bieden goede sociale voorzieningen o.a. een prettige vakantieregeling. 5 weken per jaar (waarvan 3 in de zomer) 3 snipperdagen en bovendien 20% kledingkorting. Bel gauw voor een afspraak: 01600 - 41450. Een publikatle van het Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit Een dynamisch bedTijf, dat zich o.a. bezighoudt met inrichten van kleu terscholen, blo-scholen enz., vraagt voor spoedige indiensttreding een jongeman die opgeleid wil wor den tot voor het rayon West-Brabant en Zee land. De volgende kwalificaties zijn een aanbeveling MULO Rijbewijs B.E. Representatief optreden Sollicitaties te richten aan de Directie van COMAR N.V., Postbus 17 - Loon op Zand VRIJDAG 12 JUNI 1970 TE OLDENZAAL vraagt voor werken in het zuiden van het land met uitgebreide kennis van wegen bouwkundige asfaltwerken. Uitvoerige sollicitaties aan Reef - Oldenzaal N.V., Postbus 6 te Oldenzaal, Teiefoon 05410 - 3262 ROSENBERG - Psych. Ziekenhuis Oude Haagweg 377 - 's-GRAVENHAGE Wanneer u op korte termijn geld nodig hebt voor privédoeleinden helpt de Amro Bank u graag met een Amro Lening. Hoeveel u wilt lenen (van f 700,- tot f 10.000,-) en in hoeveel termijnen u wenst af te lossen, kunt u voor een belangrijk deel zelf bepalen. Kijkt u maar eens in de folder die bij ieder Amro kantoor voor u klaar ligt. Bij de Amsterdam-Rotterdam Bank kunt u natuurlijk ook gebruik maken van al die andere Amro diensten. U kunt een Amro Privérekening openen (alle giroservice plus 3%% rente). Een Amro Spaarboekje of Spaarrekening nemen (rente van 4% tot 7%). Verzekeringen afsluiten. Vreemd geld kopen. Enzovoort. De Amro Bank wil graag een en ander met u bespreken. Wanneer komt u langs? iSir Cosmetische onderneming met de vertegen woordiging van o.a. Evelynn Murphy, Cartoef en Houbigant vraagt wegens uitbreiding van haar activiteiten, per 1 september a.s., een bij drogisten en parfumeriezaken goed ingevoerde bij voorkeur woonachtig in de provincie Noord- Brabant. Wij bieden U een zelfstandige job met onder steuning van reclame activiteiten, een aantal goede merken, en een vasl salaris. Bovendien kennen wij nog een aantrekkelijke provisie re geling. Bent U geïnteresseerd schrijf dan een uitvoeri ge sollicitatie aan CIVA N.V,, Linnaeusparkweg 220, Amsterdam. (Watergraafsmeer). WIJ VRAGEN voor EEN DAG per WEEK Wilhelminastraat 87 - Axel Tel. 0115 - 1642 Bij de Stichting Rosenburg kunnen worden geplaatst ter opleiding voor het staatsdiploma ziekenverpleging B. Leeftijd tenminste 17 jaar. De cursus duurt 3 jaren. Aanvang van de pre-klinische opleidingen: half augustus en half oktober a.s. Vooropleiding: bij voorkeur MULO, INAS, AW II of PAV II (IVIO) AOLV vooropl. Ziekenverpl. Culemborg of gelijk waardige opleiding. Zij, die niet voldoende vooropleiding hebben g< noten (b.v. 3-jarige huishoudschool), kunnen ook solliciteren en ontvangen dan in ons ziekenhuis de AOLV- opleiding, uitgaande van het IVIO. Het bruto maandsalaris bedraagt voor eerstejaarsleerlingen intern 369, tweedejaarsleerlingen intern f 397,extern 544,50 derdejaarsleerlingen intern 452,— extern 599,50 De premie AOW/AWW komt voor rekening van het zieken huis. Toeslag voor onregelmatige diensten 6% vakantietoeslag vijfdaagse werkweek eerste aanschaf dienstkleding gratis voor inwonenden een eigen kamer en 2 x per maand vergoeding reiskosten naar ouderlijk huis boven een bedrag van f2.50 per keer vakantie 18 werkdagen per jaar, exclusief feestdagen. De cursus wordt in diensttijd gegeven. Voor meisjes van 16 jaar bestaat de mogelijkheid te wor den opgeleid als inwonende Alle nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt, nadat onderstaande coupon ingevuld door ons is ontvangen. - HIER AFKNIPPEN COUPON Aan de geneesheer-directeur van de Stichting Ro- senburg, Postbus 7019 te 's-Gravenhage. I Gaarne ontvang ik vrijblijvend alle inlichtingen hTonvw Atr TTnot,tinvv,Avi Naam en voornamen Adres Woonplaats Geb datum Schoolopleiding TERNEUZEN, NIEUWSTRAAT 2-4, TEL. 01150-4041 TERNEUZEN, BEETHOVENSTRAAT 39, TEL. 01150-4733 SLUISKIL, IR. LELYPLEIN 6, TEL. 01157-450 SAS VAN GENT, MARKT 7, TEL. 01158-1696-1544 AXEL, KERKSTRAAT 10, TEL. 01155-1470

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1970 | | pagina 4