Waarom moeilijk als *t met de postgiro makkelijk kan? Ms makkelijk! Have a real cigarette CAMEL met of zonder filter 25voor f1.75 N.V. Koninklijke Maatschappij "de Schelde" Vlissingen KEUKENS GROEPSLEIDING Praat's gratis! ambtenaar sport- en jeugdzaken Het andere gezicht van "de Schelde" Lasser Plaatwerker Metaalbewerker in de scheepsbouw Pijpenbewerker Draaier Kotteraar Frezer Handvormer Kernmaker Constructie-bankwerker Fijnbankwerker Bankwerker Lichtmetaalbewerker Kraanmachinist ST. JOSEFHUIS Gemeente Oostburg VRIJDAG 12 JUNI 1970 LID VAN DE RIJN-SCHELDE GROEP Vroeger dachten de mensen dat "de Schelde" alleen grote zee schepen maakte. Tegenwoordig weet men wel beter. Ja. Schepen bouwen we nog steeds. Dat ziet men van verre. Onze enorme kranen steken hoog boven de stad Vlissingen uit. Maar "de Schelde" is meer. "De Schelde" maakt bijvoorbeeld aluminium gevels en ramen voor grote, moderne gebouwen. Grote stoomketels voor elektrische centrales en kleinere voor chemische industrieën. En scheepsketels, zowel grote als kleine. Warmtewisselaars en vaten voor kernenergie-installaties. En tandwielen voor turbineschepen - de grootste ter wereld. En dat ziet men NIET van verre. In een prettige woonomgeving is er ook voor U een geschikte functie als: Bent U nog geen volleerd vakman? Bij "de Schelde" kunt U verder opgeleid worden. Schrijf eens een briefje of bel even op naar onze afdeling Per soneelszaken, Glacisstraat 165 te Vlissingen. Telefoon 01184-5555, toestel 386. MUNTELBOLWERK 1 •S-HERTOGENBOSCH te In ons internaat voor Jongens komen wegens huwelijk en uitbreiding enkele funkties vakant in de Wij zoeken daarom kontakt met leid sters en/of leiders, die in het bezit zijn van het diploma Kinderbescherming A (of het dit jaar behalen) en zo mogelijk enige ervaring in het groepswerk heb ben. Studerenden voor Kinderbescherming B genieten uiteraard de voorkeur. Het St. Josefhuis ligt vlak bij het cen trum van Den Bosch en biedt een pret tige werksfeer. Bij het zoeken naar een kamer bieden wij onze medewerking. Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitatie, met uitvoerige inlichtingen over opleiding en ervaring en opgave van referenties te zenden aan de direkteur. IIIIMHHIIIUIIWHmimHIHIHHNNHItHHimHmHiHHt Komt u ook eens kijken naar de grootste keukenshowroom in Nederland. Opstellingen van meer dan 350 keuken elementen. Tevens tonen wij diverse hardhouten deuren. BOUWBEDRIJF A. BAKX ZN. N.V. Afd. keukens, kasten en deuren Scherpdeel 4 - Roosendaal - Tel. 01650 - 33960 Ook 's avonds geopend tot 9 u. Zaterdags tot 6 u. ik heb nogal wat lidmaatschappen, abonnementen en zo. Vroeger. nou ja, ik vergeet tamelijk gauw zulk soort zaken. Dus: altijd geharrewar met kwitanties aan de deur en dan te weten dat ik vaak niet thuis ben. Toestanden. Maar nu: salaris op de Postgiro, één keer opdracht geven voor al die vaste betalingen en alles gaat automatisch. Geen omkijken meer naar! En dat is nog maar één van de voordelen 10 grote voordelen van de Postgiro: snel: steeds precies op tijd uw salaris, loon, pensioen of ander inkomen ruim 2300 postkantoren om contant geld op te nemen, ook na 3 uur 's middags geen onnodig geloop en geen incasso- of stortingskosten meer. Al uw betalingen per Postgiro! geen omkijken meer naar periodieke betalingen (abonnementen, huur, gas, electra enz.) gratis verzending van uw girokaarten: geen kosten voor enveloppen en postzegels auioeujKe overzicmen van uw betalingen en ontvangsten gegarandeerde girobetaalkaarten in plaats van contant geld 4-7% rente op girospaarrekeningen bij de Rijkspostspaarbank of de 3 Vakbonds spaarbanken. het grootste gironet van Nederland: meer dan 2 miljoen rekeninghouders, nu ai bijna de helft van alle gezinnen de Postgiro is van en voor ons allemaal Bel even 0017 (kost u niets) en vraag alles wat u weten wilt over de Postgiro. Wij sturen u graag het aanmeldings formulier en de handige folder "de Postgiroda's makkelijk" thuis. Overigens: ook bij het postkantoor liggen alle nodige inlichtingen voor u klaar. Burgemeester en wethouders der per 1 april 1970 nieuw gevormde gemeente Oostburg (18.500 imw.) roepen sollicitanten op voor de betrekking van: Taak: a. stimuleren, coördineren en adviseren op het gebied van sport- en jeugdzaken; b. administratieve werkzaamheden, ver band houdende met het vorenstaande; c. beleidsadvisering in deze sector. Tot aanbeveling strekt het diploma ambtenaar sportzaken van de landelijke contactraad. Deskundigheid en belangstelling op deze gebie den worden van bijzonder belang geacht. De aanstelling kan, afhankelijk van opleiding en ervaring geschieden in één der rangen. COMMIES salaris f 1.137.— tot f 1.338.— per maand. of COMMIES A salaris f 1.338.— tot f 1.543. per maand. Voor het verkrijgen van woonruimte zal mede werking worden verleend. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan burgemeester en wet houders van Oostburg. Nu proeft u per Ipak je 15 keer de wereld beroemde Camel kwaliteit!

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1970 | | pagina 22