„Trainingen nooit een opoffering CEES PRIEM DE TITELGEGADIGDE Wielerkampioenschap op fraai parkoers Laatste kans Vedo en Stormvogels Weer verbetering estafette-record Dóórgroei-kamera „Buitenkist bijzonder actief Titelstrijd tennis in Hulst Chris Dekker naar NEC Exakta RTL1000 55 EDDY PG KWAM TIJD TEKORT Geweldig Jeugdtoernooi in Steen Avondvierdaagse: 1800 delnemers Ronde van Zwitserland Bitossi won eerste rit Hij is al bij uw fotohandelaar! 23 VRIJDAG 12 JUNI 1970 23 (Van onze sportredactie) BARENDRECHT Twee haltes voorbij Rotterdam-Zuid. Het sta tionnetje op de Linker Maasoever waar het stadion als een monument oprijst, ligt Barendrecht. In de straat schuin tegenover het station de Oranjestraat woon Eddy Pieters Graafland. Een gewoon huis aan het eind van een rij, met als enige onderscheiding dat een klein stenen trapje omzoomd door bloemen, de weg naar de deur aangeeft. Door de ramen is Eddy Pieters Graafland zichtbaar. Hij is in gesprek. Als de bel zangerig overgaat, duurt het slechts enkele seconden voor zijn vrouw in de deuropening verschijnt. In de tuin beëindigt Pieters Graafland het gesprek met: „Als de een gaat, komt de volgende al weer. Het is druk maar dat vind ik niet erg. Ik heb achttien jaar met journalisten te maken gehad en ik begrijp dat ze nu willen weten waarom ik stop". Het woord is gevallen. Eddy Pie ters Graafland neemt afscheid van de voetbalwereld, waarin hij zegt hij alles heeft bereikt wat er te bereiken was. Zondag na de wed strijd tegen Oberhausen in Tiel, heeft Pieters Graafland voor al zijn supporters kortweg PG de leiding van Peijenoord te kennen gegeven dat hij geen gebruik zal maken van de vrije transfer die de Europacupwinnaar zijn doelman had aangeboden, dat hij zijn carrière beëindigt. Later vertelde PG het thuis ook aan zijn kinderen, een meisje van 10 en een jongen van 7. Hij zei: „Vader heeft de leiding van Feijenoord meegedeeld dat hij er mee stopt". De reactie was verrassend. „Alsof ze het hadden gerepeteerd, riepen ze en bloc...Jioera". Zijn vrouw vindt het „een verademing". „Begrijpelijk, want", zegt PG, „vaak kwam ik dit seizoen vrijdags om 10, 11 uur thuis van de zaak, dan moest ik de vol gende dag in het tweede elftal voet ballen en zondags moest ik dan naar Zeist. Dan zag ik ze niet voor zon dagavond. Ik was zeer weinig thuis. Ik heb een zaak in sportartikelen. Daar was ik overdag en 's avonds ging ik trainen. Neem nou alleen maar de laatste veertien dagen", knikt hij naar zijn vrouw, „toen zij we niet vóór twee uur naar bed gegaan. Als ik thuiskwam na de training moesten we werken, de ad ministratie bijhouden. En als ik een paar dagen wegging, sprong mijn vrouw in. Met zo'n zaak en het voetbal kom je tijd tekort". Eddy Pieters Graafland neemt af scheid. De herinnering blijft: „Ik heb die trainingen nooit een opoffe ring gevonden. Voor mij is het een enorme ontspanning geweest. Op de training gaf ik me altijd helemaal. Dan liep ik vooraan, want zondags moest het gebeuren. Dan moest ik, als het niet zo goed ging, voor mezelf geen wrok kunnen koesteren dat ik er niet alles aan gedaan had. Dan moest ik voor mezelf zeker zijn. Als je geen liefde voor je sport hebt, dan gaat het misschien twee jaar goed maar dan is het afgelopen. Ik heb altijd gestreefd naar top sport, daarom had ik me al voor mijn dertigste voorgenomen veel voor mezelf te gaan trainen. Niet, zoals velen dan zeggen, op routine spelen. Behalve de acht, negen keer dat we met het elftal trainden, trainde ik dan n tg twee of drie keer voor mezelf". Eddy PG neemt afscheid. De her innering blijft. „Ik heb alles bereikt, wat er te bereiken was. De Europa cupfinale heeft dat nog eens extra geaccentueerd. Achttien jaar lang heb ik topvoetbal gespeeld, eerst bij Ajax toen bij Feijenoord. Bij Ajax speelde ik al aan de top. Toen dacht ik, bij Feijenoord kun je nog hoger komen. Nu heb ik het allerhoogste bereikt. Het ene succes stapelde zich op na het andere. Ik heb bijna de hele wereld gezien. Ik heb gespro ken met prinses Beatrix, met prins Bernhard en met prins Claus, ik ben twee jaar geleden geridderd en ik ben op het Catshuis geweest. Dat is. toch geweldig. Als je een carrière hebt, waarin nooit hoogtepunten voorkomen, blijf je in een bepaald ritme schommelen. Nu niet. Dit is een mooi eind. Die successen blijven je je hele leven bij. Niemand kan je die immers nog afnemen?" Daarom heeft Pieters Graafland besloten niet meer het doel van „zijn" Feije noord (bij Ajax had ik een fijne tijd, bij Feijenoord een nog fijnere) te verdedigen. Daarom heeft hij be sloten geen enkel doel van welke club dan ook nog te verdedigen. Hoewel Feijenoord al vóór de Euro pacup finale, zeer veel telefoontjes kreeg van ere-, eerste en tweede divisie-clubs die Pieters Graafland graag wilden hebben. „Die graag een doelman wilden hebben met routine, een doelman die rust kan scheppen in de achterhoede. Daar naar heb ik altijd gestreefd. Een spectaculaire doelman maakt altijd fouten. Heb je gezien hoe Gordon Banks in de wedstrijd Engeland - Brazilië reageerde? Jashin was mijn grote voorbeeld. Banks heeft zijn plaats ingenomen. Ik vind het heer lijk dat er zoveel mensen gebeld hebben. Dat betekent immers dat je goed aangeschreven staat." Pieters Graafland wil de weg terug niet aanvaarden: Voor mij is de topsport fini. Het wordt nu tijd om me aan mijn zakelijke belangen te wijden". Teleurstellingen heeft Pieters Graafland bij Feijenoord ook ge kend. Dit seizoen nog. „Het was wel een teleurstelling voor me dat ik dit seizoen acht maanden in het B-elftal moest spelen. Met Happel een van de beste trainers die er is had ik in de zomer bepaalde afspra ken gemaakt. Maar die afspraken werden niet nagekomen. Dan ga je denken waar doe je het eigenlijk voor? Ik had mijn extra trainingen gestaakt. Daarom heb ik in eerste instantie niet gelijk ja gezegd toen Happel me vroeg of ik in de Euro pacupfinale wilde spelen. Acht maanden in het B-elftal en van niks in het Europese topvoetbal is een grote overgang, vooral omdat hij het pas een week voor de finale vroeg. Maar Happel zei: „Slaap er nog maar eens een nachtje over"- En 's avonds ben ik weer met die extra training begonnen. Ik heb hetzelfde parkoers weer eens gelopen en toen het goed ging, toen was ik over tuigd. Toen zei ik bij mezelf, ik ga het doen. De volgende dag tijdens de training ben ik naar Happel toe gegaan en heb ik gezegd: ik doe het". En Eddy Pieters Graafland deed het. Die Europa Cupfinale is een herinnering op zich: „Ik was vrese lijk gelukkig dat we de cup hadden gewonnen. Ik weet het zelf niet zo best meer, maar ik moet uitzinnig van vreugde zijn geweest. Ik ben nooit zo emotioneel. Ik had altijd „een huisje" om me heen, maar toen moet ik boven het stadion zijn uit gesprongen. Het was dan ook feno menaal". En tot zijn vrouw. „Was het zes of acht jaar geleden, dat we op vakantie waren in Milaan?" „Acht Jaar", weet zijn vrouw. „Goed, acht jaar geleden stonden we met de caravan achter het San Si- rostadion. Ik wou het zien, maar het was gesloten. Weet je nog dat ik zei: „Hier zou ik wel eens willen voetballen?" Zijn vrouw knikt be vestigend. „Toen hebben we ons brood achter het stadion opgegeten en nu heb ik er toch nog gestaan. Zelfs in het midden". Zijn vrouw: „Ik vond het een enorm risico om dat te doen, maar toen ze de cup eenmaal hadden vond ik het prachtig, want ik had meer in de zenuwen gezeten dan hij. Dat eerste doelpunt van Celtic kwam als een zware klap- De hele wedstrijd heb ik verder gezegd, ze verdienen toch een doelpunt, ze ver dienen toch een doelpunt en toen Kindvall dat doelpunt maakte wer den we geloof ik allemaal gek. Ik vond het zo geweldig voor hem, vooral omdat het afgelopen seizoen zo'n teleurstelling was geweest". Een ding had Pieters Graafland nog graag in zijn carrière willen meemaken. Pieters Graafland: „Het wereldkampioenschap, dat is het enige waar ik nooit geweest ben. Dat was het summum geweest. Gek eigenlijk, er spelen volgend seizoen wel twee Nederlandse clubs in' de Europa-cup, maar het Nederlands elftal is niet in Mexico. Waarom niet? Ik geloof dat als ik op de finale terugzie, dat Feijenoord als ploeg veel sterker is dan het Neder lands elftal. Daarom is Nederland er niet". Eddy Pieters Graafland neemt af scheid van het topvoetbal. De herin nering aan een klassedoelman blijft: „Wildvreemde mensen hebben me opgebeld, een groot aantal heeft me gefeliciteerd om op zo'n moment afscheid te nemen. Er waren er ook wel die zeiden: „Wat jammer nou", maar de meesten vonden het toch verstandig". Eddy Pieters Graafland: „Een ding had ik nog graag mee willen maken: het wereldkampioenschap". (Van onze sportmedewerker) KWADENDAMME Zondag staat het Zuidbevelandse dorp Kwaden- damme in het teken van de provin ciale Zeeuwse wielerkampioen schappen, die na een onderbreking van vele jaren weer eens boven de Westerschelde worden gehouden. De organisatie berust bij het wielerco- mité „Sportvrienden" uit Kwaden- damme, dat onder de bezielende lei ding van voorzitter C. Steenbakker, J Franse en J. Doene de afgelopen weken druk in de weer is geweest. ,Wij werken met enthousiasme om dat we verheugd zijn dat de titel strijd dit jaar op Zuid-Beveland wordt verreden", zegt voorzitter Cees Steenbakker. „Ons uit elf man bestaand comité, zal zondag met behulp van nog wat andere medewerkers laten zien dat de organisatie bij ons rond kwam, voordat het eerste startschot viel. Voor de wedstrijden van zondag heb ben wij ook reeds een sluitende be groting. Wij willen trouwens niets verdienen aan deze kampioenschap pen. Als er een batig saldo is en daar mag op worden gerekend gaat het geld naar de jeugdcommissie wie- lerbelangen Zeeland. Een prijzen schema is er bij ons ook al wijkt dit af van de schema's die bij gewone wedstrijden gelden. Behalve de me dailles die de KNWU ter beschikking stelt worden de kampioenen door ons gehuldigd met een beker en bloemen". Het parcours, waarop zondag strijd zal worden geleverd in en rond Kwadendamme is 4100 meter lang. De start en finish zijn zoals bij de gewone wielerronde in Kwadendam me op de Siguitsedijk. Van de Siguitsedijk voert het tra ject over de Hilleweg, Slabbekornse- weg, Lange Weegje, Vreelandse dijk en A. de Koningstraat. Om precies één uur vertrekken als eersten de nieuwelingen die bijna 78 kilometer moeten afleggen. Na tuurlijk is Jan Raas die op fraaie wij ze de Delta-rit won één der groot ste favorieten in deze categorie. Maar ook Wim Westdorp, die in de Delta-rit zo jammerlijk ten val kwam op een kilometer van de fi nish, behoort tot de grootste kans hebbers voor de titel. Direct na zijn tegenslag verklaarde Westdorp za terdag „Bij de provinciale kampioen schappen zal ik me revancheren". Ook met Tonny Huizen en Ad Deusing zal Raas echter terdege re kening moeten houden. Outsiders zijn Adrie Vasseur en Wim de Graaf. (Van onze sportredactie) HELMOND Bij de op zater dag 20 en zondag 21 juni te ver rijden Nederlandse kampioen schappen op de weg zal Helmond, dat zich zo graag siert met het predikaat „wielerstad van Neder- (Van onze sportmedewerker) ST.-JANSTEEN De voetbalver eniging Steen organiseert morgen een jeugdtoernooi voor B-junioren. De organiserende vereniging neemt zelf aan dit toernooi met twee elf tallen deel, terwijl daarnaast ook nog 8 andere verenigingen inschre ven. De deelnemende elftallen wer den in twee poules van elk vijf teams ingedeeld. De indeling der poules is als volgt: poule 1: Terneuzense Boys, Steen 2, HW '24, Vogelwaarde en Koewacht. Poule 2: Clinge, Hontenisse, AVZZ, Hulsterloo en Steen 1. Het toernooi begint om half twaalf. (Van onze medewerker) TERNEUZEN De Zeeuwse korfbalcompetitie is bijna ten einde. In de eerste klas moet zaterdag de beslissing vallen. Dit zal waarschijn lijk geschieden ten nadele van Stormvogels I en Vedo I, die tegen respectievelijk Togo 1 en Animo II weinig kans hebben. Theoretisch is er nog een moge lijkheid tot behoud, maar dan moet Stormvogels per se winnen en Vedo ten minste gelijk spelen. In dat geval komen er onderaan drie ploegen ge lijk te staan. De twee reeds genoem de ploegen en Swift III. Dat zou dan betekenen, dat er tussen deze drie ploegen nog een nacompetitie nodig zou zijn om de degradanten aan te wijzen. Voor de competitieleider zou dat een aantal niet aantrekkelijke moeilijkheden opleveren, want de vakantie staat reeds voor de deur. In de derde klas A kan Ondo II gemakkelijk van Atlas II winnen. KVL kan geen promotie meer berei ken, maar toch zal het niet van Stormvogels II verliezen. In de der de klas B moet Luctor II een ruime zege kunnen behalen op Tjoba III. Bij de junioren laat de beslissing voor het kampioenschap nog steeds op zich wachten. Blauw Wit kan zaterdag aan deze onzekerheid een eind maken, maar dan moet tegen Togo tenminste een gelijk spel be reikt worden. Tjoha zal niet meer van de laatste plaats af komen, daar Stormvogels I te sterk is. Swift heeft wellicht een kleine kans tegen Stormvogels I, dat echter naar de derde plaats kan klimmen en dus een geduchte tegenstander zal zijn. Programma: Eerste klas: Stormvo gels 1 - Togo 1, Vedo - Animo 2 derde klas A: Óndo 2 - Atlas 2, Stormvogels 2 - KVL; derde klas B: Luctor 2 - Tjoba 3; junioren: Tjoba - Stormvogels 1, Togo - Blauw Wit, Swift - Stormvogels 1; adspiranten A: Swift A - Delta, Swift B - Tjoba A; adspiranten B: Swift snel - Ani mo B, Atlas - BKC, BKC - Swift kwiek; adspiranten C: Blauw Wit B - Zaamslag A, Togo B - Luctor; adspiranten E: Volharding B Zaamslag A; pupillen A: Tjoba A - BKC; pupillen C: Blauw Wit B - Luctor. land" als strijdtoneel fungeren. Dit is het resultaat van enkele ja ren ijveren van het bestuur van de plaatselijke wielerclub „Bui- tenlust" om de nationale wieier- tricots eens uit Limburg weg te halen. Vorig jaar kon de KNWU haar toe zegging nog niet gestand doen, maar diit jaar kon de wielrenunde moeilijk opnieuw de boot afhouden. Zelfs de gevraagde 50.000 gulden afdracht aan de KNWU kon „Buitenlust" niet afschrikken. In enkele dagen was het bedrag, dank zij die enorme steun van in dustrie en bedrijfsleven bijeenge bracht. In totaal beloopt de begro ting voor deze kampioenschappen inclusief bovengenoemde vijftig mil le een bedrag van 120.000 gulden. De ondervonden steun is echter zo groot, dat zelfs, wanneer op beide dagen in totaal niet meer dan 10.000 toeschouwers langs het parkoers zul len staan, er geen verlies geleden wordt. Afgaande op de ervaringen in Limburg, waar de organisatie aller minst vlekkeloos placht te zijn, ter wijl in Helmond aan alles is gedacht, zal dit aantal vele malen worden overtroffen. De baten zijn voor de nieuw te bouwen wielerbaan in de Peelstad. Buitenlust heeft een zeer interes sant parkoers uitgezet, dat voor een flink deel door de handelsbinnenstad voert. De renners zullen daarbij nog wat „vals plat" krijgen in de vorm van een hoog viaduct over de Zuid- Willemsvaart. Verder zijn er wat kronkelende weggetjes in Stiphout en Mierlo in het parkoers dat een lengte heeft van 8815 meter op genomen. Zaterdagmorgen starten de dames, om na het schot de zeven ronden oftewel 60,9 kilometer af te leggen. De amateurs gaan om een uur van start en zij hebben 177 km oftewel 20 ronden voor de boeg. De beroepsrenners starten zondagoch tend om half elf voor hun 26 omlo pen (230 km). De profs zullen in ieder geval gefinisht zijn voor de t.v.-uitzending om het wereldkam pioenschap voetbal begint. HERMAN HOOGZAAD uit Ven huizen, sinds 1 januari 1969 be roepsrenner in de Willem II - Ga zelle-ploeg, heeft, na zijn teleurstel lende prestaties in de Ronde van Spanje, besloten, dit jaar niet meer aan wedstrijden deel te nemen. Hoogzaad zal volgend jaar weer als amateur aantreden. Door de nieuwe KNWU-regeling is dit mogelijk ge worden. Om twee minuten over één komen de adspiranten in het strijdperk. De afstand voor deze jongste categorie bedraagt 32,8 kilometer. Kees Spaans André Biddelo en Benny Scheers zijn bij hen de grote kanshebbers. Burgemeester Van Waes van Bor- sele schiet om drie uur precies de amateurs weg en pas na 123 kilome ter fietsen zal bekend zijn wie de nieuwe titelhouder is bij de liefheb bers. Cees Priem, momenteel in bla kende vorm is de man op wie aller ogen gericht zullen zijn en niet in de laatste plaats van die van zijn con currenten. Daarom kan het voor Priem zondag toch nog wel eens een lastig karwei worden om te tonen dat hij de beste Zeeuwse amateur is. (Van onze wandelsportmedewerker) TERNEUZEN Ondanks de warm te, namen er toch nog 1800 wande laars en wandelaarsters deel aan de 27e NWB-avondvierdaagse georgani seerd door de Zeeuwse wandelsport bond. Vanavond worden in de meeste plaatsen de wandelaars ingehaald met muziek en bloemen. De deelname per plaats is als volgt: Axel 4 personen Biezelinge 37 waaronder 1 groep. Clinge 144 waar onder 1 groep. Goes 400 w.o. 7 groe pen Hontenisse 105 w.o. 6 groepen. Krabbendijke 51. Kruiningen 140 w.o. 6 groepen. Middelburg 514 wfo. 24 groepen, Oostburg 15. Ovezande 74 w.o. 3 groepen Sas van Gent 30 w.o. 1 groep Terneuzen 230 w.o. 6 groepen. Zaamslag 38 w.o. 1 groep. In Colijnsplaat begint over enkele weken de avondvierdaagse. LIESTAL (A.N.P.) De Italiaan se wielrenner Franco Bitossi heeft donderdag de eerste etappe van de Ronde van Zwitserland voor be roepsrenners gewonnen. Hij legde de 185 kilometer van Murten naar Liestal af in 4 uur 57 minuten en 38 seconden. De tweede plaats was voor zijn landgenoot Felice Gimondi, die de Duitser Rudi Altig juist voor bleef. Beiden noteerden dezelfde tijd als de winnaar. Altig behield de leiding iin het al gemeen klassement door zijn over winning in de tijdrit van woensdag. De uitslag van de eerste etappe: 1 Bitossi (It.) 185 km in 4.57,38; in dezelfde tijd: 2 Gimondi (It.); 3 Al tig (W.-DL); op 8 sec.: 4 Zandegu (It.); 5 Boelke (W.-Dl.); 6 Vifian (Zwi); op 34 sec.: 7 Van Clooster (Belg) 8 Monseré (Belg); 9 Glemser (W.-Dl.). De klasseringen van de Nederlan ders in de eerste etappe waren, in dezelfde tijd als Glemser: 18 Stee- vens, 31 Den Hartog, 49 Beugels, 52 Schepers, 58 Benjamins, 4.58,36, 63 Vianen, 65 Zoontjens, 66 Gerrits, 68 Duyndam, 71 Harings, 4.59,08. Het algemeen klassement: 1 Altig (Wl.-Dld.) 5.03,41; 2 Bitos si (It.) 5.03,45; 3 Gimondi (It.) 5.03,56; 4 Vifian (Zwi) 5.04,08; Spahn (Zwi) 5.04,17 6 Fritz (W.-Dl.) 5.04,22; 7 Steevens (Ned.), Dury Belg) en Thalmann (Zwi) 5.04,23; 27 Schepers (Ned.) en Mori (It.) 5.04,39; 29 Den Hartog (Ned.) en Ca- valcanti (It.) 5.04,41; 36 Vianen (Ned.) en Streng (W.-Dl.) 5.04,47. 38 Beugels (Ned.) en Gerritse (Ned.) 5.04,50; 41 Benjamins (Ned.) 5.04,54 42 Zoontjens (Ned.) 5.04,55; 50 Duyndam (Ned.) en Bassini (It.) 5.05,02; 70 H. Harings (Ned.) 5.05,37. Maar omdat de 19-jarige Goesenaar over een goed eindschot beschikt en tevens over een sterke demarrage, heeft hij toch wel de beste kansen De nieuwkomers Wim de Waal, Cees Bal, Toine van de Bunder, Pe ter Remijn en Henny Gijzel blijven niettemin gevaarlijke concurrenten evenals de routiniers Wim Evertse, Peter Vonk, Ab. Klayssen en Theo van Poecke, van wie laatstgenoemde zeker nog op een succes aast voordat hij naar de profs overgaat. Wanneer de Engelsman Grant Thomas, die zijn domicilie in Philip pine heeft besluit deel te nemen aan dit kampioenschap, behoort hij even eens tot de favorieten. (ADVERTENTIE) - Op naar Nederlands grootste ont- r ...I] II spanningsparadijs. Met dozijnen kijk-speel- /MV JtJII en-genietdingen. Ponyfarm. Promenadetrein. Pannekoekenhuis. Tennisbanen. Trampolines. Strand. Water. |i|l_L_ Wat u maar wilt. En aansluitend een park met 53 leeuwen en |UR_U_. jachtluipaarden in de vrije natuur! safariparken ontspanningsparadijs (Van onze atletiekmedewerker) TERNEUZEN Nadat een esta fetteploeg van A.V. '56 uit Goes be staande uit Klaas Sijp, Kees Kloet, Jan Polfliet en Niek Flipse het Zeeuwse record op de 4 x 400 meter tijdens avondwedstrijden te Goes had verbeterd, is dit team er woensdag avond tijdens wedstrijden op de sin- telbaan te Goes opnieuw is geslaagd tot een verbetering van dit record te komen. Hun tegenstanders de esta fetteploeg van Zeeland Sport uit Vlissingen bestaande uit Sjaak Boek hout, Wim de Grave, Jan Jansma en Jan van den Dries bleven eveneens onder het record van vorige week. Het kwartet van A.V. '56 liet 3.27.9 min. voor zich afdrukken en voor Zeeland Sport 3.28.2 min. De recordtijd van vorige week be droeg 3.30.7 min. Een uitermate span nend verloop had dit nummer. Zee land Sport gebrand op revanche had de volgorde in de ploeg enigszins ge wijzigd hetgeen ongetwijfeld een verbetering was. Nadat Sijp met een kleine voorsprong op Boekhout had overgegeven aan Kees Kloet (A.V. '56) die de voorsprong op De Grave (Zeeuan-d Sport) aanzienlijk uit breidde, moest de derde loper van A.V. '56 Jan Polfliet het opnemen tegen Jan van den Dries van Zeeland Sport. Deze liep uitstekend en zette de achterstand om in een kleine voorsprong. Niek Flipse moest als laatste van A.V. '56 het opnemen te gen Jan Jansma van Zeeland Sport. Tot de laatste honderd meter zag het er naar uit dat ditmaal Zeeland Sport zou gaan winnen maar Flipse bleek in de laatste meters over meer snelheid te beschikken. Het plan be staat om deze zomer nogmaals tegen elkaar uit te komen. Overigens werden deze avond nog enkele uitstekende prestaties gele verd. De 1500 meter heren had een spannend verloop doordat enkele lo pers van goede klasse aanwezig wa ren. Jo Jangbloed van Diomedon, Piet Vonck van RKHAV en Koos Og- gel van A.V. '56 voerden het tempo op deze afstand dusdanig omhoog dat slechts Rene van Zee van RKH AV enkele ronden kon volgen. In de eindsprint moest Oggel het tweetal Jongbloed-Vonck laten gaan. Oggel werd derde in de tijd van 4.05.5 min. en voor Jongbloed en Vonck werd dezelfde tijd afgedrukt: 4.02.9 min. Cora Hofman zorgde weer voor een uitstekende tijd op de 100 meter die zij won in 12.3 sec. Ook bij de heren won een Terneuzenaar de 100 meter Willem van der Hooft van Schelde Sport kwam tot een zeer goede tijd op de 100 meter 11.3 sec. Dat de sintelbaan in Goes een snel le baan is bewees de talentvolle Henk van der Haar van Dynamo, die bij de B-jongens de 100 meter won in de uitstekende tijd van 11,4 sec. Het verspringen bij de heren werd gewonnen door Kees Kloet van A.V. '56 met 6,23 m. Jammer was het dat Jan Polfliet van A.V. '56 zich teveel spaarde op de 800 meter. Hij werd weliswaar winnaar in 2.00.3 min. Maar juist onder ideale omstandig heden, snelle baan en geen wind had hij ongetwijfeld tot een zeer goede tijd kunnen komen. (Van onze sportmedewerker) HULST Gedurende twee week ends, namelijk op 13 en 14, en op 20 en 21 juni zal Hulst in het teken van de tennissport staan. Dan zullen op de banen van het gemeentelijk sportpark de districtskampioen schappen tennis worden gehouden. Eenenzestig deelnemers, zullen in beide weekends meer dan 100 wed strijden spelen. Provinciale titels zullen onder an dere te behalen zijn bij het dames- en heren einkel, dames- en heren dubbel en het gemengde dubbelspel. Naast de wedstrijden om de pro vinciale titel zullen op zaterdag 13 juni promotiewedstrijden gespeeld worden, waarbij de eerste en twee de elftallen van de plaatselijie ten nisclub Hulster Ambacht de strijd zullen aanbinden tegen respectieve lijk Middelburg en Waalwijk. ALKMAAR Chris Dekker, de 24-jarige middenveldspeler van AZ'6, heeft een contract getekend bij de Nijmeegse eredivisieclub NEC. Het traaisferbedrag bedraagt ruim 200.000 gulden. Dekker heeft een tweejarig fullprof-contract ge kregen, terwijl hij tevens de be schikking krijgt over een huis. (ADVERTENTIE) Waarom zou u geld steken in een wel aardige systeemkamera die straks toch "HO" zegt tegen uw groeiend fototalent. Kies liever een kamera die er helemaal op gebouwd is om uit te groeien tot een werkelijk kompleet kamera-systeem. Dat is nu al mogelijk voor 569,- met de nieuwe Exakta RTL 1000 Exakta kamera's: beroemd van oudsher gebouwd op de toekomst! Enkele van de vele eigenschappen: 1/1000 tot 8 volle se- konden, 3 verwissel bare zoekersystemen, synchroonflitsen tot 1/125 sek„ etc. etc. Orwo Foto N.V. - Postbus 127 - Hilversum

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1970 | | pagina 17