administratief assistente De zekerheid van verantwoordelijk en goed betaald werk. Werk in'n gro te, internationale brouwerij. De zekerheid van een groeiend bedrijf. Dat geeft een safe idee, dat biedt perspektieven. Wij breiden uit. Daarom bestaan er vakatures voor: I 1 U dient bereid te zijn in ploegendienst te werken en daarom iiiiiiiiiiiiiiiimnniiniiiiiiniiiiiiniiiiil« Leidingmonteurs, machinemonteurs. Leiding-hulpmonteurs, machine-hulpmonteurs. Elektromonteurs. Elektro-hulpmonteurs* Assistent-Correspondente N V. MACHINEFABRIEK "BREDA' VOORHEEN BACKER EN RUEB moet u tenminste 18 jaren oud zijn. Salariëring volgens de nieuwe aanzienlijk verhoogde C.A.O. Voor elk behaald vakdiploma keren wij een diplomatoesfag uit en wanneer u „op en neer" moet reizen ontvangt u daan/oor een afstandsvergoeding. Voorts bestaat er nog de gezellige mogelijkheid om elke maand enige kisten van de dranken die wij vervaardigen zeer voordelig te verkrijgen, terwijl wij een premievrij pensioenfonds kennen en een aantrekkelijke spaarregeling. Wanneer een en ander u aantrekt, vul dan onderstaande bon in om een afspraak voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek temaken. g U gelieve deze bon op te sturen naar antwoordnr. 212 te Breda. 1 (geen postzegel nodig) iii sdres: g woonplaats:telefoon: diplomas: g Ik wil graag op (een dag invullen) m komen praten. g Wanneer u het prettiger vindt dat wij bij u thuis komen praten, S vul dan hier een dag in waarop dat het beste schikt g Ook telefonisch kunt u een afspraak maken 01600-24241 m toestel 347 - Minimaal in het bezit zijnde van een diploma LT.S. dag- en avondschool. Tevens enige jaren ervaring. Minimaal in het bezit zijnde van het LT.S. dagschootdiploma. Zij kunnen bij ons een ias-opleiding krijgen. - - - Minimaal in het bezit zijnde Van het diploma LT.S. dag- en avondschool. Tevens enige jaren ervaring. Minimaal in het bezit zijnde van het LT.S. dagschooldiploma. Zij kunnen door ons worden opgeleid tot meet- en regeltechnicus. KATHOLIEKE HOGESCHOOL Sekretaresse Sekretaresse ROSENBURG MEDEWERKER(-STER) VOOR DE ARBEIDSTHÉRAPIE N.V. MACHINEFABRIEK "BREDA' VOORHEEN BACKER EN RUEB Jamin de gezins-ijsmaker. Zorgt ervoor dat uw héle gezin smakelijk kan smullen van zo'n royaal gezinspak. Jamin de weekend-ijstnaker. Heeft ijs dat in uw koelkast *n weekend lang goed blijft, zodat n ook op zondag volop kunt genieten van dat romige ijs. Jamin de zoveel smaken-ijsmaker. Maakt ijs voor iedereen. Voor snakkende kinderen en voor warmgelopen echtgenoten. Voor alles-eters, en voor veeleisende lekkerbekken. IJsvoor zomaar- tussendoor of als stijlvol dessert. VRKDAG 12 JUNI1970 akatures voor SPEELHUISLAAN 173, BREDA gg 1133111'* i-9 V 0 *-• e Op ona* afdeling correspondentie plaats voor een: mét redelijke ketmie van de moderne talen. Ook gehuwde dames komen voor deze functie in aanmerking. Uw sollicitatie onder vermelding van nr. SD 1207 kunt U richten san N.V. Machinefabriek Breda, Voor het ECONOMISCH INSTITUUT TILBURG worden voor spoedige indiensttreding gevraagd voor de afdeling kursussen Haar taak zal bestaan uit de afhandeling van alle voorko mende administratieve werkzaamheden en het verstrekken van informatie. Voor deze funktie strekt het diploma van een middelbare school tot aanbeveling en is een goede typevaardigheid vereist. voor de afdeling administratie en boekhouding. Naast het bijhouden van de boekhouing van het instituut krijgt zij tot taak het verzorgen van de korrespondenfe en het uitwerken van rapporten. Enig boekhoudkundig inzicht en het bezit van het diploma machineschrijven is vereist. 'Kandidaten met een middel bare schoolopleiding genieten de voorkeur. Sollicitaties gunnen worden gericht aan het hoofd van de afdeling personeelszaken van de Katholieke Hogeschool, Hogeschoollaan 225,, Tilburg. Oude Haagweg 377 Psychiatr. Ziekenhuis 's-GRAVENHAGE De Stichting Rosenburg vraagt een De te benoemen medewerkerCster) zal worden geplaatst op de afdeling arbeidstherapievan een der veipleegafdelingen, waar door de ver pleegden diverse 'vormen van handenarbeid worden verricht. Middeloo, Leffelaar of gelijkwaardige opleiding is gewenst, dóch zij die een diploma handenar beid bezitten kunnen ook solliciteren. Ervaring met psychiatrische patiënten strekt tot aanbe veling. Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring. De premie AOW/AWW komt voor rekening van het ziekenhuis. Vijfdaagse werkweek. Pen sioenregeling nagenoeg gelijk aan die voor het overheidspersoneel. Sollicitaties .en. verzoeken om .inlichtingen te richten aan de geneesheer-directeur. SPEELHUtgLAAN 173, BREDA Op diverse afdelingen -in óns bedrijf hebben wij plaatsingsmogelijkheden voor En dat ijselijk lékkere ijo Is Ijselijk goedkoop! Waar anders krijgt a zo'n groot gezinspak van een héle liter voor maat Diploma typen is vereist. Voor onze afdeling Salarisadministratie vragen wij een Voor de uit te voeren werkzaamheden is op leiding MULO en accuratesse nodig. Leeftijd vanaf 18 jaar. Sollicitaties, onder vermelding van nummer SD 1209, gelieve u te richten aan het Hoofd van de afdeling Personeelszaken en Sociale Dienst, Postbus 260 te Breda. VI Bier Vanffle ijs 1/1 liter Aardbci-Vanille |e IA liter Roomijs 1/2 liter Mofeka-VanSIle ij? t/2 liter Cassata-Roomfis

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1970 | | pagina 14