Hu is het tijd vow Tiny Tim kan geen jongensnaam vinden Beschuit met aardbeien. lékker met lékker: luisler naar kifk naar najrena recreatiepark forellenkwekerij gulpen Nieuwtjes uit Amerikaanse bladen Stomme JLmy JLim Vakblad Aram en de Zeekom'ngin Film-magazine van NOS op televisie NEDERLAND I: NEDERLAND II: BELGIë (Nederlands): BELGIë (Frans): DUITSLAND I: DUITSLAND II: Life Het lekkere zoetmiddel, zonder bijsmaak» w calorievrij zoet Goed zeg.- lekker zoet zeg-- natuurlijk Natrena! mtmm (ADVERTENTIE) 'n Gloednieuw re creatiepark in het hartje van Zuid- Limburg. de forel lenkwekerij een enorme hengelvijver een speeltuin met zwemvijver fraaie wandelpaden twee restaurants groot parkeerterrein U ziet: volop mogelijkheid om er eens écht uit te gaan. Met Uw hele gezin. iedere dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur. inlichtingen: telefoon 04450-235. (ADVERTENTIE) „DE STEM van de stomme" is een heel aardig verhaal van Jacoba M. Vreugeiihil over Rachel, een jonge vrouw die als meisje tijdens het stenigen van haar overspelige moe der stom is geworden. Het verhaal speelt zich af in het vierde decen nium van deze eeuw- Rachel, de stomme vrouw gaat op zoek naar „de helper", die naar men zegt zieken geneest en zónden vergeeft. Onderweg ontmoet ze een dove, een blinde, een melaatse en een .amine. In sobere bewoordingen wordt een verslag gegeven van de verdere wederwaardigheden van het gezelschap. De schrijfster ge bruikt termen en zinsneden uit bijbelse geschriften in een tame lijk statig verband, zodat „De stem van de stomme" veel weg heeft van een Nieuw-Testamentisch ver haal Alleen gaat het niet over de Mensenzoon, maar over de dochter van een overspelige vrouw. Een Schaduw-evangelie, zou je kunnen zeggen De gewetenscrisis van de stomme vrouw, haar indringende existentiële ervaringen maken de vergelijking nog meer volledig. De neropstanding van de vrouw, als haar stomheid genezen is en haar getuigend zijn door de schrijfster niet vergeten. Het boek besluit (net de symbolische verrijzenis: ,In liet uur van zijn dood roerde het aangetaste en aangeraakte le ven. Mijn polsen klopten en bon sten". G. A BRINKHOF Jacoba M. Vreugdenhil: De stem van de stomme (Anthos- boek) t 8,90. BUITEN DE omroepbladen is in ons land weinig drukwerk over televisie en televisiesterren te vinden. In de Verenigde Staten is dat anders. Elke tijdschriftenhandel heeft minstèns tien a vijftien maga zines over film, televisie en vooral over de sterren van beide media. 21-24 Voor Aram de matroos van repliek kaïn dienen, schiet diens vereelte vuist naar voren en treft hem op de borst. Aram, snakkend naar adem, waggelt als een beschokene een paar passen achterwaarts over het dek. Dan springt de matroos met een woede vertrokken gezicht naar voren. Aram gaat door de knieën, maar vallend weet hij zijn tegenstander bij de pols te grijpen. Met zijn uiterste krachten sleurt hij de man mee in zijn val en werpt zijn knie omhoog, zodat de voet van de matroos er achter blijft haken Met een doffe slag tuimelt de man tegen het dek. Dan, terwijl Aram zijn aanvaller snel de arm op de rug draait, springt achter hem de kok uit zijn kombuis het dek op, zijn vuist omklemt een kor- vijnagel, maar juist al hij dit wapen opheft voor de slag, grijpt een slanke meisjeshand zijn pols (ADVERTENTIE) (Van onze omnoepconreaponidenit) HILVERSUM Met ingang van vandaag zal de N.O.S.-/televisie om de twee weken op vrijdagavond van 19.04 tot 19.30 uur via Nederland II een filmprogramma uitzenden dat als titel draagt „Première." Het zal een magazine worden met informatie over nieuwe films, berichten overac- tuele filmprodiukties en nieuwtjes uit die filmwereld. In het programma van vrijdag zal behalve aan de gebruikelijke filmtips aandacht worden besteed aan de En gelse filmproduktie „Puppet om a chain. Hiervoor verrichtte Wim Wa genaar race-stunits in de Amsterdam se grachten en op de Amstel, waar van in deze uitzending opnamen worden getoond. Verder wordt in dit programma aandacht besteed aan Thijs Obta- nowsky's produktie De onkruid zaaiers in fabeltjeslamd. De redactie van Première berust bij Charles Boost, Hans Gobes en Ben Klokman. NOS 18.00 (kleur): WERELDKAMPIOEN SCHAPPEN VOETBAL ME XICO: Samenvatting van de wedstrijden Mexico-België groep 1) en Israël-Italië (groep 2) en Marokko-Bulga- rije (groep 4) 18.45 PIPO DE CLOWN 18.55 JOURNAAL EO 19.04 CLOSE UP: Hans van Seven- ter in gesprek met „zomaar" een christen 19.15 NU SPREEKT GOD TZEL- TAL: Een film over het werk van de Wycliff Bijbelvertalers onder een Indianengroep in Mexico 19.40 EEN HANDVOL MUZIEK: gepresenteerd door Care! Heinsius NCRV 20.20 HIER EN NU 20.45 DE LUCIFERKONING: Documentair drama door R. A. Stemmle. 22.05 (kleur) BARENBOIM OVER BEETHOVEN 22.30 DE BIJBEL WAT DOE JE ER MEE? 22.35 JOURNAAL NOS TELEAC 22.40 VAN MOLEKUUL TOT MENS 23.10 SLUITING NOS 18.45 PIPO DE CLOWN 18.55 JOURNAAL 19.04 DEN HAAG VANDAAG 19.09 PREMIèRE. Programma over filmkijken en filmmaken VARA: 19.30 (kleur) BEROEMDE DIEREN TUINEN: Vanavond zien we een aantal van de vele die- rensoorten die in San Diego onderdak hebben gevonden, en daar in de voormalige woes tijn welig tieren 20.00 (kleur) JOURNAAL 20.20 (kleur): DEPARTEMENT S. „Ego in duplo" 21.10 (kleur) KORT EN KLEIN: Verzameling korte sketches, kleine liedjes en vermakelijke situaties voor drie dames en twee heren 21.50 KONING KLANT 22.15 ACHTER HET NIEUWS 22.40 JOURNAAL 22.45 SLUITING 18.15 WERELDKAMPIOEN SCHAPPEN VOETBAL ME XICO Salvador-USSR 19.55 MEDEDELINGEN EN WEER BERICHT 20.00 NIEUWS 20.25 ZIET U ER WAT IN? Programma-overzicht 20.30 DE GELE KLAUWEN Oorlogsfilm van John Huston 22.05 NIEUWS 22.10 -23.50 WERELKAMPIOEN- SCHAPPEN MEXICO Tsjechoslowakije-Engeland 12.00 WERELDKAMPIOEN SCHAPPEN VOETBAL ME XICO Marokko-Bulgarije 17.05 NIEUWS Aansluitend: Wereldkam pioenschappen voetbal Mexi co. België-Mexico. NE. 18.40 BABILLARD EN FOLICHONNE 18.55 AFFICHES Gesprekken met mensen uit de grote en de kleine kunst 19.25 BéBé ANTOINE 19.30 LA FEMME EN BLANC (11) 20.00 JOURNAAL 20.30 LE DINDON 22.50-24.20 WERELD KAMPIOENSCHAPPEN VOETBAL MEXICO Brazilë-Roemenië 20.00 (kleur) JOURNAAL 20.15 EXTRA Vandaag wordt de vierde Prix- Jeunesse in München afgeslc ten 21.00 PRIJSUITREIKING 21.15 (kleur) REPORTAGE UIT BONN 21.40 (kleur) HET ZEVENDE ZIN TUIG 21.45 S.T. EN DE DUBBELAGENT (kleur) Een aflevering uit de serie „Simon Templar" 22.30 (kleur) JOURNAAL 22.45 KORT PROCES Film van Michael Kehlmann en Carl Merz naar de roman van J. Ashford 19.40 HEUTE Journaal, aktualiteiten en weerbericht 20.15 (kleur) MEXICO 1970 Berichten over het wereld kampioenschap voetbal en re portages van gisteren gespeel de wedstriiden. 21.00 GNEISENAU Dokumentair spel van Hans Wiese 22.10 DAGBOEK UIT DE EVAN GELISCHE WERELD 22.25 JOURNAAL (kleur) 22.35 MUZIEKNOTEN VOOR DE WERELD CARRY TEFSEN en Jeroen Krabbé, treden vanavond op in het televisie programma Kort en klein. Neder land II, van 21.10 tot 21.50. HILVERSUM III 240 M FM VRPO: 12.00 Nws. 12.03 Top-3(> (13.00 Nws. TROS: 14.00 Nws. 14.03 Suzie Cream Cheese AVRO: 15.00 Nws. 15.03 Muziek Boetiek 16.00 Nws. 16.03 Country and Western Festival 17.00 Nws. 17.02 Radiojour naal 17.05-18.00 Zingende Bougie gev platen voor automobilisten. 324 M BRUSSEL VLAAMS 12.00 Nws. 12.55 Persoverzicht 13.00 Nws. 13.20 Tafelmuz. 14.00 Nws. 14.03 Kamermuz. 15.00 Nws. 15.03 Casinomuz. 16.00 Nws. 16.09 TED DE BRAAK, vanmiddag te be luisteren in het programma van twaalf tot twee. Hilversum II van 12.00 tot 14.05. TINY TIM De namen van' al deze periodieken verschillende niquyrelijk;s(Movie-, land, Moviestars', Screenstars, Stars of the Screen e.nz.) en .sprps geldt hetzelfde voor de inhoud. De juni- nummers van vrijwel alle uitgaven besteden uitvoerig aandacht aan de geruchten dat het huwelijk tussen Jackie en Aristoteles (Ari, in de Amerikaanse bladen) Onassds een mislukking zou zijn. Programmabladen zoals wij die hebben, zijn er niet veel in de Verenigde Staten. Meest verkocht is TV Guide, een pocket-formaat tijd schriftje met week-programma-in- formatie. TROS-Kompas, het programma blad van de TROS, maar ook Je formule van beide bladen is iden tiek. En er behoeft geen misver stand te bestaan over wie heeft geïmiteerd. TV Guide bestaat al achttien jaar. Een aantal nieuwtjes uit diverse bladen hebben we hier onder verzameld. De Amerikaanse editie van Life stelde in het mei-nummer een aantal opkomende actrices aan u-voor. Het zijn actrices met meer dan alleen maar glamour, aldus Life-redactie. Daarom loont het de moeite de na men hier te herhalen. Het zijn Kim Darby (22). Zij debuteerde bij John Wayne in de film „True Crit" en werkte vervolgens aam „Norwood" en „The Strawberry Statement". Shelley Plimpton (21) startte haar carrière in de musical „Hair" en werkte vervolgens mee aan de films „Alice's Restaurant", Putney Swo- pe" en „Glenn and Randa" Brenda Vaccaro (30) is een actrive met veel toneelervaring. Ze trad in zeven Broadway-shows op. Ze debuteerde als filmactrice in „Midnight Cowboy" en speelde ver volgens in „I love my wife" en „Summertree". Carrie Snodgress (24) vervulde kleine rolletjes in TV-series alvorens over te stappen naar de film. Ze is te zien in „Rabbit, run" ein Diary of a mad housewife". Bonnie Bedelia (22) komt van het toneel. Haar films 22-24 Ten tweede male is Aram door het ingrijpen van Ambre voor een pijnlijke afstraffing gevrijwaard. Het meisje grijpt de kok zonder omwegen bij de kraag en geeft hem met de korvijnagel een waarschuwende tik op zijn koksmuts. „Vooruit, schelm, terug naar je kombuis", beveelt ze, „en als er hier voortaan een eerlijk gevecht wordt geleverd, kom jij je daar niet meer in mengen met je valse trucjesIngerukt De kok druipt af als een geslagen hond. Aram heeft zijn tegenstander losgelaten en staart het meisje aan met een mengeling van respect en ver bazing. Dan wendt Ambre zich tot de matroos, die moeizaam overeind krab belt. „Het was goed bedoeld, Tino, zegt ze koeltjes, „maar als ik je hulp nodig heb, wacht dan voortaan tot ik er om vraag Op dat moment klinkt uit de bezaansmast de stem van de uitkijk. „Schip aan bakboordEen tweemast-koopvaarder 1Makkelijke buit, kapitein 1" Vrijdag 12 juni HILVERSUM I 402 M NOS: 12.00 Blik op de wereld: informatief progr. over problemen van Europese integratie. Overheids voorlichting: 12.30 Uitzending voor de landbouw. NOS: 12.40 Stereo: Lichte grammofoonmuz. 12.50 Recht en slecht, praatje 13.00 Nws. VARA: 113.11 Act. 13.20 Voor de midden stand 13.25 Stereo: Klassieke en mod. muz. (gr.) E.O. 14.00 Ruimte: Radio-magazine met gewijde muz., lez. en actueel nws. over de zending in binnen- en buitenland. NOS 15.00 Stereo: Aspekten van de kamer muz.: moderne muz. (opn.) 15.45 Toerismo: toeristische informatie uit binnen- en buitenland. VPRO: 16.00 VPRO-Vrijdag: gev. progr. (16.00 Nws.; 17.55 Med. 18.00 Nws. 18.20 Uitzending van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie; 19.30 Nws.) VARA: 21.00 Stereo: Radio Filhar monisch orkest en solist: moderne en klassieke muz. 22.40 Nws. 22.50 Med. 22.55 Act. 23.05 Stereo: Prettig weekend: licht gev. platenprogr. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM II 298 M KRO: 12.00 Stereo: Van twaalf tot twee: gev. progr. (12.22 Wij van het land; 12.26 Med.; 12.30 Nws. 12.41 Act. 13.00 Raden maar, quiz) 14.05 Schoolradio 14.30 Stereo: Lichte muz. (opn.) TROS: 14.55 Stereo: Concert a la carte: verzoekprogram ma van Opera-muziek 16.00 Nws. 16.03 Disco-Drive-In: de showbusi ness op de korrel genomen 17.30 Sportkompas. NCRV: 18.00 Johan Willem Frisokapel: werken van Ne derlandse komponisten 18.30 Nws 18.41 Hier en Nu: act. 19.00 Wereld- pan/.rama 19.10 Veel gevraagde ge wijde muz. (gr.) 19.40 Youth for Christ portret van een wereldwij de, interkerkelijke beweging 20.05 Internationaal Heinrich Schütz-festi- val - Breda 1970: Ludus Danielis, anoniem religieus muziekdrama uit de 13e eeuw, door instrumentaal en semble, koor en solisten 21.30 Re portage van het Voorjaarsconvent vande Anti-Revolutionaire Partij te Utrecht. NOS: 22.00 Aktua: reporta ges, commentaren en muz 22 30 Nws. 22.40 De Beyaerd-Hier: caba retprogr 23 10 Apollo 21, ruimte vaart mysterie (2). 23.30 Stereo Midnight Special licht muziekpro gramma 23.55-24.00 Nws. Volksmuz. 17.00 Nws. 17.15 Jazz 18.00 Nws. 18.03 Popmuz. 19.00 Nws. 19.40 Oude muz. 20.00 Muziek programma 21.45 Literair progr. Zaterdag 13 juni HILVERSUM I 402 M VARA: 7.00 Nws. 7.11 Ochtend gymnastiek 7.20 Socialistisch strijd lied 7.23 Weekeind: jeugdprogr. VPRO: 7.54 Deze dag. VARA: 8.00 Nws. 8.11 Van de voorpagina 8.15 Stereo: Z.O. 135: gevarieerd progr. (9.35-9.40 Waterstanden) 10.30 Ste reo: Tango Rumba orkest met zang- solisten 11.00 Nieuws 11.03 Stereo Lichte grammofoonmuz. 11.10 Licht orgelspel 11.25 Oosteuropese kroniek 11.45 Stereo: Lichte orkestmuz. (gr.). HILVERSUM H 298 M NCRV: 7.00 Nws. 7.11 Het levende woord 7.16 Stereo: Op het eerste gehoor, klassieke muz. (gr.) (7.30 Nws 7.32 Hier en nu: act. 8.00 Nws. 8.11 Te Deum Laudamus (Ste reo): gewijde muz. 8.30 Nws. 8.32 Stereo: Voor de huisvrouw 9.00 Ste reo: Weens Filharmonisch orkest: amusementsmuz. 9.20 Theologische etherleergang 9.35 Gymnastiek voor de huisvrouw 9.45 Stereo en Mono: Grand Gala du Disque Classique: keuze uit de platen, in de afgelopen tien jaar 11.00 Nws. 11.03 Levende fantasie, lez. 11.15 Solarium: een hoogtezonprogr. voor iedereen 11.40 Reportage van het Voorjaarsconvent van de Anti-Revolutionaire Partij te Utrecht 11.55 Med. HILVERSUM m 240 M FM KRO: 9.00 Nws 9.02 Djinn: gev. progr. (10.00 en 11.00 Nws.). 1. McCartney van Paul McCart ney, 2. Déja Vu, Croeby Stills Nash and YOUNG, 3. Bridge over trou bled water, Simon and Garfunkel, 4 Steppenwolf Live, 5. Band of Gip sies, Jimi Hendrix. De Beatles doen het nog uitstekend in de Verenigde Staten. Hey Jude, de heruitgave van oude Beatle-successen op één lp, staat op de achttiende plaats, Sentimental rri- rri- Zanger Tiny Tim en zijn vrouw, ze wordt nog steeds Miss Vicky genoemd, hebben zich in New York gevestigd in afwachting van de ge boorte van hun eerste kindje. De arts heeft Vicky voorgeschreven veel in beweging te zijn en dus maken Tiny en Vicki elke dag lange wandelingen door de stad. Dat is niet onopgemerkt gebleven. „The Gypsy Moth", „They shoot hor ses, don't they"? „Lovers" en „Other Strangers". Susan Clark (20) een meisje met Grace Kellylook, aldus nife debuteerde in „Madigan" en speelde verolgens in de films „Tell them Willie Boy is here" en de nog niet uitgebrachte „Valdez is coming". Genevieve Bujold (27) is hier al bekend door haar rollen in Franse films. Voor Amerika is ze nieuw en haar eerste rol in „Anne of the thousand days" leverde haar meteer een Oscar-nominatie op. Ze is binnenkort ook te zien in „The act of the heart". Beverly Todd (25) is de enige neger-actrice in dit gezelschap van coming-stars. Ze speelde tweemaal met Sidney Poitier in „They call me mister Tibbs" en „Kane". Verna Bloom (30) komt ook al van het toneel. Haar filmdebuut is „Medium Cool", haar tweede film „The hired hand". Tenslotte Tisa Farrow (18) jonger zusje van Mia Farrow. Zij maakte haar debuut in „Homier". Van al deze meisjes zullen we ongetwijfeld meer horen. Want het is zoals Life het zegt: Vroeger waren sterren ver gankelijk, omdat ze ernaar streefden sterren te zijn. Nu zijn ze blijvend omdat ze er naar streven zichzelf en een eerste klas actrice te zijn. Ann Margret, de zingende filmac trice die onder meer bekend werd door haar optreden aan de zijde van Dean Martin, zal binnenkort voor de tweede keer van haar leven in Las Vegas optreden. Het wordt een su- per-produktie die alle andere shows in de stad, en dat zijn er nogal wat, in de schaduw moet stellen. Ann Margret zelf zal er ook niet armer van worden. Haar gage bedraagt 100.000 dollar. Bobby Darin werkt op het ogen blik aan een eigen filmproduktie. De zanger die enkele jaren geleden op de top van elke hitladder stond met zijn versie van Curt Weils „Mack the knife" treedt deze week op in Las Vegas. De weinige vrije tijd die hij overhoudt spendeert hij aan het werken voor zijn film. De vermoedelijke titel luidt „The Ven dors". Bobby Darin speelt niet al leen de hoofdrol in deze film, hij heeft cok het verhaal geschreven, heeft de produktie in eigen hand gehouden en voert, alsof dat alles nog niet genoeg is, ook nog de regie. Volgens het vakblad The Holly wood Reporter zijn dit de meest verkochte langspeelplaten in de Verenigde Staten gedurende de maand mei: ENGELBERT HUMPERDINK Journey de solo-lp van Ringo Star op de dertigste en de toen net uitge brachte nieuwste Beatles LP „Let it be" op de 32ste. Zoals bekend staat op deze plaats de muziek uit de jongste Beatle-film. Na Londen is de ze film in Los Angeles in première gegaan. Op de premièredag bracht de film 4548 dollar in het laatje, hetgeen voor de Vogue Bioscoop een nieuw huisrecord betekende. Het Las Vegas-optreden van de Engelse zanger Engelbert Humppr- dinck is een overtuigend succes. De kranten beschrijven hem als elegant, charmant en zeer gepolijst en achten hem een van de grootste „zingende sensaties" van de laatste tijd. Engel- bert is dankzij verschillende televi sieshows zeer populair in de Vere nigde Staten. Hij treedt op in het Riviera Hotel in Las Vegas, war voor hem het andere Britse idool der vrouwen, Tom Jones optrad. Op 17 juni moet Engelbert plaats maken voor de eigenaar van het gigantische Riviera hotel ,Dean Mar tin. Een andere Britse ster die „in" is bij de Amerikanen is Tommy Steele. Een jaar of vijf geleden stal hij de harten van alle Broadway- bezoekers met zijn optreden in de musical „half a sixpence". Sindsdien is hij vooral dank zij zijn filmrollen populair gebleven. Tommy heeft vo rige week een contract gesloten met het Caesars Palace in Las Vegas. Drie achtereenvolgende jaren zal Tommy regelmatig in deze zaak op treden. Het betekent zijn debuut in een nachtclub. Een meisje levert geen problemen op. Dat zal Tulip heten, naar zijn eerste grote succesnummer. Maar een jongensnaam kunnen Tiny en Vicki niet bedenken. Warner Bro thers Reprise Records in Burbank, Californië ontvangt graag suggesties. TOM SMEETS. Het blad Movie Stars weet te melden dat het echtpaar elke dag door een grote menigte nieuwsgieri gen wordt vergezeld. Tiny heeft uit bezorgdheid voor zijn zeer jonge vrouw twee lijfwachten gehuurd die nu elke dag meewandelen. Tiny zit met nog een moeilijkheid. Hij kan geen geschikte jongensnaam vinden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1970 | | pagina 13