v vil! "UT 1 (JL ft M polymesrfabrieken breda nv ii ri u ri VERTE, n u n Tii' (0 I ES [aêöVzj wkvis: II *DAp> Uw speciale vieux. Omdat hij puur in 't glas zoveel beter smaakt. Omdat hü longdrinks, zovedkmeer klasse geeft. Omdat hij zo iets onbetaalbaars heeft...voor f i!3ü oij uw sU!er. BOOTZcVbuxGRand:'SpccIdl rif j C ui: u vc ~r neg geen 100. een hv'j err .cc. rnc vu ivf iets/ ijet.;; ._J:s 2"- O ir li d LI h wOO li II fj LA VEL Garage Paercn eenjarige bv/oepsonleUingen b. diverse dag- sn avondcursussen ver prijsbewu^c "^nsuneirt BEDIENINGSPERSONEEL BADMODE Re«':cn vol sr" \lL m O, voordeel voordeel Zomer-proof mannenjack Lightweight I 't Pak van pantalon 'n ons of wat l\ Nu als ^Eenw.aal Nu als Eenmaal Nu als uei. aal S VRIJDAG 12 JUNI 1970 li ri li Voor ons depot te Tholen vragen wij een die belast zal worden met het onderhouden en het leggen van kontakten met afnemers in levensmidde lensector. Voor deze funktie zoeken w:j een kandidaat van 25 tot 35 jaar, die over verkoopervaring in deze sector beschikt en in het bezit is van de rijbewijzen B-E. Wij bieden u een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan onze afdeling Personeelszaken, W. Arntszlaan 71, DEN DOLDER. U kunt ook mondeling solliciteren, nadat U hiervoor met ons telefonisch een afspraak hebt gemaakt (030- 783641). •"3 'h van 2 onder 1 kap in gebruik als kantoor en atelier; alsmede aparte magazijnruimte f 125.000,—. ■wwl ilFÜ^lknllL ftbihj aK fc n proefrit Hoofdstraat 66 TILBURG TivoTstraat 26 Telefoon 347.32 ll\_DHRIJVING VOOR: (aanvang september) Secretaresse Afdelings-secretaresse Receptioniste Kantoor-assist 3nte Europees secretaresse (aanvang deze maand en september) Typen ook spoedcursussen, duur 2 3 maanden. Stenografie (Ned. en moderne talen) Middenstandsexamen 1971 Moderne talen (handelscorrespondentie en conversatie in Ne derlands, Frans, L jits, Engels o.a. Lower Cert. Cambridge. Spaar.s. Italiaans, talenpracticum) Basiscursus Nederl. taal Boekhouden Algemene ontwikkeling Algemeen vroum» 'ie vorming Spreekuren maandag t.m. vrijdag 10-12, 2-4, 7-9 uur. Prospectus (ook voor schriftelijke cursussen) gratis. Instituten zijn ook gevestigd te Den Haag, Rijswijk, Rotterdam, Vlaardingen Utrecht, Arnhem, Nijmegen. Amsterdam, Hilversum. t G) \lM fa lUfiR V&C Uv/ GARANTIE- of MAXIPLAN! Laat ons het u voor rekenen! Een telefoon tje en wij zijn bij u r Het hele gezin kan 'm gebruiken. Ook de school gaande jeugd. Stuur èn zadel zijn verstelbaar. Heel makkelijk mee te nemen achter in de au'En vraagt ook thuis 'n mini n bergings plekje. I< mnleet met standc lompje, verlichting on iu- 'drager van 1'10.-voor Industrieterrein „De Krogten", Lljndonk 25, Postbus 355 te Breda. De onderneming maakt onder Nederlandse directie deel uit van het wereld omvattende concern FARBWERKE HOECHST A.G. met 98.500 personeels leden, éen omzet van ruim 9 miljard DM in 1969 en een arbeidsterrein, omvattende anorganische en organische chemicaliën: kunstmeststoffen, kleur stoffen. oplosmiddelen, bestrijdingsmiddelen, kunststoffen en pharmaceutische artikelen. In Breda worden grondstoffen (polystyreen) vervaardigd voor de plastic- verwerkende industrie, -welke produkten over de gehele wereld worden ver kocht onder de handelsnaam HOSTYREN. «n dooi* toegenomen produktie hebben wij plaats voor in vcl-continudienst Nieuwe moderne fabriek. Uitstekende voorzieningen. Begeleiding bij studie Vakopleiding Procestechniek. Tot het verkrijgen van een woning verlenen wij onze be middeling. Bel 01600 - 25955 of stuur een brief of kaart onder het motto „Bedieningspersoneel" aan POLYMEERT.SR'EKE'i BREDA NA. Antwoordnummer 374, Breda. Er behoeft dan geen postzegel op. Vermeld alleen 'Jw naam en adres en U ontvangt uitvoerige inlichtingen over de ar beidsvoorwaarden. Bleyle - Berger Ribana Jantzen - Triumph - Heinzelmann - Linda Lu - Tweka - Gold- frisch - Glumann DA En dat betekent zoveel als; luchtig, luchtig en nog eens luchtig. D* polyester/cotton kwaliteit is daar ie dader van. In de binnenza ssen uw autopapieren en de kleur past bij u. Reseda. Wat dat betekent is licht, licht en nog 'ns licht. In de eerste plaats de polyester kwaliteit. In de tweede plaats de kleuren: zand, lichtgrijs, bleu, tabac. In de derde plaats de prijs. En dat betekent Jat het hier om een lichtgewicht pak gaat. Voor dv ,„nge hete zomer. Wil je die van a tot z beleven dan is zo'n Trevira pak van 'n ons of wat 'n noodzaak. Kies uit 'n lange, lange rij van kleuren. Luch tig geprijsd. Hindst tat/hoe Houtmarkt - Bre a

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1970 | | pagina 12