Huldiging Jo Schout ZAAMSLAG TERUG IN HOOGSTE KLAS Grote deelname aan oriëntatie-rit Prestatietocht veel uitvallers Jeugd brak door Winst van Deusing e va Degradatie van Robur De Schelde WEDSTRIJDEN DE UITLAAT Middelburg A klopte Willem II Waterpolo COMPETITIE A-JUNIOREN Voetbal Handbal Volleybal 'r S^sFss@s- ZESDE SPORTPAGINA VAN MAANDAG 25 MEI 1970 (Van onze medewerker) HEIKANT De eerste prestatieloop, die door de supportersclub Heikant Vooruit werd georganiseerd in samenwerking met de atletiekvereniging Hulst heeft loon naar werken gekregen. Het gehele dorp was praktisch aanwezig bij de huldiging van Jo Schout, de Heikantse scholier, die er op 1 maart te Harderwijk in was geslaagd om kampioen van Nederland veld. lopen bij de jongens B. te worden. De fanfare van Heikant had om even voor half drie de kampioen en zijn familie, vergezeld van de deel nemende atleten afgehaald. Voorzit ter A. Schalkens van de Heikantse supportersvereniging was de eerste, die de kampioen toesprak. Hij zei: „Het gebeurt niet dikwijls dat wij in zo'n kleine gemeenschap als Hei kant een kampioen van Nederland mogen huldigen. Nu dit toch het geval is zijn wij in Heikant des te meer enthousiast. Jo, je weet dat de sport goed is voor ziel en lichaam, doch laat je studie er niet onder lijden, doch dat Heikant op je re kent spreekt van zelf". Voorzitter A. Koster van de atle tiekvereniging Hulst memoreerde nog even het feit, dat Jo Schout niet alleen kampioen van Nederland is geworden dit jaar, doch dat hij ook de AVRO-cross op zijn naam had gebracht. Daarna trok hij Jo Schout een prachtige kampioenstrui aan. Aanwezig in Heikant waren ook de wethouders van de gemeente Hulst van sportzaken en openbare werken, de heren J. Blommaert en J. Stolte. Beiden spraken Jo Schout toe en boden cadeaus aan. Namens de gemeente Hulst bood wethouder Blommaert een Reinaardbeeld aan, alsmede een encyclopedie. Wethou der Stolte had bloemen voor moeder Schout bij zich. Stolte: „Ik moet jullie heel hartelijk gelukwensen, dat in zo'n kleine gemeenschap een landelijk kampioen schuilgaat. Het is trouwens toch frappant, dat in onze gemeente de kampioenen van de buitenplaatsen komen. Ik be doel Heikant met Jo Schout en (Van een onzer wielermedewerkers) WATERLANDKERKJE In het nog geen 500 inwoners tellende West-Zeeuwsch-VIaamse dorpje Wa terlandkerkje boden zich zaterdag 37 renners aan om over 20 ronden van 3500 meter lang een bijna twee uur durende strijd aan te gaan. In navolging van de andere dorpen uit de omtrek had het wielercomité ook hier besloten om het parcours te wijzigen, hetgeen uiteindelijk resul teerde in het feit, dat de inwoners van Waterlandkerkje de renners nu 20 keer in plaats van 10 keer zoals in voorgaande jaren kregen te zien. Om de strijd aantrekkelijk te ma ken had men een klassementspremie ingesteld, terwijl voor de renner die het meest aantal keren als eerste over de finishlijn „bolde", ook nog een vette premie van f 50,- lag te wachten. Hoewel er in eerste instan tie naar uitzag dat de premie naar Jan Raas uit Heinkenszand zou gaan, aangezien hij na half koers reeds 6 van de 10 ronden als eerste over de streep was gekomen, wijzig de de situatie na half koers volko men. De kleine, rossige, maar pittige vechter uit het Brabantse Halsteren, de 17-jarige Deusing kreeg na half koers als het ware vleugels. Hij zou er niet alleen voor zorgen, dat hij acht keer als eerste over de eind meet bolde, doch eveneens deze ron de van Waterlandkerkje, die onder het motto „Negende Zeemeermin- ronde" doorging, op zijn naam we ten te brengen. Nadat „de beul van Hein kenszand", Wim Westdorp en diens dorpsgenoot Jan Raas er alles aan hadden gedaan om weg te geraken en dit niet gelukt was, sloeg de felle Deusing tijdens de 17e ronde het beslissende gat, daarin geholpen door zijn streekgenoten Rombouts en Luij sterburg- Uit het achtervol gende peloton, dat toen nog uit 15 renners bestond, liepen de daarop volgende ronde ook de Brabanders Leyten, Schenk en Van Treyen weg. Na een felle jacht kregen zij aan sluiting met de leiders, zodat we met nog 10 kilometer voor de boeg zes koplopers kregen. Deze zes zou den zich niet meer laten bijbenen. In de eindsprint had Deusing nog zoveel kracht over, dat hij met twee fietslengten verschil zijn naaste be lager Rombouts uit Made naar de tweede plaats verwees. Het werd trouwens een goede dag voor de Brabanders, want de eerste zes plaatsen werden door hen ingeno men. Op de zevende plaats finishte pas de eerste Zeeuw, namelijk Ton- ny Huyzen uit Kloetinge. De uitslag: 1 A. Deusing (Halste ren), de 75 kilometer in 1 uur en 57 min. 2 W. Rombouts (Made), 3 J. Leyten (Chaam), 4 L. Schenk (Huy- bergen), 5 A. van Treyen (Lepel straat), 6 J. Luysterburg (N.-Vosse- meer), op 45 seconden 7 T. Huyzen (Kloetinge), 8 J. Selders (Roosen daal), 9 J. Vroegrijk (Roosendaal) op 55 seconden 10 L- van Campo (Ossendrecht), 11 Ch. van de Bergh (Kruisland), 12 A. Dubbeld (Mid delbands), 13 op 1 min. 30 W. Westdorp (Heinkenszand), 14 C. de Hulster (Oostburg) en 15 J. Helle- nons (Halsteren). Graauw met de tafeltennisclub, die tot de hoofdklasse is doorgedron gen". Nadat de heer Van de Brande namens de wieier- en supportersclub Heikant een paar spikes en bloemen had aangeboden, en Jo Schout een dankwoord had gesproken, werd een aanvang gemaakt met de diverse wedstrijden. De uitslagen: 5000 meter senioren: 1. G. Boers 18.41.7; 2. R. van Zee 18.45.6, 3. J. Rose 23.57.0; 5000 me ter jongens A: 1. J. Hasevoet 19.34.8, 2. A. Schout 2.43.2; 3. E. Kroes ,21.8.9; 4. W. Rose 24.04.2; 4000 me ter jóngens B en C: 1. Jo Schout 9.45.1.; 2. H. van Duysse 9.46.6; 3. B. van Bunderen 10.33.6; 4. F. Scheer ders 10.38.9; 5. E. Martens 10.5.6; 6. W. van Houten 11.27; heren 5000 meter (van 30 tot 45 jaar): 1. en 2 Jo Thuy en Leon van Waas beiden 22.26.3; 3. A. Schalkens 23.54.5; 4. G. van Waes 24.50.4; 5. A. Komejan 24.0.8; 6. N. Kuilboer 24.53.5; 7. J. Rose, 8. L. de Maaier; 9. M. Kra mers, heren 1300 meter (45 jaar en ouder) 1. J. Magnus (45 jaar) 2. J. Paelinck (45), 3. L. Hasevoer (52) 4. A. Schout (51). 5000 meter (17 jaar en ouder jon gens en heren): 1. P. Lossie 21.17.-; 2. J. Oele 21.32.2: 3. E. Smet 21.45.6; 4. A. Sturm 21.54.5; 5. A. de Bodt 22.15.3; 6. G. Herreweg 22.46.1; 7. W. van Waes 23.08.3; 1500 meter (17 jaar en ouder, dames) 1. M. Ver schelden 5.57.5.; 2. G. van Rattingen 6.10.-; 3. L. Vonck 6.59.1; 4. R. de Jong 7.10.3; 5. C. d'Hooge 7.14.6; 6. Schout-Boon 7.46.9; 2500 meter (jon gens van dertien tot en met zestien jaar): 1. M. Lernhout 9.44.2: 2. F. Vercauteren 9.52.8; 3. J. Magnes 10.23.2: 4. R. Vermeulen 10.33.1; 5. R. Adriaans, 6. F. van Bellen, 7. L. Hoefnagels, 8. F. Vonck, 1500 meter (meisjes dertien tot en met zestien jaar): 1. M. Bun 5.17.7: 2. L. van Dorsselaer 5.37.8; 3. T. Ferket 6.05.-; 4. T. van Beek 6.44.8; 5. M. Perdaen 6.47.4; 800 meter jongens 1. A. de Vetter 2.10.8; 2. E. van Hijfte 2.11.8; 3. F. Broekman 2.20.- 4. W. de Keyser 2.22.2; 800 meter meisjes: 1. E. Broekman 2.25.6; 2. C. de Maaier 2.27.3; 3. M. Inghels 2.30.3; 4. I. d'Hooghe 2.30.8; 400 meter meisjes: 1. Klasse 1, 2 en 3 van de lagere school 1. L. Herrewegh 1.04.4; 2. M. de Rechter, 3. R. Perdaen, 4. A. Schirrens 5. M. de Bruyn; 400 meter jongens: klassen een, twee en drie van de lagere school 1. C. Nachte gaal, 2. E. Neve, 3. E. de Beule, 4. L. van Waterschoot, 5. G. van Dorsse laer. (Van onze sportmedewerker) VLISSINGEN De motorsport vereniging „De uitlaat" uit Vlissin- gen organiseerde zaterdag op het Havendorp interessante wedstrijden in de 50, 250 en 500 c.c. klasse. In de 50 c.s. klasse werd Van der Heijde uit Souburg eerste voor Dok heer (Vlissingen) en Duine uit Mid delburg. Bij de 250 c.c.-ers ging de zege zoals werd verwacht naar de Mid delburger Horsse, die Meulmeester, Vlissingen, gedecideerd naar de tweede plaats verwees, terwijl Ma- thijse, Middelburg, als derde finish te. In de standaardklasse 250 c.c. kwam de Middelburger Wolters als eerste door de finish kort daarop gevolgd door zijn stadgenoot Van de Velde, terwijl Kuzee (Vlissingen) een eervolle derde plaats opeiste. In de 500 cc klasse werd Berendse uit Vlissingen winnaar. VOETBAL In Apeldoorn is het nationale elfprovinciën voetbaltoer nooi voor pupillen gewonnen door Willem 2. In de finalegroep hielden de jongste voetballers van de Til- burgse vereniging Wageningen en Go Ahead achter zich. Jo Schout krijgt de kampioenstrui (Van onze correspondent) ZAAMSLAG Voorafgegaan door de muziekvereniging De Vol harding maakten zaterdagavond be stuur, trainer en spelers van het eerste elftal van de voetbalvereni ging Zaamslag een rondwandeling door Zaamslag met als einddoel het clubgebouw hotel het Wapen van Zeeland, waar in de daarna volgen de uren het kampioensfeest op uit bundige wijze werd gevierd. Weg was de spanning van de iaatste uren. Zaamslag was na een afwezig heid van twee seizoenen opnieuw in de hoogste Zeeuwse afdeling geko men. De wedstrijd zelf tegen Sluis 1 (Van onze sportredactie) TERNEUZEN Afgelopen zater dag werd in Rilland Batli een be slissingswedstrijd gespeeld tussen de kampioen van de afdeling Noord- Brabant en Zeeland van de geselec teerde A-competitie. Middelburg A 1 verdedigde de Zeeuwse kleuren en Willem II die van Noord-Bra bant. Reeds bij de rust keken de trico lores tegen een 40 achterstand aan. Giel van de Linde (3x) en Jan Zembsch scoorden de Middelburgse doelpunten. Na de rust werd de achterstand tot 42 verkleind maar door Giel van de Linde werd de uitslag tenslotte 52. Middelburg A 1 mag door dit resultaat disctict Zuid 1 vertegen woordigen tijdens de jeugdkampi oenschappen, die op 6 en 7 juni in het KNVB-sportcentrum te Zeist worden gehouden en waaraan de 6 disctictskampioenen deelnemen. was een der slechtste die Zaamslag dit seizoen speelde. Het speelde zeer nerveus en te gehaast. De bezoekers, die niets meer te verliezen of te winnen hadden, deden het kalmer aan en combineerden dan ook heel wat beter. En wat velen vreesden gebeurde in de vijftiende minuut toen Van Hal de score op 01 bracht. Een driftig aanvallend Zaamslag kwam daarna tot enkele goede kan sen, die enerzijds door uitstekend keeperswerk van de Sluise doelman Detens werden verijdeld, en ander zijds stond paal en lat een Zaams- lagse treffer in de weg. Tot in de tweeëntwingtiste minuut door enkele hele en halve mistrappen van de overigens zeer trapvaste Sluis- defensie, de bal voor de voeten van Zegers kwam, die met een diagonale schuiver de stand op 11 bracht. TERNEUZEN In de zaterdag- competitie van de KNVB afdeling Zeeland zijn er weer 3 kampioenen bij. Zaamslag behaalde de titel in de 2e klas B door het nog benodigde puntje tegen Sluis binnen te halen (22). In de 3e klas B ging de kampioensvlag in Yerseke in top omdat Yerseke 2 de uitwedstrijd tegen Nieuwdorp 2 in winst omzette (13). Kapelle 3 werd onbereikbaar voor zijn tegenstanders na de 40 zege op buurman Yerseke 3. Dat betekende de titel in de 4e klas E. DFS 3 degradeerde naar de 3e klas. kwam bedrogen uit. En zo kwam Sluis na een foutieve terugspeelbal in de Zaamslagse-verdediging in de eenenveertigste minuut door een doelpunt van Poeke op 22. De tweede helft had een vrijwel voortdurend Zaamsl'ag-offensief met talrijke scoringskansen. Verder dan een achttal hoekschoppen en een schot op kruising van paal en lat kwam het echter niet, en zo bleef het tot het einde 22, waarmee het kampioenschap een feit was. (Van onze sportredactie) TERNEUZEN In groep A I van het Zeeuwse juniorenvoetbal worden ook de restanten weggewerkt. Ter- neuzen A 1 klopte stadgenoot Ter- neuzense Boys A 1 met 53 en bleek ook tegen Arnemuiden A 1 de sterkste (32). Zierikzee A 1 haal de bij HVV A 1 de winst weg (2 3) terwijl Kapelle A 1 met dezelfde score (32) van Steen A 1 won. De stand: Middelburg A 1 2234, Vogelwaarde A 1 22-32, Vlissingen A 1 22-32. Zeeland Sport A 1 22-24, Axel A 1 20-21, Terneuzen A 1 20- 18, HVV'24 A 1 21-18, Terneuzense Boys A 1 21-18, Arnemuiden A 1 21-18, Steen A 1 22-16, Zierikzee A 1 21-12, Kapelle A 1 20-11. (Van onze sportmedewerker) VLISSINGEN Voor de oriënta- tie-puzzelrit, die de motor- en auto club De Zeeuwen zaterdag op Wal cheren organiseerde gingen ruim 140 deelnemers en deelneemsters van start. De rit had zowel voor de A- als voor de B-klassers een lengte van 50 kilometer. In Middelburg werd gestart, terwijl in Vlissingen het eindpunt lag. De uitslagen waren: 1-klasse: 1 M. Baart - D. Poelman 90 strafpunten, 2 J. Rood - A. Degens 133, 3 J. Wiertz - B. Wiertz 137, 4 C. Kloos terman - C. Bruinooge 143, 4 C' Bode - J. Bom 165, 6 S. Schuurman - mevrouw Schuurman 171, 7 M. Groenleer - mevrouw Groenleer 171, 8 H. Minaard - mej. Mathijsse 178, 9 P. de Ruiter - M. Vos 181, 10 A. Hollestelle - mevrouw Hollestelle 192 strafpunten. B-klasse: 1 J. Terpstra - C. Hol lestelle 185 strafpunten, 2 J. Koet- senruiter - C. van Doesum 206, 3 J. van Hoorn - J. Geschiere 207, 4 M. Bernhard - J- van Iersel 209, S. Dingemanse - P. Dingemanse 247, C. van Oosten - J. Groenleer 248, 8! P. Bassie - P. Francke 250, 9 J. Degens - C. Degens 263, 10 J. Kransse - A. van de Berge 264 strafpunten. Zeven minuten later werd het 2 1 door toedoen van Kempe, en wie gedacht had dat dit doelpunt de rust in de Zaamslagse ploeg zou brengen (Van onze medewerker) TERNEUZEN In de le klas van de zondagcompetitie in de KNVB afdeling Zeeland is het doek geval len. Luctor won zijn laatste wed strijd met 21 van IJzendijke en stelde zich daardoor veilig. Boven dien verloor Robur met 24 van DFS en de Goesenaren degraderen dus naar de 2e klas. Luctor kwam in de wedstrijd te gen IJzendijke overigens fortuinlijk aan een 10 voorsprong want de bal werd bij een schot van A. Traas door een IJzendijke-verdediger van richting veranderd en verdween in het Zeeuwsch-Vlaamse doel. Na de rust bracht W. Desein na een kwar tier de balans in evenwicht (11) maar tenslotte slaagde L. Moison erin om tien minuten voor het einde het verdiende winnende doelpunt te maken (21). Robur, bij wie doelman Schipper verstek liet gaan, verloor wegens gebrek .aan produktiviteit met 24 van een slap spelend DFS. Tegeno ver de strafschop die Krekelberg voor rust benutte plaatsten de be zoekers 2 doelpunten, zodat de eer ste helft met 1—2 werd afgesloten. Na de rust voerde DFS de voor sprong op tot 1—4 wgarna Krekel- berg de uitslag tenslotte Up 2—4 kon bepalen; De tweede promotiewedstrijd tus sen Patrijzen en Ria werd door de thuisclub met 2—1 gewonnen. Om dat de eerste ontmoeting, vorige week, met 5—0 in het voordeel van de Westdorpers werd beslist oromo- veren deze naar de le klas. Bres- kens 4 toonde zich in de beslissings wedstrijd in de 3 e klas de 3terlcste tegen Terneuzen 6 (4—0) en werd kampioen van de 3e klas B. Zeelan- dia 3 trok tegen Zierikzee 3 met 1 0 aan het langste eind en promo veert. (Van onze zwemmedewerker) TERNEUZEN Vrijdagavond ontvingen de beide Zeeuwse water poloclubs in de 3e klasse van de KNZB De Schelde uit Terneuzen en De Ganze uit Goes hun eerste tegenstanders. In Terneuzen moest de Schelde het opnemen tegen BZC uit Berg- Ambacht. De Schelde-ploeg kwam geladen in het veld en wilde voor eigen publiek laten zien dat de ne derlaag tegen Surae uit Breda een vergissing is geweest. De mannen van trainer Leeman pakten de zaken energiek aan en dat resulteerde in een knappe 43 overwinning. De Ganze bracht het in Goes te gen Surae uit Breda er niet zo best van af. De door ziekten geplaagde Ganze-ploeg ging roemloos met 11 1 ten onder. Het team van Surae dat dit seizoen werd versterkt met twee spelers uit de hoofdklasse R. van Zandwijk en Jimmy Ri chards speelde een uitstekende wedstrijd en zwom de Ganze-ploeg er finaal uit. Hoewel de Ganze- doelman Han van Wijck vele uitstekende reddingen verrichtte, moest hij Surae toch elf treffers toestaan. Adrie Bakker wist voor de Ganze middels een doorslagbal de eer te redden. Het zal voor de Ganze een bijzonder grote opgave worden om zich in de derde klasse te handhaven. BETAALD VOETBAL B-ELFTALLEN Eerste klasse: FC Den BosCh-PSV 1-3, SW-NAC 1-2, AZ '67-DWS 2-2, Ajax-Telstar 1-1, NEC-Holland Sport 2-2, GVAV-FSC 1-0; Tweede klasse B: Roda JC-VVV 0-2, Haarlem-RCH 0—1, Fortuna Vl.-De Volewijckers 0-3, Baronie-ZFC 2-3, Willem II-Edo 7-1. RBC-Hermes DVS 5-1, Excelsior-Hel- mond Sport 3-0, Eindhoven-Limbur- gia 1-3. AMATEURVOETBAL Eerste klas E: Vlissingen-Veerse Boys 2-3, TOP-Helmond 4-1, DESK- RKC 1-1, Brabantia-Middelburg 2-1, Alliance-TSC 3-4, Concordia SVD- Spanta '25 2-1; Derde klas C: Inter- nos-Zumdert 0-1 (Internos degra deert) Derde klas D: Zeeland Sport- Steenbergen 1-0 (Steenbergen de gradeert); Vierde klas G: Cluzona- Kaaise Boys 1-1, Halsteren-SVC 0-0, (Halsteren degradeert). Afdeling Zeeland le klas: Luctor 1 - IJzendijke 1 21; Robur 1 - DFS 1 24 (Robur degr.); 2e klas A: Hulsterloo 2 Aardenburg 2 13; 2e klas B: Luctor 2 - Cortgene 1 13; DFS 2 - 's-Heer Arendskerke 3 23; 3e klas B: Terneuzen 6 - Wal cheren 3 10; 3e klas C: Volharding 3 - Kwadendamme 2 51. Promotiecompetitie 2e klas: Patrij zen 1 - Ria W 1 21 (Ria promo veert); beslissingswedstrijd 3e klas B: Breskens 4 - Terneuzen 5 40 (Bres- kens kampioen); beslissingswedstrijd (prom. 3g klas): Zeelandia 3 Zie rikzee 3 10 (Zeelandia promoveert). ZATERDAGVOETBAL 2e Klas A:,NDSM-Rijnsburgse Boys 2-1, SSC '55-Sprang 0-1; 3e Klas Zuid: Terneuzense Boys-Krabbendijke 1-3, NOAD-BVC '54 2-2, Sleeuwijk-Good Luck 3-3, Dinteloord-AZVV 3-1; Ril- landia-Roda Boys 4-1; 4e Klas A: Ni- vo Sparta-Wilhelmina1'26 1-1, Zuili- chem-WN 3-0, Seolto-Wit Zwart 0-0, SDO-Bra'ke] 1-2. AFDELING ZEELING 3e klas A: Nieuwland 2 Middel burg 4 61; 4e klas B: Meeuwen 3 - Veere 2 12; Vlissingen 7 - Seroos- kerke 2 61: 4e klas C: Serooskerke 4 - Arnemuiden 4 44; Nieuwdorp 3 - Nieuwland 3 22; 4e klas D: Hein kenszand 2 - SVD 3 60; Apollo 4 - Kloetinge 5 33; 4e klas E: Krab- bendijke 3 - Kloetinge 6 4—4; Ka pelle 3 Yerseke 3 40 (Kapelle 3 kampioen); Rillandia 3 - Waarde 2 33; donderdag 21 mei: 4e klas B: VCK 3 - VCK 4 3—1; 4e klas E: Ka pelle 4 - Krabbendijke 3 33; 23 mei: 2e klas A: Wemeldinge 2 - Kloetinge 2 2—1; SKNWK 1 - DFS 3 3—1 (DFS degradeert)2e klas B: Oostkapelle 1 - Apollo 1 30; Zaamslag 1 - Sluis 1 22 (Zaamslag kampioen)3e klas A: Arnemuiden 3 - Apollo 2 00; Dui- veland 2 - Wolphaartsdijk 2 01; WIK 2 Nieuwland 2 1—2; 3e klas B: Hoek 2 - SSV 1 11; Nieuwdorp 2 - Yerseke 2 13 (Yerseke kampioen); 4e klas B: GPC 3 - Serooskerke 3 16; Serooskerke 2 - Oostkapelle 2 23; Vlissingen 7 - Domburg 3 0—0 (Vlissingen 7 promoveert)4e klas C: Borssele 2 - Heinkenszand 3 43; Nieuwland 3 - Arnemuiden 4 03; Nieuwdorp 3 - 's-Heer Arendskerke 2 02; Serooskerke 4 - Zeeland Sport 4 10; 4e klas D: Apollo 4 - Hein kenszand 2 12 (gestaakt); Kloetinge 4 - SSV 2 15; Hoedekenskerke 2 - SVD 2 24; 4e klas E: Kapelle 4 - Wemeldinge 3 30: Kloetinge 6 Yerseke 3 42; Schore 2 - Rillandia 3 42; 4e klas F: Oostburg 3 - Ter neuzense Boys 4 11; Terneuzense Boys 5 - Hoek 3 24. Overgangsklas: Heren: Hercules- V. en K. 13-15; District Zuid B: da mes le klas: Volt-EW 5-6; EBHV 2- SOA 6-11; Heren le klas: SOA- EBHV 7-16; Dongen-Olympus 20-14; Volt-Walcheren 14-13; Olympus-Ra pid 9-11; Heren 2e klas EBHV 2-Volt 2 15-5; Dames 2e klas: Boemerang- Break Out 11-5; Were D'i-DVS 10-1, Terheijden-VCW 5-6; Heren 2e klas zevenhandbal: Boemerang-Internos 15-17; Tachos-Desk 20-10. Afdeling West-Noord-Brabant: Da mes le klas: Heerle-BVC 8-5; Riel- Dongen 4-2. Heren le klas: Heerle- Were Di 2 14-10; Rapid 3-Desk2 4-12 Dames 2e .klas B: Boemerang 2-Gil- ze 2 7-4; Were Di 2-Volt 2 10-1; Da mes 2e klas C: Internos-Rapid 2 3-4; (Van onze medewerker) VLISSINGEN-BERGEN OP ZOOM Begunstigd door droog en fraai wandelweer hebben 43 van de zestig „tippelaars" de twaalfde nacht-prestatietocht Vlissingen-Ber- gen op Zoom volbracht. Aan het traject Goes-Bergen op Zoom werd door 78 wandelaars deelgenomen en hier waren maar twee uitvallers. De heer Bruel uit Hulst liep voor de twaalfde maal mee. Hij is lid van de Rotterdamse Snelwandelclub en liep de laatste vijftien kilometer vanuit Rilland Bath in precies twee uur en vijf minuten. De heer Bruel was in gezelschap van de heer P. v. Weij- berg uit Vlissingen, die ook het dozijn volmaakte. Als koplopers fungeerden de heren Van Houten uit Rilland Bath en J. Korstanje uit Wolphaartsdijk. Het aantal uitvallers schreef de voorzitter van de organiserende ver eniging B.W.V. de heer A. Snepvan gers toe aan het onderschatten van de afstand. „Er komt een wedden schap aan te pas en met te weinig training wordt aan de 75 kilometer begonnen. Toch krijgt onze nacht- tocht meer bekendheid. Er waren meer deelnemers dan vorig jaar, maar toch belangrijk minder dan de 400 deelnemers nu zeven jaar gele den". A. van der Warf uit Souburg, beroepsmarinier, liep met veertien kilo verpakking met succes de tocht uit. „Het is voor de tweede keer, dat ik meeloop. Maar nu was het zwaar; ik heb geen gevoel meer in mijn schouders. Bij 't Schelde-Rijn- kanaal dacht ik aan opgeven, maar ik heb het toch gehaald". Precies om twaalf uur midder nacht vertrok men bij het Don Bos- co-gebouw in Vlissingen. Er was weinig wind en het ging voortreffe lijk. Na Middelburg kwamen de eer ste uitvallers en bij het eerste rust punt bij de Juliana Schouwburg tel de men twaalf uitvallers. Hier sloten ook de 78 wandelaars aan, die vanaf Goes naar Bergen op Zoom liepen. Om kwart over vijf vertrok de ka ravaan. In het dorpshuis te Rilland Bath werd de tweede rust gehouden. Om tien uur begon de stoet aan de laatste, zware loodjes. De tempera tuur was goed en Bergen op Zoom kwam in zicht. Op het laatste ge deelte van het traject en bij het eindpunt op sportpark Rozenoord was er veel publiek. Be Fair-Break Out 2 18-4. Heren 2e klas A: Break Out-Gilze 28-8; Heren 2e klas B: Break Out 2-DVS 10-15; EVV 2-Boemerang 2 14-13; Heren 2e klas C: GHV-Blauw Wit 2 19-7 Volt- 3-Uno Animo 15-3, Stokhasselt- Taxandria 2 16-17;. Afd. Zeeland: Dames le klas: Ma rathon-Zeeland Sport 9-10; Fortuna- EMM 5-23; Dames 2e klas: Schelde Sport-Walcheren 3 13-7; Marathon 2- GSC 2 2-6. Heren le klas: GSC 2- Fortuna 12-34 Marathon-Fortuna 2 12-16. Heren 2e klas: GSC 3-Volhar- ding 2 17-7, Olympus 3-EMM 2 5-5 Fortuna 3-Olympus 2 7-11, Marathon 2-Delta Sport 6-11. Promotie eredivisie Dames: Union-Octopus (15-13, 4-15, 15-17, 16-14 12-15) 2-3, Olympus- DOS (6-15 10-15 15-13 7-15) 1-3, he ren: EAVV-HVS (8-15 15-12 15-11 9- 15 15-3) 3-2 NSH-EW (7-15 15-11 11-15 12-15) 1-3. Promotie hoofdklasse: Dames: Argus-Set Up (8-15 10-15 15-5 8-15) 1-3 AMVJ-AMVJ 2 (15-12 15-9 12-15 15-12) 3-1 Achilles-Volco (15-12 12-15 16-14 9-15 5-15) 2-3. VSC-Roermond (14-16 10-15 5-15) 0-3 heren: Amsterdam-WC (7-15) 13-15 16-14 15-12 9-15) 2-3 Zaan-Moller (15-4 4-15 15-11 15-11) 3-1 Durack '66-Tupos (11-15 15-9 7-15 15-13 2-15) 2-3. (Van onze zwemmedewerker) VLISSINGEN Zaterdagavond werden in liet overdekt instructie- bad te Vlissingen onder grote pu blieke belangstelling waaronder burgemeester Roemers en wethou der Gillisse Verschage zwemwed strijden georganiseerd waaraan praktisch alle Zeeuwse zwem-cracks deelnamen. Het absolute hoogtepunt van de avond was wel de nederlaag van de sedert VA jaar op de school- lag ongeslagen Martha Wolff uit Souburg tegen het opkomende Zee- hond-sterretje Anita Bracke uit Vlissingen. Aanvankelijk zag het er niet naar uit, dat Martha zou gaan verliezen, want na 50 meter zwemmen had ze een kleine voorsprong Op "Anita Bracke en de eveneens uitstekend zwemmende Marlies Vercruijsse van de Braakman. Na 75 meter zwem men merkte Anita dat Martha niet doorging. Ze rook haar kans en gooide er nog een schepje bovenop. Onder daverende aanmoedigingen kwam Anita naast Martha en beiden gingen volkomen gelijk op de finish af. En wat Martha in het verleden zo dikwijls gelukte door op de streep te winnen, lukte nu Anita. Ze tikte als eerste aan in de goede tijd van 1.34.5 op viertiende seconde ge volgd door de volkomen leegge- zwommen Martha Wolff. Anita na derde door deze prestatie het Zeeuws adspirantenrecord tot op 0,2 seconde. Sjaak van der Hooft de sterke zwemmen uit Terneuzen moest het op de 100 meter vlinderslag op nemen tegen Theo Guillet, de Zeeuwse kampioen en recordhouder uit Middelburg. Sjaak zwom een geweldige wedstrijd en versloeg Theo Guillet met ruim verschil. Zijn tijd 1.19.3 betekende een nieuw Zeeuws adspiranten-record. Vele zeer spannende series brach ten de toeschouwers en deelnemers tot groot enthousiasme. Het gaat er naar uitzien dat de jeugd van Zee land deze zomer de macht van de „ouderen" gaat overnemen. Martha Wolff bleef nog wel de snelste op de 100 meter vrije slag maar een hele rij meisjes zullen het haar deze zomer niet gemakkelijk maken. De 11-jarige Els van Tatenhoven —het jonge talentje van trainer De Haas van De Braakman toonde dat zij niet alleen op de vrije slag hard kan gaan. Ze won de 100 meter school slag meisjes in de voor die leeftijds groep uitstekende tijd van 1.40.6 Ook haar 4e plaats op de 100 meter vrije slag dames wekt grote ver wachtingen. De 4 x 100 meter wisselslag esta fette gaf een prachtige strijd te zien tussen de teams van de Schelde de nieuwe recordhouders en S.Z.V. Tonnie Veerman van de Schelde gaf op de rugslag zijn ploeg een voorsprong van enkele meters welke ondanks heftig verweer van de Souburgers tot het einde behou den kon worden. Op de 4 x 100 meter vrije slag estafette dames was de ploeg van SZV veel te sterk voor de overige teams. Ria Doense, Els Wolff, Hennie Frangois en Martha Wolff zwommen een tijd van 5.30.7 waarmede zij slechts 2 seconden bo ven het Zeeuws record bleven. De uitslagen waren: 100 meter vrije slag meisjes onder de 14 jaar: 1. E, Wolff (S.Z.V.) 1.20.4: 100 me ter rugslag heren: 1. T. Veerman, (Schelde) 1.15.0; 100 meter schoolslag meisjes onder de 12 jaar: 1. E. v. Tatenhoven (Braakman) 1.40.6.; 100 meter vrije slag jongens onder de 16 jaar: 1. J. v.d. Hooft, Schelde 1.07.1; 100 meter schoolslag dames: 1. A. Bracke, Zeehond 1.34.5; 100 meter rugslag jongens onder de 14 jaar: 1. G. v. d. Neste (Schelde) 1.33.2; 100 meter rugslag meisjes onder de 16 jaar: 1. R. Doense, S.Z.V. 1.31.2, 100 meter vlinderslag heren: 1. J. v.d. Hooft, Schelde 1.19.3; 100 meter vrije slag jongens onder de 12 jaar: 1. M. van Goeye, Scheldestroom 1.20.0; 4 x 100 meter wisselslag estafette heren: 1. De Schelde (T. Veerman - J. Fraanje - J. v.d. Hooft - H. Dorrepaal) 5.17.0; 4 x 100 meter vrije slag estafette dames: 1 SZV (R Doense - E. Wolff, H. Fran- gois - Martha Wolff) 5.30.7.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1970 | | pagina 15