Kritiek op spelers in „Robur-flitsen" ^LE VOORZITTER DE KOK WIL VECHTLUST Vermue veroverde titel driebanden Luctor behoud strijdt eerste voor klas Nieuwdorp kan al kampioen worden PONTIAC PIET SCHOP IN GOEDE VORM rommer GAZEL Dromr f— STANDEN -1 Er wordt nog niet geknokt IN BOEIENDE FINALE P0NTIAC TIJD JUISTE TIJD I 't wordt tijd, dat u er óók een draagt MOTORCROSS VLISSINGEN Uitslagen junioren competitie V oetbaltoernooi van SSV in Goes kijkje van op nietwaar, Einde wintertraining voor zwemclub Migstanden Stemrecht blije gezichten, fijne horloges van f 59,50 tot f900,- dat nou uitgerekend ik een salarisrekening heb! gametuwtijdmee- ganaardenmb! Woensdag 29 april 1970 DE VRIJE ZEEUW (ADVERTENTIE) Ga eens kijken naar de Gazellecollec tie. Naar de fraaie vorm, naar die onge looflijk mooie afwerking. Ga eens rijden op 'n sportieve stoere Gazelle. Je ziet de kenners kijken. GAZELLE-.COMET getest in zware terreinwedstrijden. Kleuren rood en zwart Vier versnellingen. Saehsmotor. Voetschakelina. Wil sp kwaliteit staat gaat op Gazwtla zitten! KNVB ZATERDAGVOETBAL Tweede klas A DOTO 19—36 Spijkenisse 19—17 Huizen 1930 SSC '55 1815 Koz. Boys 1925 Sprang 1914 Quick B. 19—22 NDSM 17—12 's-Gravenz. 1921 SIZO 1910 Rijnsb. B. 18—17 ARC 19— 5 Derde klas Zuid I Woudrich. 1724 Dintedoord 1615 Goud Luck 17—21 Krabbend. 17—15 Roda Boys 16—20 Tern. Boys 15—10 BVC '54 1619 Sleeuwijk 1610 NOAD '32 15—18 AZVV 17— 9 Rillandia 1617 Vierde klas A AJtena 1625 Seolto 1514 Wit Zwart 1621 SDO 1613 Wilhelm. 1418 Brakel 1412 Beatrix 17—18 Ni. Sparta 15—12 VVN 1515 Zuilichem 157 Zw. Boys 1715 Vierde klas B Smerdiek 1828 Chrislan. 17—17 Hoek 1824 Kloetin-ge 1815 WHS 18—24 Kapelle 18—12 Yerseke 1820 Nieuwland 1812 W'kerke 18—20 Veere 17— 6 ZATERDAGVOETBAL AFDELING ZEELAND Eerste klas Nieuwd. I 1931 A'muid. 2 1917 VCK 1 2029 Mevo 1 1917 H'zand 1 19—27 's-H. Ar. 1 19—16 W'dijk 1 1821 Bevel-a. 1 1915 M'burg 5 2019 Z. Sport 5 1913 W'dinge 1 2018 Meeuwen 2 197 Tweede Waarde 1 1930 Br. Boys 1 1929 "lui'land 1 1925 Billand. 2 19—23 WIK 1 19—19 Xloetin. 2 1817 klas A Kapelle 2 19—17 SKNWK 1 19—16 Kruining. 1 1915 W'dinge 2 19—15 B'haven 1 2012 DFS 3 19—10 Tweede klas B ""ern. B. 2 1929 Apollo 1 1917 Borssele 1 1928 Soui 1 2017 -namsl. 1 17—25 SVD 1 19-14 Wkaoelle 1 18—22 Sluis 1 19—14 'Hissine. 6 19—21 S^roosk. 1 2.0—14 Colpl. B. 1 20—19 Kats 1 19— 8 Derde klas A 18—30 WIK 2 16—13 17—22 Wolf dijk 2 15—12 1621 Nieuwl. 2 1311 1620 Apollo 2 165 1820 Dui'la-nd 2 165 TBC 1 H"hore Vmuid 3 "PC 1 VCK 2 M'burg 6 1515 Derde klas B BVV 1 1422 Hoek 2 1212 "erseke 2 1422 Nieuwd. 2 1311 v=Tn. B. 3 1414 Hoedek. 1 14r—11 tZVV 2 1413 Krab.d. 2 146 "vloetin. 3 1513 Vierde klas A Bru. B. 2 17—31 SKNWK 2 18—16 Wiss.k. 2 1625 DFS 4 1713 Mevo 2 1825 CoIdI. B. 2 15— 8 Bevelan. 2 17-23 WIK 3 17- 8 BFhaven 2 17—16 Br'haven 3 16— 3 Vierde klas B O'kapp. 2 1627 Seroosk. 2 1314 Bomb. 3 16—21 Veere 2 16—12 vliss 7 1313 Seroosk. 3 1410 VCK 3 15—18 VCK 4 14—10 Meeuw. 3 1717 GPC 3 17 3 Vliss. 8 15—16 Vierde GPC 2 15—25 's-H. Ar. 2 16—24 Z. Sp. 6 15—23 Borss. 2 15—21 Seroosk. 4 1414 klas C Wolf.d. 3 Heinkz. 3 Arnem. 4 Nieuwd. 3 Nieuwl. 3 Vierde klas D 1527 Kloeti. 5 13—25 SVD 2 1521 Borss. 3 15—19 Acollo 4 Heinkz. 2 13-16 SVD 3 SSV 2 Kloeti. 4 Apollo 3 Hoedk. 2 Vierde 17—26 15—23 13—15 14—15 15—15 Vierde 16—26 16—25 15-T-20 16—20 16—17 klas E Yerseke 3 Wemeld. 3 Kloeti. 6 Schore 2 Kapelle 4 klas F Oostb. 3 Philipp. 3 AZW 3 Tern. B. 5 Corn. B. 4 17—13 15—10 14— 7 12— 6 15— 5 16—12 15—10 15— 6 13— 5 14— 3 14—14 1412 13—11 14— 9 13— 2 14—16 16—14 16—12 14— 4 17— 2 Kruin. 2 Kapelle 3 Krabd. 3 Rilland. 3 Waarde 2 Sluis 2 Zaamsl. 2 Tem. B. 4 Spui 2 Hoek 3 (Van onze correspondent) SLUIS Met onderlinge wedstrij den is de wintertraining, die de uit Breskens en ,,'t Vrije" uit Sluis gezamelijk hebben gehouden in het overdekte stedelijk zwembad te Eek- loo (België) afgesloten. Deze wintertraining zal in het ko- mende zwemseizoen ongetwijfeld vruchten afwerpen. Het ligt in de be- doeling dat beide verenigingen ook volgende winter deze trainingen, waarvoor een flinke belangstelling bestond, voort zetten. (Van onze sportmedewerker) De katholieke sportvereniging Robur uit Goes heeft zorgen. De resultaten van het eerste elftal dat in de eerste klas zondagvoetbal afdeling Zeeland speelt zijn dit seizoen zonder meer slecht te noemen. Robur verkeert dan ook in degradatiegevaar en zal in de nog reste rende wedstrijden beslist punten moeten vergaren om niet alles aan het toeval over te laten. In het uitstekend verzorgde clubblad Robur-flitsen doet voorzitter Guust de Kok uit de doeken waarom het zo slecht gaat ondanks het feit dat zijn spelers over een behoorlijke aanleg beschikken. Als voornaamste oorzaken noemt de heer De Kok het gebrek aan inzet bü de meeste spelers, er wordt niet geknokt om de bal. Ook schijnt er bij de Robur-voetballers angst te bestaan om een persoonlijk duel aan te gaan. 5? Ook worden de aanwijzingen van trainer Dick Mos niet voldoende op gevolgd. „Voetbal is een teamspel, waarbij één dirigent en één violist de maat aangeven", zegt de heer De Kok in zijn artikel en vervolgt dan: „De dirigent is de coach aan de lijn en de eerste violist is de aanvoerder. Ook hamert de Robur-voorzitter om meer clubliefde op te brengen. „Wie zich met zijn elftal verbonden voelt gaat niet midden in het seizoen op familiebezoek terwijl de competitie lange tijd heeft stilgelegen, maar probeert dat bezoekje van de zondag (speeldag) naar de zaterdag te ver schuiven". Meer begrip kan de heer De Kok dan ook opbrengen voor een speler die uit Breda overkomt om voor de tweede achtereenvolgende maal als reserve te fungeren, of voor iemand die vanuit Tilburg speciaal naar huis komt om zijn wedstrijd in het derde elftal te speler Op het gevaar af scheidsrechters tegen zich in het harnas te jagen signaleert de heer De Kok in een an der artikel, dat zeker ook de moeite waard is, enkele misverstanden in de scheidsrechterwereld. Hij zegt onder andere dat arbiters wel eens mis bruik maken van hun macht die zij via reglementen en bestuursvoor- schriften van de bond hebben gekre gen. De heer De Kok uit de praktijk: ,.Wij hebben persoonlijk een scheids rechter meegemaakt die voordat de wedstrijd begon onder andere zei dat de clubgrensrechters niks hadden in te brengen en dat hij de baas was". Deze instelling van heel veel jonge arbiters noemt de heer De Kok fout. Dat aan verenigingsbesturen, spelers en clubbladredacteuren gevraagd wordt geen kritiek te leveren op de leiding van de scheidsrechter kan de Robur-voorzitter accepteren. Maar wel pleit hij er voor dat de aanvoer der het recht moet bezitten om een verklaring aan de scheidsrechter te vragen over zwaarwegende beslissin gen. Ook een bestuursleider en een clubbladredacteur moeten na een wedstrijd in de gelegenheid worden gesteld om kritiek te leveren zonder dat men de kans loopt in het boekje te komen bij de arbiter. De heer De Kok over nog enkele andere punten: „Waarom moet een scheidsrechter na afloop van een toer nooi nog een declaratie indienen als hij reeds consumptiebonnen en een lunchpakket heeft gehad? Waarom vragen veel scheidsrechters de maxi- (ADVERTENTIE) male verblijfkostenvergoeding als ze in werkelijkheid minder besteden en waarom moet hij gratis toegang heb ben op alle velden? Is hij zoveel be langrijker dan andere functionaris sen? Doet hij meer dan de clubbestu ren? Wij vinden het onjuist dat een scheidsrechter die een wedstrijd be zoekt en geen enkele functie daar verricht gratis toegang heeft". Robur-voorzitter De Kok: balscheidsrechters is fout". „De ins telling van verschillende jonge voet- (Van onze biljartmedewerker) GOES Na een spannende strijd is het M. Vermue uit Lewedorp ge lukt om het kampioenschap derde klasse groot biljart driebanden van het district Walcheren-Z. en N. Beve land te veroveren- Hij moest daar voor echter wachten tot de laatste partij tussen G. Blom en de 64-jarige P. Bruynzeel. Zou Bruynzeel deze partij gewonnen hebben dan was niet Vermue maar Bruynzeel zelf kampi oen gewerden door een beter alge meen gemiddelde. Blom deed echter zijn sportieve plicht en won in 49 beurten van nestor Bruynzeel. die op 2 caramboles van Blom eindigde. De krachtsverschillen in dit kam pioenschap lagen niet ver uiteen want bij het ingaan van de laatste partijen waren er nog vier kansheb bers voor de titel, namelijk P. Bruyn zeel. M Vermue, G. Blom en P. Schrier. Blom verspeelde zijn kans door van L. Theenaert te verliezen en P. Schrier verloor kostbare punten aan C. de Jonge. Zoals gezegd moest de laatste partij de beslissing bren gen en daarin kreeg Bruynzeel klop van de veel jongere G- Blom. Na af loop reikte voorzitter De Witte van A.L.M. uit Goes de prijzen uit. Door dat er geen enkele vertegenwoordi ger van het districtsbestuur aanwe zig was, reikte wedstrijdleider P. Schrier de kampioensmedaille aan M. Verrr.ue uit. De eindstand was: M. Vermue gesp. 7, punt. 10, h. ser. 6, alg. gem. 0,387; P- Bruynzeel 7, 8, 4, 0,409; G. Blom 7, 8, 4, 0,406; P. Schrier 7 8, 3, 0,328; S. de Jonge 7, 6, 5, 0,376; L. Theenaert 7, 6, 6, 0,360; G. Luyk 7 6, 5, 0,327; P. Kerkhove 7, 4, 3 0,347. En tenslotte vraagt de heer De Kok zich af waarom de scheidsrechter verenigingen geen stemrecht hebben terwijl zij wel hun bijdrage aan de hond betalen en wei geschorst kun nen worden. De heer De Kok: „Het wordt de hoogste tijd dat iedere indi viduele scheidsrechter op de verga deringen van de KNVB het woord mag voeren en dat him verenigingen stemrecht krijgen. Aan scheidsrech ters mag ook geen spreekverbod worden opgelegd. „Dat kan niet volgens de grondwet Daarom kan de KNVB nooit verbie den dat scheidsrechter Derkx op de televisie in debat wil gaan met Leo Horn. Evenmin is het onmogelijk dat scheidsrechters als Van Gemert en Vervoort tijdelijk werd verboden geen wedstrijden te leiden omdat ze in een krant onvriendelijke dingen hadden gezegd over een commissie lid. Wanneer deze mensen hierover hadden gereclameerd bij de burger rechter dan zouden bondsbestuur en scheidsrechterscommissie een zware pijp hebben gerookt. Aan deze vreem de toestand kan door de clubs een einde worden gemaakt. Er moet meer democratie komen binnen onze voetbalgemeenschap, men moet zich aanpassen aan de tijdsomstandighe den. De verenigingen hebben daarbij een belangrijke taak omdat zij wel stemrecht bezitten in de afdelings-, districts- en bondsvergaderingen. Zij zullen dus ook voor die veranderin gen moeten zorgen en dan wel snel ler dan een speciale commissie die hiervoor schijnt te zijn ingesteld", aldus voorzitter Guust de Kok. (Van onze voetbalmedewerker) TERNEUZEN In de le klas van de zondagcompetitie in de K.N-V.B. afdeling Zeeland richt zich aller aan dacht op de strijd rond de degrada tie. Een van de drie gegadigden daarvoor, te weten, Luctor, komt zondag in het veid. De Heinkens- zandse ploeg heeft momenteel twee punten minder dan Robur, maar speelde ook twee wedstrijden minder Een ervan wordt nu ingehaald. Men maakt de reis naar Zeeuwsch-Vlaan- deren waar Hulsterloo als tegenpartij fungeert. Als de thuisclub zijn spor tieve plicht doet en daaraan valt nauwelijks te twijfelen zal Luctor stevig moeten aanpakken om de vol le winst in te kunnen palmen. Maar een gelijk spel zit er toch wel in. De wedstrijd Zeelandia-Dom- burg heelt alleen nog maar statisti sche waarde en dat geldt ook voor Hoofdplaat - Lewedorpse Boys al voelt Hoofdplaat mogelijk nog wel voor positieverbetering, waartoe de nog drie resterende wedstrijden ge wonnen zullen moeten worden. In de reserve eerste klas zijn Zee- landia 2 en Vlissingen 4 in de strijd om de kampioenstitel betrokken. De beslissing kan zondag vallen als Zeelandia 2 van Vogelwaarde 2 zou weten te winnen en Vlissingen 4 een veer zou laten tegen Terneuzen. In de tweede klas B gaat Patrijzen naar Renesse 2 op visite. Niemand twijfelt aan een zege van de bezoe kers en dat zou betekenen dat er zondag in 's Heerenhoek kampioens- feest zal kunnen worden gevierd. In de derde klas Bm zou Breskens 4 kampioen zijn als Terneuzen in zijn laatste wedstrijd een steek liet vallen. Dat zou dan in de thuiswed strijd tegen Vlissingen 5 moeten ge beuren en dat is moeilijk aan te ne men. Men mag dus rekening houden met gelijk eindigen en een beslis singswedstrijd. (Van onze medewerker) TERNEUZEN In de eerste klas van de zaterdagcompetitie in de KNVB afdeling Zeeland kan zaterdag de kampioen bekend worden. Dat zou gebeuren als Nieuwdorp in Kamper land van Bevelanders wint en VCK en Heinkenszand gelijktijdig een steek zouden laten vallen. Dat Nieuw dorp de Bevelanders-klip zonder ave- rij zal omzeilen staat vrijwel vast. VCK gaat naar Zierikzee om het daar op te nemen tegen Mevo. De bezoekers hebben plotseling weer uitzicht gekregen op promotie en zullen zeker alles op alles zetten om beide punten machtig te worden. Mevo kan echter toch nog wel een kwade tegenpartij blijken en het zou geenszins behoeven te verbazen als de volle winst niet in Koudekerke te rechtkwam. Ook Heinkenszand heeft geen ge makkelijke taak. Ondianks het voor deel van eigen veld lijkt Wemeldin- ge een bijzonder gevaarlijke tegen partij. De bezoekers wisselen heel goe de met erg slechte beurten af en het hangt er nu maar van af wat er ditmaal uit de bus komt- Kans op feest in Nieuwdorp is er dus zeker. Minder feestelijk ziet het er uit voor Meeuwen 2. Het reisje naar Wol- phaartsdijk, waar beslist gewonnen moet worden om nog een minimaal kansje op ontspanning te behouden, zal vrij zeker de zwanezang van de hekkesluitersploeg in deze klas bete kenen, te meer omdat Zeeland Sport niet geheel zonder winstkans bij 's Heer Arendskerke op visite gaat. Arnemuiden 2 speelt tegen Middel burg en een gelijk spel ligt in de lijn dei verwachting. In de tweede klas B zal vrij zeker het degradatielot van Kats worden beslist, mogelijk zelfs over het voort bestaan. Meer beslissingen kunnen er nog niet uit de bus komen. (Van onze sportmedewerker) VLISSINGEN De motorclub „De Uitlaat" uit Vlissingen houdt op Koninginnedag een cross-middag op het wedstrijd en oefenterrein van de club in het Havendorp te Vlissingen. Aan deze cross voor motoren en bromfietsen kan iedereen deelnemen ook beginnende crossers. Een groot aantal rijders uit Walcheren, Zuid- Bevcland en Zeeuwsch-Vlaanderen hebben hun deelname reeds toege zegd. De wedstrijden beginnen om twee uur en er is vrij entree. (Van onze atletiekmedewerker) KRUININGEN De tweede Inkel- loop te Kruiningen telde ondanks de weinig aanlokkelijke weersomstandig heden nog ruim 120 deelnemers. De organisatie van deze loop berustte bij de Trainingsgroep Zuid-Beveland van de KNSB in samenwerking met de Goese atletiekvereniging AV'56. Na de start in het beboste recreatiege bied Den Inkel liepen de uit geheel oostelijk Zuid-Beveland en uit Goes afkomstige deelnemers tot bij de veerhaven en onderlangs de Zeedijk keerde men terug naar het uitgangs punt. Vooral het stuk vanaf Den Inkel tot aan de veerhaven was voor velen erg zwaar door de krachtige westen wind. Er moest in totaal 4 kilometer worden gelopen in 40 minuten om aan de finish een herinneringslintje in ontvangst te mogen nemen. Uiter aard waren er bij deze prestatieloop enkelen, die er een wedstrijd van probeerden te maken. Geen van hen bleek echter opgewassen te zijn te gen de snelheid van Piet Schop uit Goes, die met ruim 1 minuut verschil voor nummer twee door de eindcon trole kwam- Cees Evertsdijk van AV '56 werd winnaar van de wedstrijd loop over 4 kilometer voor B en C- junioren. Hij behaalde deze zege na vrijwel de gehele wedstrijd waarvan het parkoers alleen in Den Inkel was uitgezet voortdurend samen met Bernhard Ruijsink (AV'56) op kop te hebben gelopen. Wim van Zweden werd derde. Henk Scheffer vierde en Kees Reijnhout vijfde. Wies van Hou ten van HAV werd gemakkelijk win naar van de 6 kilometer lange wed strijdloop voor heren A-junioren. Aanvankelijk ontstond er een kop- groepje van vier man. Drie ervan moesten successievelijk lossen. Koos Oggel van AV'56 viel als eerste af en eindigde als vierde. Guus de Boers van HAV was de volgende en eindig de op de derde plaats. En Miel Bo- gaert van HAV hield het tempo van Van Houten het langst bij. Hij werd tweede. Gerard Bras van AV'56 ein digde als goede vijfde (Van een onzer voetbalmedewerkers) TERNEUZEN De uitslagen van de in het afgelopen weekeinde ge speelde wedstrijden in de junioren competitie van de KNVB Afdeling Zeeland luiden: Groep A I HW A I-Middelburg A I 2-0 Steen A I-Vlissingen A I 2-3 Zierikzee A I-Zeeland Sport A I 3-2 Tern. Boys A I-Kapelle A I 4-3 HW A I-Vogelwaarde A I 1-1. Groep A II Middelburg A II-Domburg A I 6-0 Nieuwland A I-Noormannen A I 4-2 Veere A I-Serooskerke A I 1-1 Groep A III Biervliet A I-RCS A II 5-0 Zeeland Sport A II-Middelburg A IV 3-1 Groep A V Apollo A I-Kloetinge A I Kl. A n.o.g. Robur A I-Goes A II 0-3 Kruiningen A I-Kapelle A II 6-1 Groep A VI 's-Heer Arendskerke A I-Wissenkerke A I 1-2 Wolfaarts- dijk A I-Luetor A I 4-2 Groep A VM AZW A I-SDO A I 0-2 Corn. Boys A I-Steen A II 5-1 Terneuzen A II- Zaamslag A I 4-2 Groep B I Meeu wen B I-Amemuiden B I 2-1 Groep B III Zeelandia B II-Nieuwland B I 2-1 Groep B V Middelburg B VIII- Middelburg B VI 4-7 Middelburg B IX-Middelburg B V 1-12 Vlissingen B VI-Vlissingen B V 2-8 Groep B VI AZVV B I-Sluiskil B I 3-2 Corn. B. B I-Biervliet B I 7-0 Ria W B I-Axel B I 5-0 Tern. Boys B I-Hoek B I 4-0 Groep B Vni Tern. Boys B Il-Steen B II 1-0 Groep B IX Corn. B. B III- HW B III 0-1 HW B IV Terneuzen B IV 1-1 Terneuzen B III - HW B III 4-0 Terneuzen B V-Ter- neuzen B IV 0-2 Groep B X Aar denburg B I-Groede B I 5-3 Breskens B I-IJzendijke B I 5-0 Groep B XIII Apollo B I-SSV B I 5-0 's-Heer Arendskerke B I-Goes B I 0-2 Grtoep B xrv Hansw. Boys B I-Krabtjen- dijke B II 1-2 Yerseke B I-Rillahdia B I - Rillandia B II-Kruiningen B I 6-1, Rillandia B II-Kruiningen B 1 0-10. Groep B XV Goes B II-Luctor B I 3-1 Hoedekenskerke B I-Kloe- tinge B II 3-2 Patrijzen B I-Volhar- ding B I 1-2 Robur B II-Kwaden- damme B I 2-6. (Van onze sportmedewerker) GOES De zaterdagvoetbalclub SSV uit Goes organiseert op konin ginnedag ter gelegenheid van het eerste lustrum een zaalvoetbaltoer nooi in de sporthal De Bevelanden te Goes Behalve SSV en Kapelle behoren ook Yerseke en Krabbendijke tot de deelnemende verenigingen, de twee clubs dus die respectievelijk als eer. ste en tweede op de ranglijst zijn geëindigd in de zaalvoetbalcompeti tie die de afgelopen winter in Goes werd gehouden. Met een vijfde club die aan dit toernooi gaat deelnemen wordt nog onderhandeld. De wed strijden beginnen om half twee en hebben een speeltijd van 2 x 20 minuten. Voor het begin zullen de spelers van SVV in nieuwe training spakken worden gestoken door de firma Braat uit Goes die ook als wielersponsor optreedt. (ADVERTENTIE) Zeker, ik was daar nooit zo voor, een salaris rekening. Ik wou geld in het handje. Maar toen het er toch doorkwam en ik klant bij de NMB werd, bleek dat eigenlijk alleen maar prettige kanten te hebben. Als er wat op mijn rekening blijft staan (en dat gebeurt ook nog gek genoeg) krijg ik er rente over. Toch meegenomen. Wil ik meer rente, dan zet ik het op een spaarrekening. De rente voor gewoon spaargeld is al 41/2°/o en je kunt tot 7%. Als de nood aan de man komt kan ik een maand extra salaris aanvragen als privé-krediet. Om het niet eens te hebben over die han dige betaalcheques, rekeningen betalen per bankgiro, persoon lijke leningen, Bovendien: je kunt elke werkdag terecht bij de NMB om geld te halen. Dus wat maakt het uit? Je salaris levert gewoon voordelen op, geen enkel nadeel. nederlandsche middenstandsbank de bank waar óók u zich thuis voelt!

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1970 | | pagina 9