Boerbooms v ZOEKT U AFWISSELEND WERK UITNODIGING DIRECT GELD NODIG? WATERKLERK TYPISTE MANNELIJKE OF VROUWELIJKE KRACHT VOOR AFDELING FACTURATIE HULPTELEFONISTE/TELEXISTE JONGSTE BEDIENDE chauffeur-arbeidskracht Fa. F. DE BLAEIJ ZN N.V. DE HOOP TERNEUZEN instructeur meet- en regeltechniek De nieuwe truüjes en pullovers vanTèrlenkaTR Dit zijn er vijf van. Textielzelfbediening BENELUX CREDIET Ook voor rijbewijsverlenging Rijschool C. Bilderbeek AUTOVERHUURz. ch. •ff#»» wkwm*. Het Zorgeloze Etiket Dan bent u zeker van een truitje dat ntef krfmpf en niet rekt en niet pilt, in een wip gewassen zo weer droog. Een truitje dat nieuw blijft als pas gekocht. Gegarandeerd AFD. KEUKENS Stationsweg 4, Tel. 01150-7940 KERSSTRAAT 7 -9 - TERNEUZEN - TELEFOON 3201 PERSOONLIJKE LENINGEN direct beschikbaar voor iedereen en elk doel. Schriftelijke zeer vlugge afwerking. Restantschuld vervalt bij overlijden. Geheimhouding gegarandeerd. Voorbeeld 24 mnd 36 mnd 1000,— 47,34 54,30 2000,— 94,69 68,60 3000,142,04 102,90 4000,— 189,39 137,20 5000,— 171.— 112,50 enz. enz. Op uw telefonische of schriftelijke aanvrage zen den wij U geheel vrijblijvend en kosteloos een folder met aanvraagformulier toe. KUMMENAEDESTRAAT 66 - GELEEN Telefoon 04494—5320 ICI HOLLAND NV is de Nederlandse dochter onderneming van het Engelse wereldconcern Imperial Chemical Industries Ltd. Deze grootste chemische industrie van Europa is in Nederland gevestigd te Rotterdam en RozenburgEuropoort, waar steeds nieuwe uitbreidingen in ontwikkeling zijn. Wij vragen voor de afdeling TRAINING in de Tech nische Dienst van onze vestiging te Rozenburg, een Goed loon 5 daagse werkweek enz. in een bedrijf dat zich steeds uitbreidt en dus gunstige perspectieven biedt? Komt U dan bij ons eens informeren- Voor volgende functies roepen wij sollicitanten opt Opleiding: Minstens ulo-diploma en typen, kennis van moderne talen, vooral Engels en Duits. Ervaring in zeevaart strekt tot aanbeveling. Voor opleiding dlrectie-secretaresse- Opleiding: Mulo en typen en steno Nederlands. Opleiding: Mulo-A en typen voor nauwkeurig werk. Opleiding: Mulo A of B en typen. Voor communicatiediensten. Leeftijd minstens 16 jaar. Vergoeding voor brommergebruik. Voor alle functies geldt: 11 dagen vakantie per jaar en 6 snipperdagen Anclenniteit8regellng Pensioenregeling 6% vakantietoeslag 2 Kerstgratificatie Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan N.V. Aug. de Meyer en Zn, Kantoor Westkolkatraat 2224. Ook 's avonds of op zaterdagmorgen na telefonische afspraak. Tel. 3176. GEVRAAGD in bezit rijbewijs C-E 2e Verbindsstraat 9 Temeuzen Telefoon 01150—33852860 /qïq i' 7 ff-'fS/ Wëet eigenlijk wat u voor uw ,/v>ie 11/geid n.-,ag eisen? Een echte SjeMatic-aanbpüwkeüken1'" Een keuken, die lot voorbeeld werd'.Ëen.-.beslreirei.'LeerüeSieMatic... kennen.. Persoonlijk.!'Bezoekt'u .daarom prize.H showroom LDERBEEK TERNEUZEN Brahmslaan 36 Telefoon 01150—3381 Serie Zorgeloos. Onze gedachten gaan uit naar een zelfstandig, accuraat en enthousiast medewerker die assistentie verleent bij de opleiding van nieuwe en aankomende onderhoudstechnici. Leidinggevende capaciteiten en ruime ervaring in het onderhoud en de afstelling van pneumatische en elektronische meet- en regelapparatuur in de che mische, aardolie-, of aanverwante industrieën zijn noodzakelijk. Sollicitanten dienen in het bezit te zijn van een volle dige Bemetel-opleiding Instrumentatie, zo mogelijk aangevuld met de opleiding Bedrijfstechnicus In strumentatie P.B.N.A. of vergelijkbare studie. Zij die reeds eerder in een dergelijke functie werkzaam zijn geweest genieten de voorkeur. Leeftijd25 tot 35 jaar. Geboden worden Vervoer van en naar het fabrieksterrein. Medewerking bij het verkrijgen van een woning in de omgeving. Gunstige regeling voor vergoeding, van studie-, reis- en/of pensionkosten, verhuis- en her inrichtingskosten. L. M. BROOD Zuidlandstraat la Temeuzen - Telefoon 4010 AUTORIJLES? VAMÖR GEDIPLOMEERD FNOP-ERXENDE RIJSCHOOL LESWAGENS PEUGEOT EN OPEL KADETT injn- irr-iïïi n Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van letters en nummer VI !R934, te richten aan de afdeling Personeelszaken van ICI HOLLAND NV, postbus 20 te Rozenburg.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1969 | | pagina 8