DE RODE BURCHT VAN IPHANGA BEURSOVERZICHT SP0RTT0T0 37 en 38 Radio en Televisie VOETBAL- PROGRAMMA Zaterdag'10 mei 1969 DE VRIJE ZEEUW Pagina 7 Goede week voor drie deelnemers Om de wereldtitel schaken Tom Okker wint in Japan Staking in Japanse havens wordt voortgezet INTERNATIONALS GEVRAAGD Beursplein 5 heeft zich giste ren gekenmerkt door een vaste stemming voor de internationale waarden. Dit gold voor AKU, Philips en Kon. Olie. Hoogovens was iets beter, maar Unilever stelde teleur. De spectaculaire winststijging in het eerste kwartaal 1969 van het AKU-concern met 44 procent t.o.v. 1968 bracht wederom kopers van binnen- en buitenland in deze hoe-k. De eerste koers kwam tot stand op 126,70 tegen 'n voor gaand slotniveau van 123. De vraag bleef aanhouden, waardoor de koers oplieip tot 127,50. De koers van AKU is deze week ca. 9 gulden gestegen ofwel 45 pun ten op de oude omrekeningsbasis. Philips zette de opmars voort. Dit aandeel werd van veie kan ten, ook het buitenland, uit de markt genomen. Na een opening op 178,90 steeg de koers tot 179,50 i (175,801. Van maandag 12 mei af wordt Philips in aandelen van 10 nominaal verhandeld. Hier mede wordt het ook de „kinine man" mogelijk gemaakt een be lang in het Philips-concern te nemen. Ook Kon. Olie liet zich niet on betuigd. Door de koersstijging van dit aandeel in Wallstreet met anderhalve dollar was er in deze hoek ruime vraag. Daardoor steeg de koers tot 195,80 na een opening De cijfers van de sporttoto van het weékeinde 26/27 april, nr. 37, li zijn: Aantal deelnemers: 778.498 j Inleg: ƒ1.687.718,70 Er waren geen deelnemers, die j 13 uitslagen juist hadden voor speld, waardoor van het prij- zenbedrag 759.473,42) 40 pet naar de tweede, 35 pet naar de derde en 25 pet naar de extra prijs gaat. Tweede prijs:- 303.798,37 Zeven aanmeldingen, bruto 43.398,48. Derde prijs: f 265.815,70 211 winnaars, bruto 1259,78. Extra prijs: 189.868,36 234 winnaars, per kol. 811.40. De cijfers van de sporttoto van het weekeinde 3/mei, nr. 38, zijn: Aantal deelnemers: 673.630 Inleg: 1.398.721,50 Prijzenbedrag: 629.424,68 Eerste pr jje» 288.827,40 - Drie winnaars, bruto 62.942,46. Tweede prijs: 125.884,94 72 winnaars, bruto 1.748,40. Derde prijs: 188.827,40 1015 winnaars, 186. Extra prijs: 125.884,94 610 winnaars, 206,30. op 195,10 (192,60). Hoogovens noteerde een halve gulden hoger op 115,50. Unilever, waarvoor ge durende de voorbeurs nog 119,50 was betaald, opende op 117,20 om daarna in te zakken tot 116,20 (117,90). De perspectieven voor Unilever worden door de beurs niet al te hoog aangeslagen. De staatsfondsenmarkt gaf fractionele koersstijgingen te zien. Deli-mij. verbeterde ruim een gulden tot 75,50, K.Z.-Organon onderging weyiig verandering op ca. 168 evenals Heineken op 170,50. KLM Was ruim drie gul den lager op 233, omdat dit fonds in WaÜstreet terrein moest prijs geven. Nadat Unilever was ingezakt tot 114,70 kwam er vraag los voor buitenlandse rekening waar door de koers kon oplopen tot 117,50. A.K.U. verliet de markt op 127,40; Hoogovens 115; Philips op 180 na een hoogtepunt van 180,80 en Kon. Olie op 195,60. Vergeleken met de slotkoers van de vorige week en rekening houdend met de ex-dividenden en ex-stockdividenden waren A.K.U. en Philips deze beursweek zeer vast. Hoogovens en Kon. Olie konden zich verbeteren maar Unilever was flauw. K.L.M. moest terrein prijsgeven. In de eerste periode werd Alb. Heijn verhandeld op 207 tegen donderdag 201 laten. Bijenkorf- BeheersteXg 11, Gist-Brocades 14, Fokker 10 en Nat. Nederlanden 33 punten. Nutricia ging 5 punten omhoog. Van de aandelen in gul densnoteringen steeg Cindu 2,40 en v. d. Grinten 1,50. Kluwer daalde acht gulden. Amev was zes gulden lager niet af te komen. In- térlas gaf 5 punten prijs. Advieskoersen buitenlands bankpapier De advieskoersen voor buiten lands bankpapier in Amsterdam luiden gisteren: Londen Montreal New York Parijs Brussel Frankfort Stockholm Zürich Milaan Kopenhagen Oslo Wenen Lissabon Madrid 8,64— 8,74 3,35— 3,40 3,62— 3,67 65,00—68,00 6,60— 6,80 92,00—94,00 69,80—70,80 83,90—84,90 57,00—59,00 47,80—48,80 50,50—51,50 13,98—14,18 12,60—12,90 5,10— 5,25 Tigran Petrosjan heeft zijn ach terstand in de tweekamp tegen Boris Spasski ont het wereldkam pioenschap schaken tot een punt teruggebracht. Vrijdag won de houder van de titel de tiende par tij na 38 zetten. De stand is thans 5,54,5 in het voordeel van de uitdager. De elfde partij wordt maandag 12 mei gespeeld. COOP. VRUCHTENVEILING „ZEEUWSCH-VLAANDEREN" TERNEUZEN Veiling van II mei 1969. GROENTEN Per stuk: Sla I 23—27 ct, II 12— 26 ct; Bloemkool A I 110 ct, B II 1670 ct, afw. 1445 ct; Groene komkommers 2629 ct. Per bos: Selderij 1215 ct; Peen 86130 ct; Kroten 6672 ct; Uien 2126 ct; Radijs 2843 ct. Per kg: Prei 15 ct; Rabarber 13 21 ct; Spinazie 950 ct; Asperges 101—241 ct;w Tomaten A II 194 195 ct; Komkommers 36 ct. AARDAPPELEN Per 100 kg: Bintjes 16,60. ZACHT FRUIT Per doos: Aardbeien. Red. Gaunt- led I 103115 ct; Aardbei 6796 ct; Vola I 105—115 ct. R'DAM: In Rotterdam is donder dagavond een grootscheepse po- litie-oefening gehouden. Drie honderd reserve-politiemannen uit 13 omliggende gemeenten en 150 leerlingen van de politie school traden op als „stakende havenarbeiders". 175 man van de mobiele eenheid moesten de daarbij ontstane „ongeregeld heden" bedwingen. Dat het daar bij af en toe heettoeging toont deze foto van met brandblussers bespoten politiemannen. Tom Okker heefy. vrijdagavond de eindstrijd gewonnen van het tennistoernooi voor profs, dat in Osaka werd gehouden. In de fina le versloeg de Nederlandse kam pioen de Australiër Roy Emerson met 63 en 65. De overwinning bracht Okker 3200 dollar op, zo'n 11.500 gulden. Em'erson verdieH'dë nog Mtijd 2560 dollar. In de strijd om de bezetting van de derde plaats zegevierde de Australiër Rod Laver met 56, 62 en 65 over de Amerikaan Butch Buchholz. ZONDAG 11 MEI 1969 HILVERSUM I: 8.00 Nws.; 8.10 Oude en klass. muz.; 9.00 Nws en waterstanden; 9.15 Klass. ver- zoekplatenprogr.; 10.00 Eucharis tieviering; 11.00 Nws; 11,02 Licht gevar. muz. progr.; 11.45 Buiten lands commentaar; 11.55 Mede delingen; 12.00 Oude en moderne kerkorgelmuz.; 12.40 Klass. en moderne gewijde muz.; 13.00 Nws; 13.10 Voor de jeugd; 13.25 Klass. kamermuz.; 14.15 Moderne muz. 15.1015.30 Cultureel klankbeeld); 16.30 Jazz in aktie; 17.00 Gereformeerde kerkdienst; 18.00 Wekelijks progr. over en uit de kerk; 18.30 Zingt het voorbe dachte lied; 18.50 Kerk veraf en dichtbij; 19.00 Nws; 19.07 Klass. gewijde muz,;. 19.30 Het ambt. in discussie, lezing; 19,45 Moderne orkestwerken; 20.05 Geestelijke liederen; 20.30 Muz. en technische tips voor stereofans; 22:00 Ac tuele godsdienstige en maat schappelijke kroniek; 22,25 Over weging; 22.30 Nws; 22.40 Mede delingen; 22.45 Muz. informatie voor kenners en liefhebbers; 23.55—24.00 Nws. HILVERSUM II: 8.00 Nws en socialistisch strijdlied; 8.13 Geva rieerd progr. (Om 9.00 Sport- mededelingen); 9.45 Uitzending Humanistisch Verbond; 10.00 Kinderdienst; 10.30 Doopsgezinde kerkdienst; 11.30 Gebeurtenissen en opinies, gewogen en getoetst; 12.00 Lichte muz. show; 13.00 Nws; 13.10 Lezing; 13.19 Radio- journ.; 13.35 Radiopefiodiek; 14.05 Radiofeuilleton; 14.30 Sport- reportages en -uitslagen ertlichte gr. muz.; 17.00 Licht orkest met solisten; 17.50 Nws; 18.05 Mede delingen; 18.10 Sportreportages en -beschouwingen; 18,30 Muz. feuilleton; 19.00 Discussie over 'n aktueel onderwerp; 19.30 Nws; 19.35 Moderne en klass. muz.; 20.00 Progr. over democratise ring; 20.30 Licht gevar. platen- progr.; 21.30 Muz. indrukken van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt en van het Nederlands Koorfestival-te Hil versum; 22.30 Nws; 22.40 Radio- journ.; 22.55 Gevar. platenprogr.; 23.55—24.00 Nws. HILVERSUM III: 9.00 Nws; 9.02 Licht platenprogr.; 10.00 Nws; 10.02 Juist op zondag; 11.00 Nws; 11.02 Muz. mozaiek; 12.00 Nws; 12.02 Verzoekplatenprogr.; 13.00 Nws 13.07 Nederlandse Ar tiesten Revue;, 14.00 Nws; 14.02 Progr. voor de gastarbeiders; 15.00 Nws;_ 15.02 Progr. voor de gastarbeiders; 16.00 Nws; 16.02 Licht gevar. muz. progr.; 17.00 Nws; 17.02 Actual, en toto-uitsla- gen; 17.0518.00 Popparty. BRUSSEL VI.: 12.00 Licht muz. progr.; 13.00 Nws, weerber., dag klapper, mededelingen, progr. overz. en SOS-ber. voor de schip pers; 13.20 Opera- en beleanto- progr. (14.00Nws); 15.30 Sport en tips voor automobilisten (17.00 en 18.00 Nws)18.30 Kathl-godsdien- stige uitzending: 19.00 Nws en weerber.; 19.30 Gevar. muz. pro gramma (22.00 Nws, berichten en De Zeven kunsten; 22.10 Dans- muz.; 23.00—23.15 Nws); 23.40— 23.45 Nws. Televisieprogramma's NEDERLAND I: 11.00—12.00 Eucharistieviering te Baarn; 15.00 Journ.; 15.02 Weekjourn. (met titels voor slechthorenden)15.25 Wegeninformatie; 15.3017.00 Gevar. familieprogr. (gedeeltelijk in kleur); 18.55 In kleur: De Fabeltjeskrant; 19.00 Bijbelver telling voor kinderen; 19.05 Dis cussie; 19.30 Sport; 20.30 Journ.; 20.35 In kleur: Rond de wereld in zang en dans: muz. film over Joe goslavië; 21.05 Cliff at the rfiovies, film; 21.55 Documentaire film over de schilderswijk in Den Haag; 22.38 Evangelie; 22.43 22.48 Journ. NEDERLAND II: 18.55 In kleur: De Fabeltjeskrant; 19.00 Journ.; 19.05 Bij Dorus op schoot, reportage van een kindervoor stelling; 19.30 In kleur: Bespied: Het geheim van de bijen, film reportage; 20.00 In kleur: Ver kenning in wetenschap: 2 CC Leven; 20.35 De Virginian, TV- western: 21.50 Simon Carmiggelt leest fit eigen werk; 21.55 In kleur Haar(en)Hem: zomermode; 22.3522.40 Journ. WARREN; Nog niet te koop! In het technisch centrum van Gene- •ral Motors in het Amerikaanse Warren wordt een tentoonstel ling gehouden van 26 experimen tele miniatuur-auto's die worden aangedreven door electro-moto- ren of door een diesel-electrische krachtbron. Boven links: 512 met 2-cylinder dieselmotor, rechts 511, driewieler 2jcylinder diesel; topsnelheid 80 mijl per uur. On der links 512 diesel-electrisch en rechts 512 electrisch. De Japanse vakbond van zee lieden, die 49.000 leden telt, heeft besloten de staking op zeeschepen 'in 40 Japanse havens, die een .'Week duurt, voort te zetten. Het ministerie van vervoer zegt ternstig bezorgd te zijn over de gevolgen voor de economie. In de havens liggen 183 schepen die niet kunnen uitvaren. Naar schat ting 3 miljoen ton goederen wor den opgehouden, i De staking is bedoeld als on dersteuning van looneisen. BELGIE VI.: 14.30 De woon schuit, jeugdfeuilleton; 14.45 Kapitein Zeppos, jeugdfeuilleton; 15.15 Gevar. progr. met sport reportages; 17.15 Eurovisie: Inter nationale competitie voor mode ontwerpers in Helsinki; 18.15 Voor de kleuters; 18.35 Sport; 19.05 Ben de Beer, jeugdfeuille ton; 19.30 Documentair progr.; 19.55 Mededelingen; 20.00 Journ.; 20.15 Sport; 20.40 Een gat in het hoofd, Amerikaanse speelfilm; 22.30 Literair progr.; 23.05 Nws. MAANDAG 12 MEI 1969 HILVERSUM I; 7.00 Nieuws; 7.10 Het levende woord; 7.15 Ba- dtnerie: moderne en klassieke grammofoonmuziek (7.30 Nieuws; 7.32 Actualiteiten; 7.50 Overwe ging; 8.00 Nieuws); 8.30 Nieuws; 8.32 Voor de huisvrouw (9.00 Gym nastiek voor de huisvrouw; 9.35 Waterstanden); 10.00 De komende week in het Nederlandse muziek leven, muzikale lezing; 11.00 Nws; 11.02 Voor de zieken; 11.30 Bejaar denprogramma; 11.55 Mededelin gen; 12.00 Los-vast: gevarieerd programma (12.21 Voor boer en tuinder; 12.26 Mededelingen voor land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Actualiteiten); 14.05 School radio; 14.30 Stereo: Altviool en piano: moderne muziek; 1500 Ge reformeerde middagdienst; 15.30 Zoeklicht op Nederland: informatie over Overijsel, afgewisseld met muziek (16.00 Nieuws); 17.20 Gou verneur Lely van Suriname. Spre- ker: F. J. van Wel; 17.30 Vcor de kleuters; 17.45 Voor de jeugd; 18.00 Stereo; Meisjeskoor met in strumentaal sextet; 18.19 Uitzen ding van de K.V.P.; 18.30 Nieuws en weerpraatje; 18.41 Actualitei ten; 19.00 Literama: radiokroniek over boeken, schrijvers en toneel; 19.15 Muziek en dienst, program ma met informatie over kerklied en kerkmuziek in klank en ge schrift; 19.45 Stereo: Muziek rond de klok van achten: licht geva rieerd muziekprogramma; 20.30 Stereo: Amsterdams kamerorkest: moderne en klassieke muziek (21.00 De Leeuw van Bazel (2)r beschouwingen over leven en werk van prof. dr. Karl Barth); 22.20 Avondoverdenking; 22.30 Nieuws; 22.40 Mededelingen; 22.45 Moder ne snaarinstrumenten, hun voor lopers en oervormen, muzikale lezing; 23.10 Licht vocaal ensem ble (gr.); 23.25 Blaasmuziek - vroe ger en nu: Grepen uit de Histori sche ontwikkeling van de blaas muziek; 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM H: 7.00 Nieuws en ochtendgymnastiek; 7.20 Socialis tisch strijdlied; 7.23 Lichte gram mofoonmuziek, adviezen en repor tages (7.30 Van de voorpagina); 7.54 Deze dag; 8.00 Nieuws en actualiteiten; 8.20 Lichte grammo foonmuziek, adviezen en reporta ges; 9.00 Stereo; Klassieke mu ziek; 9.50 Koning Klant: consu mentenrubriek; 10.00 Voor de TELEVISIEPROGRAMMA'S NEDERLAND I: 18.50 In kleur: De Fabeltjeskrant; 18.56 Reclame; 19.00 Journaal; 19.03 Reclame; 19.07 Tweekamp, quiz tussen stu dententeams; 19.32 In kleur: Piek up: presentatie nieuwe grammo foonplaten; 19.56 Reclame; 20.00 Journaal; 20.16 Reclame; 20.20 Actualiteitenrubriek; 20.45 Muzi kaal showprogramma met Trim Lopez; 21.30 In kleur: De slag om de Waddenzee, filmreportage; 22.20 Avondoverdenking; 22.25 22.30 Journaal; 23.00—23.30 Te- leac: Filmkunde in het voortgezet onderwijs (4). NEDERLAND II: 18.50 In kleur: De Fabeltjeskrant; 18.56 Reclame; 19.00 Journaal; 19.03 Scala: infor matief programma; 19.30 In kleur: Vaders tegen wil en dank, tv- feuilleton; 19,56 Reclame; 20.00 Journaal; 20.16 Reclame; 20.20 AVRO's regiovizier; 20.45 In kleur: High Chaparral, tv-feuilleton; 21.35 Nationaal allerlei (7): Nederlandse mini-filmpjes; 22.05 AVRO's tele- vizier; 22.30—22.35 Journaal. BELGIE (Ned. uitz.): 14.05— 15.10 Schooltelevisie; 18.55 Zand mannetje; 19.00 Zorro, jeugdfeuil leton; 19.25 Filetalistische rubriek; 19.40 Openbaar kunstbezit; 19.50 Taalwenken; 19.55 Mededelingen en weerbericht; 20.00 Journaal; 20.25 High Chaparral, tv-serie; 21.15 Documentair programma; 22.00 Gastprogramma; 22.30 Nws. VOOR ZATERDAG 10 EN ZONDAG 11 MEI 1969 Eredivisie NECTelstar FC TwenteHoll. Sport FeijenoordV olendam MVV—DOS AjaxDWS PSV—Fort./Sitt. AZ '67Sparta ADO—NAC GVAV—Go Ahead Eerste divisie Willem IIVeendam WageningenCambuur RBCHelm. Sport HVCEindhoven Vole wijekersBlauw Wit ElinkwijkRCH HaarlemDFC SVVVitesse Den BoschHeiracles Tweede divisie BaronieAGOVV Zwolse BoysHermes DVS Graafschap—"EDO FC VVV—ZFC LimburgiaRoda JC Velox—Fortuna VI. vrouw; 11.00 Nieuws; 11.02 Reper-1 Gooiland—Excelsior torlüm Nederlandse radio orkes ten: Radiophilharmonisch orkest: moderne en klassieke muziek; 12.00 Agent 000: interviews en grammo foonmuziek; 13.00 Nieuws; 13.11 Informatie; ontwikkelingswerk; 13.20 Pro memorie; 13.25 Klassie ke kamermuziek (opn.); 14.25 Schoolradio; 15.00 Programma rond Juliette Greco; 15.30 Stereo: Pianorecital: moderne muziek; 16.00 Nieuws; 16.02 Caribia: mu ziek uit Suriname en de Neder landse Antillen; 16.30 Voor de jeugd; 17.30 Brabant journaal; 17.55 Mededelingen; 18.00 Nieuws; 18.11 Radiojournaal; 18.25 Ik ver bind u door..., praatje; 18.30 A !a caite: tafelmuziek (stereo); 19 30 Nieuws; 19.35 Muzikaal spectrum, door Klaas A. Posthuma; 20.05 Openbare bijeenkomst van de Lc-u- mensen in Ruimte, reportage; 20.20 Lezing; 20.30 Met het oor op noord en zuid: schakelprogramma in sa menwerking met de B.R.T.; 23.55 24.00 Nieuws. HILVERSUM ni: 9.00 Nieuws; 9.02 Fit: licht platenprogramma; 10.00 Nieuws; 10.03 Popstation; lichte muziek (11.00 Nieuws); 12.00 Nieuws; 12.03 Lynx; 13.00 Nieuws; 13.03 Actualiteiten; 13.08 T.N.T.: licht platenprogramma; 14.00 Nws; 14.03 Pop-in: licht platenprogram ma; 15.00 Nieuws; 15.03 Holster: pop- en countrymuziek; 16.00 Nws; 16.03 lORRRrrr...: pop-magazine; 17.00 Nieuws; 17.02 Actualiteiten; 17.0718.00 Draaijijofdraaiik: ver- zoekplatenprogramma. HeerenveenNOAD SC DrentePEC AMATEURS Eer6te klasse E UNAMiddelburg Brabantia—RKVVU Veerse BoysTSC VlissingenHelmond TOP—RKC SpartaCone. SVD Tweede klasse B RWBTerneuzen Vlijm. BoysZeel. Sport RAC—VCW InternosRood Wit RKTVV—Longa AllianceUno Animo Vierde klasse H Hansw. BoysCorn Boys Res. 2e klasse C Baronie 3RBC 3 Roosend. 2Zeel. Sport 2 Breskens 2Axel 2 Rood Wit 2—NAC 4 Res. 3e klasse C Middelburg 3Axel 3 AFDELING ZEELAND ZONDAGCOMPETITIE Eerete klasse LuctorPatrijzen Lewed. BoysAardenburg DFSHulsterloo SchoondijkeHoofdplaat 24) De dag ging voorbij zonder dat er iets bijzonders gebeurde. Aram had een lang gesprek met heer Jaspo, waar hij echter «iet veel wijzer van werd. Presto trok f- met ziin pijl en boog op uit. Hij w!st enkel- konijntjes en een ree te v; .schalken, zodat er tegen het einde van de middag een goed stuk wildbraad opgediend kon worden. Lom had zich brommend van die taak -gekweten. Met een somber gezicht ging hij -door de burcht, Aram en Presto zoveel mogelijk ontwijkend en vervuld van zorg voor zijn meester. Hoe wel deze hem verteld bad, dat Aram zóu trachten het raadsel op te lossen en Coleandra teri vinden, en dat hij versterkingen had laten halen, scheen de oude dienaar toch een zeker wantrou wen tegen het tweetal te blijven koesteren. Hij volgde iedere be weging van het tweetal met arg wanende blikken en wanneer een van beiden hem jets vroeg, ant- 1 grauw en een snauw! „Hèt is duideljjk, dat vriend Lom zich niet op zijn gemak voelt!" fluisterde Aram Presto in het oor, toen zjj een ogenblik al leen waren. „Vooral vanavond moeten wjj hem scherp in de gaten houden!" BRUSSEL (Ned. uitz.): 12.00 Nieuws; 12.03 Gevarieerde muziek (12.08 Landibouwkroniek; 12.40 Weerbericht, mededelingen, pro gramma-overzicht en SÖS-berich- ten voor de schippers); 12.55 Bui tenlands persoverzicht; 13.00 Nws, weerbericht, mededelingen, pro gramma-overzicht, beursberichten en dagklapper; 13.20 Tafelmuziek; 14.00 Nieuws; 14.03 Schoolradio (15.00 Nieuws); 15.57 Grammo foonmuziek; 16.00 Nieuws; 16.03 Beursberichten; 16.09 Voor de zie ken; 17.00 Nieuws, weerbericht en mededelingen; 17.10 Jazzpianisten; 17.30 Blues, gospels en spirituals; 18.00 Nieuws; 18.03 Voor de sol daten; 18.30 Protestants-godsdien stige uitzending; 18.45 Sport; 18.52 Taalwenken; 18,55 Grammofoon muziek; 19.00 Nieuws, weerbericht en actualiteiten; 19.40 Klassieke muziek; 19.45 Missie-klankbeeld; 20.00 Opera-kroniek; 20.30 Met het oÓltkaMÜe^Mm^g oor op Nederland en België; 20.33 XeM Bovs^^woskerke Gevarieerd programma; 20.58 1 yS M Amusementsmuziek; 21.17 Ge sprek; 21.22 Toeristisch praatje; 21.40 Studentenquiz; 22.00 Nieuws; 22.07 Amusementsmuziek; 22.30 Nieuws; 22.37 Actualiteiten; 22.50 Cabaretprogramma; (23.50 Lichte Res. Ie klasse Walcheren 2Zeelandia 2 Zeel. Sport 3Vogelwaarde 2 Oostburg 2Hontenisse 2 HVV '24 2—Vlissingen 4 Terneuzen 3Renesse 2 Steen 2Middelburg 4 Derde klasse B Terneuzen 5Schoondijke 3 ZATERDAGCOMPETITIE Eerste klasse 'sHeer Arendsk.—Veere KatsZeel. Sport 5 Meeuwen 2- VCK—Hoek WemeldingeMevo -Bevelanders Tweede klasse B Col. BoysKloetinge 2 Nieuwdorp 2Heinkenszand Vlissingen 6Spui WaardeRillandia 2 Derde klasse G Hoek 3—AZW 2 Sluis 2—Tern. Boys 3 orkestmuziek); 23.53—24.00 Voor I Spui 2Tern. Boys 4 de zeelieden. 'Tem. Boy* 5—Philippine X

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1969 | | pagina 7