Een steeds groeiende briljant! dKN IIIIISU OOK OFFSFTDKUKKFKIJ Q|NGEMANSE IN STIJLEN EN KLEUREN EN PRIJZEN VAN VELERLEI AARD 'onveruuaestbanrheitr gegarandeerd- S jaar lang! Landeuieer keurklasstoelen INTERIEURVERZORGING NAEYE-VERSTRATEN VAN 249,-: NU.... Voor al Uw drukwerk Van de Sande METERFABRIEK TERNEUZEN Een waardevast bezit MANNEN Zaterdag 10 mei 1969 DE VRIJE ZEEUW Pagina 5j Als U bij ons een ring met een bril jant koopt, die hebben wij voor U al héél smaakvol, voor ong. 125,—, dan kunt U die later inruilen voor een ring met een GROTERE BRILJANT en U krijgt dan het GEHELE BEDRAG IN MINDERING GEBRACHT. te Vraag'n folder of kom even kijken Terneuzen ff „Kom binnen en pak 'm zo'r» pracht koelkast voor f 199,—!" Voor een groot assortiment koelkasten Dijkstraat 7 Terneuzen Tel. 01150—2056 Noordstraat 55 Terneuzen JUWELIER HORLOGER AXELSESTRAAT 46 «TERNEUZEN TELEFOON 3373 Komt U met ons eens hierover praten Drukkerij Noordstraat 55 Terneuzen Uw adres voor GEBOORTE KAARTJES HUWELIJKS- KAARTEN ROUW- CIRCULAIRES ENVELOPPEN NAAM KAARTJES Alléén: VLOOSWIJKSTRAAT 5 TeL 2484 hoek NOORDSTRAAT 2438 Bij de fabricage van „EXCELSIOR" stofzuigers bestaat behoefte aan enkele Handige Het betreft diverse werkzaamheden m.b.t. onderdelen-fabrlcage en montage-werkzaam heden, in een proper en gezellig bedrijf, tegen een goed garantieloon. Vooral onze meisjesionen zijn zeer gunstig. Reiskosten worden vergoed. Gratis werkkleding. Wij houden zitting en verstrekken U vrijblij vend alle inlichtingen over werk en loon: te TERNEUZEN Atelier Meterfabriek, Industrieweg 19 op VRIJDAGAVOND 7—8.30 uur. Bovendien kunt U op de normale werkuren dagelijks terecht op het montage-atelier Meter- fabriek, Industrieweg 17, Terneuzen. Ook kunt U schrifteijk solliciteren. EEN DAVERENDE KOELKAST AANBIEDING KOELKAST f 199,- F. VERSTRAETEN ZN TM DE SIMDE 4

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1969 | | pagina 5