KEURSLAGER I Voorde echte zware-shagroker is er nu toch wat anders een nieuwe shag van Niemeyer Keurslager DE THEIJE VAN NIEMEYER^DIE LEEUW ZIT ER WEER ACHTER Van de Sande G. W. Naeye Keurslager DE THEIJE GARANTIE PROBEREN KOST NIKS! Pagina 8 DE VRIJE ZEEUW Maandag 17/dinsdag 18 maart 1969 GERARDUS JOHANNES MINNIK, .".VAV.V.V VULPENNEN .".V.VA'.V. G. J. MINNIK, TWEE FLINKE WINKELMEISJES 'n goeie slager VERSE WORST 500 gram 250 LEKKER GEHAKT 500 gram 228 MAGERE SPEKLAPJES 500 gram 258 Die Is nieuw! En die ïs wel zó lekker, zó zwaar, zó goed, dat niets er bij kan halen. Eindelijk zware shag zonder scherpte. Die is bij uitstek ge schikt voor wie nu eens échte fijne, zware shag wil roken.Til 'm naar de lip en proef 'mzorgvuldig. Echtezware-shag-roker, uzult wat beleven I Koop SAMSON ZWAAR van Niemeyer. Als u vindt dat de shag, die u tot nu toe rookt zwaarder is, stuur dan uw aangebroken pak maar naar Niemeyer Groningen en u krijgt uw geld terug! Heden werd na een geduldig gedragen lijden van ons weggenomen mijn geliefde Man en onze zorg zame Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvad.r, Broeder, Behuwdbroeder en Oom Echtgenoot van Cornelia van Kerkvoorde, op de leeftijd van 73 jaar. Drager van de zilveren medaille in de Orde van Oranje-Nasaau C. MINNIK-VAN KERKVOORDE G. L. MINNIK A. MINNIK-DOOMS C. C. DE KOK-MINNIK C. DE KOK C. J. JONKMAN-MINNIK J. P. JONKMAN Klein- en Achterkleinkind Terneuzen, 16 maart 1969. Grenulaan 12 Condoleantie-adres: Vincent van Goghstraat 4 De teraardebestelling zal plaats vinden woensdag 19 maart a.s., des namiddags 2.15 uur, na vooraf gaande rouwdienst in „Bachten Dieke", aanvang 1.30 uur (ingang Ferd. Bolstraat). STICHTING GROEPSGEBOUW VOOR PADVINDERS Uitslag verloting le pr. 4697 5e pr. 5986 2e pr, 341 6e pr. 2149 3e pr. 6353 7e pr. 6025 4e pr. 3293 8e pr. 4195 9e pr. 2027 Prijzen zijn af te i. 1^-n: Axelsestraat 4, Terneuzen. Verpleegster worden? Liefst in een nieuw zieken huis en in een moderne gezellige stad? Onze eerstvolgende oplei ding vangt in maart aan. Inlichtingen: Directrice Diaconessenhuis, Eindhoven. Goede bijverdienste (o.a. thuiswerk) aangeboden. Inl.: DE SCHAKEL, post bus 144 (antwoordzegel in sluiten), Haarlem. Lunchroom Maurits, Mau- ritsstraat 1, Terneuzen, nog kamers vrij voor volledig pension van maandag t/m vrijdag. Telefoon 2322. Gevraagd Leerling-rij in structeur, minimaal 2'/a j. in bezit van rijbewijs BE. Leeftijd 21 jaar. Brie ven onder no. 100, bureau van dit blad. Gevraagd: Boekhouder en kele uren per week. Brie ven onder no. 101, bureau van dit blad. SCHULDENREGELINGEN d.w.z. concentratie der be talingen op één punt voor particulieren, ambtenaren en zakendrijvenden met zo mogelijk een overkoepe lende lening of bedrijfskre- diet ter voorkoming van faillissement en (loon)be- slag, verkoop enz. enz. Medewerking erkenning van Voorschot- en Finan- cieringsbanken alsmede met hen die zich belasten met de invordering van sehuldposten. LANDELIJK ADVIESBUREAU voor de MIDDENSTAND gevestigd te Bussum, Koningin Em- malaan 18, telefoon 02159 - 16903. Drukkerij Uw adres voor FOLDERS ENVELOPPEN NAAM KAARTJES GEBOORTE KAARTJES HUWELIJKS- KAARTEN ROUW- CIRCULAIRES Boekhandel Van de Sande Met leedwezen geven wij kennis van ihet over lijden van onze oud-bedrijfsleider, de Heer in de ouderdom van 73 jaar. Vele jaren heeft hij met grote trouw en toewij ding ons bedrijf gediend. TIMMERFABRIEK VERLINDE N.V. Terneuzen Terneuzen, 16 maart 1969 Bij keurslager DE THEIJE is plaats voor 5-daag'se werkweek, dus elke zaterdag vrij. Eventueel reiskostenvergoeding. Hoog loon. - Gratis bedrijfskleding. Nadere inlichtingen: Axelsestraat 59b Schoollaan 4 - Telefoon 2530 - Telefoon 4940 De ALG. STICHTING VOOR MAATSCHAPPE LIJK WERK EN GEZINSZORG IN ZEEWSCH- VLAANDEREN vraagt: zowel voor gezinshulp als bejaardenzorg. Salaris op 17-jarige leeftijd 350,per maand, oplopend tot 560,per maand, excl. 6 vakan tietoeslag. Opleiding Huishoudschool, INAS o.d. strekt tot aar beveling doch is niet vereist. Aan verdere opleiding wordt medewerking ver leend. Sollicitaties mondeling of schriftelijk te richten aan Dr. H. D. J. Meijer, Fr. Halslaan 32, Terneu zen, tel. 01150-2131. GEVRAAGD voor lichte kantoorwerkzaamheden. Kunnende typen Noordstraat 7-13 - Terneuzen Telefoon 2124 DINSDAG WOENSDAG DE GEHELE WEEK met gratis zakje speklapkrui den 100 gram fijne SNIJWORST 5g Kom deze EXTRA VOORDEELTJES halen bij Axelsestraat 59b - Telefoon 2530 SAMSON ZWAAR Noordstraat 55 T«rn«ux«n Ml

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1969 | | pagina 8