koel doordacht amsa EBB verrassend vurig Radio en Televisie HET GEHEIM VAN DE STALKNECHT FIAT-AGENT Plein 29. Telefoon 01153-468 Tivoliweg. Telefoon 01140 - 2058 Vagina 8 DE VRIJE ZEEUW Maandag 17/dinsdaglS maart 1969 Shelltanker „Dione" terug naar Rotterdam Arbeiders gedood door vallend stuk beton Grieks schip vergaan bij Doggersbank Flat 850, f 4200,- incl. BTW f 4704,-* 37 pk -125 km/u, laken Rat 850 special, f4650,» incl. BTW f 5208,-* 47 pk -135 km/u. laken De Nederlandse Shelltanker „Dione" (70.000 dwt.), thuisha ven Willemstad (Curagao), die vrijdag op de Noordzee werd ge teisterd door een brand, is naar Rotterdam gesleept. Het schip was van Rotterdam/Europoort op weg naar de Perzische golf. De „Dione" dreef zaterdagmor gen omstreeks elf uur op circa 25 mijl ten westen van Vlissingen. De sleepboot „Indusbank" be vond zich in de onmiddellijke omgeving. De „Dione" gaat in dok bij de Rotterdamse droog dokmaatschappij voor reparatie aan de ketel voor uitlaatgassen, waar de brand is ontstaan, en zal meteen zijn jaarlijkse onder houdsbeurt krijgen. De leerling-werktuigkundige, die bij de urenlang durende strijd tegen de brand bedwelmd raakte, maakt het goed. Hij be hoefde niet van het schip te wor den gehaald. Bij het slopen van een trans formatorhuisje aan de Prins Wil lem Alexanderlaan in Apeldoorn zijn zaterdag twee arbeiders ge troffen door een neerstortend stuk beton. Zij waren op slag dood. De slachtoffers zijn de 40- jarige J. Lijnsvelt en de 34-jarige P. van der Meulen. De mannen waren met twee collega's bezig een zwaar stuk beton, dat op het transformatorhuisje rustte, naar de kant te wrikken. Op het mo ment dat zij het stuk aan de kant hadden, stortte 't huisje in waar bij de slachtoffers terechtkwa men onder het neervallende stuk beton. De twee collega's A. G. van Uffelen en de ploegbaas J. Mulder konden zich ternauwer nood in veiligheid stellen. Het Griekse schip „Kadiani" van bijna 1000 ton is zondagoch tend in de Noordzee ten noor den van de Doggersbank gezon ken, nadat een Deens hefschroef- vliegtqig alle opvarenden van boord had gehaald. Het schip dat op weg was naar Rotterdam, was in moeilijk heden gekomen door het zware weer, dat reeds enige dagen in dit gebied heerst. Toen er een lek werd geconstateerd, verzocht de kapitein om assistentie. Zijn sdhip werd daarop door de sleepboot „Yorkshireman" op sleeptouw genomen. Toen kort daarop bleek dat de „Kadiani" niet te redden was, werden de 14 opvarenden van boord gehaald. Zaamslag i FIRMA A. DE KEIJZER ZN HulstAUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF W. DE BLOCK TemeuzenFIRMA A. DE KEIJZER ZN. Verlengde van Steenbergenlaan 25. Telefoon 01150-4564 De vitale Fiat 850 is 'n uitgekiende auto. Met beide benen', nou ja, met vier wielen stevig op de grond! In de eerste plaats natuurlijk letterlijk: de wegligging is fan tastisch. Maar dat mag ook wel, de tempe ramentvolle 37 pk motor is goed voor 'n top van 125 km per uur... En dat in deze (prijs)klasse! Voel maar hoe lekker dat op trekt. Hoe u met 'n lichte druk op 't gas pedaal extra kracht mobiliseert om vlug en veilig in te halen. Da's typische Fiat vurig heid. Doordacht is ook het interieur. Royaal komfort voor vier, met flinke bagageruimte. Welvoorzien van accessoires en puntjegaaf afgewerkt. Geen wonder dat de 850 Fiat's meest verkochte wagen is! Hij is ruim, hij is sterk. En zuinig met benzine, belasting en beurten. Kompleet 'n auto naar uw hart. Wanneer gaat u 'n proefrit maken? Als u nog méér Fiat-850 rijplezier wilt, nóg meer kracht en temperament, kies dan de Fiat 850-Special! Dan krijgt u voor zo'n f 450,méér 10 pk's meer èn 10 km per uur meer èn 'n tweetraps carburateur èn schijfremmen vóór èn speciale vering èn bredere sportvelgen èn 'n speciaal veiligheidsdashboard èn speciale stoelen èn 'n sportstuur èn kaartenbakje èn sierstrips opzij en en,,, Oefl 'Af Bom» DINSDAG 18 MAART HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.10 Ochtendgym.; 7.20 Lichte gram.; 7.54 Deze dag; 8.00 Nws; 8.11 Radiojournaal; 8.20 Lichte gram. (8.30—8.33 De groente man); 8.50 Morgenwijding; 9.00 Een nacht tot 6 uur Nul, klank beeld; 9.35 Waterstanden; 9.40 Muziek uit de middeleeuwen en renaissance; 10.00 Voor de kleu ters; 10.10 Arbeidsvitaminen; (11.00—11.02 Nws); 11.30 Klas sieke en moderne kamermuziek; 11.55 Beursberichten: 12.00 Komt vrienden in het ronde: program ma rondom het volkslied; 12.26 Med. t.b.v. land- en tuinbouw; Overheidsvoorlichting; 12.29 Uit zending voor de landbouw; 12.39 Sportrevue; 13.00 Nieuws; 13.11 Radiojournaal; 13.30 Spiegel van België: muziek en nieuws van onze zuiderburen; 14.00 Rostrum of composers 1968: moderne mu ziek uit Hongarije; 14.38 Jazz uit het historisch archief; 15.00 De wereld van de opera: Der junge Lord, opera; 16.00 Nieuws; 16.02 Caribia: muziek uit Suriname en de Nederlandse Antillen; 16.30 Land der muzen: kunstkroniek; 17.00 Big Band Beat: moderne muziek; 17.25 Jazz spectrum; 17.55 Med.; 18.00 Nieuws: 18.16 Radiojournaal; 18.25 Zingen ge blazen: liedjesprogramma; 18.50 Paris vous parle; 18.55 Voor de kinderen; 19.00 Trefpunt: discus sierubriek voor actuele zaken; 19.35 Gevar. progr.: 22.30 Nws; 22.40 Radiojournaal; 22.55 Sig naal - muziek van eigen tijd; 23.55 Nieuws. HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.10 Het levende woord; 7.15 Op het eerste gehoor: lichte muziek met nieuws en actualiteiten; 8.00 Nieuws; 8.11 Oude gewijde mu ziek; 8.30 Nieuws; 8.32 Voor de huisvrouw; 19.00—9.10 Gym v. d. huisvrouw); 9.35 Schoolradio; 10.00 Kanttekeningen bij het lij densverhaal naar Mattheüs, cau serie; 10.15 Klassieke operafrag menten; 11.00 Nieuv.-s; 11.02 V. d. zieken; 11.55 Med.; 12.00 Ge varieerd progr.; (12.22 Wij van het land; 12.26 Med.; 12.30 Nws' 12.41 Act.; 13.00 Raden maar quiz); 14.00 Conciliepostbus; 14.05 Schoolradio; 14.30 Pizzica- to: muzikaal middag-magazine (16.00-16.02 Nieuws). Overheids voorlichting: 17.00 Aktivitéiten van de Antillaanse luchtvaart maatschappij, klankbeeld* 57.11 Voor de kinderen: 18.00 Volks lied jesprogr.; 18.19 Uitzending van Demokraten '66; 18.30 Nws; 18.46 Act.; 19.05 Licht ensemble; 19.40 Conciliepostbus; 19.45 Zoe kend geloven, godsdienstige cau serie; 20.00 Collage 10 Van vor stelijke bloede, een spel met mu ziek en tekst; 21.15 Het Proto- kol, hoorspel; 22.30 Nws; 22.38 Parlementair overzicht; 22.45 Overweging; 22.50 De zingende kerk, muz. lezing; 23.05 Kon tekst: magazine waarin op de dingen wordt doorgepraat; 23.30 Nightwatoh: jazzmuziek; 23.55 Nieuws. HILVERSUM III: 9.00 Nws; 9.02 Plaatjes voor de pep (10.00 Nieuws); 11.00 Nieuws; 11.03 Een opvallend gevar. visite (12.00 Nws); 13.00 Nieuws; 13.03 Ge varieerd platenprogramma (14.00 Nws); 15.00 Nieuws; 15.03 Drie- draai; 16.00 Nieuws; 16.03Mix: rfjp en groen op alle toeren (17.00—17.02 Nieuws). BRUSSEL (Ned. uitz.): 12.00 Nieuws; 12.03 Gevar. muz. (12.40 12.48 Weerbericht, med., pro- gramma-overz. en s.o.s.-berich- ten v. d. schippers); 12.55 Bui tenlands persoverz.: 13.00 Nws, weerber., dagklapper en beurs berichten; 13.20 Tafelmuz.; 14.00 Nieuws; 14.03 Schoolradio; 15.00 Nieuws; 15.03 Schoolradio; 15.57 Gram.; 16.00 Nws; 16.03 Beurs berichten; 16.09 Lichte muz. 16.15 Voor oudere luisteraars; 17.00 Nieuws, weerbericht en med.; 17.15 Lichte gram.; 18.00 Nws; 18.03 Voor de soldaten; 18.28 Paard esportuitsL: 18.30 Franse les (herh.); 18.32 Gram.; 18.35 Tips voor 't verkeer: 18.40 Lich te orkestmuziek; 18.45 Sportkro niek; 18.52 Taalwenken (herha ling); 18.55 Gram.; 19.00 Nieuws, weerbericht en act.; 19.40 Lichte orkestmuziek; 19.45 Syndicale kroniek; 19.55 Gram.; 20.00 Con cert; (20.28-20.35 Pianomuziek); 21.05 Boekbespreking; 21.20 Klas sieke muziek; 22.00 Nws en be- richtesn; 22.15 De Zeven kun sten; 22.30 Jazzmuziek; 23.00 Nws; 23.10 Concert; 23.30 Nws; 23.35 Ligging van zeeschepen. TELEVISIEPROGRAMMA'S NEDERLAND I: 11.00—11.50 Schooltelevisie; 18.50 De Fabel tjeskrant; 18.56 Reclame; 19.00 Journaal; 19.03 Reclame; 19.07 Kenmerk, de welreliikc» infor matierubriek over kerk en sa menleving; 19.32 Nicholas Nick- leby, tv-feuilleton; 19.56 Recla me; 20.00 Journaal; 20.16 Recla me; 20.20 Achter het nieuws; 20.50 Nooit 'n onvertogen woord, tv-feuilleton; 21.30 De jonge on derzoekers I; 22.15 Hadimassa, een show voor iedereen maar niet voor allemaal; 22.5022.55 Journaal; 23.0023.30 Teleac: Noten en tonen (les 25 - herh.) NEDERLAND II: 18.50 De Fa beltjeskrant; 18.56 Reclame; 19.00 Journaal; 19.03 Kapitein Zeppos, tv-feuilleton voor de jeugd; 19.28 Scala informatief programma; 19.56 Reclame; 20.00 Journaal; 20.16 Reclame; 20.20 Kleine potjes hebben grote oren, tv-feuilleton; 20.50 Biografische dokumentaire over Albert Ein stein; 21.45 Ik vind dat.in terview; 22.10 Reportage wereld kampioenschap ijshockey te Stockholm: RuslandCanada; 22.55 Journaal. BELGISCHE TV (Ned. uitz.): 14.05-16.00 Schooltelevisie; 17.50 Idem; 18.50 Zandmannetje; 18.55 Tienerprogramma; 19.25 Familie programma; 19.50 Franse taai- wenken; 19.52 Culturele actuali teiten; 19.57 Med.; 20.00 Journ.; 20.25 Monoloog voor twee, tv- spel; 21.30 Klassieke muziek; 22.40 Nieuws. WOENSDAG 19 MAART HILVERSUM I: 7.00 Nieuws en ochtendgym.; 7.20 Soc. strijd lied; 7.23 Licfhte gram. (7.30 7.35 Van de voorpagina); 7.54 Deze dag; 8.00 Nieuws en act.; 8.20 Lichte gram. (8.30 8.35 Van alle markten thuis, praatje voor de huisvrouw)9.00 Suisse Romande orkest: semi- klassieke muziek; 9.35 Water standen; 9.40 Schoolradio; 10.00 Lichte gram.; 10.50 V. d. kleu ters; 11.00 Nieuws; 11.02 Voorde vrouww; 11.40 Pianorecital; 12.21 Voor het platteland: 12.26 Med. t.b.v. land- en tuinbouw; 12.29 Walsorkest; 13.00 Nieuws; 13.11 Act.: 13.25 Franse chansons; 13.45 Gesproken portret; 14.00 Voor de kinderen; 15.00 Vierhan dig pianospel; 15.20 De Stem des Volks; het Frysk orkest en or gel; 16.00 Nws; 16.02 Sociëteit: Zestig minuten voor boven de zestig; 17.02 Oude liedjes; 17.20 Voor de jeugd; 17.55 Med.; 18.00 Nieuws; 18.16 Act.; 18.20 Uitzen ding van de Boerenpartij; 18.30 VARA's popshow; 19.05 Vocaal en instrument, ensemble; 19.30 Nieuws; 19.35 Buitenlands week- ovierz.; 19.45 De Hans Schouw man-stichting, lezing; 20.10 Ca- baretprogr.; 20.40 Vragenvuur; 21.00 Plaats Gevonden: amuse- mentsprogr. uit Almelo; 22.00 Licht gevar. platenprogr.; 22.30 Nieuws; 22.40 Med.; 22.42 Act.; 22.55 Bariton en piano; 23.25 Cello en piano; 23.55 Nieuws. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws; 7.10 Het levende woord; 7.15 Op het eerste gehoor: lichte muziek met nieuws en act.; 8.00 Nws; 8.11 Verzoekplatenprogr. (8.30 8.32 Nieuws; 9.009.10 Gym. v. d. huisvrouw)9.40 Voor de kleu ters; 9.55 Klassieke en serni- klassieke muziek; 10.30 Voor de vrouw; 11.00 Nieuws; 11.02 Dis cogram: muzikaal wedstrijdpro gramma: 11.45 Act.; 12.00 Gevar. progr. (12.22 Wij van het land; 12.26 Med. t.b.v. land- en tuin bouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Act; 13.00 Raden maar..: quiz; 13.15 Ondernemend, praatje); 14.00 Omroeporkest; 14.50 Semi-klas- sieke orkestmuziek; 15.00 In 't zilver: progr. voor oudere luis teraars; 16.00 Nieuws; 16.02 V. d. jeugd; 17.00 Voor de tieners; Overheidsvoorlichting: 17.50 Re gionale industrialisatie: een uit zending van het ministerie van economische zaken; 18.00 NCRV- vocaal ensemble en orgel; 18.30 Nieuws en weerpraatje; 18.46 Act.; 19.00 Openbaar kunstbezit; 19.10 Gastcollege: Meetlat en weegschaal in de bedrijfspsycho logie; Morele herbewapening: 19.50 Radicaler dan geweld: ge sprek; 20.00 Lichte gram.; 20.15 Concertgebouwork.; (in de pau ze: 21.0521.25 Techno-poë- tisch: literair-muzikaal program ma); 22.20 Sextant, radioweek blad van de NVSH; 22.30 Nws; 22.38 Parlementair overz.; 22.54 X, een sprong in ihet duister; 23.55 Nieuws. HILVERSUM III: 9.00 Nws; 9.02 Lichte vokale muziekjes; 10.00 Nieuws; 10.03 Nieuwe lang speelplaten met critisch com mentaar; 10.30 Swinging' softly: Big Band en soft swing uit de U.S.A.; 11.00 Nieuws; 11.03 Mu- ziek-lezen: het laatste internatio nale nieuws op het gebied van de lichte muziek (12.00 Nieuws); 13.00 Nieuws; 13.03 Radiojour naal; 13.06 Vrolijk platenprogr. (14.00 Nieuws); 15.00 Nieuws; 15.03 Populair verzoekplatenpro- gramma; 16.00 Nws; 16.03 Licht gevar. platenprogr.; 17.00 Nws; 17.02 Radiojournaal; 17.0518.00 Popmuziek. 55. In de grote burchtzaal van Grandulia heeft Lorca met een spottend lachje om zijn lippen naar het verhaal van Aram ge luisterd en wanneer deze uitge sproken is, staat hij op. „Heer Aram is een uitstekend vertel ler!" begint hij honend. „Doch, waai- het om gaat, de moord op mijn trouwe Brocco, daarover praat hij liever niet! Hij geeft toe, de man overal ge zocht te hebben! Dan hij aange troffen bij de vermoorde, terwijl zijn dolk een einde gemaakt heeft, aan het leven van de man, die hij zocht. Wat doet dan de rest ertoe? Wil heer Aram soms beweren, dat ik mij als stalknecht heb uit gegeven? Toont dit verzinsel niet duidelijk, dat hij maar wat zegt om te trachten zichzelf vrij te pleiten van deze laaghartige moord? En de schildknaap is blijkbaar al een even grote leuge naar ais zijn heer! Wie zou er be lang bij hebben, hem te ontvoe ren en dan ergens in het bos ach ter te laten? Neen, voor mij staat het vast, dat deze Aram van Bar ranca een laaghartige moorde naar is, waarvoor slechts één straf goed genoeg is: de dood aan de galg!" BRUSSEL (Ned. uitz.): 12.00 Nieuws; 12.03 Gevar. muziek: (12.4012.48 Weerbericht, med., progr.-overz. en s.o.s.-berichten voor de schippers)12.55 Buiten lands persoverzicht; 13.00 Nws. weerbericht, beursberichten en dagklapper; 13.20 Tafelmuziek; 14.00 Nieuws; 14.03 Schoolradio; 14.30 Waarom wij niet?; 14.50 Meisjeskoor; 15.00 Nieuws; 15.03 Meisjeskoor (vervolg); 15.15 V. d. kinderen. Tussen 15.30 en 16.30 Reportage wielerwedstrijd: 16.00 Nws; 16.09 Folklore; 17.00 Nieuws, weerbericht en med.; 17.15 Lichte gram.; 18.00 Nws; 18.03 V. d. soldaten; 18.30 Le- kenmoraal en -filosofie; 18.50 Sportkroniek; 18.55 Taalwenken (herhaling); 19.00 Nieuws, weer bericht en act.; 19.40 Concert; 20.00 Voordracht; 20.19 Operette muziek; 22.00 Nieuws en berich ten; 22.15 De zeven kunsten; 22.30 Jazzmuziek; 23.00 Nieuws en berichten; 23.10 Hedendaagse muziek; 23.40 Nieuws; 23.45 0.30 Voor de zeelieden. TELEVISIEPROGRAMMA'S NEDERLAND I; 11.00—11.25 Schooltelevisie; 17.00-17.35 Voor de kinderen; 18.50 De Fabeltjes krant; 18.56 Reclame; 19.00 Jour naal; 19.03 Reclame; 19.07 Scala: informatief progr.: 19.56 Recla me; 20.00 Journaal; 20.16 Recla me; 20.20 Uitzending van Demo craten '66; 20.30 Inburgeren: Hoe lang duurt voorlopig?, gesprek ken met gedetineerden; 20.55 Thérèse Desqueroux, speelfilm; 22.40 Uitzending Stichting Socu- tera; 22.55 Reportage wereld kampioenschap ijshockey te Stockholm: Tsjechoslowakije Zweden; 23.25 Journaal; 23.30 Openbaar kunstbezit. NEDERLAND II: 18.50 De Fa beltjeskrant; 18.56 Reclame: 19.00 Journaal; 19.03 Uit zelfbe houd: documentair progr.; 19.56 Reclame; 20.00 Journaal; 20.16 Reclame; 20.20 The greatest show on earth, tv-film; 21.10 Durf te leven: programma voor ouder wordende Nederlanders; 21.45 Act.; 22.10 Kerkorgel; 21.15 Jour naal. BELGISCHE TV (Ned. uitz.): 15.0016.30 Wielrennen: Milaan- San Remo; 17.00 Voor de jeugd; 18.00 Schooltelevisie; 18.55 Zand.- mannetje; 19.00 Jeugdprogram ma; 19.25 Sport; 19.50 Taalwen ken; 19.55 Med. en weerbericht; 20.00 Journaal; 20.25 Informatief progr,; 21.15 Caberqtpj-pgf.t JI.I© Dé -ïnwizsm» ■frw

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1969 | | pagina 6