Haagse weduwe vermoord door 29-jarige kleinzoon DADER AAHGEHOUDEN IN TREIN NAAR AMSTERDAM BURGERLIJKE STAND Loop der bevolking WEEKENDONGELUKKEN MET DODELIJKE AFLOOP TVorgels piano's hi-fi installaties mossel+ Pagina 2 DE VRIJE ZEEUW Maandag 17/dinsdag 18 maart 1969 Die-regenjas kan ik zelf v/el waterdicht maken. Met Harmisol van mijn drogist. Taxi genomen Zakje met geld verdwenen Franse chauffeur verongelukt Vooruitgang in Latijns-Amerika bedreigd door bevolkingsgroei Uwsleutel tot opgewekter autorijden is King. Elke King pepermunt is namelijk een „rondje energie waardoor u nèt iets sneller reageert. Omdat King stimuleert en activeert. Natuurzuivere King houdt monden fris en mensen monter Opvarenden van Liberiaanse vrachtboot gered Nieuwe gouverneurs in West- en Oost-Pakistan Arrestaties in Jeruzalem Canadese regering treft maatregelen tegen zeehonden- jacht PASPOORT VAN TSJECHOSLOWAAKSE SCHAKER PACHMAN IN BESLAG GENOMEN Wastafel verstopt. Is er nog Fifax?Nee! Haal het even bij de drogist. "Voel es hoe glad geweldige snelscheercrême, die Bartex!" De 79-jarige weduwe Johanna Hendrika Kabbedijk-Giesekom is vrijdagavond in haar woning aan de Honthorststraat in Den Haag door een klap met een hard voorwerp op haar hoofd om het leven gebracht. Een bij haar in wonende kleinzoon, de 29-jarige ongehuwde metselaar A. J. D. K., is aangehouden. Dit gebeurde in de trein naar Amsterdam, die door de politie en leden van de spoorwegrecherche nabij het Centraal Station in Amsterdam tot stoppen werd gebracht. K. is 's nachts overgebracht naar Den Haag. De moord werd omstreeks 9 uur ontdekt, toen een 35-jarige kruidenier-melkbezorger bij het huis van mevrouw Kabbedijk aanbelde om boodschappen af te leveren. Door een openstaand raampje kon hij in de woning komen, waar hij in de achter kamer mevrouw Kabbedijk be wegingloos op een stoel zag zit ten. Hij waarschuwde een buur vrouw en ze constateerden dat mevrouw Kabbedijk midden in een plas bloed dood op haar stoel zat. Het hoofd van de vrouw vertoonde bovenop een diepe wonde. Volgens een arts is zij vermoedelijk met één klap met een zwaar hard voorwerp om bet leven gebracht. De 29-jarige kleinzoon was nergens te bekennen. Aangezien bekend was, dat hij nogal eens café's bezocht, begonnen vier koppels rechercheurs een speur tocht. In een café aan het Hob- bemaplein hoorden zij, dat K. juist met een taxi was vertrok ken met bestemming Amster dam. Daarop werden alle poli tiewagens ingeschakeld. De taxi bleef onvindbaar. De politie in Amsterdam en Rotterdam en de snoorweg- recherche werden op de hoogte gesteld. Dank zij het signalement kwam de politie er achter, dat hij een kaartje voor de trein naar Am sterdam had gekocht. Vermoed werd dat hij de trein van 23.35 uur naar de hoofdstad had ge nomen. Deze trein moest tegen half één 's nachts op het Cen traal Station binnen lopen. Bui ten het station -brachten man nen van de Amsterdamse poli tie door met rode lampen te zwaaien de trein tot stoppen. De politiemannen hadden zich aan beide zijden opgesteld, zodat K. geen kans zou hebben te ont snappen. Deze werd zonder moei lijkheden in de trein aangehou den. In zijn gezelschap werd de 55-jarige bloemenkoo-man P. Z. uit Den Haag aangehouden. Bei de mannen kenden elkaar opper vlakkig. Rond negen uur hadden zij elkaar in een café ontmoet. K. had Z. voorgesteld mee naar Amsterdam te gaan om de bloe metjes eens buiten te zetten. Bij zijn aanhouding had K. een bedrag van rond 300 gulden bij zich. Uit het huis van me vrouw Kabbedijk, waarin niets overhoop was gehaald, werd een zakje met geld vermist, dat de vrouw altijd onder haar japon droeg. Daarin moet zich ook haar a.o.w.-uitkering hebben bevon den. Tussen grootmoeder en kleinzoon zou een gespannen verhouding hebben bestaan, die veroorzaakt zou zijn door een geldkwestie. K. was al enkele maanden zonder werk. Zondag middag heeft de metselaar een bekentenis afgelegd. Zaterdagmorgen omstreeks half elf is op de weg Rosmalen-Til- burg bij Rosmalen een trekker- met oplegger, die met te grote snelheid reed, in een bocht tegen de vangrail gereden en vervol gens gekanteld. De Franse bestuurder, de 35- jarige Lucien Victor Pailliet, af komstig uit Le Dérat in het de partement Haute Vienne, werd zodanig gewond, dat hij tijdens zijn overbrenging naar een zie kenhuis in Den Bosch overleed. Het enorme geboortencijfer in de meeste Latijns-Amerikaanse landen bedreigt de doelen, die de door de V. S. gesteunde alliantie voor de vooruitgang zich voor de ontwikkeling in deze landen heeft gesteld, zo staat in een ver slag van de afdeling Latijns- Amerika van het bureau voor de internationale ontwikkeling (A.I. D.) dat zaterdag is gepubliceerd. In het verslag wordt gezegd, dat maar drie van de twaalf doelen die de alliantie zich heeft ge steld, tegen de streefdatum in 1970 bereikbaar zijn. De belang rijke toeneming van de voedsel- produktie en de uitbreiding van de onderwijsfaciliteiten in La tijns-Amerika houden amper ge lijke tred met de bevolkingsgroei. De bevolking neemt jaarlijks met gemiddeld drie percent toe en verwacht wordt dat zij tegen het einde van deze eeuw zal zijn ver dubbeld. Toch zeggen de samenstellers van het verslag dat de alliantie de steun van de V. S. blijft ver dienen, daar in elk Latijns-Ame rikaans land belangrijke dingen zijn bereikt op gebieden waarop de alliantie zich richt. Natuurzuiver De 35 opvarenden van 't Libe riaanse vrachtschip „Vainqueur", die vrijdagnacht na een ontplof fing in de machinekamer in de golf van Mexico is gezonken, blij ken allen te zijn gered. De Ame rikaanse duikbootjager Hyman nam zaterdagavond 29 leden van de bemanning aan boord. Kort te voren had de Britse vrachtboot Arbitrator de andere zes op varenden gered. De 12.075 ton metende Vain queur was van de Mexicaanse haven Vera Cruz met 20.000 ton suiker op weg naar New Orleans. TERNEUZEN Geboren. 5 maart: Robert, z. van Pieter Jansen en Anthonia W. Staak, J. Haydnstraat 23; Arno-Christian Louk, z. van Eric L. M. Colsen en Elisabeth A. M. Pinxteren, won. te Sas van Gent, Prinsenkade 6a. 6 maart: Rudi, z. van Frank C. Vanhijfte en Din- gena M. van den Bogaard, Nar cisstraat 16. 7 maart: Marinus Cornelis, z. van Jacobus Pijpe- link en Helena C. Zegers, Narcis straat 43; Monique, d. van Hu- bertus Wink en Wendels G. B. G. de Lange, won. te Axel, Troel- stralaan 14; Pieter Hendrik, z. van Adriaan K. de Jonge en Jo hanna P. Geelhoed, Wagnerhof 66; Lucie, d. van Johannes L. E. Loete en Maria C. Wijnands, won. te Axel, van der Moerestraat 16b. 8 maart: Lena Maria, d. van Jo- han J. Braal en Anna C. Ooster ling, won. te Axel, Bizetstraat 11; Sigrid Cerille Tanja, d. van Jo- han A. Coone en Mathilde R. B. C. van Himste, Korenbloem straat 14; Luc Maria Amand, z. van Rudi A. Claes en Ria F. Pijcke, Oostkade 21 (Sik.); Dia na Amanda, d. van Gerrit Mole- wijk en Annie A. Minnik, Dijk- straat 2 a/b. 9 maart: Patrick Ju lian Josephus Theophilus, z. van Emile M. Caessens en Josepha L. C. Verschuren, Kanaalweg 89 (Slk.); Erik Bernard, z. van Ber- to B. Bos en Arnolda Nusteling, Rossinistraat 3. 10 maart: Patri cia Suzanna, d. van Levinus K. Dieleman en Lena M. Matthijs, won, te Axel, Oude Zeedijk 16; Manuela, d. van Arie van den Boomgaard en Celestina V. de Decker, Kastanjelaan 74; Maria Elisabeth, d. van Johny O. M. Meeusen en Janna Heijnsdijk, won. te Axel, Julianastraat 56. 12 maart: Robert Jan, z. van Chris- tiaan J. de Vos en Anna A. J. E. Verhaar, won. te Sas van Gent, Joostenstraat 14. Huwelijksaangiften. 11 maart: Anthony A. J. Visser 25 jr jm.. won. te Hoek, Crocussstraat 15 en Elisabeth H. A. M. Verschu ren 21 jr jd., van Steenbergen laan 9; Frederik J. Makkinga 43 jr geb.gew., Breitnerstraat 153 en Maria W. Nijs 52 jr geh. gew., Breitnerstraat 153. Huwelijksvoltrekkingen. 12 maart: Johannes C, Matthijsse 20 jr jm., won. te Sas van Gent, Koehoornstraat 16 en Suzanna J. de Pooter 18 jr jd., Dahliastraat 1. 13 maart: Ferdinand F. Ver- straeten 24 jr jm., Vondelstraat 14 en Wilhelmina Kloonen 19 jr jd., Bachlaan 164; Jacobus de Blaeij, 21 jr won. te Zaamslag, Veer 90 en Janna S. de Jonge, 16 jr jd., Handellaan 70. Overleden. 4 maart: Petrus A. Dhanis 81 jr, geh. gew., Veld- straat 23. 6 maart: Josephus E. van den Bosch 56 jr, e.v. M. P. P. Eeman, Veldstraat 4. 7 maart Ja cobus C. Roose 83 jr, geh. gew. Emmalaan 1. 9 maart Christina de Fever 67 jr, geh. gew. met J. de Braal, won. te Westdorpe. 10 maart: Hermanus de Pooter 61 jr, e.v. S. Wisse, Marisstraat 3; Jo hannes Lansen 60 jr, geh. gew., Tholensstraat 14; Pieter Joosse 75 jr, e.v. S. Willeboordse, Donze- Visserstraat 69. TERNEUZEN In de periode 7 tot en met 13 maart zijn de volgende personen in deze gemeente ingekomen. M. C. Steijaert, Nieuwe Kerk straat 17 van Amsterdam; R. J. M. Smet, Axelsestraat 154 van Clinge; A. G. F. Broos, Nieuwe Kerkstraat 17 van St. Michiels gestel; J. Bouman, Jozinastraat 4 van Ede; I. B. CoppejansJo- raschkewitz, Hondiusstraat 40 van Breskens; F. van der Zwan, Veldstraat 19 van 's-Gravenhage; A. Lucieer, Oostkant 4 van Cad- zand; M. L. C. Kroes, Nieuwe Kerkstraat 17 van Axel; G. J. de Vaal, Rossinistraat 1 van Maas sluis; C. J. B. Doorns, Koningin- nelaan 30 van Keulen (Did.); M. P. Smedemande Doelder, Cro- cusstraat 14 van Groningen; M. J, C. GheldofTiteca, Beetho- venhof 60 van Gent (B.); J. P. Casteleijn, W. de Zwijgerlaan 40 van Veere. In dezelfde periode zijn de vol gende personen uit deze gemeen te vertrokken. O. K. E. Levien, van Steenber genlaan 51 naar Hoek; A. J. WeertsHollinga, Plantaanstraat 8 naar Hoensbroek; A. T. Dei- num, Beethovenhof 70 naar Zaamslag; J. van der Laan, Ol menstraat 12 naar Eindhoven; A. N. Bakker, van Cantfortstraat 9 naar Dordrecht; A. Vergouwe, van Steenbergenlaan 25a naar Hoek; J. Leunis, Korte Dijkstraat 2 a/b naar Maasbracht; A. M. de Tollenaar, Spoorstraat 52 naar Katwijk; S. Verburg, Emmalaan 1 naar Middelburg. HOUSTON: Een NASA-foto, op de vierde dag (6 maart) van de tiendaabse ruimtereis, gemaakt door astronaut Schweickart op het moment dat Scott de capsule verlaat, op weg naar het maan landingstoestel. Op de achter grond de aarde. CIEISII1I door Jakob Schopmana 2. Zeven jaar was hij nu al ge trouwd. Haar ouders waren arm, maar toch had hij haar gevraagd, en het verwonderlijke was, dat hij zich bijna een bedelaar had ge voeld, toen zij voor hem stond, in verwarring gebracht en gelukkig tegelijk. De bescheiden daglonersvrouw, die haar moeder was, was niet gaan beven van trots en geluk om dit aanzoek voor haar dochter, maar had zich bezorgd getoond. „Dorus", zei ze, „jij bent een goede man, aan wie ik Lena met gerust hart durf toevertrouwen, - maarDe rest van de woor den, die op haar lippen lagen, had ze niet uitgesproken. Het behoef de ook niet, hij wist toch wel waarom het ging. „Hij moest het huis uit, en da delijk. Eerder kom ik je niet halen Lena!" had hij zelf de voorwaarde van de oude vrouw aangevuld. Hij had zich verlicht gevoeld, toen hij die belofte gedaan had. Maar niet lang. Thuis gekomen bij z'n moe der wist hij, dat hij zich niet mocht stellen tussen de gelofte, die haar en Peter Beeren verbond, 25 jaar geleden afgelegd om zijnentw:l. Dorus van Dorenkamp was dood ziek geweest en door de dokter opgegeven, toen zij de gelofte deed de jong wees geworden Peter Bee ren als haar eigen kind aan te ne men, wanneer hij haar Dorus slechts liet behouden. Haar ge beden werden verhoord, maar zij' vermoedde niet hoe duur zij haar zoon van de dood gekocht had. De vader van Peter Beeren was een dronkelap geweest en zijn moeder de martelares van diens boze lui men. Dronken was hij aan z'n eind gekomen en de vrouw, die het leven met hem had gedeeld, wist niet of ze de hemel moest danken dan wel aanklagen, toen zij zich over z'n ontzielde lichaam boog. Het was ook niet van belang. De tering, die reeds lang haar ge zondheid had aangevreten, had spoedig ook haar weggenomen. Haar enig kind, een bleek én zie kelijk jongetje, stond als wees op de wereld. Het was in deze tijd, dat de oude bos wachters vrouw haar gelofte deed om Peter Bee ren tot zich te nemen en op te voeden als haar eigen kind. In het begin was er slechts re den tot blijdschap, want beide jon gens gingen op in de kameraad schap met elkaar en vormden wel dra een toonbeeld van gezondheid en kracht. Ze werden voor broers gehouden. Eerst langzaam open haarden zich bepaalde tegenstel lingen in de karakters. Dorus zon derde zich meer van Peter af, die hem echter vaak opzocht met het doel om allerlei baldadigheid te begaan. Maar Dorus voelde niet veel voor het kwellen van dieren en het lastig vallen van oudere mensen, waarin Peter vaak be hagen scheen te vinden. Hun ver houding werd er steeds meer een als tussen kat en hond. Ze treiterden elkaar en vochten, waarbij Dorus steeds het onderspit moest delven. Hij was blij, toen hij' eindelijk naar de stad oo school kon gaan en Peter uit wer ken ging bij een boer. Toen hij na enige jaren weer in het dorp terug kwam had de scheiding veel doen veranderen. Hij liet zich niet meer tot een gevecht uitdagen, hoezeer het inwendig bij hem soms ook kookte. De ergernis kropte zich op, zonder een uitweg te vinden. Altijd was daar de herinnering aan de gelofte, die hem weerhield om iets tegen Peter te ondernemen. Van zijn kant had deze daar niet de minste waardering voor. Hii haatte Dorus, wiens mindere hij zich in alle opzichten voelde, behalve in lichamelijke kracht. Steeds meer vervreemde Peter van het boswachtersgezin en steeds va ker zocht hij z'n toevlucht .bij de drank. Het ging snel bergafwaarts AUTO TEGEN SCOOTER: MEISJE GEDOOD In het academisch ziekenhuis in Utrecht is zaterdagmorgen het vijftienjarig meisje K. Galesloot overleden aan de verwondingen die zij 's nachts hij een verkeers ongeluk opliep. Het ongeval ge beurde omstreeks half één op de kruising Briljantlaan in Utrecht. Een automobilist, de 55-jarige mu sicus B. F., liet bij het linksaf slaan de doorgang niet vrij voor een uit tegenovergestelde richting naderende scooter, die werd be reden door de 21-jarige ambte naar R. H. V. en het meisje. Bij de botsing werden de scooterrijder en zijn duo-passagier over het wegdek geworpen en zwaar ge- word. De scooter werd totaal ver nield en de auto beschadigd. De heer F. liep geen verwondingen op. DODE EN TWEE GEWONDEN DOOR GLADHEID De 18-jarige Michel Peèze uit Bornebroek is zaterdagavond om half acht omgekomen, toen de personenauto, waarin hij met zijn broer en zuster zat, met grote snelheid tegen een boom reed. Zijn 22-jarige broer en 19-jarige zuster werden beiden zwaar gewond, ter wijl de auto totaal werd vernield. Het ongeval deed zich voor op de provinciale weg tussen Delden en Bornebroek waar ijzel plaatselijk gladheid had veroorzaakt. DOOR AUTO GEGREPEN In de nacht van vrijdag op za terdag is de 23-jarige M. Wolthuis uit Noordbroek in Sappemeer met zijn fiets gevallen op het moment dat op korte afstand een auto na derde. De bestuurder T. de J. uit Slochteren kon een aanrijding niet voorkomen. De heer Wolthuis ernstig gewond naar het acade misch ziekenhuis te Groningen vervoerd, waar hij' later is over leden. ONGEDEERD EN DAARNA OVERREDEN De 27-jarige G. J. Schallenberg uit Amsterdam is in de nacht van zaterdag op zondag bij een auto- alle goede merken In één zaak Middelburg LDelft 103*105 Tel- 01180-7684 Ook in Den Haag Groningen Heerlen met hem, hij ging zijn vader ach terna. De oude boswachter trok het zich meer aan dan goed voor hem was en leed onder de schande, die door Peter over zijn huis werd ge bracht. Zijn vroegtijdig overlijden stelde de trouw aan de gelofte op nieuw op zware proef. Maar Do rus moeder wilde haar woord ge stand doen en kon het niet over zich verkrijgen om Peter voor goed de deur te wijzen. Nu had zij haar gelofte willen beëindigen; want het ging om Do rus geluk, om een dochter in het huis, die haar taak zou kunnen overnemen, want zij' voelde dat zij niet lang meer voor hem zou kun nen zorgen. Ze had Peter bijna gesmeekt om een zelfstandig leven te beginnen en het huis te verlaten. Hij was er nu oud genoeg voor. Een groot geldbedrag had ze hem in uitzicht gesteld als hij zou gaan. Maar Peter had vals gelachen, toen hij doorzaag om welke re denen men hem weg wilde heb ben. Haha, dat kwam in zijn kraam te pas. Ze zou maar komen, de nieuwe jonge vrouw! Wie was ze toch? Dorus' Lena? Drommels, dat was 'n wijf! Daarnaar hadden ve len al vergeefs 'n oogje gewaagd. Daarmee zou 't goed samenwonen zijn! Hij zou haar zeker geen kwaad hart toedragep, maar het veld ruimen voor haar? Nooit! (Wordt vervolgd.) ongeluk op de Haarlemmerweg omgekomen. Rijden in de richting Haarlem kwam hij even voor Halfweg bij het inhalen in botsing met een voor hem rijdende personenauto,- 'die over- de kop sloeg. Zelf werd hij uit zijn wagen geslingerd. Ter-, wijl hij vrijwel ongedeerd over de- weg naar de rechterberm kroop, werd hij' cvei reden door een ach teropkomende auto, die de ravage trachtte t« ontwijken. In totaal waren twee vóór hem en twee achter hem rijdende auto's bij het ongeluk betrokken. Niemaid van de andere inzitten den werd gewond. President Ajoeb Chan van Pa kistan heeft zaterdag generaal Mohammed Moesa als gouver neur van West-Pakistan ontsla gen en vervangen door de 55- jarige politicus en zakenman uit Karatsji, Joesoef Haroon. Men verwacht dat ook de gou verneur van Oost-Pakistan, Ab- doel Monem Chan, binnen enkele dagen zal worden vervangen. De leiders van de. oppositie in Pakistan menen dat beide gou verneurs de bloedige vechtpar tijen in het land, die sinds no vember minstens 150 mensen levens hebben geëist en die op een burgeroorlog dreigden uit te lopen, hebben afgedaan als een kwestie van orde. Buitenlandse waarnemers be schouwen de twee mannen als trouwe aanhangers van president Ajoeb Chan. De Canadese regering- heeft zaterdagavond de onmiddellijke sluiting bevolen van de jacht op zeehonden en robben in een deel van de golf van St. Laurens en in de straat van Northumber land. Het gaat hier om een gebied, liggend tussen Point Escuminac, Kaap St. Laurens en Kaap Bre ton. In de overige stukken van de golf van St. Laurens mag men blijven jagen op deze die ren. In een in Ottawa uitgegeven communiqué wordt gezegd dat de Canadese regering heeft be sloten de jacht in het genoemde gebied te verbieden, omdat men vreest dat de zeehonden daar zullen uitsterven en wegens de slechte toestand van de ijsvel den, waardoor vele pasgeboren zeehonden zijn verdronken en de intensieve jacht door een groot aantal jagers. De jacht op de zeehonden in dit gebied en speciaal op de jonge dieren, die op vrijdag 7 maart werd ge opend, heeft dus maar vijf dagen geduurd. De slechte toestand van het ijs had de Canadese minis ter van visserij er al eerder toe genoopt de jacht op zeehonden in alle Canadese wateren vier dagen te verbieden. Voor de ge bieden waar het verbod niet geldt, blijft de officiële sluitings datum voor de jacht 25 maart. Men schat dat er tot nu toe 35.000 jonge zeehonden zijn ge dood. De Israëlische politie heeft za terdag twee Arabische' studenten van de hebreeuwse, universiteit in Jeruzalem van hun bed ge licht op verdenking van mede plichtigheid aan de recente bom aanslag in de mensa van de uni versiteit, waarbij 20 mensen wer den gewond. Een 19-jarig Ara bisch meisje, eerder in verhand met de aanslag aangehouden, had de politie op het spoor van de twee anderen gebracht. De politie heeft voorts meege deeld dat de afgelopen tijd 200 Arabieren, onder wie 14 vrou wen, zijn gearresteerd in ver band met de aanslag op de men sa, een aanslag op een super markt in Jeruzalem die aan twee mensen het leven kostte, twee aanslagen op het Britse consulaat in dezelfde stad en andere inci denten. De verdachten behoor den tot twëe vleugels van het volksfront voor de bevrijding van Palestina, die beide los van el kaar opereerden. Er stonden nog vele winkels in Jeruzalem, vele banken en ook enkele mensen op hun lijst, zo werd meegedeeld, Een van de gearresteerden was een arts, die aan het hoofd var) een der vleugels zou staan. De politie had ook een hoeveelheid wapens in beslag genomen. De politie heeft vrijdag het paspoort in beslag genomen van de Tsjechoslowaakse schaak-, grootmeester Ludek Pachman, waardoor hij niet kan deelnemen aan internationale schaaktoer nooien in de Engelse plaats Bog- nor Regis en in Israël. De schaakgrootmeester, die zich een fel voorstander heeft getoond van een progressief be leid in zijn land, wordt ook aan een politieonderzoek onderwor pen, in verband met een artikel van zijn hand in het dagblad „Het Parool", waarin hij het bestaan onthulde van een ondergrondse politieke beweging in zijn land, die zich van fascistische metho den bedient. Pachman heeft op een bijeen komst van jonge arbeiders en studenten bevestigd in januari in een brief aan het ministerie van binnenlandse zaken kond te heb ben gedaan van het bestaan van zo'n beweging. Volgens hem is het politieonderzoek een poging tot intimidatie,, die niet alleen tegen hem, maar tegen alle Tsjechoslowaakse journalisten is gericht.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1969 | | pagina 2