Fa StoffelsRisseeuw Radio en Televisie 248,- antiek- en inboedelveiling DE NIEUWSTE ZIG-ZAG Boekhandel Vande Sande Wtaödag/dïiisdag 17/18 februari i960 m VRITE ZEEtTW net dagmeisje POCKETS Thans leverbaar Dan is alleen het beste pils goed genoeg. Dan moet een man er alles uit kunnen proeven wat hem toekomt na een dag hard werken. Een fijne vrouw weet dat. Heeft Amstel in huis. Omdat Amstel barstensvol gebrouwen is met wat zif vindt dat bij verdient Gina Lollobrigida gewond Johnny Halliday veroordeeld Voorstel van visserij-experts „Autokerkhoven op zeebodem" AUTO VAN VËRMISTE ARTS GEVONDEN Pagina T GEVRAAGD J. DE KRAKER - Axel, Koestraat 30. Boekhandel Van de Sandf Kohier NCK 1RDSTRAAT 74 TERNEUZEN TEL. 01150—2595 in Patronaatsgebouw te Terneuzen, t.o.v. nota ris A. BARBË, op donderdag 20 februari a.s. o.a.: antieke tegels en blauwe borden, zon- neklok, 2 oude schilderijen (1833), pracht bonheurs (wortelnoten), 2 postzegelalbums met pracht sort, postzegels, Mahonie kas ten, stoelen en tafels, secretaire, divanbed den, platte buiskachels, bankstellen, clubs, boeken, pracht O.H. bank, koperwerk, kas ten, aardewerk, vorken, lepels en meessen, tafels, diepvrieskast, snoepautomaten, or gel, dressoirs, boekenkast, curriosa en grote partij diversen. gel, dressoirs, boekenkast, curiosa en grote Kijkdagen: dinsdag 18 februari van 1022 uur, woensdag 19 februari van 1014 uur. J. LOON - erkend veilinghouder. Vlissingen - Telefoon 011842287 SVZ1E, 31 jaar, gescheiden en heeft een zoontje van 12 jaar. Is er in Nederland nog een vakman met eigen zaak en woning, die hen allebei liefdevol op wil nemen in zijn hart. U kunt met hen kennis maken via het Duits- Nederlands bemiddelings bureau P. v. Nieuwenho- ven, Postfach 1466, 424 Emmerich (W.-Duitsland). DORIS, 32 jaar, is schuld loos gescheiden. Ze is in bezit van rijbewijs. Een vaste voorstelling van haar toekomstige echtgenoot heeft ze niet. Haar doch tertje van 3 jaar zou er ook graag een broertje of zusje bij willen hebben als haar nieuwe pappie een klein kindje heeft. U kunt met haar kennis maken via 't Duits-Neder lands bemiddelingsbureau P. v. Nieuwenhoven, Post fach 1466, 424 Emmerich (W.Duitsland). LIANE viert 23 februari haar 40ste verjaardag. On danks haar 2 grote doch ters zal zij zich eenzaam voelen. Bent U misschien die heer, liefst met goede algemene ontwikkeling, die haar 41ste verjaardag tot een onvergetelijke dag kan maken? Maakt U dan met haar kennis via het Duits - Nederlands bemiddelings bureau P. v. Nieuwenho ven, Postfach 1466, 424 Emmerich (W.-Duitsland). WALTRAUD, een geschei den 53-jarige, van beroep steno-typiste met middel bare schoolopleiding, is er van overtuigd, dat de heer, die aan haar wensen vol doet, deze advertentie leest. Bent U ambtenaar of i.d. en wilt U uw levens avond doorbrengen met een veelzijdig geïnteres seerde vrouw? Maak U dan kennis met haar via het Duits-Neder lands bemiddelingsbureau P. v. Nieuwenhoven, Post fach 1426, 424 Emmerich (W.-Duitsland). KATHARINE, weduwe van 55 jaar. Haar zoon is arts en haar dochter is lerares. Bent U tussen de 55 en 65 jaar, heeft U een vast be roep met een goed inko men, dan wil ik gaarne kennismaken. U kunt met my in kontakt komen via het Duits-Nederlands be middelingsbureau P. van Nieuwenhoven, Postfach 1466, 424 Emmerich (West- Duitsland). LUISE, een Duits spreken de Italiaanse vrouw, 56 jaar, zou graag in kennis komen met een veehan delaar in ruste. Zij houdt van het rustige platte landsleven. Bent U tussen de 58 en 68 jaar en zoekt U een nog flinke, goed uitziende vrouw, schrijf dan naar het Duits-Neder lands bemiddelingsbureau van P. v. Nieuwenhoven, Postfach 1466, 424 Emme rich (W.-Duitsland). Vanavond De Italiaanse filmster Gina Lollobrigida heeft zondag bij een auto-ongeluk bij Orvieto in Tos cane een knieschijf gebroken en nog andere verwondingen opge lopen. Zij reed met de film- en toneelregisseur Franco Zeffirelli, die eveneens lichte verwondin gen opliep. Beiden zijn in het ziekenhuis van Orvieto opgenomen. Bij Gina rekenen de artsen op een genezingsduur van drie tot vier weken, bij Zeffirelli op een duur van tien dagen. Zeffirelli heeft volgens latere berichten vermoedelijk een sche delbreuk opgelopen. De „rolls royce" waarin bij &n Gina zaten, was op de door regen glad geworden weg tussen Rome en Florence geslipt en tegen een vangrail gebotst. Gina Lollobrigida zat achter het stuur. Het tweetal was op weg naar Florence om er een voetbal wedstrijd by te wonen. De Franse zanger Johnny Hal liday is zaterdag tot een boete van 5.000 francs (ongeveer 3.750 gulden) veroordeeld, omdat hij in oktober 1967 na met zijn sport auto een reeks geparkeerde auto's te hebben geramd een Pa- rijse buschauffeur zou hebben geslagen. Deze chauffeur moet op zijn beurt 200 francs betalen wegens mishandeling van Halli day en nog eens 500 francs om dat hij hem ook had beledigd. FOSSIEL VAN EEN MILJOEN JAAR OUD GEVONDEN In de woestijn van Anza-Bor- rego, in Californië heeft men een fossiel gevonden van een condor dat naar schatting meer dan een miljoen jaar oud is. De vleugelwijdte van deze gier- achtige vogel, die voornamelijk in het Andes-gebergte voorkomt, be droeg ruim vijf meter, zo deelde dr. T. Downs, geoloog van 't oud heidkundig museum van I-os An Seles "met. DINSDAG 18 FEBRUARI HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.10 Ochtendgym.; 7.20 Lichte gram.; 7.54 Deze dag; 8.00 Ge lukwens; 8.03 Nieuws; 8.14 Ra diojournaal; 8.20 Lichte gram. (8.308.33 De groenteman); 8.50 Morgenwyding; 9.00 Uitgebreide reportage of herhaling NRU- progr.; 9.35 Waterstanden; 9.40 Muziek uit de middeleeuwen en renaissance; 10.00 Voor de kleu ters; 10.10 Arbeidsvitaminen; 11.00 Nieuws; 11.02 Tussen en gagement en tendens, lezing; 11.32 Het Frans blaaskwintet; 11.55 Beursberichten; 12.00 Komt vrienden in de ronde: program ma rondom het volkslied; 12.26 Med. t.b.v. land- en tuinbouw; Overheidsvoorlichtig: 12.29 Uit zending voor de landbouw; 12.39 Sportrevue; 13.00 Nieuws; 13.11 Radiojournaal; 13.30 Spiegel van België: muziek en nieuws van onze zuiderburen; 14.00 Ros trum of composers 1968: moder ne muziek uit Berlijn en Oosten rijk; 14.40 Jazz uit het historisch archief; 15.00 De wereld van de opera: Giulio Cesare, opera van Handel, met toelichting; 16.00 Nieuws; 16.02 Muziek uit Suri name en de Nederlandse Antil- len; 16.30 Land der muzen: kunstkroniek; 17.00 Big Band Beat: The Skymasters; 17.25 Jazz. spectrum; 17.55 Med.; 18.00 Nws; 18.16 Radiojournaal; 18.25 Hoe helpen ondernemers zichzelf lezing: 18.30 Zingen geblazen; liedjesprogr.; 18.50 Paris vous narle; 18.55 Voor de kinderen; 19.00 Trefpunt: discussierubriek voor actuele zaken; 19.30 Nws; 19.35 Gevar. progr.; 22.30 Nws; 22.38 Radiojournaal; 22.55 Mu ziek van deze eeuw; 23.55 Nws. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws; 7.10 Het levende woord; 7.15 Op het eerste gehoor: lichte muziek met nieuws en actualiteiten; 8.00 Nieuws; 8.11 Oude gewijde muziek; 8.30 Nieuws;- 8.32 Voor de huisvrouw (9.009.10 Gym. voor de huisvrouw)9.35 School radio; 10.00 Kanttekeningen bij het lijdensverhaal van Mattheüs, lezing; 10.15 Semi-klassieke ope rafragmenten; 11.02 Voor de zie ken; 11.55 Med.; 12.00 Gevar. progr. (12.22 Wij van het land; 12.26 Med. t.b.v. land- en tuin bouw; 12.30 Nieuws: 12.41 Act.; 13.00 Raden maar); 14.00 Con ciliepostbus; 14.05 Gevar. mu- ziekprogr.; 14.30 Pizzicato: muzi kaal middag-magazine (16.00 16.02 Nieuws); Overheidsvoor lichting: 17.00 Toeristische re clame van de Nederlandse An tillen in de Ver. Staten, klank beeld; 17.10 Voor de jeugd; 18.00 Volksliedjesprogr.; 18.19 Uitzen ding van D '66; 18.30 Nieuws; 18.46 Act.; 19.05 Licht ensemble; 19.40 Conciliepostbus; 19.45 Zoe kend geloven, godsdienstige cau serie; 20.00 Carnavalprogr.; 21.30 Gesprek van drie mannen onder weg, hoorspel; 22.30 Nws; 22.38 Parlement; 22.45 Overweging; 22.50 De zingende kerk, muzikale lezing; 23.05 Kontekst: magazine waarin op de dingln wordt door gepraat; 23.30 Jazzmuziek; 23.55 Nieuws. HILVERSUM III: 9.00 Nws; 9.02 Plaatjes voor de pep (10.00 Nieuws); 11.00 Nieuws; 11.03 Licht platenprogr. (12.00 Nws); 13.00 Nieuws; 13.03 Gevar. pla tenprogr. (14.00 Nieuws); 15.00 Nieuws; 15.03 Licht platenpro- gramma; 16.00 Nieuws; 16.03 18.00 Licht platenprogr. (17.00 17.02 Nieuws). BRUSSEL (Ned. uitz.): 12.00 Nieuws; 12.03 Gevar. muz. (12.40 Weerbericht, med., progr.-overz. en s.o.s.-beTichten voor schip pers); 12.55 Buitenlands pers overzicht; 13.00 Nws, dagklap per en beursberichten; 13.20 Tafelmuziek; 14.00 Nws; 14.03 Schoolradio: 15.00 Nieuws; 15.03 Lichte muzièk: 16.00 Nieuws en beursberichten; 16.09 Gitaarmu ziek; 16.15 Voor' oudere luiste raars; 17.00 Nieuws, weerbericht en med.; 17.15 Lichte muziek; 18.00 Nieuws; 18.03 Voor de sol daten; 18.28 Paardesportuitsla- gen; 18.30 Taalwenken; 18.32 Lichte muziek; 18.35 Verkeers- wenken; 18.40 Lichte muz.; 18.45 Sport; 18.52 Taalwenken; 18.55 Lichte muziek; 19.00 Nieuws, weerbericht en act.; 19.40 Lich te muziek; 19.45 Syndicale kro niek; 19.55 Lichte muziek; 20.00 Klassieke muziek; 21.15 Boek bespreking; 21.30 Klassie muz.; 22.00 Nieuws en berichten; 22.15 Literair progr.; 22.30 Jazzmuz.; 23.00 Nieuws; 23.10 Liederen- recital; 23.30 Nieuws; 23.35 Lig ging zeeschepen. TELEVISIEPROGRAMMA'S NEDERLAND I: 10.35—11.50 Schooltelevisie: 18.50 De Fabel tjeskrant; STER: 18.56 Reclame; 19.00 Journaal; STER: 19.03 Re clame; 19.07 Kenmerk, de weke- lykse informatierubriek over kerk en samenleving; 19.32 Ni cholas Nickleby, tv-feuilleton; STER: 19.56 Reclame; 20.00 Jour naal; STER; 20.16 Reclame; 20.20 Achter het nieuws; 20.50 Nooit een onvertogen woord, tv-feuil leton; 21.30 Vyftig jaar later, 'n progr. over de emancipatie-strijd van de vrouw; 22.15 Hadimassa: een show voor iedereen maar niet voor allemaal; 22.5022.55 Journaal; 23.0023.30 Teleac: Noten en tonen (Les 21 - herh.) NEDERLAND II: 18.50 De Fa beltjeskrant; STER; 18.56 Recla me; 19.00 Journaal; 19.03 De vrijbuiters, tv-feuilleton voor de jeugd (dl 7); 19.28 Scala: infor matief progr.; STER: 19.56 Re clame; 20.00 Journaal; STER: 20.16 Reclame; 20.20 Kleine pot jes hebben grote oren. tv-feuil leton; 20.50 Denk-Beeld: progr. over geestelijke stromingen in onze samenleving: 21.40 Cabaret programma; 22.05 Verbinding met Mainz: carnavalprogr.; 23.05 Journaal. BELGISCHE TV (Ned. uitz.); 18.50 Zandmannetje; 18.55 Voor de tieners; 19.25 Magazine voor het gezin; 19.50 Franse les; 19.52 Culturele activiteiten; 19.57 Me dedelingen; 20.00 Nieuws; 20.25 Carnavalprogr.; 21.15 De Mode show, tv-spel; 22.25 Nieuws. WOENSDAG 19 FEBRUARI HILVERSUM I: 7.00 Nieuws en ochtendgym.; 7.20 Soc. strijd lied; 7.23 Lichte gram. (7.30 7.35 Van de voorpagina); 7.54 Deze dag; 8.00 Nieuws en act.; 8.20 Lichte gram. (8.308.35 Van alle markten thuis, praatje voor de huisvrouw); 9.00 Weens fil harmonisch orkest; 9.35 Water standen; 9.40 Schoolradio; 10.00 Lichte gram.; 10.50 Voor de kleu ters; 11.00 Nieuws; 11.02 Voor de vrouw; 11.40 Klassieke ka mermuziek; 12.00 Klassieke pia nomuziek; 12.21 Voor het platte, land; 12.26 Med. t.b.v. land- en tuinbouw; 12.29 Walsork.; 13.00 Nieuws; 13.11 Act.; 13.25 Franse chansons; 13.45 Gesproken por tret; 14.00 Voor de kinderen: 15.00 Pianorecital; 15.40 Radio koor; 16.00 Nieuws; 16.02 Socië- de zestig; 17.02 Oude liedjes; 17.-20 Voor de jeugd; 17.55 Med.; 18.00 Nieuws; 18.16 Act.; 18.20 Uitzending van de Boerenpartij; 18.30 VARA's Popshow; 19.05 Licht vocaal en instrumentaal ensemble; 19.30 Nieuws; 19.35 Buitenlands weekoverzicht; 19.45 Muzikale lezing over Hector Berlioz; 20,10 Cabaretliedjes; 20.35 Vragenvuur; 21.00 Plaats gevonden: regionaal amusements- progr.; 22.00 Licht gevar. platen progr.; 22.30 Nieuws; 22.40 Med.; 22.42 Act.; 22.55 Contrasten: oude kamermuziek; 23.55 Nws. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws; 7.10 Het levende woord; 7.15 Lichte muziek met nieuws en act.; 8.00 Nieuws; 8.11 Verzoek- platenprogr. (8.308.32 Nieuws; 9.009.10 Gym. voor de huis vrouw); 9.40 Voor de kleuters; 9.55 Populair klassieke muziek; 10.30 Voor de vrouw; 11.00 Nws; 11.02 Discogram; muzikaal wed- strüdprogr.; 11.45 Act.; 12.00 Gevar. progr. (12.22 Wij van het land; 12.26 Med. t.b.v. land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Act.; 13.00 Raden maar; 13.15 Ondernemend); 14.00 Radio Ka- merork.; 14.40 Radiokoor; 15.00 In 't zilver: progr. voor oudere luisteraars; 16.00 Nieuws; 16.02 Voor de jeugd; 17.00 Voor de tieners. Overheidsvoorlichting: 17.50 O. W. - Het schriftelijk onderwy's in Nederland, vraag gesprek; 18.00 N.C.R.V.-Vocaal ensemble en orgel; 18.30 Nws; 18.46 Act.; 19.00 Openbaar kunst bezit; 19.10 Meetlat en weeg schaal in de bedrijfspsychologie, lezing. Morele herbewapening: 19.50 Wordt Assam een tweede Vietnam?, documentaire; 20.00 Omroeporkest (20.5021.00 Spe len met aal); 21.30 Sextant, ra dioweekblad v. d. NVSH; 21.40 Reportage van de voetbalwed strijd Benfica-Ajax in de kwart finale om de Europabeker voor landskampioenen (22.30 Nws); 23.35 Parlement; 23.45 Lichte gram.; 23.55 Nieuws. HILVERSUM III: 9.00 Nws; 9.02 Lichte vokale muziekjes; 10.00 Nieuws; 10.03 Nieuwe lang speelplaten met commentaar; 10.30 Big Band en soft swing uit de U.S.A.; 11.00 Nieuws; 11.03 Muziek-lezen: het laatste inter nationale nieuws op het gebied van de lichte muz. (12.00 Nws); 13.00 Nieuws; 13.03 Radiojourn 13.06 Vrolijk platenprogr. (14.00 Nws); 15.00 Nieuws; 15.03 Popu lair verzoekplatenprogr.; 16.00 teit: Zestig minuten voor boven Nieuws; 16.03 Licht gevar. pla tenprogr.; 17.00 Nieuws; 17.02 Radiojournaal: 17.0518.00 Pop muziek. BRUSSEL Nederl. uitz.): 12.00 Nws; 12.03 Gevar. muziek (12.40 Weerbericht, med., progr.-overz. en s.o.s.-berichten voor schip pers); 12.55 Buitenlands pers overzicht; 13.00 Nieuws, weer bericht, beursberichten en dag klapper; 19.20 Tafelmuz.; 14.00 Nieuws; 14.03 Schoolradio; 14.30 Waarom wij niet?; 14.50 Kinder koor (15.00 Nieuws); 15.15 Voor de kinderen; 16.00 Nieuws en beursberichten; 16.09 Folkloris tische muziek; 17.00 Nws, weer bericht en med.; 17.15 Lichte muziek; 18.óe Nieuws; 18.03 Voor de soldaten; 18.30 Lekerimoraal en -filosofie; 18.50 Sport; 18.55 Taalwenken; 19.00 Nws, weer bericht en act.; 19.40 Lichte or kestmuziek; 20.00 Voordracht; 20.18 Lichte orkestmuziek; 20.30 Operetteconcert; 22.00 Nws en berichten; 22.15 Toneelkroniek; 22.30 Jazzmuziek; 23.00 Nieuws en berichten; 23.10 Pianomuz.; 23.40 Nieuws; 23.45 Voor de zee lieden. TELEVISIEPROGRAMMA'S NEDERLAND I: 11.00—11.50 Schooltelevisie; 1717.35 Voor de kinderen; 18.50 De Fabeltjes krant; STER: 18.56 Reclame; 19.00 Journaal; STER: 19.03 Re clame; 19.07 Scala: informatief progr.; STER: 19.56 Reclame; 20.00 Journaal; STER: 20.16 Re clame; 20.20 Uitzending van de VVD; 20.30 Uitzending Stichting Socutera; 20.35 Inburgeren; Fluoride in de politiek; discus sies; 21.00 De Gewetenlozen, speelfilm; 22.45 Journaal; 22.50 Openbaar kunstbezit. N.B. Indien de voetbalwed strijd BenficaAjax kan wor den uitgezonden wordt het pro gramma als volgt: vanaf 21.00 uur: 21.00 Playboy, playgirl, playtime: een parodistisch show- progr.; 21.40 Reportage voetbal wedstrijd BenficaAjax (22.30 22.45 Pauze); 23.30 Journaal; 23.3523.50 Openbaar kunstbe zit. NEDERLAND II: 18.50 Dé Fa beltjeskrant; STER: 18.56 Recla me; 19.00 Journaal; 19.03 Vocaal ensemble met begeleiding; 19.20 Documentair progr. overlucht en watervervuiling; STER: 19.56 Reclame; 20.00 Journaal; STER: 20.16 Reclame; 20.20 Bureau Bristol, tv-feuilleton; 21.10 Wie isWalter Gropius?, filmre portage; 21.40 Aktualiteitenru- briek; 22.05 Gewijde koorzang; 22.1022.15 Journaal. BELGISCHE TV (Ned. uitz.)s 17.0018.00 Jeugdprogr.; 18.00 Schooltelevisie; 18.55 Zandman netje; 19.00 Voor de jeugd; 19.25 Arena; 19.50 Nederlandse les: 19.55 Med. en weerbericht; 20.00 Nieuws; 20.25 Cabaretprogram» ma; 21.10 Verover de aarde, do cumentaire serie; 22.05 Vertel me iets nieuws over de regen» wormen, tv-spel; 22.50 Nieuws. Gooi afgedankte auto's voortaan, in zee, dan wordt de visstand verbeterd. Deze suggestie doet de Israëlische visserijdeskun- dige Oren in een studie van de F.A.O., de landbouw- en voed- selorganisatie van de V. N. Hij merkt op dat vissen zich graag verzamelen in de buurt van wrakken, waar ze gunstige levens- en voortplantingsom- standigheden aantreffen. By de Maagdeneilanden „produ ceert" een gebied met kunst matige rotsen in de vorm van 800 blokken cement tienmaal zoveel vis als twee nabygë- legen natuurlijke zones. Vooral autokerkhoven voor zandige kusten zullen volgens Orèn heilzaam werken. Zaterdagmorgen1 is bij het mo nument op de afsluitdijk de auto aangetroffen van dr. C. A. Graaf land, geneesheerTdirecteur van 't Sint Elisabethgasthuis in Haar lem, die sinds woensdagmiddag spoorloos is. Een vliegtuig steeg op om de omgeving af te zoeken. Inmiddels kwam er een mel ding bij de Haarlemse politie dat vrijdag iemand de vermiste ge neesheer-directeur had zien lo pen over de afsluitdijk in de rich ting Friesland.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1969 | | pagina 7