Goede kansen voor AJAX en ADO RÏHA Tweede ronde in stijd om de europacup aanval wordt de beste verdedigng klankrijk els beste mossel+ versteeg© Radio en Televisie BURGERLIJKE STANS Loop der bevolking N.V.V. wil „verkeersagent" om bij IiORBAN DE VERSCHRIKKELIJKE Eis de originele cslahiEE buitenbijts fusies handelend op te treden DE VRIJE ZEEUW PagmaT De Europese Ph üaps-werkgroep van vakbonden Weer een IJtrnusdense loods gearresteerd Een code Maandag 30 september/dinsdag 1 oktober 1968 Zowel Ajax als ADO hebben een gunstig resultaat kunnen boeken In de eerste wedstrijd in het toernooi om de Europacup voor landskampioenen en beker winnaars. Met de 11 score in de uitwedstrijd tegen F.C. Nürn- berg mochten de Ajacieden hun handen dichtknijpen. Maar alleen het resultaat geldt en dat is met redelijk goed voetbal bereikt, net als bij ADO. Van de Hagenaars had men na het furieuze begin meer verwacht dan „slechts" vier doelpunten. De 41 voor sprong op Grazer A.K. is echter een stevige bapis om verder mee te komen. Als exclusief dealer van de Riha orgels, nodigen wij u uit de geweldige Riha orgel- kollektie te komen beluis teren. Het Riha orgel waar elke muziekliefhebber verrukt over blijft! Door: betere intonatie (extra boventonen); meer voetmaatregisters; zelfstan dige percussion; tiendui zenden klankkleuren; snel lere speelresultaten en nog vele andere voordelen. Vanaf f 1.995,— (incl. bank en nagalm). alle goede merken tn één zaak Middelburg L.Delft 103-105 Tel. 01180-7684 Ook In Den Haag Groningen Heerlen De Europese werkgroep van vakbonden met leden in het Phi- lipsconcern, aangesloten bij het internationaal verbond van vrije vakverenigingen, heeft in Brus sel vergaderd. Het was de tweede vergadering sinds deze werk groep van de Europese metaal- commissie ongeveer een jaar ge leden voor het eerst bijeen kwam. Resultaat van die eerste bijeen komst was, zoals men zich zal herinneren, een gesprek met de directie van Philips over het per soneelsbestand. Deze tweede vergadering, bij ontstentenis van de voorzitter van de metaalcommissie, de heer M. Zondervan, geleid door de heer W. A. Wamsteeker, secreta ris van de metaalbedrijfsbond N.V.V., heeft besloten een tweede gesprek met de leiding van het Philips-concern aan te vragen, mede naar aanleiding van de door de vakbonden voorziene sociale gevolgen van de techno logische en economische ontwik kelingen. Zaterdagochtend is in IJmui- drn onnieuw een verdachte aan gehouden in verband met de fraude van Noordzeekanaallood- ~en. Het is de 36-jarige loods J. R., die oorspronkelijk vrijdag avond zou worden gearresteerd naar toen niet thuis bleek. Hij zou dinsdag aan de officier van justitie in Haarlem worden voor geleid. Dit weekeinde werden HARDE GEVECHTEN OP KOMST F.C. Nürnberg behoort tot die zes a acht clubs in de Duitss Bundesliga, die topvoetbal spe len. Onder aanvoering van trai ner Max Merkel zijn de Nürn- bergers kampioen geworden. In die zware competitie van de Bundesliga heeft de ploeg van Merkel vorig seizoen een ware krachtsexplosie geleverd. In de thuiswedstrijden was Nürnberg op één keer na onverslaanbaar en voorts werd vier keer gelijk gespeeld. Nürnberg is in de thuiswedstrij den altijd sterk geweest. Zo werd in 1961 met liefst 41 van Ben- fica gewonnen. In Lissabon wer den de Duitsers echter van het veld geveegd en moesten zij een 60 nederlaag accepteren. Ook Ajax is in thuiswedstrij den in de Europacuptoernooien succesvol geweest. Niet één keer ging een wedstrijd in Amsterdam verloren. De grootste triomf voor de rood-witten is nog altijd de 51 nederlaag, die de Engelse kampioen Liverpool twee jaar geleden kreeg te slikken. Maar nu komt op 2 oktober Nürnberg. 'Dat wordt een bikkelhard ge vecht, waarin Ajax de beste kan sen schijnt te hebben, omdat het thuis speelt. Bij winst of bij een gelijkspel van 00 komt Ajax in de volgende ronde. Bij een 11 gelijkspel moet er worden verlengd en bij een gelijke score van 22 of hoger of een neder laag is Ajax uitgeschakeld. AANVAL HOOFDZAAK In Nürnberg verscheen Ajax met een defensieve opstelling. De niet zo in vorm zijnde Klaas Nuninga moest zijn plaats af staan aan een extra-verdediger, te weten Suurendonk. Omdat Mi- chels de praatjes over het niet meedoen van Cebinac bij Nürn berg niet wilde geloven, was de lange Barry Hulshof opgesteld in de plaats van Tony Pronk, om in het centrum de hoge voorzet ten te onderscheppen. Van die taak heeft Hulshof zich uitste kend gekweten. Zowel Ajax als Nürnberg zul len in Amsterdam moeten aan vallen. Daarom zal Nuninga wel weer in het aanvalskwartet terug komen. Dat zal de Amsterdamse aanval ten goede komen, want in Neurenberg konden de Duitsers zoveel aanvallen uit de verdedi ging opbouwen, omdat hun ach terspelers door het geringe aan tal voorwaartsen van Ajax daar toe alle gelegenheid kreeg. KLEINE AJAX-ZEGE Bovendien is Ajax een ploeg, die het beste speelt als het kan aanvallen, liefst een hele wed strijd lang. Dan zijn er altijd wel een paar van die briljante mo menten, waarbij Keizer, Nunin ga, Cruyff en Swart elkaar we ten te vinden, de verdedigers van de tegenpartij op het verkeerde been worden gezet en een ver rassend doelpunt wordt gemaakt. Zulke momenten zijn door geen enkele verdediging te pareren. De enige voorwaarde is, dat Ajax moet kunnen aanvallen. Dat zal Merkel ook wel weten en net als in Nürnberg zal hij de defensie van de Amsterdammers onder vuur nemen. De Duitsers hebben in hun thuiswedstrijd verscheidene kan sen op een doelpunt om zeep ge bracht, want zij zijn veel meer in de aanval geweest dan Ajax. De enige kans om Ajax te ver slaan is dezelfde taktiek als in Nürnberg toepassen: een gewel dig offensief in het eerste half uur, dat tot enkele doelpunten moet leiden. Als Ajax die fase van de strijd kan doorstaan zal het daarna het tempo moeten overnemen om de Duitsers moe te maken. Dan ontstaan gaten in hun verdediging en kansen voor de Amsterdamse aanvallers. Maar ook als de Duitsers aan vallen, kan een viermansvoor hoede van Ajax zich bij uitval len kansen scheppen. Daar zal Merkel rekening mee moeten houden en een mannetje meer achter houden. Juist omdat beide ploegen moeten aanvallen, mag men een aantrekkelijke wedstrijd verwachten, als de scheidsrech ter het te harde spel binnen de perken houdt. Een kleine over winning voor Ajax lijkt het meest waarschijnlijk. EN DE HAGENAARS Het is voor ADO een gunstige omstandigheid, dat het een Oos tenrijkse trainer heeft. Ernst Happel kent het Oostenrijkse voetbal door en door en daardoor kon hij zijn ploeg de juiste tak tiek om Grazer A.K. te verslaan meegeven. Die taktiek luidde: een hoog tempo en veel combina ties. Van dat laatste kwam in de eerste helft van de wedstrijd in Den Haag niet veel terecht. De in de Europese bekertoernooien onervaren ADO-elf speelden te paniekerig en steeds door het midden. In de tweede helft werd de defensie van de Oostenrijkse verliezer van de bekerfinale (kampioen Rapid Wien won ook de beker) met goede combinaties uit elkaar gespeeld. Met een 41 voorsprong hoeft ADO zich in Oostenrijk slechts te beperken tot Het verdedigen van de kans om naar de tweede bekerronde over te gaan. En hoewel ADO een sterke defensie heeft, is Happel er de man niet naar om zijn spelers puur te la ten verdedigen. Joist voor een zo onervaren ploeg als de Haagse in het Europese bekervoetbal is dat ook riskant. Bovendien heeft de wedstrijd in het Zuiderpark aangetoond, dat ADO best kan aanvallen tegen deze tegenstan der en de aanval pleegt nog altijd de beste verdediging te zijn. VERTROUWEN De kansen liggen voor ADO zeer gunstig. Het lijkt nog slechts een kwestie van het uitspelen van de wedstrijd in Graz, waarbij het voor de zekerheid altijd goed is enkele doelpunten te makeni Vooral ook voor het aanzien tegenover de volgende tegenstan der, die zich wel enkele keren zal bedenken alvorens een team met een productieve aanval alles te zetten op he stormlopen tegen de Haagse verdediging. En als de Hagenaars het met hun tegen stander in de tweede ronde net zo treffen als NAC vorig jaar, dan kunnen zij hun gezicht in het Europese bekervoetbal met ver trouwen overal laten zien. Evenals in Den Haag wordt de wedstrijd in Graz op donderdag gespeeld en wel op 3 oktober. Nu de kansen voor ADO zo gun stig liggen, is een t.v.-reportage van deze wedstrijd niet onwaar schijnlijk. TERNEUZEN Geboren. 19 sept.: Marnix Ge rard Octaaf Magdalena, z. van Rily M. J. Velleman en Vera F. I. Lammens, won. te Sas van Gent, Oranjestraat 1. 21 sepl.: Jessica Elza Rudolf, d. van Willy E. Laüret en Leonora I. P. de Bock, won. te Philippine, Kon. Emmastraat 2; Alexander Achil les Johannes, z. van Achilles T. M. de Sutter en Frida M. van Dierendonck, Jac van Lennep- straat 51. 22 sept.: Hugette Na talie, d. van Franciscus J. Ken- tin en Hendrika F. M. Jans, won. te Hoek, Azaleastraat 23; Marti- nus George, z. van Adrianus van Kampen en Lea de Caluwé, won. te Westdorpe, Graaf Jansdijk A.77; Petra Cellna Albert, d. van Carlo C. de Witte en Lidy J. Thi- ron, Donze Visserstraat 11. 24 sept.: Karin Melia, d. van Pieter A. Harms en Catharina Th, Over- dulve, Bachlaan 106. 25 sept.: Angelique Johanna, d .van Rokus A. J. Dieleman en Liza M. de Decker, Wilgenplantsoen 1 a/b; Ann Agnes, d. van Franciscus A. Versaevel en Laura E. M. de Wit te, won. te IJzendijke, Prinsesse- straat 3. Huwelijksaangiften. 23 sept.: Paul Passemiers 23 jr jm., won. te Hulst en Antonetta T. Sutter- land 16 jr jd., Visartstraat 39, Sluiskil. Huwelijksvoltrekkingen. 26 sept.: Gerrit Molewijk 22 jr jm., Blokken 12 a/b en Annie A. Minnik 18 jr jd., Dijkstraat 2 Overleden. 21 sept.: Jan Diele man 79 jaar geh. gew. "met J. A. van der Hooft, Molenzicht 5; Ger rit Krijger 76 jr geh. gew. met F. W. van Driel, A. Thijmstraat 1 Coleta T. Schelfaut 70 jr e.v. J. F. de Klerk, Scheldekade 20. 23 sept.: Magdalena C. Notebaart 76 ]r geh. gew., won. te Ede; Si mon A. M. Verreijt 6 jaar, won. te Breda. 24 sept.: Jacobus' Eer- kes 70 jr e.v. J. Penning, won. te Delft. In de periode van 20 tot en met 26 september zijn de volgende personen in deze gemeente in-, gekomen. C. T. Scholman, Nieuwe Kerk straat 17 van Breda; A. Harinck, Beethovenhof 100 van Goes; A. M. C. Roegiers, Zuidlandstraat 56 van Culemborg; T. de Boer, Rossinistraat 21 van Ommen; P. J. C. de Regt, Geraniumstraat 32 van Brunssum; J. C. Faas, Pijn boomstraat 42 van Breskens; C. H. Kik, van Steenbergenlaan 25a van Bruinisse; M. Fieret, Oude- landseweg 40 van Liberia Mon rovia; A. Kenters, de Feijter- straat 35 van "RöttérdaTh: TL L." van Leeuwen, Zandstraat 10 vair Rotterdam. In dezelfde periode zijn de vol gende personen uit deze gemeen te vertrokken. A. Berkers, Steenkamplaan 91 naar Hoek; F. J. Kentin, H. Hejjermansstraat 65 naar Hoek; G. Nuijen, Alvarezlaan 35 naar Aalsmeer; J. W. Becks, Nassau- straat 13 naar Heer; H. Mos, S. Streuvelsstraat 27 naar Rotter dam; W. Mos, S. Streuvelsstraat 27 naar Oegstgeest; A. P. Dung, Bellamystraat 21 a/b naar Wil rijk (B.); F. J. van Flem, Narcis straat 5 naar Borgerhout (B.)M. A. Thierens, F. Halslaan 8 naar Assenede (B.);1 B. E. P. Neyt, Coegorsstraat 9 naar Vlissingen; K. E. J. Verlinde, Oranjestraat 13 naar 's-Gravenhage; A. Ceylan, Stationsweg 4 naar Kampen; F. Erdal, Stationsweg 4 naar Kam pen; H. G. van Leussen, Irene- straat 15 naar Bergh; H. Stam, salonwagen Middenkanaalarm naar Hoofdplaat; J. M. Walhout, Steenkamplaan 9 a/b naar Bres kens; A. J. Walhout, Rozenstraat 2 naar Breskens; P. O. Moortha- mer, Kastanjelaan 23 naar Axel; E. Popelier, Wilhelminaplantsoen 18 naar Holten; M. L. Roete, Donze Visserstraat 1 a/b naar Arnhem. DINSDAG 1 OKTOBER 1968 HILVERSUM II: 7.00 Nws; 7.10 Het levende woord; 7.15 Stereo: Klassieke muziek; 7.30 Nws; 7.32 Actualiteiten; 7.45 Stereo: Klas sieke grammofoonmuz.; 8.00 Nws; 8.11 Stereo: Gewijde muziek; 8.30 Nieuws; 8.32 Voor de huisvrouw; 9.15 Stereo: Viool en piano: mo derne muziek; 9.35 Waterstanden; 9.40 Schoolradio; 10.00 Theologi sche Etherleergang; 10.35 Stereo: Bariton en piano: klassieke liede ren; 11.00 Nieuws; 11.02 Voor de zieken; 11.55 Mededelingen; 12.00 Van twaalf tot twee: gevar. progr.; (12.22 Wij van het land; 12.26 Me dedelingen voor land- en tuin bouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Actua liteiten; 13.00 Raden maar 14.05 Schoolradio; 14.30 Pizzicato: muzikaal middag-magazine; (16.00 16.02 Nieuws); 17.00 Overheids voorlichting: In de- rubriek Suri name en de Nederlandse Antillen spreekt H. Habibe over „Luis Daal in poëtisch perspectief"; 17.10 Voor de kinderen; 18.00 Stereo: Metropole-orkest: amusementsmu ziek; 18.19 Uitzending van D'66: 18.30 Nieuws; 18.46 Actualiteiten; 19.05 Van je buren moet je 't heb ben: licht programma; 19.45 Zoe kend geloven, godsdienstige lezing; 20.00 Oude kamermuziek; 20.30 In memoriam Anton van Duinkerken, herdenkingsprogramma: 21.45 KI. kamermuziek; 21.55 Promenade orkest en zangsoliste: operamuz.; 22.30 Nieuws; 22.40 Mededelingen; 22.42 Overweging; 22.45 De zin gende kerk: geestelijke liederen; 23.00 Vergezichten: klankbeeld over Spanje; 23.30 Lichte, gram- mofoonmuziek; 23.5524.00 Nws. HILVERSUM II: 7.00 Nws: 7.10 Ochtendgymnastiek; 7.20 Stereo; lichte grammofoonmuziek; 7.54 Deze dag: 8.00 Nws; 8.11 Radio journaal; -8.20 Stereo: Lichte gram mofoonmuziek; (8.308.33 De Groenteman); 8.50 Morgenwijding; 9.00 Uitgebreide reportage of her haling NRU-progr.; 9.40 Stereo: Muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance; 10.00 Voor de kleu ters; 10.10 Arbeidsvitaminen: po pulair verzoekplatenprogramma; (11.00—11.02 Nws); 11.55 Beurs berichten; 12.00 Stereo: Pianore cital: klassieke muziek; 12.26 Me dedelingen t.b.v. land- en tuin bouw; 12.29 Overheidsvoorlichting: Uitzending voor de landbouw: 12.39 Sportrevue; 13.00 Nieuws; 13.11 Radiojournaal; 13.30 Stereo: De Lichte Muze belicht: I like Mike, Israëlische musical; 14.30 Rostrum of comoosers: moderne muziek; 15.00 Stereo: Operacon cert; 16.00 Nieuws; 16.02 Stereo; Residentie orkest en solisten: De geschiedenis van de soldaat, Stra- winsky; 17.00 De zingende bou gie: bgevarieerd olatenDrogramma voor automobilisten; 17.55 Mede delingen; 18.00 Nieuws; 18.16 Ra diojournaal; 18.30 Dansorkest en zangsolisten; 19.00 Trefpunt: dis cussierubriek voor actuele zaken: 19.30 Nieuws; 19.35 Variéteiten- kaVnet: gevarieerd proo-ramma; 20.45 Stereo: Groeten uit Londen; muzikaal klankbeeld: 21.50 De Ci tadel, hoorspel; 22.30 Nws; 22.40 Radiojournaal; 22.55 Nederlandse muziek in de komende 14 dagen; 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM III: 9.00 Nieuws: 9.02 Plaatjes voor de pep; (10.00 Nieuws); 11.00 Nieuws; 11.03 Pow- Pow: licht platenprogramma; 12.00 Nieuws; 12.03 Zorro: programma voor tieners; 13.00 Nieuws; 13.03 Ekspres: gevarieerd platenpro gramma; (14.00 Nieuws); 15.00 Nieuws; 15.03 Er - Jee - Em - Drie: licht muziekprogramma; 16.00 Nieuws; 16.03 Mix: licht platen- programma; (17.00 Nieuws); 18.00 Sluiting; BRUSSEL VI.; 12.00 Nieuws; 12.03 Lichte orkestmuziek; 12.10 Tuinbouwrubr.; 12.15 Lichte mu ziek; 12.40 Weerber.; 12.48 Lichte muziek; 12.55 Buitenlands pers overzicht; 13.00 Nieuws; 13.20 Ta- felmuz.; 14.00 Nws; 14.03 School radio; (15.00—15.03 Nws); 16.00 Nws; 16.03 Beursberichten; 16.09 Lichte muziek; 16.15 Programma voor oudere luisteraars; 17.00 Nieuws; 17.15 Jazzmuziek; 18.00 Nieuws; 18.03 Voor de soldaten; 18.28 Paardesportüitslagen; 18.30 Franse les; 18.32 Grammofoon muziek; 18.35 Verkeerswenken; 18.40 Amusementsmuziek; 18.52 Taalwenken; 18.55 Grammofoon muziek; 19.00 Nieuws; 19.40 Lich te orkestmuziek; 19.45 Syndicale kroniek; 19.55 Lichité orkestmu ziek; 20.00 Concert; (in de pauze: Boekbespreking); 21.40 Concert; 22.00 Nieuws; 22.15 Literair Dro- pramma; 22.30 Dansmuziek; 23.00 Nieuws; 23.10 Klassieke muziek; 23.30 Nieuws; 23.35—23.45 Lig ging van zeeschepen. TELEVISIEPROGRAMMA'S NEDERLAND I: 11.00—11.50 Schooltelevisie; 18.50 In kleur: De Fabeltjeskrant; 18.56 Reclame; 19.00 Journaal; 19.03 Reclame; 19,06 In kleur: De Lucy Show; 19.31 Koning Klant; consumenten rubriek; 19.56 Reclame; 20.00 Journaal; 20.16 Reclame; 20.20 Achter het nieuws; -20.45 In kleur: Ironside - Iets voor niets, tv-feuil- leton; 21.35 Hadimassa, een show voor iederqen maar niet voor alle maal; 22.10 Mensen in de woestijn, filmreportage over de Australische woestijn; 22.5523.00 Journaal; 23.0023.40 Teleac: Noten en to nen, (les 2, herhaling). NEDERLAND II; 18.50 In kleur: De Fabeltjeskrant; 18.56 Reclame; 19.00 Journaal; 19.03 Scala: infor- matiefprogramma; 20.00 Journaal; 20.16 Reclame; 20.20 In kleur: Dubbelganger, tv-feuilleton; 20.45 Sessie: documentaire rond de jazz muziek; 21.35 Ik vind dat...: ge sprekken met Nederlanders; 22.10 22.15 Journaal. BELGIE (Nederl. uitz.): 14.05— 16.00 Schooltelevisie: 17.35 School televisie; 18.55 Zandmannetje; 19.00 Tienerklanken; 19.25 Kook- rubriek; 19.50 Franse taalwenken; 19.52 Zoeklicht; 19.57 Mededelin gen; 20.00 Nieuws; 20.25 Het ren dezvous van Senlis, toneelspel; 22.05 Concert; 22.55 Nieuws. WOENSDAG 2 OKTOBER 1968 HILVERSUM I: 7.00 Nws; 7.10 Het levende woord; 7.15 Stereo: Klassieke muziek; 7.30 Nws; 7.32 Actualiteiten; 7.45 Stereo; Klas sieke dansen; 8,00 Nieuws; 8.11 Als dat zou kunnen: verzoekola- tenprogramma; (8.308.32 Nws; 8.328.42 Actualiteiten; 9.00 9.10 Ochtendgymnastiek voor de vrouw); (1.35 Waterstanden: 9.40 Voor de kleuters; 9.55 Radio Fil harmonisch orkest en solist: 10.30 Voor de vrouw; 11.00 Nieuws; 11.02 DiscogrSm: muzikaal "wed- strijdorogramma: -11.50 Actualitei ten; 12.00 Van twaalf tot twee, ge varieerd programma; (12.22 Wij van het land;—b2.26 Mededelingen voor land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Actualiteiten; 13.00 Raden imaar...; 13.15 Onderne mend, praatje); 14.00 Stereo: Over de band: gevarieerd muziekpro gramma; 15.00 In 't zilver: pro gramma voor oudere luisteraars; 16.00 Nieuws; 16.02 Voor de jeugd; 17.00 Zing je mee?: Neder landse liederen en liedjes; 17.15 Ter bestrijding van wantoestan den bij fusies van ondernemingen denkt het N. V. V. aan een „ver keersagent" voor fusies. Het we- tenschaopeliik en schollngsinsti- tuut van het N. V. V. is bezig daarvoor een plan te ontwerpen. De „verkeersagent" hoeft geen noodwacht te zijn. Ook wanneer de voorstellen van de vakbeweging met betrekking tot de structuur van de onderneming worden gere- enige afstand ziet hij vele krijgers i toch gezien hébben dat ik hen te om een groot vuur zitten, en on- hulp kwam?" middellijk valt het hem op, dat' Een ogenblik aarzelt Aram. Zal hun aantal veel groter is dan hij hij rustig afwachten, wat er met eerst gezien had. hem gebeurt? Doch direct ver wijl moeten versterking hebben werpt hij dit. stevige koorden om zijn lichaam gekregen!" flitst hem door het „Wie zijn deze krijgers?" vraagt aan een boom is vastgebonden, zo-1 hoofd. „Doch waarom behandelen hij zich af en een ogenblik besluipt geen verdere .arrestaties verricht, dat hij geen lid verroeren kan. Op I zii tnii oo deze manier?.. Ze moeten' hem de vrees, dat het mogelijk 23. Als Aram bij' komt, merkt hij tot zijn grote verbazing, dat hij zich niet kan bewegen. Zijn schou der verooraakt hem nog steeds 'n vreselijke pijn, doch wat hem veel meer verontrust, is, dat hij met Korban's troepen zijn. Maar die haveloze bandieten dan? Hij wil weten, wat dit alles te betekenen heeft en plotseling 'schreeuwt: „Hédaar! Zoudt ge mij niet eens losmaken?" aliseerd, valt er voor deze „ver keersagent" nuttig werk te ver richten. In de gedachtengang van het N. V. V. zou er een commissie moeten komen van beperkte om vang (drie tot vijf mensen), be staande uit personen die gezag ge nieten in het Nederlandse bedrijfs leven. De commissie zou bij elke fusie gehoord en geraadpleegd moeten worden. Zij moet het recht hebben de directie- en commissa- rissenvergaderingen bij te wonen. De taak van de commissie zou een beperkte, maar toch essentiële moeten zijn: er voor te zorgen dat in het proces van de besluitvor ming onderscheidene belangen op duidelijk zichtbare wijze tot hun recht komen en tijdig met ver tegenwoordigers van die belangen overleg wordt gepleegd. De com missie zou er ook op moeten toe zien dat de verschillende alterna tieven en hun gevolgen op langere termijn worden uitgewerkt. In enkele landen bestaan zoge naamde codes, regels hoe men dient te handelen in geval van fu sies. Het N. V. V. neemt aan dat ook in ons land overeenstemming (onder andere met de werkgevers organisaties) te bereiken moet zijn voor het ontwerpen van een der gelijke code. Het zouden de ver keersregels voor de „verkeers agent" moeten zijn. Het N. V. V. meent dat nog heel wat moet worden uitgewerkt en overdacht alvorens de zaak rond is. Daarom vindt deze vakcentrale het des te meer van belang, dat in de Verschillende kringen van het bedrijfsleven serieuze voorstellen worden uitgewerkt, opdat er ein delijk iets gebeurt. Stereo: lichte grammofoonmuziek; 17.50 Overheidsvoorlichting: Hoe gaan we? Een programma over verkeer, vervoer en vooruitzien; 18.00 Vocaal ensemble met orgefc moderne liederen; 18.30 Nieuws; 18.46 Actualiteiten; 19.00 Oppen- baar Kunstbezit; 19.10 Weg we zen: vakantie-kroniek; 19.50 De meerderheid van Zuid-Afrika wH verandering in de Status Quo morele herbewapening nodig, in terview; 20.00 Reportage voetbal wedstrijd AjaxF.C. Nürnberg; 22.05 Spiegel van België: pr6«' gramtna in samenwerking met de B.R.T.; 22.20 Stereo: Lichte orkest muziek; 22.30 Nieuws; 22.40 Ste reo: X, een sprong in het duister; 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM II 7.00 Nieuws en ochtendgymnastiek; 7.20 Socialis tisch striidlied; 7.23 Stereo: Lichjte grammofoonmuziek (7.30 Van de voorpagina); 7.54 Deze dag; 8.00 Nieuws en actualiteiten; 8.20 Ste reo,: Lichte grammofoonmuziek (8.30 Van alle markten thuis, praatje voor de huisvrouw); 9.00 Stereo; Klassieke muziek (gr.); 9.40 Schoolradio; 10.00 Lichte grammofoonmuziek; 10.50 Voor de kleuters; 11.00 Nieuws; 11.02 Voor de vrouw; 11.40 Klassieke kamer muziek (gr.); 12.00 Stereo: Popu lair klassieke muziek (gr.); 12.2Ï Voor het platteland; 12.26 Mede delingen voor land- en tuinouwtj 12.29 Stereo: Walsorkest; 13.00 Nieuws; 13.11 Actualiteiten; 13.25 Licht orgelspel; 13.45 Gesproken portret; 14.00 Voor de kinderen; 15.00 Fluit en piano: moderne muziek; 15.15 Koren en zangsolis- ten met orgelbegeleiding: klassieke gewijde muziek; 16.00 Nieuws; 16.02 Sociëteit Zestig minuten voor boven de zestig; 17.02 Oude liedjes; 17.20 Voor de jeugd; 17.55; Mededelingen; 18.00 Nieuws; 18.16 Actualiteiten; 18.20 Uitzending van de Boerenpartij; 18.30 Stereo; Licht vocaal en instrumentaal en? semble met zangsolist; 18.55 Ste reo: Dansorkest met solisten; 19.30 Nieuws; 19.35 Buitenlands week overzicht; 19.45 Leerlingen van de operaklas van het Amsterdams conservatorium en Pr.omenade- orkest: klassieke muziek; 20.20 Spreekt u maar...; prijsbellen naar de studio; 20.50 Country en wes tern muziek; 21.10 De onvoltooide emanciDatie van de vrouw, ge sprek; 21.35 Rijk mag het zeggen: interview met Rijk de Gooyer; 22.15 Franse chansons; 22.30 Nws; 22.40 Mededelingen; 22.45 Actuali teiten; 22.55 Alt-mezzo en piano: moderne liederen: 23.30 Moderne muziek (opn.); 23.5524.00 Nws. HILVERSUM III: 9.00 Nieuws; 9.02 Lichte vocale muziek; 10.00 Nieuws; 10.03 Nieuwe langspeel platen; 10.30 Ramblers radiorepri- ses; 11.00 Nieuws; 11.03 Muziek- lezen; het laatste internationale nieuws op het gebied van de lich te muziek (12.00 Nieuws); 13.00 Nieuws; 13.03 Radiojournaal; 13.06 Zet 'm oo: vrolijk platenprogram ma; 14.00 Nieuws; 14.03 Muziek- boetiek; 15.00 Nieuws; 15.03 Ar beidsvitaminen; populair verzoek platenprogramma; 16.00 Nieuws; 16.0318.00 Superclean dream- machine (17.00 Nieuws; 17.02 Ra diojournaal). BRUSSEL (Ned. uitz.): 12.00 Nieuws; 12.03 Lichte muziek; 12.40 Weerbericht, mededelingen, pro gramma-overzicht en SOS-berich- ten voor de schippers; 12.48 Lich te orkestmuziek; 12.55 Buitenlands persoverzicht; 13.00 Nieuws, weer bericht, dagklapper en beursbe richten; 13.20 Tafelmuziek; 14.00 Nieuws; 14.03 Lichte muziek; 14.30 Waarom wij niet? 14.50 Koorzang (15.00 Nieuws): 15.15 Voor de kin deren; 16.00 Nieuws; 16.03 Beurs berichten; 16.09 Jazzmuziek; 17.00 Nieuws, weerbericht en medede lingen; 17.15 Internationale koor- wedstrijd; 17.45 Folklore; 18.00 Nieuws; 18.03 Voor de soldaten; 18.30 Lekenmoraal en -filosofie; 18.50 Lichte orkestmuziek; 18.57 Taalwenken; 19.00 Nieuws, weer bericht en actualiteiten; 19.40 Pedagogisch programma; 20.00 Voordracht; 20.30 Operettemuziek; 22.00 Nieuws en berichten; 22.15 Cultureel programma: 22.30 Amu sementsmuziek; 23.00 Nieuws;1 23.10 Concert; 23.40 Nieuws; 23.45 0.30 Voor de zeelieden. TELEVISIEPROGRAMMA'S NEDERLAND I: 11.00—11.50 Schooltelevisie; 17.0017.35 Voor de kinderen; 18.50 In kleur: De Fabeltjeskrant; 18 55 Reclame; 19.00 Journaal; 19.03 Reclame; 19.06 Scala, informatie-program ma; 19.56 Reclame; 20.00 Journaal; 20.16 Reclame; 20.20 Uitzending van de P.S.P.; 20.30 Inburgeren; 21.00 Sweet, smell of succes, speel film; 22.30 Uitzending stichting Socutera; 22.4522.50 Journaal. NEDERLAND II: 18.50 In kleur: De Fabeltjeskrant: 18 56 Reclame; 19.00 Journaal; 19.03 In kleur: The greatest show on earth. Ameri kaanse circus- film; 20.00 Journaal; 20.16 Reclame; 20.20 Programma rond de Amerikaanse auteur Nor- man Mailer (in kleur); 21.10 In kleur; Bredero bil dag en nacht, literair en muzikaal programma Gerbrand Adriaensz Bredero; 21.40 Actualiteitenrubriek; 22.05 Nhem een biibel voor uw rekening; 22.15 22.20 Journaal. BELGIE (Ned. uitz): 17.00 Voor. de jeugd: 18.00 Schooltelevisie; 18.55 Zandmannetje; 19.00 Voor de jeugd; 19.25 Sportprogramma; 19.50 Hier snreekt men Neder lands; 19.55 Mededelingen en de weerman; 20.00 Nieuws; 20.25 Ca-t baretprogramma; 21.05 Verover de, aarde, documentaire; 21.55 De' vroedvrouw, eenakter;»22.35 Nws.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1968 | | pagina 7