gereden in de OPEL KADETT ÜBUTAGAS OMA MOEDER D 1 IJZERHANDEL TAZELAAR Volkswagenbusje HONDA PRIJSVRAAG „DE SCHROEF? vaklieden ongeschoolde krachten In de Kadett zQn 1,1 miljard mark geïnvesteerd om hem 'n uitzonderlijk aantal km's te laten dienen. Zelfs Uw stoutmoedigste ritten blijven dan ook zohdagstochten vergeleken met de pakken op zijn bliksem die hij achter zich heeft. Auto- en consumentenbond-bladen, coureurs, rally- en stuntrijders hebben hem op uitnodiging van Opel grenzeloos getreiterd. Uitkomst: geen vakblad of het schreef over deze jongste Opel lovend tot Juichende In de grondigste cohsümentenbond-teSt die ooit is gehouden, kwam hij van alle 9 auto's In de kleine middenklasse onbenaderd als eerste uit de bus. Wijzelf hopen dit jaar de zwaarste lange-afstandsproef Luik-Sofia-Luik - met hem te rijden.» Kom voor 5495.-, 'n ontdekkingstocht! m m GEMEENTE ROTTERDAM VAN DER SCHANS TERNEUZEN Elektrisch lassers IJzerwerkers Aankomend timmerman KOEL Dl EPVRIESKASTEN Radio - T.V. - Elektra -OU» >,<A '1 In cle etalage rustiek eiken meubelen ttQNINOi: 1 ibrïelse 1 i waarborg voor een gezellig interieur Terneuzen Noordstraat 48 Telefoon 01150 - 3765 Middelburg Goes Afgemat? Moe? SCHIEFFER'S Bloedwijn helpt bijzonder snel! Bevat aktief-Lecithine, vitaminen en mineralen, werkt bio- vitaal. Exclusief bij apothekers en drogisten. S (I incL kachei+defrosters fralst, afesdaalsestraat tta, ÖÏ140-2S9S terneuzen. burg. geillste. 31» 01150-225S Bij verschillende gemeentelijke diensten en bedrijven kunnen worden geplaatst, o.a. in de functie van AUTOMONTEUR GASFITTER BANKWERKER KABELMONTEUR ELEKTRICIEN WATERFITTER Tevens kunnen voor tewerkstelling aan de gasfabrieken en elektrische centrales worden geplaatst. Leeftijd in het algemeen tot 45 jaar. Geboden worden: een vaste betrekking goede sociale voorzieningen gunstige pensioenregeling Aan sollicitanten zullen uitvoerige inlichtingen worden verstrekt omtrent: de nieuwe lonen woningtoewijzing reiskosten pensionkosten verhuiskosten enz. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het bureau Personeeivoor- ziening, kamer 333, Stadhuis Coolsingel, Rotterdam-1, onder ver melding van no. 336. Baby In bad? Zélf heerlijk douchen of baden? Warm water voor de vaat? Dit alles is mogelijk dankzij zo'n on misbare geiser. Nu warm wa ter in een handomdraai! Zelfs huren van een geiser is moge lijk. Komt u eens kijken en praten op onderstaand adresl Noordstraat 19 Terneuzen Telefoon 011502151 met en zonder chauffeur. Het goedkoopste vervoermiddel BURG. GEILLSTRAAT 5 - TELEF. 2571 TERNEUZEN Ter introduktie van de Honda Bromfietsen en Motorrijwielen hebben wij een speciale HONDA-étalage ingericht in onze showroom: Axelsestraat 19. Ook U kunt (op eigen briefpapier)' meedoen aan onze vraag: HOE GROOT IS DE WAARDE DER GEËTALEERDE HONDA-MACHINES? Oplossingen kunt U bij ons inzenden vóór 15 juni 1964. Het juiste bedrag is opgegeven aan de notaris. Voor de oplossingen worden beschikbaar gesteld: 1 waardebon a 50,alsmede 10 waardebonnen a 10, welke worden verdeeld onder de inzenders die het juiste bedrag zoveel mogelijk hebben benaderd. Bij meerdere goede oplossingen beslist het lot. Kent U de voordelen der Honda bromfiets? 4-tact motor, welke slechts 1 liter (ongemengde) ben zine verbruikt op 80 km. Geen vette bougie's meer Geen ontkolen - Mooi 4-tactgeluid. De Honda bromfietsen worden geleverd compleet met buddy-seat - voetrusten en beenschilden voor 769, Doe eens een proefrit klaar staan. wij hebben een demonstratiemachina voor U AukMtrut 16,—4.2230 MOTOMNi MACHINEFABRIEK EN SCHEEPSWERF I i.lh <.t H. HOORNAERT TERNEUZEN - SLUISKIL Verlengde van Steenbergenlaan 12 Tel. Q1150—2297 (b.g.g. 2995) GEVRAAGD RVI werkte met de Keulse pot weckte stapt over in het diepvriestijdperk want Jrimatic wereldmerk houden gelijke tred met de nieuwe ontwikke lingen bij conserveren en inkopen doen ie maandenlang bewaren ie zelf-invriezen (diepvriesgroente rijk aan vitaminen) 4r altijd royale voorraad in huis ie lx per week alle boodschappen halen Nu voor iedereen 'n koel/diepvrieskast door populaire prijzen. 130 liter419,— 180 literif 485, 150 liter speciaal 489, 210 liter speciaal589, 280 liter speciaal769, 225 liter met 45 liter diepvries 699, 285 liter met 45 liter diepvries 849, 360 liter met 70 liter diepvries 1499, VAN BAAL Axelsestraat 86 Terneuzen Tel. 01150—2028

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 6