Aardenburg klopt Biervliet 2-1 ZEGE IN ETTEN Maandag 11 Dinsdag 12 mei 1964 DE VRIJE ZEEUW Pagina 5 "f Vererende uitnodiging voor Leo Horn DWS-GOS 3-1 PSV—Sparta 2-0 Volendam- EnscSiede 2—2 Feijenoord-ADO 5-1 Heracles-NAC 0-3 Ajax-Go Ahead 4-2 GVAV—Forfuna '54 2-2 MVV—Blauw Wit 1-2 Nachtclub voor jongelui Aardenburg—Biervliet 4—1 Sluiskil—Clinge 6—1 IJZENDIJKE— YERSEKE 1-1 DE SPORTTOTO TERNEUZEN- TAXANDRIA 4-2 BIJ REDDEN VAN KIND OM HET LEVEN GEKOMEN STEEN-R. C. S. 5-2 N. S. V.—AXEL 2-2 CORN BOYS-GOES 4-4 ZEELANDIA— NW. BORGVLIET 1-0 HONTENISSE—DOSKO 3-2 D.W.S. volgende week kampioen Onze landgenoot Leo Horn is uitgenodigd als scheidsrechter voor een landentoernooi, dat van 30 mei t/m 7 juni a.s. in Rio de Janeiro zal worden gehouden. Aan het toernooi wordt deel genomen door Brazilië, Argen tinië, Portugal en Engeland. Toeschouwers 17.000. In een vóór rust uitstekende wedstrijd heeft D.W.S. door een 31 zege de race naar de kam pioenstitel kunnen volhouden. De Amsterdammers speelden in de eerste 45 minuten aantrekkelijk voetbal, hetgeen D.O.S. eveneens tot goed voetbal inspireerde. D.W.S. was aanvallend gevaar lijker maar de schoten van Tem ming, Lenz en Geurtsen vaak ingeleid door handige passjes van de kleine Vonhoff werden door de in topvorm verkerende Van Zoghei onschadelijk gemaakt. Bijna had D.W.S. de leiding toen de D.O.S.-defensie voor bui tenspel van Lenz bleef staan en de linksbinnen alleen voor Van Zoghei kwam. Zijn boogbal stuit te over doelman heen en sprong weer optegen de lat. D.W.S. kreeg in de 38ste minuut een penalty van linksback Liptak cadeau toen deze de bal uit een scherpe voorzet van Geurtsen met de hand wegsloeg. Schrijvers voltrok het vonnis (10). In de tweede helft ging D.W.S. de voorsprong verdedigen en kreeg D.O.S. de gelegenheid ver op te dringen. Alleen Geurtsen als speerpunt bleef voor en slaagde er in twee verdedigers en Van Zoghei in de 64ste minuut te verschalken (20). Nog was D.W.S. niet gerust, vooral niet toen Vinser een fout van Israël had afspstraft (21). Pas toen Geurtsèm vijf minuten vóór tijd uit een pass van Wery de stand op 31 had gebracht, voelden de Amsterdammers zich veilig. De laarete vijf minuten speelden zij op balbezit en nadat de weinig imponerende scheidsrechter Van Oostrom het eindsignaal had ge blazen, begonnen de potsierlijk uitgedoste D.W.S.-supporters aan een generale repetitie van wat op Tweede Pinksterdag het grote feest van de blauw-zwarte fa milie moet worden. Toeschouwers 15.000. Vijftig minuten heeft Sparta enthousiast opererend en voort durend aanvallend P.S.V. in be dwang gehouden. Toen moest Doesburg, die minder lastige karweitjes had behoeven op te knappen dan zijn overbuurman Bals, zwichten voor een schot dat werd afge vuurd door de Eindhovense rechtshalf Van Wissen: (10). Dezelfde speler legde 29 minuten later met een onstuitbare solo ren de grondslag voor een doel punt van rechtsbinnen Kerkhoffs, dat het pleit ten gunste van de technisch superieure Eindhove- naren beslechtte. Ofschoon de overwinning in deze levendige wedstrijd geen moment in gevaar is geweest, vergde de afwerking van de Eindhovense aanvallen zoveel tijd, dat de Sparta-verde- digers weinig moeite hebben ge had om het gevaar in de kiem te smoren. De uitvallen van Sparta waren verrassend van opzet, maar ook de Rotterdamse voorhoede bleek, als het op afwerken aankwam, niet opgewassen tegen de Eind hovense defensie, waarin rechts back Donners en stopper Brus- selers het meest op de voorgrond traden. Uitblinkers in 't Sparta- elftal waren rechtshalf De Groot en rechtsback Ter Horst. Toeschouwers 4.000. Volendam had het hoofd al in de schoot gelegd. Toen mocht twee minuten vóór het einde Jo- han Pelk even buiten het straf schopgebied een vrije trap ne men. Hij schoot de bal keihard langs het muurtje in de beneden hoek waar Lagarde pas ver scheen toen Volendam al juichte. Volendam was verheugd, maar Enschede mag er zich nog geluk kiger mee voelen, want het heeft de gehele wedstrijd moeten ac cepteren, dat Volendam beter —setbal speelde. Dat dit niet in doelpunten werd uitgedrukt, was le wijten aan Dick Tol die veel te gauw de superioriteit van stopper de Vries aanvaardde. Tol, die vóór rust de stand op 21 bracht, maakte van zichzelf een figurant hoewel hij had kun nen zien hoe men doelpunten moet maken. Charlie Bosveld had dit lesje gepresenteerd toen hij binnen twee minuten twee maal scoorde. Met de bevlieging van Bosveld bleek de produkti- viteit van Enschede aan haar eind gekomen. Toen heel Volen dam zich reeds met degradatie had verzoend, zorgde Pelk voor de gelijkmaker. Toeschouwers 21.000. Ondanks het feit dat Feije- noord en A.D.O. belangstelling toonden om te winnen, werd het duidelijk, dat er niets meer op het spel stond. De aanvallen werden zonder veel inspiratie opgezet. Nadat Maassen een goe de kans om A.D.O. de leiding te geven, had gemist door tegen het been van op de grond liggende Pieters Graafland op te schie ten, bezorgde Henk Groot in de 35e minuut Feijenoord een 10 voorsprong. Nog vóór de rust konden de 21.000 toeschouwers weer juichen toen Groot een strafschop benutte nadat Ville- rius Bouwmeester onderuit had gehaald. De tweede heltf was wat pit tiger. Wel kwam Feijenoord door doelpunten van Kruiver en Bouwmeester tot een veilige marge, maar A.D.O. gaf niet op en het boekte succes, toen een prachtig schot van de linksbui ten Pieters Graafland verraste. Die minuten vóór het einde bracht Bergholtz het verschil opnieuw op vier doelpunten. Toeschouwers 6.000. N.A.C. had slechts een half uur nodig om afstand te nemen van Heracles. Na 28 minuten be droeg de voorsprong al 30 en daarmee was de matige strijd be slist. N.A.C. liet de Almeloërs na de rust het initiatief en al deden zich voor het doel van Van der Merwe wel gevaarlijke momen ten voor, er kwam geen wijziging meer in de stand. Bij N.A.C. was het binnentrio het gevaarlijkst. De verdediging van de Twente naren liet zich in de eerste helft verrassen door snelle doorstoten van Groenwegen en Van der Hurk, die gebruik maakten van de onduidelijke taakverdeling van stopper Arnthof en rechts half Pesman. Van der Hurk kwam in de 16e mtnuut vrij voor Hentenaar Groenewegen in de 25e en 28 minuut. De drie kan sen werden feilloos afgewerkt: 0—3. Na de rust, toen Heracles zich beter weerde, ving N.A.C. rustig de Almelose aanvallen op. Pes man miste een strafschop, Van Nee en Knoef lieten fraaie kan sen ongebruikt en verder is er eigenlijk niets vermeldingswaar- digs gebeurd. Toeschouwers 5.500. Onder het toeziend oog van de herstellende Piet Keizer heeft Ajax zijn laatste thuiswedstrijd afgesloten met een verdiende 42 zege. Deze werd echter pas in de tweede helft een feit, want aanvankelijk geloofde men het wel en kon Go Ahead het initiar tief nemen. Door Weijers was het al na enkele minuten spelen 01 teen Schaaphok te laat reageerde op een dieptepass van Ter Mors. Ajax trachtte zich met kort spel te herstellen maar de Deventer defensie liet dit niet toe. Men beging de fout bij Go Ahead te fel terug te slaan en dat prikkelde Ajax zeer. Henk Tijm in het bijzonder moest het ontgelden maar dat verhinderde hem niet om Cees Groot in staat te stellen voor de rust de stand op 11 te brengen. Na de hervatting heeft scheids, rechter Schalks het moeilijk ge had want Go Ahead reageerde veel te hard op het ingezette Ajax-offensief maar nadat Swart met een enorme kogel en Henk Tijm met een listig boogje doel man Van Pelt hadden verschalkt. werd het weer rustig. Opnieuw een kogel van Swart bracht Ajax definitief op winst, waarna Ter Mors de stand naar 42 mocht schieten. Toeschouwers 6.000. Tot zeven minuten vóór het einde zag het er naar uit, dat Fortuna '54 een gemakkelijke zege zou behalen. Een fout van Van der Hart, afgestraft door Nuninga, gaf het duel een on verwacht slot, want de opveren de Groningers brachten Fortuna in de laatste minuten nog in grote nood en irwamen in de voorlaatste minuut naast de gas ten toen Fransen te zwaar van de bal werd gewerkt door Dijks en Pettersson doelman Vogels van 11 meter passeerde. Het was duidelijk dat er voor beide ploegen weinig eer was te behalen. Fortuna '54 spaarde zijn krachten voor de bekerfinale en GVAV probeerde zonder overtui ging een nieuw 424 systeem uit te voeren. De Groningers wa ren daarbij wel iets sterker, maar doelpunten ontstonden aan de andere kant na snelle aanvals- v. W. S.-D. O. S. 3-1 Het tweede doelpunt voor D.W. S. tijdens de zondag in Amster dam gespeelde wedstrijd tegen het Utrechtse D.O.S., welke strijd door D.W.S. met 31 werd ge wonnen. Maker van dit tweede doelpunt was Geurtsen, die doelman Van Zoghei onhoudbaar passeerde. Geheel rechts Rooders. stoten. In de eerste helft door de jonge Breikers, na de rust door een schot van Zoetendaal in eigen doel. Daarbij scheen het te blij ven, maar de overigens solide spelende Van der Hart kwam GVAV nog een beetje te hulp. Toeschouwers 3.000. Hoewel M.V.V. niet van plan was de overwinningspremie te laten varen werd het al snel duidelijk dat de Maastrichtena ren niet in hun beste vorm sta ken. Pas toen het 12 voor de Amsterdammers was begon M. V.V. wat feller tè spelen, maar Sinds kort bezit het Newyork- se vermaakscentrum Broadway een nachtclub voor jongelui. Het etablissement is qua verlichting en meubilering als traditionele nachtclub ingericht. Men schenkt er de bezoekers, die niet jonger dan 16 en niet ouder dan 20 jaar mogen zijn, dranken die geen alcohol bevatten. Animeermeis- jes en stripteasedanseressen zijn er taboe. De bedoeling van de eigenaar, die overdag als boek houder bij een scheepvaarton derneming werkt, is de jonge lui te beschermen tegen de ver leidingen van de gelegenheden temidden waarvan de jonge nachtclub zich heeft genesteld. De jeugdige bezoekers worden vermaakt met door scholieren gebrachte zang en muziek. Blauw Wit gaf de voorsprong niet meer prijs. Het begin was voor de Lim burgers hoopvol. Reeds na vijf minuten bracht Druyts met een schot van de vleugel de stand op 10. Blauw Wit werd in die be ginperiode overspeeld, maar de Amsterdamse doelman De Graaf behoedde zijn ploeg voor een grotere achterstand. Allengs ont worstelden de Amsterdammers zich aan de druk. Hun harde werken werd vijf minuten vóór rust beloond. Na een scrimmage slaagde Sparendam erin zijn ploeg naast M.V.V. te brengen: 1—1. In de tweede helft ging de kersverse international Chiel Haenen naar voren, maar daar door werd de Limburgse defen sie wat verzwakt en Blauw Wit kwam meer in de aanval. Toch scheen de Amsterdamse voor hoede geen doelpunt te kunnen maken. Tien minuten vóór het einde was het toch nog zo ver. Hans Verhagen kopte het win nende doelpunt achter Koerver, die vergeefs voor buitenspel ap peleerde. Koers en Verhagen hadden in de slotfase nog pech met schoten tegen paal en lat. VIERDE KLASSE H Door de overwinning van Aar denburg op de „Beukelszonen" is de situatie van Oostburg tame lijk precair geworden. In ieder geval hebben de Aardenburgers ook deze kans weer gegrepen en Biervliet met een 41 neder laag huistoe gezonden. Karreman opende de score uit een strafschop. Na een klein half uur maakte De Backere er 2f—0 van. Een hattrick van Karreman bacht na rust de stand op 40. Even vóór het einde scoorde Cuelenaere een tegenpunt. De kampioenen van 4 H die volgende week hun promotie feest vieren, hadden aan het be zoekende Clinge een zacht eitje. Lefeber en Sutterland (de laaste tweemaal) schoten hun club vóór de rust al naar een 3—0 voorsprong. Jacobs en opnieuw Lefeber en Sutterland zorgden voor het halve dozijn. Ras redde de eer voor Clinge. Deze clubs speelden een kalm partijtje voetbal, waarin vóór de rust niet werd gescoord. In de 2e minuut na de hervat ting gaf Vermeulen de thuisclub een 10 voorsprong, die halver wege de tweede helft verloren ging toen De Witte de balans de finitief in overwicht bracht (1 1). Het aantal deelnemers aan de Sporttoto van deze week bedraagt 447.738. De inleg is ƒ509.902,—, waarvan voor de eerste prijs be schikbaar kwam ƒ92.548,voor de tweede 50.480,De extra- prijs van vijf gelijke spelen be- daagt ƒ25.240, Binnen kwamen reeds 10 mel dingen van 13 punten, 18 van 12 punten en 35 meldingen voor de extraprijs van de vijf gelijke spe len. Juist ingevuld zag het toto-for. muiier er als volgt uit: 2 1 3_1_2—1—3—1—1— 2 3 1 1. De gelijke spelen waren de num mers: 3, 7, 11,18, 23, 24, 25 en 27. Hulst ie eerste Zeeuws-Vlaamse klasser Het is dus uitgekomen zoals we veie weken geleden ai hebben voorspeld: Hulst is kampioen en promoveert naar de hoogste klas se der amateurs. Voor 't eerst in de geschiedenis van de voetbal sport mogen we in Zeeuws-Vlaan- deren een le klasser begroeten en gelukwensen. Het kampioenschap van de stug doorzetende Hulsterse ploeg is ongetwijfeld volkomen verdiend. Zelfs een gelijk spel in Etten zou de kampioenstitel bij Hulst heb ben doen belanden, daar Rood Wit tegen de Kaaise Boys 'niet verder kon komen dan een pun tenverdeling. Het optreden van Hulst in de lste klas zien we met evenveel vertrouwen tegemoet als dat van Sluiskil in de 3de klas. De achter hoede van de Hulstenaars durft wel eens steken te laten vallen, maar de voorhoede heeft getoond goals te kunnen maken. Met deze aanvalslinie zullen de andere lste klassers straks terdege re kening hebben te houden, even zeer als ze dat met Middelburg moesten doen. De vreugde die alom in Hulst heerste kan men zich voorstel len. Bij aankomst in hun woon plaats werden de kampioenen aan de Tivoliweg door een grote menigte opgewacht. Met een ge luidswagen werden ze naar het gemeentehuis begeleid waar bur- meester Lockefeer bestuur en spelers complimenteerde en zijn vreugde uitsprak over deze schit terende voetbalprestattie. Ver heugd wees de burgemeester er op dat de spelers de naam van Hulst hoog hebben gehouden en die naam tot ver buiten Zeeuws- Vlaanderen een klank van bete kenis hebben gegeven. HVV '24 bestaat 40 jaar en het is lste klasser. Fraaier geschenk had het elftal de club niet kun nen aanbieden. Voorzitter Bod- daert heeft alle reden om trots op zijn jongens te zijn. Over de wedstrijd kunnen wij kort zijn. Saman was de grote man, die beide doelpunten voor zijn rekening nam. Het laatste zag pas vijf minuten vóór het einde het lioht op een moment dat iedereen zich praktisch al bij een gelijk spel had neergelegd. Het was ook de mooiste goal. Neefs zette haarzuiver voor. Sa- man kreeg de bal te pakken, om speelde de Internos-spil en scoor de onhoudbaar. De goal van het jaar! De goal in de geschiedenis van Hulst. Het spreekt vanzelf dat er straks nog een groot feest te wachten staat. De jongens heb ben het verdiend. Je wordt elke dag geen lste klaser. Een handdruk voor de moedi- Hulst, de nieuwe eerste klasser. ge elf van Hulst en de beste wen sen voor het volgend seizoen. Dat Terneuzen geen kans had op de kampioenstitel was reeds sedert donderdag j.l. bekend, maar dat de roodzwarten zo hoog mogelijk op de ranglijst wilden eindigen, daarover lieten zij gis teren geen twijfel bestaan. Tax- andria had er blijkbaar niet veel zin in, want de Oisterwijkers lie ten een lauw spelletje zien. De Brabanders trapten af en aldra bleek, dat Terneuzen zich wilde revancheren voor de ne derlaag tegen Alliance. De thuis club gaf een fris partijtje te zien, dat in de 7e minuut in een doel punt resulteerde. Reeds enkele malen waren zij gevaarlijk voor de doelman verschenen, maar toen 't Gilde een goede door loopbal gaf aan Doorns, aarzelde' deze geen moment en opende de score (10). In de 13e minuut kwam Geel- hoedt ver naar voren en met de linkervoet loste hij een hard schot, dat met een wanhoops- sprong door de doelman tot cor ner werd verwerkt. Taxandria probeerde het ook enkele malen maar zij kwamen meestal niet verder dan de achterhoede. Na ruim een half uur spelen maakte Deij zich keurig vrij en gaf Wis sel een kans, die beheerst de doelman sloeg. Enkele minuten voor de rust dachten we dat v. d. Peijl het derde doelpunt te zien aantekenen, maar zijn harde kopbal uit een voorzet van Deij ging juist naast. Na de hervatting verwachtten we, dat Taxandria met de wind in de rug uit een ander vaatje zou gaan tappen, maar dit kwam heel anders uit. De Oisterwijkers waren nergens meer. Pas toen Terneuzen het wat al te gemak kelijk ging opnemen, wisten zij zowaar nog twee doelpunten te maken. Reeds in de 4e minuut ver grootte Terneuzen de voorsprong. Een corner genomen door 't Gil de bracht de bal in de doelmond, werd weggewerkt en kwam bij Frederiksen, die via een been van één der backs het derde doelpunt scoorde (30). Nauwelijks een minuut later ging Wissel alleen er door. Hij gaf IJsebaert, inge vallen voor Doorns, de bal op een presenteerblaadje, maar deze kans werd jammerlijk verknoeid. Steeds maar weer zagen we een aanvallend Terneuzen. Toch duurde het tot de 28e minuut voor dit weer resultaat oplever de. Bij een corner, genomen door 't Gilde, werd de bal wegge werkt en opnieuw was het Fre deriksen die hard inschoot en via de doelman verdween de bal in het net. De roodzwarten lieten de teu gels nu wat vieren en hiervan maakte Taxandria gebruik door in de 30e en 34e minuut via hun rechtsbinnen en midvoor de uit slag wat redelijker te maken. Al met al is deze kompetitie voor de roodzwarten heel wat gunstiger verlopen dan vorig jaar en wellicht kunnen zij vol gend jaar een gooi doen naar het kampioenschap Op de spoorbaan tussen Uit geest en Beverwijk is gisteren aan het einde van de middag een man door een trein, die van Alk maar via Uitgeest op weg was naar Amsterdam, aangereden en gedood. Het ongeluk gebeurde onder bijzonder tragische omstandig heden. De man was namelijk een kind te hulp gekomen, dat met een voet klem was geraakt tus sen de rails. Terwijl hij daarmee bezig was, naderde een trein. De machinist die plotseling twee fi guren voor zich op de rails zag opdoemen, remde uit alle macht maar kon niet verhinderen, dat de trein de man en het kind raakte. De man kwam om het leven en het kind werd ernstig gewond. Zijn voetje werd afge reden. Steen behaalde een verdiende en gemakkelijke overwinning op RCS, dat na een kwartier reeds tegen een 30 achterstand aan keek door doelpunten van Ver- sehueren, Smet en Bleyenbergh na resp. 10, 12 en 15 minuten. Tien minuten vóór rust schoot Verschueren Steen naar een 40 voorsprong. In de 24e minuut van de twee de helft verkleinde Van Klinken de achterstand tot 41. Vijf mi nuten later verrichtte Verschue ren de hattrick (51), waarna Van Klinken in de 40e minuut er nog 5—2 van maakte. DERDE KLASSE B Reeds na drie minuten nam NSV de leiding door een mooi schot van rechtsbuiten Uiterhaag (10). Axel nam het spel over, maar het duurde tot de 30e min. eer Verstraeten met een goed schot gelijk kon maken (11). Vele kansen bleven daarna onbe nut en pas twee minuten vóór rust wist Herman met een mooie omhaal de stand op 1—2 te bren gen. Na de hervatting een aanval lend NSV, waarbij gevaarlijke si tuaties voor het Axelse doel ont stonden, die echter niets oplever den. Het leek er op dat het een Axelse overwinning zou worden, maar twee minuten voor het ein de kreeg linksbinnen Hellemans uit een schermutseling voor het Axelse doel de bal, en met een strak schot deponeerde hij de bal in het vijandelijke doel (2—2). Het gelijke spel gaf wel de juiste verhouding. Het was van de zijde van Axel een slap ge speelde wedstrijd. Een verjongd Corn Boys-elftal heeft zijn laatste wedstrijd in de derde klasse besloten met een gelijk spel tegen Goes. Het zag er aanvankelijk niet best uit voor de Sassenaars, die reeds na een vijftal minuten tegen een 0—2 achterstand aankeken. Na een kwartier spelens werd het 0—3, waarna rechtsbuiten George van der Berghe er in de 30e minuut 13 van maakte. De tweede helft was 5 minuten oud toen Jos van der Berghe een voorzet van links benutte (2—3). Wel maakte kort hierop Goes er nog 24 van, maar daarna was het laatste woord aan de thuis club die door Van der Stoep en Jos van der Berghe een 4—4 ge lijk spel bevocht. Een strijd tussen twee gelijk waardige elftallen, die in de 4e minuut na de hervatting op ge lukkige wijze een doelpunt voor Zeelandia opleverde. Bij een aan val van de thuisclub maakte back Lambreehts binnen het straf schopgebied hands, hetgeen de scheidsrechter niet ontging. De toegekende strafschop werd door Hubregtse in een doelpunt omge zet (10). Dit ene doelpunt bleek voor de Middelburgers voldoende om een kostbare overwinning te behalen. Hontenisse, dat gisteren zijn laatste thuiswedstrijd speelde, is maar net met de hakken over de sloot gekomen, na tot 10 minuten voor het einde nog een 30 voorsprong te hebben gehad. De thuisclub maakte in de tweede helft, toen het tegen de wind in speelde, de fout te veel op aan val te spelen, wat door DOSKO met 2 doelpunten werd afge straft. Na wisselende aanvallen nam Hontenisse na 20 minuten de lei ding door Bennie Neve, die een voorzet van P. Waterschoot in eens inschoot (10). Gesteund door dit succes en de wind kwam de thuisclub meer in de aanval. Een half uur was de wedstrijd oud toen een schot van Waterschoot de paal trof. De bal belandde weer bij Water schoot, die ditmaal raak schoot (2-0). De tegenwind was voor Hon tenisse geen beletsel om ook in de tweede helft aanvallend te spelen. Toch zou het 30 minuten duren eer Van Kruissen er met een effectvol schot 30 van kon maken. In plaats van wat meer aan dacht aan de verdediging te schenken, bleef de thuisclub aan vallend spelen, wat bijna nood lottig werd, want tot tweemaal toe werd de ver opgedrongen verdediging van Hontenisse ver rast en liep DOSKO de achter stand in tot 32. Het was voor spelers en sup porters van Hontenisse een grote opluchting toen de scheidsrech ter voor de laatste maal floot, daar DOSKO heel dicht bij een gelijk spel kwam. Niettemin was de kleine 32 zege van Honte nisse verdiend. MEER RADIONIEUWS Het A.N.P. en de Nederlandse Radio-Unie hebben besloten, in het komende zomerseizoen op weekdagen (maandag tot en met zaterdag) korte nieuwsuitzendin gen te geven 's ochtends om elf uur en 's middags om vier uur. Het geldt hier een proef over één zender, in de programma's van A.V.R.O., V.P.R.O. en V.A.R.A. x

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 5