NYLONS FLORA Amstel uit het nieuwe brouwhuis! N3| 1 Sporthandcl Van der Sneppen I I I I II Optische Speciaalzaak Albert S lbert utandaert Win f 1000.- of uw eigen »Higgins« met de SiëilWI roomverse S t-CTOVit et koffiemelk in de kou HARPE-PIETERS Prettige Kerstdagen Ja, feestelijk eten vraagt feestelijk bier vraagt "prachtgolcT van Amstel. Pittig, fris, tintelend - sprankelend drinken. H NGEMANSE Opticiën NOORDSTRAAT 32. Tel. 2215 ERKEND ZIEKENFONDSLEVERANCIER Pagina 6 DE VRIJE ZEEUW Zaterdag 21 december 1963 PANTY-NYLONS NOORDSTRAAl 1» TERNKUZiN BLOEM EN HUIS Ook voor Plastic- buizen golfplaten lichtkoepels folie dakramen enz. naar N.V. DE HOOP Bontmutsen en -hoeden Sjaals en Handschoenen BLOEMENMAGAZIJN G. J. WILL VULPENNEN Boekhandel VAN DE SANDE SCHAATSEN SCHAATSSCHOENEN WËh SLEEëN SKIKLEDING NOORSE TRUIEN NOORSE SOKKEN NOORSE WANTEN maak van je zakgeld een ZAK GELD! Gezelligheid kent geen tijd met van Versloot! Vraag uw liet urtsvraagfbmralicr prachtige Setter Set nylons, met daaraanvast een warm broekje van mousse-nylon. Wèg koudezone; koesterwarm in weer en wind! met naad .0% m p of naadloos f o,SD Artistieke Bloembinderij Noordstraat 8.J Terneuzen Telefoon 2250 Afd. Plastics Tel. 01150-2744 TERNEUZEN Wö ontvingen voor de Kerst een pracht sortering WENSBEDIENING NOORDSTRAAT 28 TERNEUZEN Te koop: Nieuw ongebruikt scheerapparaat met ton- deuze. 3 jaar garantie. Lievensstraat 2, Terneuzen Op vrgdag 27 december a.s. zullen de secretarie en de kantoren van de ge- meenteliike diensten ge sloten zijn. Het ophalen van huisvuil zal op deze dag eveneens niet plaats vinden. Voor het doen van aan giften voor de burgerliike stand bestaat tussen 9.30 en 10.00 uur gelegenheid. De badinrichtingen te Ter- neuzen (kom) en Sluiskil zijn wèl geopend. met BLOEMEN en PLANTEN van Vlooswijkstraat 27 TERNEUZEN Wilt U tqdig bestellen? Telefoon 2303 Vlooswijkstraat 18 Terneuzen Telefoon 3203 AXELSESTRAAT 46 - TELEFOON 01150-3373 Vraag Uw juwelier gratis kleurenfolder Jongeren van 15 t.e.m. 20 jaar kunnen een spaarovereenkomst aangaan bij onze bank met het recht op een rijkspremie van 10% Rente, welke voor jeugdspaarboekjes thans 33^ °/0 bedraagt, en premie kunnen bij ONZE BANK oplopen tot bijna f 500.- BOVEN HET GESPAARDE BEDRAG COÖP. BOERENLEENBANK „TERNEUZEN" RAIFFEISENBANK TERNEUZENWALSTRAAT 7 AXEL: NOORDSTRAAT f GEZELSC9AP8PELEN De winter is de tijd van de gezelschapspelen en zeker zo rond Kerstmis en Oud en Nieuw. Dat gezelligheid dikwijls dan geen tijd kent is er niet vreemd aan. O Iedereen, groot en klein, oud en jong speelt bij tijd en wijle met een gezelschapspeL En daarom bieden wij voor de feestdagen, o.a.: MONOPOLY ƒ7,50 ƒ14,75 STRATEGO 9,75 ƒ14,50 BOARDSCRIPT 9,75 SCRABBLE ƒ4,95 8,90 MENS ERGER JE NIET ƒ1,30 ƒ1,95 2,95 GANZENBORD ƒ2,25 ƒ2,95 4,95 SJOELBAKKEN ƒ17,50 ƒ23,50 ƒ54,50 SCHAAKSPELEN 3,75 6,25 DAMSCHIJVEN ƒ1,35 2,65 3,25 DOMINO ƒ0,90 2,25 3,45 TAFELBILJART ƒ155,— STANGENVOETBALSPEL ƒ39,50 ƒ42,50 KNIKKERSPEL 9,75 En natuurlQk het „stoppunt" voor al uw TREINEN, Trix en Marklin. TREINEN, compleet vanaf 37,50 Reparatie van alle merken treinen. In onze afdeling speelgoederen vindt U alle .spelen overzichtelijk uitgestald. Versloot NOORDSTRAAT 44 TERNEUZEN I TELEFOON 2662 Geopend tot 's avonds negen uur.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 6