BENT U OOK „OP" VAN UW VAKANTIE Gezondheidsbiscuit van dl week Het Stoffenpaleis jo-ot dt l/cauut De huisvrouw heeft meer tijd, maar meer te doen r' u HIJ en ZIJ ZORG VOOR HET BADPAK. Een badpak dat in zee ge dragen wordt en daarna in lei ding- dus chloorhoudend water wordt uitgespoeld, heeft veel te verduren. Daarom mag een bad pak, dat in zee gedragen is, Inooit droog fiworden terwijl u het aanhoudt, hoe warm het ook is. Direct na het bad moet het pak uitgetrokken worden en in helder water worden uitge spoeld. U mag het niet wringen. Voor het drogen dient een scha duwrijke plaats gekozen te wor den vooral niet in de zon. Eens in de week bij dagelijks gebruik het badpak door een sopje halen gemaakt van een zeer mild wasmiddel. Voor het voor de winterslaap opgeborgen wordt, natuurlijk ook uitwassen! Hebt u kleedgeld Heeft niet elke vrouw recht op eigen kleed geld De vrouw van 1963 voelt de behoefte aan een vast bedrag per maand, dat zij naar eigen in zicht en believen kan besteden. Niet omdat zij vindt dat ze te kort komt, want de meesten van hen krijgen heus wel wat ze nodig hebben, maar alleen om niet altijd te hoeven vragen. De meesten beschouwen het geld dat hun echtgenoot hen geeft alleen als huishoudgeld. En al doen ze nog zo hun best het zo goed mogelijk te beheren en te besteden, als ze iets voor zichzelf kopen, be kruipt hen het gevoel, dat ze iets aan het huis houden onttrekken. Bent U tevreden of ontevreden over uw vakantie? Hoe merk- waardig het ook mag klinken, maar voor vele huisvrouwen is de vakantie dikwifls in zekere zin een desillusie. Het is wel goed om dat eens in het openbaar te schrijven, zodat ook vele echt vrienden dit kunnen lezen. Vakantie is zoals ieder normaal denkend mens zal toegeven heel noodzakelijk in onze moderne, jachtige tijd. Er worden topprestaties verwacht van de werkers, steeds sneller en meer produceren, terwijl anderzijds de arbeidstijden voor zover mo gelijk tot een minimum worden teruggebracht. Het is dan goed om één keef in het jaar eens echt er uit te breken, dat hebben de mannen beslist nodig, willen ze in staat zijn hun noodzakelijke prestaties bij voortduring te kunnen blijven leveren. Maar nu cle huisvrouwen. Voor hen is het precies hetzelfde, alleen ligt het in een ander vlak. Ook zij moeten steeds toppres taties leveren, wil het gezin behoorlijk marcheren en de boel er netjes uitzien. "S Bescuit (tegenwoordig ook wel als biskwie geschreven) betekent: dub bel gebakken. Het koekje is, on danks de Franse naam, van Engel se oorsprong. Tegenwoordig wordt het vooral in fabrieken gemaakt en in verpakte vorm op de markt gebracht. li)«x®*S><Sx®<SxSMëxS>e«®<Sxë><®<S><S><S Jawel, de vrouwen hebben de moderne techniek mee. Er zijn stofzuigers, wasmachines, centrifuges, telefoon enz., waarmee de tijd van het werk wordt bekort. Wij hebben wel meer vrije tijd dan onze grootmoeders, maar daar staat tegenover, dat onze mannen over het algemeen ook meer van ons verlangen. Was vader vroeger gewend dat moeder de sloof was, die alleen maar het huishouden deed, tegenwoordig wordt een groot deel van de vrije tijd die wij verwierven opgeëist door onze mannen en onze kinderen, die gezelschap wil len hebben, samen allerlei dingen willen doen, die wensen dat we netjes ge kleed meegaan om bezoeken af te steken en ga zo maar door. Al is het dan niet geheel met huishoudelijk werk, onze tijd is druk bezet, vooral omdat er haast geen huispersoneel te krijgen is. Het is daarom ook redelijk, dat de huisvrouw eveneens naar vakantie snakt. Maar wat gebeurt er? HEEFT MOEDER WEL VAKANTIE Het gezin gaat in de vakantie kamperen, of huurt een huisje hier of daar. En wie heeft er dan rust? Vader zegt: „Neem me niet kwa lijk, maar ik heb vakantie!" Dus mag er niet te veel van hem worden ge vergd. Voor de kinderen is het even eens vakantie, dus die wil je ook niet al te veel uit hun spel halen. En wat blijft er dan over? Dat vele vrouwen in de vakantie er nog naar der aan toe zijn dan thuis! Voor een groot deel gaan in zo'n omstandig heid de huishoudelijke beslommerin gen door. Moeder kookt, wast, moe der houdt de boel schoon, moeder doet de boodschappen. Maar aange zien het gehele gezin vakantie heeft, wordt er van haar ook verlangd, ja geëist, dat ze mee doet met de spel letjes, met het uitgaan, met de da gelijkse marsen. Wij moeten ware duivelskunste- naressen zijn om dat in de vakantie allemaal te kunnen bijbenen. 'Vele vrouwen komen meer afgemat van de vakantie thuis, dan wanneer ze thuisgebleven waren. En toch wordt er verwacht, dat ze ook blij en te vreden zijn over „zo'n fijne vakan tie"! HET KAN OOK ANDERS Er zijn vrouwen, die dat probleem anders oplossen. Ze laten de tent of het huisje waarin ze tijdens de va kantie verblijven, voor wat het is. Dan maar een vuile boel! Voor haar is het ook vakantie. Maar dat is iets dat je als vrouw moet kunnen en er zijn genoeg zusters die dat niet over haar hart kunnen verkrijgen. Gelukkig zijn er mannen die een en ander inzien. Mannen die werke lijk van hun vrouw houden. Zij zor gen er voor, dat ook de vrouw va kantie heeft en dat haar werk voor zover mogelijk tot een minimum wordt beperkt. Zij helpen de afwas doen, zie dekken de tafel, kloppen dekens uit en hangen ze te luchten, combineren een wandeling met de inkopen en doen die kleine en een voudige karweitjes waardoor moe der ontlast wordt en die haar uren per dag schelen. Voor vele mannen is dat geen opoffering. Het is geheel ander werk dan ze gewend zijn en moeders opgewektheid betekent voor hen ook plezier. Bovendien kunnen ze altijd nog de kinderen naar leef tijd inschakelen en kleine belonin gen uitloven voor karweitjes die zij minder prettig vinden. Op die ma nier is moeder snel klaar met die nare werkjes en kan het hele gezin echt van de vakantie genieten. Dan kan moeder evenals de andere ge zinsleden geheel verkwikt en ver frist het nieuwe werkjaar tegemoet gaan. Een vrouw die in haar vakantie nog harder heeft moeten weaker! dan thuis, zal humeurig en ontevre den zjjn, zij zal In het nieuwe werk jaar de fut moeUijk kunnen opbren gen, ja de kans zit er zelfs in dat ze ziek wordt! Streef daarom naar een goede vakantie en laat het hele ge zin daaraan meewerken! ELLY MARTINS. (Nadruk verboden.) De laatste weken zien we in de groentewinkels weer de aubergines of eiervruchten liggen. Een opvallen de vrucht met zijn mooie dieppaarse kleur. XJit voedingsleer oogpunt be keken is de aubergine niet bijzonder belangrijk, en de prijs nodigt mees tal ook niet tot een regelmatig ge bruik. Maar de geuren de smaak zijn zeer fijn en daarom kan de auber gine de basis vormen van aparte ge rechten, die onze maaltijden weer eens heel anders maken. Een voor beeld hiervan is het tonijnschoteltje, waarin tonijn, gecombineerd met aubergine en dikke plakken kaas, een zeer smakelijk geheel vormt. ZONDAG: printanière soep zomer groentesoep, paprikaschnitzel met rijst en doperwtjes, noga-ijs met slagroom; TIPS; KUNT NIET ALLES WETEN Windt uw horloge niet te vaak, maar slechts éénmaal per dag op. De veer heeft dan gelegenheid zich dagelijks te ontspannen. Schudt niet hevig met de arm om een horloge weer aan het lopen te krijgen. Een lichte, draaiende polsbeweging is voldoende. Ver mijdt ook een te krachtig applaus of andere heftige handslagen. De balans kan er door ontregeld ra ken. Horloges moeten op tijd worden gesmeerd. Breng het daarom een of tweemaal per jaar naar de vak man, die het van nieuwe olie kan voorzien en tevens schoonmaakt. De veer is het zwakste onder deel. Als u al eens een horloge veer stukgedraaid hebt door te veel of te sterk opwinden, vraag dan de speciaalzaak naar een uurwerkje met onbreekbare veer. Het breekbare glas van een hor loge kunt u vervangen door een onbreekbaar, doch dit moet ver nieuwd worden als het gaat ver kleuren, daar het dan tevens krimpt en de wijzerplaat plotse ling onbeschermd zou laten. Als u een polshorloge altijd wilt aanhouden in bed en bij het han denwassen, kiest dan een water dicht exemplaar; dit is tevens stofdicht. Leg een horloge nooit op een te levisietoestel of ander modern apparaat. De kans bestaat, dat het hierdoor wordt gemagnetiseerd. MAAN DA Gkaa sragoüt-rijstkoekj es- sla, karnemelkvla met rozijnen; DINSDAG: stoofschotel lamsvlees- bloemliool-tomaten en aardap pelen, hangop; WOENSDAG: kaasgehakt in toma tensaus-aardappelen-komkom mersla, flensjes; DONDERDAG: runderlapjes-andij- vie-aardappelen, mokkavla met geslagen eiwit; VRIJDAG: tomatensoep, tonijnscho teltje of aubergine a la Hollandaise-sla- aardappelpuree; ZATERDAG: Spaanse rijst, fruit. TONIJNSCHOTELTJE 1 blik tonijn in gelei, 1 aubergine, 2 grote uien, 4 aardappelen, pe per, zout, 10 dikke plakjes kaas, 1 kopje melk, peterselie, bloem, boter, 2 tomaten. Snijd de geschilde aubergine in blokjes, snipper de uien en fruit ze samen in wat boter (de aubergine eerst even door de bloem halen, an ders zuigt ze teveel boter op). Schil de aardappelen en schaaf ze in dun ne schilfers. Haal de tonijn uit het blikje, in stukjes uit elkaar. Bestrijk een vuurvaste schotel met boter en leg een paar klontjes boter onderin. Leg op de bodem de aardappelschil fers, bestrooid met peper en zout, hierop een laag gebakken uien met de aubergine, hierop de tonijn en ver volgens de kaas. Giet er de melk op deze mag niet tot aan de kaasopper vlakte komen). Vervolgens op de kaas weer een laagje ui en auber gine, tonijn en tot slot de aardappel schijfjes. Sluit de schotel goed af met aluminiumfolie en bak het geheel in een goede warme oven, gedurende drie kwartier. Neem het aluminium folie weg, leg er plakjes tomaat op, enkele klontjes boter en geef de schotel boven in een oven met veel bovenwarmte in 10 min. een heer lijk bruin croquant korstje. De Nederlandse biscuit heeft een wereldnaam veroverd door haar goede kwaliteit. Biscuit smaakt heerlijk tussen de maaltijden door, bij een kopje koffie of thee. Voor al voor oudere mensen is het soms belangrijk vaak kleine hoeveel heden te eten. De biscuit leent zich hier goed voor, doch in de meeste soorten werd tot dusverre dierlijk vet gebruikt, dat weer minder gezond is voor vele bejaarden. Het is wetenschappelijk vastgesteld, dat mais een heilzame werking heeft op het menselijk lichaam, on geacht of de mais als olie of als meel verwerkt is. Dit bracht een Nederlandse fabriek op de gedach te, te trachten een maisbiscuit op de markt te brengen. Het bleek al spoedig, dat dit geen makkelijke taak' was. Een te grote hoeveelheid van de nieuwe bloemsoort maakte het produkt te korrelig. Het nieu we produkt zou moeten gaan wed ijveren met de reeds lange jaren ingevoerde brosse produkten zoals Maria's en Petit-Beurres. Men ging aan het proefbakken. Na anderhalf jaar werd een geslaagd produkt verkregen, dat de naam Maisk kreeg. Deze forse en toch brosse biscuit bestaat uit mais- en tarwemeel, terwijl er uitsluitend plantaardig vet in verwerkt is. Er is geen enkel kunstmatig kleur- otf conserveermiddel in gebruikt, zodat het produkt de naam van gezondheidsbescuit volkomen ver dient. i XSKSxS>SX5X5X5X5XSXSXSX5><S>«X5X5XSXSXS>«>«XSXSX5XSX5x5XSXëXaXS>«>«XJj CONSU-NIEUWS Voor huisvrouw en gezin STIJGEND VLEESVERBRUIK In de gehele wereld is het gebruik van vlees per hoofd van de bevol king in 1962 belangrijk gestegen, vol gens een mededeling van het Ame rikaanse Ministerie van Landbouw. Dit hogere verbruik wordt toege schreven aan de verbetering van de levensstandaard. Het vleesverbruik was in 1962 niet minder dan 11 hoger dan in de jaren 1956'60. Het land, dat het meeste vlees pro duceerde, was Amerika, dat 13.2 mil- AUBERGINE a LA HOLLANDAISE Snijd de aubergines in de lengte door en smoor ze in wat boter gedu rende 10 min. in de koekepan. Haal het vruchtvlees eruit, snijd het fijn en vermeng het met wat gebakken champignons, tomaat en ui. Vul de aubergines met dit mengsel, leg de helften in een beboterde vuurvaste schotel, bestrooi ze met geraspte kaas en gratineer de schotel in de oven. Voor het opdoen garneren met plak jes tomaat. /joen ton voor zijn rekening nam. Daarop volgt Sowjet Rusland, dat ongeveer de helft, 6.8 miljoen ton produceerde bij een bevolking die drie keer zo groot is als de Ameri kaanse. Over de twee miljoen ton kwamen West-Duitsland, Frankrijk en Ar gentinië. Daarop volgden Brazilië, Engeland, Australië, Polen en Italië. Nederland neemt op de ranglijst de vijftiende plaats in met 0.8 miljoen ton. De wereldproduktie van var kens- en schapenvlees steeg het sterkst met 6 daarop volgden rund- en kalfsvlees met 4 Dalend was de paardevleesproduktie, hoe wel slechts met 1 Het verbruik van paardevlees is slechts één pro cent van het totale vleesverbruik. Japan had de grootste stijging van de vleesproduktie, met 32 Daar op volgden Hongarije met 14 Australië de Philippijnen en Zweden met 12 De vleesproduktie daalde slechts in vijf landen, waarbij het sterkst in Nieuw-Zeeland, met 8 Onder de landen, waar de vleespro duktie met 8 steeg, zijn Rusland en Nederland. In deze publicatie ontbra ken de gegevens over de vleesproduk tie in Communistisch China. (Adv.) Wollen AaBe Ruiten Prachtige, warme kleuren, in een onovertroffen kwa liteit, zuiver wol en ge garandeerd wasecht en plooihoudend. Wollen AaBe Ruiten Klassieke Schotse ruiten, en ook geheel nieuwe kleurstellingen. 135 cm breed. 8,95 per m. Wollen AaBe Ruiten Ruiten die iedereen dragen wil. Nieuwstr. 68 - Tel. 01150-2940 TERNEUZEN De stoffenzaak met de gratis knipverzekering WERKCENTRUM VAN DE HUISVROUW MOET 20 M2 METEN IN de eerste jaren na de oor log waren tweekamerwoningen zeer in trek. Tegenwoordig be staat vooral een dringende be hoefte aan drie- en vierkamer- woningen met minstens een zeer grote kamer en voldoende ne- venvertrekken en bergruimte. In het kader van de modernisering en in het teken van de algemene bescheidenheid heette het na de tweede wereldoorlog: de keuken moet zo klein mogelijk worden gehouden. De huisvrouw behoef de dan weinig te lopen en er werden dan tevens kostbare vierkante meters voor woon- en slaapkamers uitgespaard. Maar deze zeer kleine keukens zonder bergruimte en plaats voor huis houdelijke apparaten bleken niet te voldoen. Tegenwoordig streeft men naar een keuken van 9 vierkante me ter, waarin ook haastige of door schoolgaande kinderen op onre gelmatige tijden genuttigde maaltijden kunnen worden ge bruikt. En daarbij wil de tegen woordige huisvrouw zo moge lijk Inogr beschikken over een werkruimte, waar haar wasma chine, sirijkgerei, naaimachine en alle arbeidsbesparende appa raten niet alleen kunnen wor den ondergebracht, maar ook ge makkelijk zijn te hanteren. Het werkcentrum, dus de keuken, eethoek en werkruimte, zouden SPREEK HET EENS AF DIT lijkt wel eenvoudig op te lossen. Een afspraak tussen beide echtlieden is na enig ovèrleg toch wel te maken? Vooral mannen met een hobby zullen de wens van hun vrouw goed kunnen begrij pen. Bespreek samen eens, aan de hand van uw jaarlijkse uitgaven, wat u aan kunt houden als vast maandelijks bedrag. Wij kennen een moeder, die dol graag haar kinderen eens trac- teert op een middagje uit met een ijsje toe. Diezelfde moeder brengt een arme en eenzame zielepoot die jarig is, graag een gezellig ge schenkje en omdat ze weet dat zoonlief dol is op een cowboyfilm, neemt ze hem wel eens onver wachts mee naar de bios. Haar kleding koopt ze met zorg en overleg. Ze maakt erg veel zelf, maar ze heeft door haar kleedgeld het gevoel dat ze, als ze zou wil len, iets heel geks zou kunnen ko pen. En dat is precies wat zij no dig heeft. Haar man vindt dit al les best en maakt nooit een aan merking. Hij kan zich indenken, dat zij deze regeling zo wil. Maar zijn er niet mannen ge noeg, die bij elke belangrijke uit gaaf die hun vrouw doet, vragen of dat nu wel nodig was. Óf ze la ten duidelijk merken dat vrouw lief, naar hun smaak, te duur of te buitensporig kocht. In deze ge vallen is het dubbel naar steeds om geld te moeten vragen. Zulke mannen hebben bovendien de ge dachte dat zij en uitsluitend zij alleen, het geld verdienen voor het gezin. Ze maken de fout te vergeten dat hun vrouwen verdie nen door de manier van geld uit geven. TOCH IETS APART ER zijn ook vrouwen, die het ge hele salaris van de echtgenoot in handen krijgen om dat naar eigen inzicht te behartigen. Voor hen is kleedgeld dus niet zo aantrekkelijk. Maar als we over dit onderwerp nog eens even met hen doorpraten, mer ken we dat ook zij de behoefte heb ben een kleinigheid apart te leggen. Ze sparen stuivertjes, leggen het geld van lege flessen of bonnetjes-geld apart om tóch iets achter de hand te hebben, waar ze helemaal alleen de baas over zijn. Anderen, die ook het overgrote deel van het salaris beheren, en zui nig van aard zijn, weten wat geld over te sparen, kopen een aandeel tje en beschouwen de rente, die ze daarvan krijgen als een kleine, eigen reserve. Wij vroegen aan een goede vrien din of zij kleedgeld heeft. Weet u wat zij antwoordde? „Hoezo? Heb ik iets nodig?" Ja, zulke vrouwen zijn er ook, gelukkig maar. De besteding van dat aparte „kas je"? Iedere vrouw zal het weer an ders doen. Maak in elk geval een be groting. Stel een lijst op van kleren, die u werkelijk denkt nodig te heb ben en bereken het maximum wat u hiervoor wilt besteden. Natuurlijk weet u, dat verstandige aankopen het voordeligst zijn. Het is daarom goed minstens twee paar kousen tegelijk te kopen. Sneuvelt er een kous, dan kunt u enige malen weer een paar maken. Omdat het beter is enige pa ren schoenen afwisselend te dragen, kunt u het misschien ook beter tot gewoonte maken om twee paar schoenen tegelijk te kopen. De schoentjes krijgen op deze manier de kans tot rust te komen, waardoor ze weer langer meegaan. OOK MET ONDERGOED VOLGDE u hetzelfde principe al voor uw foundation? Als u alles dub bel koopt en om de dag draagt, zult u merken dat u op de duur zuiniger uit bent. Verstandig is het zeker step-in en b. h. vóór uw andere kle ren te kopen, omdat uw kleding het beter doet, als ze gedragen wordt met de juiste foundation. Kleding en on- derkleding moeten uit elkaar in over eenstemming zijn. We weten im mers allemaal, dat een rok beter valt over ge-effende heupen en dat een truitje beter past met een b. h. die bij uw figuur past? Wij leven nu eenmaal niet meer in een tijd waarin we alleen maar onze onvolmaaktheden camoufleren, wij proberen ze te verbeteren en wij willen hierin zo goed mogelijk sla gen. Als u van kleren wisselt, wissel dan tegelijkertijd van hoed, tas, schoenen en onderkleding. Met dit alles rekening houdend, bekijken we nog eens critisch onze garderobe, die in de kast hangt en daarnaast onze begroting. Een lijstje met aankopen die het eerst gewenst zijn, kunnen we dan gemakkelijk op stellen. Zonder al te veel onverwach te uitgaven zullen we het dan wel redden. Wij vrouwen hebben im-/ mers altijd nog wel een klein achter- afje voor de tegenvallers? BETTY TEELING. (Nadruk verboden.) volgens de nieuwste opvattingen minstens 20 vierkante meter groot moeten zijn. Het is wel zeker, dat de bouw kosten en daarmede de huren aanzienlijk zouden stijgen als men rekening zou houden met de nieuwste opvattingen, maar er zou anderzijds ook veel be spaard kunnen worden, als men (zoals in Zweden en Zwitser land) alle huizen van compleet ingerichte standaardkeukens zou voorzien.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 9