DedrijfsregenkledingRubberlaarzen JAN STILO AUTORIJLESSEN M Voor schooi en werk een RUITERTAS Hef Geschenkenhuis KIES NU UW OLIE- OF KOLENHAARD Luxe Post LEROUX™ NECCHI JULIA Handelsdrukwerk SUPERNOVA Fa Stoffels- Risseeuw EEN D.K.W. HEEFT ALLES MEE!! Fa VAN DEN HEMEL mam Pagina 8 DE VRIJE ZEEUW Zaterdag 24 augustus 1963 A dministratiekantoor BOEKHOUDING BELASTINGZAKEN ALLE VERZEKERINGEN model 1963 Fa p. j. Tan de Sande NEEM OOK SUCCESVOLLE AUTORIJSCHOOL K. WESTSTRATE Zuidlandstr. 62 - Terneuzen - Tel. 3415 LOSBLADIG CAHIER in gebruik SPECIALE AANBIEDING voor een speciale prijs. BOEKHANDEL VAN DE SANDE SCHOOLVULPEN Als u zuiniger wilt koken... voor meer comfort Ijzerhandel Boekhandel VAN DE SANDE TAXI'S TROUW AUTO'S Grote sortering in alle prijsklassen ij storm en bij regen E 0 18 8 ^an men daarmee er tegen Ziet onze extra etalage Dijlcstraat 88 e Verkeep uitsluitend Westkolkstraat 40a I i R1BBENS' HANDELSONDERNEMING WESTKOLKSTR. 40» TERNEUZEN TEL. 2272 (K 1150) Kantoor: JULIANASTRAAT S3 - Tel. 3380 Huis: NASSAUSTRAAT 9 - Tel. 3417 De haard die alles brandt Sintrachiet Antrachiet 3 - 4 en 5 Kap. 19.000 Kal. i AlQ VERSLOOT DIJKSTRAAT 7 TERNEUZEN Reglementen Folders Voor modern Convocaties Briefhoofden Enveloppen Briefkaarten naar NOORDSTRAAT TERNEUZEN SNEL SAFE SECUUR bij gediplomeerd ABAN-instructeur Scholieren - Hebben jullie ook al zo'n prak-tisch Zo niet. kom dan dezer dageneens kijken naar onze Noordstraat 55 - Terneuzen De wondernaaimachfno die alles kan. Deze Supernova Julia Is uitgerust met Duomaat èn Micro Electro Regeling Vraagt nadere inlichtingen aan oordstraat 74 Tel. 2595 Terneuzen «OEKHAvnri VAN DE SANDE Gevraagd voor bej. echtp. op buitengoed weduwe P.G., voor leiding huishou den. Werkster aanw., geen was. Goed loon. Brieven: .,'t Kasteeltje", Laarnebaan 68, Heusden bij Gent (Bel gië). Uit Oma's tijd. Alles te koop gevraagd. Brieven aan post bus 4010 Rijswijk Z.-H. GAAT U TROUWEN of heeft U een nieuwe wo ning? KREDIETEN voor iedereen tot 5000.voor aanschaf meubilair/woning textiel. Vraagt gratis fol der, dan krijgt U algehele inlichtingen. Postbus 1371, Rotterdam. dan is óns adres belangrijk. Want wij helpen U met Esso Gas. Het veilige gas in de fles. Ook voor zuiniger koken en extra verwarming. Wjj geven U gaarne advies. - i HOOFDDEPOT Casteleijn's NIEUWSTRAAT 21 TEL. 2312 Er is veel vraag naar de nieuwe D. K. W.-HOMMEL BROMFIETS. Maar wij kunnen ze nu weer uit voorraad leveren. Kent U deze KLASSE-BROMFIETS vervaardigd door een fabriek met 40 jaar motor-ervaring Prijs ƒ845,—. Vraagt demonstratie terweuzem Axelsesiraat 16 tn 19 Telatoon 2220 geheel ledervan ƒ6,05 tot ƒ35, SPECIALE AANBIEDING DUBBELVAKSTAS, met twee voorvakken en riem ƒ19,45 Noordstraat 76 Terneuzen - Telefoon 2951 De nieuwe serie '63-64 uit voorraad leverbaar Fa. STBFFELS- RISSEEUW UW KACHELLEVERANCIER TERNEUZEN - NOORDSTRAAT 74 TELEFOON (01150) 2595 Nimmer tevoren was onze collectie DOZEN MAPPEN COMPENDIUMS zo mooi! Exclusieve modellen in een smaak volle opmaak. Komt U eens kijken in de speciaal zaak: k.N.A.C. AUTORIJSCHOOL met V.A.M.O.R. diploma TELEFOON 2432 BURG. GEILLSTRAAT 10 Rijles in OPEL 1700 TERNEUZEN VOLKSWAGEN DE LUXE VRACHTWAGEN Voor Vulpennen Van de sande Op Uw versoek graveren u>ti Uw naam in de pen

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 8