Verlinde Panorama RADIO DE KOCK Een aankomend Electromonteur VAN DE SANDS HEEFT ZE Chr. Mulo r Volkswagenbusje JAN RIEMENS BOtKHANVH TERNEUZEN 1 A.Z.V.V1-SLUISKIL 1 SCHOOLSCHOENEN Garage R. R. Visser VAN MEER K. J. HOVING Werkkleeding Voetbalvereniging «TERNEUZEN O.D.S. 1 kantoorbediende Coüecfe 2 vakbekwame timmerlieden ImmmmM Pagina 4 DE VRIJE ZEEl' >V Zaterdag 24 augustus 1963 L. DE BRUIJNE ROZEMARIJNSTRAAT 6 VISHANDEL «NEPTUNUS» GESLOTEN IEMAND IN TERNEUZEN VOOR ADMINISTRATIEVE BEZIGHEDEN, Vrouwelijke of mannelijke Coöp. Boerenleenbank „Terneuzen'' RAIFFEISENBANK ROTTERDAMSCHE BANK N.V. Kantoor TERNEUZEN Gemeubileerde kamer v.v. A.Z.V.V. Timmerfabriek Verlinde n.v. X; P. J. v. d, SandeU; OMEGA TISSOT WINTERHOEDEN, SJAALS EN HANDSCHOENEN WENSBEDIENING HARPE-PIETERS A. VAN DER SCHANS Voor onze AFDELING PLAAT- EN SPUITWERK zoeken wij: 1 plaatwerker 1 leerling-plaatwerker en/of 1 ongeschoolde werkkracht verkoopster verkoopster naaister bontmodinette V.VAVMWAV.W.V.V.WV.VW.VAV.'.'.WA'AV.V/.VW.VAV.VWA'JVAV.WAV.'V.W.VliV Algemene kennisgeving. Heden overleed tot onze droefheid, nog zeer onverwachts, .onze ge liefde Zoon, Broer, Be- huwdbroer en Oom JAN VAN GORSEL, in de ouderdom van 67 jaar. Mede namens de familie, J. A. VAN GORSEL— DE VIET. Terneuzen, 23 aug. 1963. Korenbloemstraat 12. De teraardebestelling zal plaats hebben op maan dag 26 augustus a.s., des namiddags te 2.30 uur, op de Algemene Be graafplaats te Terneu zen. Vertrek vanaf Ko renbloemstraat 12 te 2.30 uur. Voor de vele bewijzen van deelneming, ons be toond tijdens de ziekte en bij het overlijden van on ze geliefde Vrouw en Moe der FBRINA DE JONGE, betuigen wij onze oprechte dank. Inzonderheid dokter Elenbaas en dokter Ver boom, doktoren, directrice en verplegend personeel van het Juliana Ziekenhuis voor de goede zorgen aan haar bewezen. A. J. DE KRAKER. Vogelwaarde, 24 aug. 1963. Boschkapelle, Schoolstr. 21. GENEESKUNDIG ADVIES of hulp betreffende moei lijkheden in huwelijks- cn geslachtsleven. Geboortebevordering. Geboortebeperking. Geneeskundig onderzoek voor het huwelijk. Inlichtingen en afspraken voor consult in het Dr. J. Rutgershuis, Groene Kruis- gebouw, v. Steenbergen laan, Terneuzen, Telefoon 01150—3511. Spreekuren iedere eerste en derde dinsdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur Nederlandse Vereniging voor Seksuele II_rvorming, Afd. O. Z.-Vlaanderen Sekretariaat: Lindenlaan 3, Terneuzen Telefoon 01150-3433. De Provinciale Afzetcom- missie voor Zeeland maakt aan de Fruittelers bekend, dat op de veilingen kunnen worden aangevoerd en ge veild, vanaf: Maandag 26 augustus '63: James Grieve, 70 mm en op, met blos cn gele tint, op 5 mm sorteren. Over tuigt U in veiling of pak- station hoe de kleur moet zijn. Partijen welke niet voldoende kleur hebben kunnen niet geveild wor den. Tydeman's Early Wor cester, alle maten, mits voldoende rood gekleurd, op 5 mm sorteren. Benoni, alle maten, vol doende gekleurd, op 5 mm sorteren, Codlin Keswick, alle ma ten, op lo mm sorteren. Clapp's Favourite, alle maten, op 5 mm sorteren. Donderdag 29 augusus '63 Manks Codlin 60 mm en op, met voldoende gele tint, op 5 mm sorteren. Juttepeer, alle maten, op 5 mm sorteren. Zie ma ten „Enkele Jut". Aangeboden, wegens over compleet: houten ledikant en staaldraadmatras 110/ 190, samen ƒ20,Te be vragen: Noordstraat 65, Terneuzen. Te koop: grote Kolenhaard, in prima staat. Koopje. Te bevragen: Zuidlandstraat 68, Terneuzen. VERHUISD: van ZAAMSLAG B 148 naar Telefoon 289 AFWEZIG van 24 augustus tot en met 7 september Arts Dc doktoren v. d. Griek en Nijsten nemen waar. Na 31 augustus tevens dokter Bos. Wie heeft een pakhuisje, schuurtje of andere ruimte te huur voor stalling kleine auto, onverschillig waar in Terneuzen of Driewegen. Tevens te koop: kl.beeld camera, wegens aanschaf filmcamera. AdresMar- grietstrat 27, Terneuzen, tel. 3511. Woningruil aangeboden van Sluiskil naar Terneuzen. Brieven onder No. 565, Bu reau van dit blad. Te koop: Belgische plat- tebuiskachel met kolenbak. AdresKazernestraat 7, Terneuzen. Gevraagd aankomende Timmerman. Hoog loon. Grand Hotel „ROTTER DAM". Terneuzen. Grammofoon met hoorh gevraagd, oude speeldoos met metalen plaat, of ko peren rol, of gram. op was- rollen en grammofoonpla ten. Zend briefkaart aan postbus 3045, Voorburg (Z.H.). Uit Oma's tijd. Alles te koop gevraagd. Brieven aan postbus 4010, Rijswijk (Z.H.). Friese staart- of stoeltjes- klok gevraagd, ook staand. Horloge defect geen be zwaar. Brieven aan post bus 4010, Rijswijk (Z.H.). Tc koop: T.V. 43 cm, z.g. a.n., prachtig beeld, met antenne /'275. Tel. 070 725793. Friese staart- of stoeltjes- klok gevraagd, ook staand. Horloge defect geen be zwaar. Brieven aan post bus 4010, Rijswijk (Z.H.). Merk toch hoe sterk onze is, zooals: Overalls in blauw, grijs, khaki of wit. Jongensoveralls voor de Ambachtsschool; Kinder overalls; blauwe en grijze Kielen en Broeken; Spij kerbroeken en alle soorten Manchesterkleeding, bij Nieuwediepstraat 15 en overal kunt U verstel- goed bij koopen. .!l!l!l!lllllllll!lillllllll!lillllllllilllll!!lll!l!llllll!lllll!l!llllllll!ll!i!lllllllllll!lill!lllil!lllilll!illlil!l!lll!!l!lilillllll!!!lll!lllll!lllllllllllllllll!lll!lill!lllll!ll!llll!l!li[ll!!! dl 1 A. B. VAN KOLK J TERNEUZEN NOORDSTRAAT 40 j 1 Onze zaak zal wegens vakantie j zijn van 26 augustus t/m 7 september a.s. 1 Na die datum zijn wij weer gaarne tot uw dienst. j Hoogachténd, 1 A. B. VAN KOLK. TERNEUZEN GRENULAAN 24-25 De lessen beginnen weèr op woensdag 4 september. J. J. DE VAST, h. d. s. Terrein Zuidersportpark ZONDAG 25 AUGUSTUS Aanvang 2.30 uur (Dordrecht) TERNEUZEN II—O. D. S. II (Dordrecht) Entree 1,.Kinderen 25 cent. Leden en Donateurs alléén toegang op vertoon van kaart. Gevraagd: des avonds. Enkele uren per week. Brieven onder no 564 bureau van dit blad. GEVRAAGD: met U.L.O.-diploma. Ook zij die nog geen kantoorervaring hebben kunnen solliciteren. Walstraat 7 - Terneuzen zoekt voor een van haar functionarissen met of zonder pension. Weekends afwezig. TERREIN BUITENWEG. TERREIN BUITENWEG. HEDENMIDDAG Aanvang 6 uur Vooraf om 4 uur AZVV IISLUISKIL II Entrée 75 cent. Het Koningin Wilhelmina- fonds ter bestrijding van de kanker vraagt hierbij beleefd doch vriendelijk Uw gift in de bus van onze collectanten in de periode van 26 augustus t/m 7 september 1963. Dank U! NOORDSTRAAT 102 - TERNEUZEN - TELEFOON 3128 vraagt voor haar afdeling ELECTRISCHE INSTALLATIES Aanmelden: Tussen 5 en 7 uur 's avonds aan de zaak of tussen 7 en 8 uur bij de chef-monteur de heer J. DIELE- MAN, Populierenstraat 2, Terneuzen, Tel. 3397 In onze fabriek kunnen geplaatst worden: Goede beloning en verzorging. Modern bedrijf met verwarming. Geen vuil werk en vaste werkkring. TERNEUZEN v.v.v '.V.VA* •AVAV VERKRIJGBAAR BIJ: Boekhandel V. Terneuzen ;!;5 v« 4 TERNEUZEN - TEL. (01150) - 22S4 Op verzoak tonen wij de collectie bij U aan huis. ininiiiii Onze collectie is dit jaar buitengewoon prachtig Vele uitzonderlijk mooie modellen uit binnen- en buitenland hebben wij voor U klaar staan. NOORDSTRAAT 28 - TELEFOON 3584 iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiiiii! met en zonder chauffeur. Het goedkoopste vervoermiddel BURG. GEILLSTRAAT 5 - TELEF. 2571 TERNEUZEN Wij vragen uw speciale aandacht voor onze grote sortering ook met ZES maanden garantie in alle prijsklassen. LANGE KERKSTRAAT 14 TELEFOON 2636 Dc Schoenenzaak die U het meest benaderd. Uit waardering voor uw aankopen in onze zaak ontvangt U Zilver- of Zevlazegels. Aanmelden: Bij de chef van de Plaatwerk afdeling: Van Bovenstraat, Terneuzen. TERNEUZEN Telefoon 01150—2300—2400 Voor het winterseizoen 1963/64 hebben wij in onze mode-afdelingen plaats voor leerlinge atelierwerk Interessante opleiding in het Bontvak. Komt U eens persoonlijk praten voor welke functie wij misschien'een'plaats voor'TJ'hebben. MODEHUIS TERNEUZEN SCHOOLARTIKCISN l

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 4