Nu tijd voor 7&icvi T&twVi Radio en Televisie Beursoverzicht De verbinding met Goeree- Overflakkee DF VRffÊ F; F; W Pa trina 7 Uw smaakgarantie Koud en guur buiten. Maar warm en gezellig thuis. Ieder verlangt naar die- echte Hollandse erwtensoep van Knorr. Smakelijk. Stevig. Voedzaam» Open het maaltijd-pak en nauwelijks een half uur later geniet u volop! Zo snel hebt u nog nooit kunneni genieten van deze heerlijke, goed- vaderlandse soep! imaaltijd-pakvoor 4 personen Heerlijk! Stevig! verwarmend! WANBETALING BIJ T. v.-KIJKERS DE VERSTORING VAN RADIO VERONICA SPORTNIEUWS VOETBAL BRIDGE ZWARTE BEERTJES Pockets Gemeente Terneuzen VRIJDAG 25 JANUARI 1963 erwienso v.. V, De Zwitserse Knorr koks hebben de 600 Nederlandse huisvrou wen gevraagd, hoe zij deze echte Hollandse soep- zouden wensen. De huisvrouwen waren bijzonder veeleisend, maar het resultaat kon de toets der kritiek met glans doorstaan. Hol landse erwtensoep op- z'n-best met tal van verrukkelijke Knorr keukengeheimpjes I Nederlands proefrit, bereid dotr CosmontJa' Voedingsmiddelen N.V.,- toosdreeht, fn licentie en ender eonïrole van Knorr A.G., Tftayn'gen-Zwitseffand die 6et iseapï ender exclusiviteit beeft afgestaan», ZATERDAG 26 JANUARI HILVERSUM I: 7.00 Nws.; 7.10 Ochtendgymn.7.20 Soc. strijdlied; 7.23 Lichte gram. muz.; (Om 7.35 Van de voorpa gina, praatje;) 8.00 Nws.; 8.18 Lichte gram. muz.; 8.40 Klave cimbelrecital 8.50 Wegwijs Tips voor trips en vakanties; 9.00 Gymn. voor de vrouw; 9.10 Klass. gram. muz.; 9.35 Water standen; 9.40 Ned. koperorkest; 10.00 Samen thuis, lez.10.05 Het spoor van Zijn komst, lez.; 10.20 Amusementsmuz.; 10.45 Rotonde, gev. progr.; 12.15 Tus sen mens en nevelvlek, populair wetenschappelijke lez.; 12.30 Mea. voor land- en tuinbouw; 12.33 Tussen start en finish; 13.00 Nws.; 13.15 VARA-Varia; 13.20 Jazzmuz; 13.45 Voor de jeugd; 14.20 Radio Jazzclub; 14.50 Het ontwapeningsdebat in de UNO, lez.; 15.05 Lichte Mu- ziek-Matinee; 16.55 Boekbespr.; 17.15 Licht vocaal-instrumentaal ensemble; 17.30 Weekjournaal; 18.00 Nws.; 18.20 De Metropoli tan 19301940; 19.00 Artistieke staalkaart; 19.30 Nieuwe vaart, lez.; 19.45 Klass. gram. muz.; 19.55 Deze week, lez.; 20.00 Nws.; 20.05 Oude en nieuwe dansen; 20.40 Specialiteiten- Theater; 21.35 Soc. commen taar; 21.50 Pianospel met ritmi sche begeleiding; 22.00 De schuilplaats van de zwarte bril, hoorspel; 22.30 Nws.; 2?»40 Zo maar een zaterdag..., in januari, cabaretprogramma; 23.10 Maakt er een bende van, een Driestui- versachtige radiostrip; 23.45 Lichte gram. muz.; 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II: 7.00 Nws.; 7.10 Morgengebed; 7.15 Gram. muz.7.45 De zingende kerk 7.55 Overweging; 8.00 Nws.; 8.15 Lichte gram. muz.; 9.00 Djinn, gev. progr.; 12.30 Med. voor land- en tuinbouw; 12.33 Lichte gram. muz.12.55 Katholiek nws.; 13.00 Nws.; 13.15 Platen- nieuws; 13,20 Musicerende dilet tanten; 13.45 Franse les; 14.05 Voor de jeugd; 15.00 Chansons de France; 15.15 Metropole orkest en zangsolist; 16.00 Als de dag van gisteren, klankbeeld; 16.30 Licht orkest met zangso listen; 17.00 Voor de jeugd; 17.15 Gouden platen kabinet; 17.30 Boekbespreking; 17.40 Licht instr. octet; 18.00 Kunst kroniek; 18.30 Corte Metten, licht progr.; 18.50 Praatje voor politieke voetgangers; 19.00 Nws.; 19.10 Actualiteiten; 19.22 Sportperiscoop19.30 De Oele wappers, gev. progr.; 20.00 Po pulaire klass.2G.50 Lichtbaken, lez.; 21.00 Tierelantijnen, gev. progr.; 22.00 Lichte gram. muz.; 22.20 Boekbespr; 22.30 Nws; 22.40 Wij luiden de zondag in; 23.00 Nouveauté's; 23.55-24.00 Nieuws. BRUSSEL (VI.); 12.00 Nws.; 12.03 Amusementsmuz.; 12.30 Weerbericht; 12.35 Chansons; 12.50 Progr. overzicht; 13.00 Nws.; 13.15 Voor de teenagers; 14.00 Nws.; 14.03 Progr. voor de filmliefhebbers; 14.45 Uitz. voor de platenliefhebbers16.00 Nws.; 16.03 Lichte muz.; 16,40 Openbaar kunstbezit; 17.00 Nws.; 17.15 Gew. muz.; 17.25 Gev. muz.; 17.45 Engelse les; 18.00 Nws.; 18.03 Orgelspel; 18.28 Paardesportber.18.30 Voor de soldaten; 19.00 Nws.; 19.40 Lichte muz.; 20.00 Operet- temuz.; 21.00 Muz. van Belgi sche componisten; 22.00 Nws.; 22.15 Lichte muz.; 23.00 Nws.; 23.05 Lichte muz.; 23.30 Amuse mentsmuz.; 23.55-24.00 Nieuws. Televisieprogramma's NED. T. V.15.00 Dickens- film; 15.25 Onder de loep, fila telistisch allerlei; 15.40 Muizen en magie, tekenfilm; 15.50 Oh, hose bells, T. V.-film16.15 Dier in 't vizier, maandelijks progr. over dieren; 16.40 Kin derliedjes, gezongen en gedanst; 17.00-17.30 Voor de kinderen; 19.30 Lassie, de Schotse herders hond, T. V.-film; 20.00 Jour naal en weeroverzicht20.20 Memo, kanttekeningen bij fei ten en gebeurtenissen van de dag; 20.30 Muz. voor U; 21.00 Landting) in Alaska, speelfilm; 21.45 Met eigen ogen, reportage over Pakistan; 22.10 Anton Holfath. T. V.-feuilleton22.45 Morgen is het zondag; 22S55- 23.00 Journaal. BELGIË (VI.): 17.00-18.15 Voor de jeugd; 19.00 Katholieke uitz.; 19.30 Echo; 20.00 Nws.; 'Iet is altijd Dennis, T. V.-feuil- leton; 20.50 Amusementsprogr. 21.35 De dood in het dorp, T. V.- speelfilm; 22.25 Nws.; 22.35- 23.15 Reportage zwemwedstrij den. In 1961 hebben zeker 12.000 T. V.-bezitters hun kijkgeld niet betaald. In 1957 was het aantal wanbetalers nog maar 1500. Dit staat onder meer in de Memorie van Toelichting die een wetsont werp tot wijziging van de Wet op het Kijkgeld vergezeld. De wijzigingen die worden voorgesteld, regelen onder meer het strafbaar stellen van het betalen van kijkgeld en bevoegd heden van opsporingsambtena - ren van de P. T. T. Het wetsont werp is bij de Tweede Kamer ingediend door staatssecretaris Scholten, minister Korthals en minister Zijlstra. De regering staat op het standpunt dat verstoring van de 'nternationale verdeling van de frekwenties voor radio-uitzen- 'ingen ontoelaatbaar is. Het feit dat Radio Veronica buiten Ne derlands territoir is opgesteld brengt moeilijkheden van aller lei aard met zich, en dat is dc •eden van dat maatregelen van overheidswege inzake Radio Veronica op zich laten wachten Bij het ministerie van Justitie is dit probleem nog in studie. Dit is het ministeriële ant woord op vragen, zoals het is vastgesteld in het eindverslag, dat de vast commissie voor Ver keer en Waterstaat uit de Twee de Kamer uitgebracht heeft op de begroting. FEI JEN OORD OEFENDE VOOR REIMS.... VERLOOR MET 6—5 VAN ADO Een ongeïnteresseerd spelend Feijenoord heeft gistermiddag op één der bijvelden van het Feijenoord-stadion onder de ogen van ruim 3.000 toeschou wers met het oog op de wed strijd voor de Europa-beker tegen Reims een oefenwedstrijd gespeeld. De Feijenoorders verloren met... 0—5 van de Haagse ere divisieclub ADObij de rust was de stand 04. De doelpunten wei-den gescoord door Schuur man (2), Den Engelsen, Veld man en Heinen. Feijenoord zal zondag a.s. in Haarlem nog een oefenwedstrijd spelen tegen R.C.H. BONDSCOMPETITIE VIERTALLEN-BRIDGE Luctor 1 Zeeuws-Vlaams kampioen. Weer is Luctor 1 uit Terneu- zen (de heren G. Meulenberg, P. v. d. Goes, B. IJsebaert en J. v. d. Poel) Zeeuws-Vlaams kam pioen in de competitie van de Nederlandse Bridge Bond. De laatste wedstrijd eindigde voor de hoofdklasse: Luctor 2Luctor 1 06; Sas 1Temeuzen 1 51. De totaal uitslag: 1. Luctor 1 (Terneuzen) 24 pnt; 2. Sas 1 10 pnt; 3. Terneuzen 1 7 pnt; 4. Luctor 2 7 pnt. Voor de eerste klasse luidde de uitslag van de laatstgehouden wedstrijd: Luctor 4Luctor 3 15; Sas 2Terneuzen 3 51. Sas 2 en Luctor 4 moeten nog één wedstrijd spelen. SLUIS In hotel Sandersde Paauw te Sluis werd een bridge-drive gehouden voor de aangesloten leden van de plaatselijke bridge- BESTUURDER VAN TANKAUTO BIJ BOTSING OMGEKOMEN Eén van de drie firmanten van het expeditiebedrijf Doorenbos te Bolsward is woensdagavond op de rijksweg GroningenLeeu warden onder Boordbergum ver ongelukt. De door hem bestuurde tankauto met aanhangwagen slipte, ramde vier bomen rechts van de weg, schoot toen naar de andere rijbaan en botste daar frontaal tegen een boom, waar bij het voertuig werd vernield. De ruim 30-jarige bestuurder, die uit zijn voertuig werd geslingerd, was op slag dood. Zijn stoffelijk overschot is overgebracht naar een ziekenhuis in Leeuwarden. Van de twee tanks, waarmee de heer D. van Bremen op weg was naar Leeuwarden, is de kleinste met 6000 liter stookolie op de weg terechtgekomen en daar leeggelopen. Daar de olie door de sneeuwwallen aan weers zijden van de weg niet kon weg lopen, werd het wegdek over honderden meters onbegaanbaar. Het verkeer moest enkele uren worden omgelegd. Personeel van de gemeente Tietjerksteradeel heeft zand op de olie gestrooid. De 12.000 liter olie van de andere tank, die geen lek had opgelopen, is overgepompt in een auto van het bedrijf in Leeuwarden, waar voor de zending was bestemd. sociëteit. De uitslag luidde: N. Z. lijn: 1. Echtpaar Belderok 2350 pnt; 2. C. Batselaere-A. Ie Clercq 2060 pnt; 3. A. D'Hooge- W. Musson 1820 pnt; 4. Echtpaar Reijnhoudt 1630 pnt; 5. C. Dries- sens-M. v. d. Oever 1460 pnt; 6. Mevr. Karels-C. Scheele 1100 pnt. O. W. lijn: 1. M. Sanders-G, de Bruyn 6060 pnt; 2. J. P. J. Wa ge-J. G. Hak 5320 pnt; 3. J. Baas—P. Bosch 4730 pnt; 4. Mevr. W. Luteyn-L. Viane 4700 pnt; 5. A. Baas-A. Faas 4650 pnt; 6. Mevr. T. Sanders-mevr. I. v. d. Werf 4470 pnt. Na afloop van de drive reikte voorzitter P. Bosch de prijzen uit. Een bedrag van ƒ5.000,per dag besteedt de provincie Zuid- Holland op het ogenblik om de veerverbindingen over het Ha ringvliet tussen het eiland Goe- ree-Overflakkee en het vaste land in stand te houden. Vier kleine ijsbrekers moes ten wegens mankementen door de ijsgang veroorzaakt, de ha ven van Middelharnis opzoe ken. De provincie zette evenwel een zwaardere ijsbreker in. Dank zij dit schip is het gisteren gelukt, de beide verbindingen over het Haringvliet verschil lende malen te onderhouden. Drie veerboten, t.w. de „Haring vliet", tussen Middelharnis en He" oetsluis, en de „Gorin- ch V" en de „Prinses Bea trix tussen Numansdorp en Den Bommel maakten elk en kele vaarten. COÖP. VRUCHTENVEILING „ZEEUWSCH-VLAANDEREN" TERNEUZEN GROENTEN Per stuk: Knolselderij B II 34 -40 ct, C II 25 et. Ppr kg: Rode kool afw. 713 ct; Breekpeen B 3338 ct; Knol selderij afw. 1118 ct; Spruiten A II 71—75 ct, C II 49—54 ct; Uien II 22—25 ct; Witlof A I 106—107 ct, A II 94 ct, B I 92— 101 ct. B II 76—100 ct, afw. 40— 76 et. FRUIT Per kg: Appelen. Goudreinette I m. 85 62 ct, m. 80 56 ct, m. 75 57 ct. m. 70 57 ct, m. 65 57 ct, II m. 85 53 ct, m. 80 52 ct, m. 75 53 et, m. 70 53 ct, m. 65 49 ct, II D 44 ct. III grof 50 ct, III fijn 4245 ct, kroet 28—36 et; Jona than II m. 80 47 ct, m. 75 43 ct, m .70 44 ct, m. 65 33 ct, m. 60 21—23 ct. II D 19 ct, III grof 21 36 ct, III fiin 19 ct, kroet 17 ct; Zoete armelen III fiin 49 ct; Gol den Delicious I m. 80 75-80 ct, m. 75 78—84 ct, m. 70 80 ct, m. 65 71—72 ct. m. 60 50—56 ct, II m. 80 67—70 ct, m. 75 71—73 ct, m. 70 70 ct, m. 65 6067 ct, m. 60 51 ct. II D 32 ct. III grof 32— 53 et III fijn 17—26 ct, kroet 27 ct; Cox's Orange Piopin I m. 75 91—101 et, m. 70 84—102 et, m. 65 6977 ct, m. 60 5358 ct, m. 55 38—57 et II m. 70 78—88 ct, m. 65 7172 ct, m 60 5163 ct. m. 55 20—45 ct, II D 26 ct, III grof 51—61 ct, III fijn 27 ct, kroet 928 ct. Peren. Comtesse II m. 55 16 19 ct, II D 14 et; St. Remy ITT fiin 36 ct; Conference II m. 55 45—50 ct, II D 33 ct, III grof 40 ct, m fijn 29 ct, kroet 23 ct. Bij het provinciaal begro tingsdebat van Provinciale Sta ten deelde de gedeputeerde, de heer A. C. A. Deerenberg, mede dat de provincie alles doet om Goeree-Overflakkee niet in een isolement te laten komen, on danks de benauwde situatie wel ke zich door het ijs voordoet. Het vervoer wordt geregeld en voorrang geeft men aan het noodzakelijke transport, niet alleen van personen maar ook van agrarische produkten, die voor de handel bestemd zijn en waarmede voor het eiland Goe ree-Overflakkee grote belangen gemoeid zijn. Rijks- en provin ciale waterstaat zijn ingescha keld bij het beoordelen van het vervoer. Boekhandel VAN DE SANDE inkwartieringsregister 1. Burgemeester en Wethou ders van Terneuzen brengen op grond van artikel 21 der Inkwar- tieringswet ter openbare kennis, dat het inkwartieringsregister, bevattende de namen van de in woners, die voor het verlenen van een of meer der in artikel 12 dier wet bedoelde verstrekkingen tot inkwartiering en onderhoud in aanmerking komen, is opge maakt. 2. Iedere inwoner kan te allen tijde inlichtingen uit het inkwar- tieringsregister verkrijgen, voor- zover deze op hem betrekking hebben. Indien de aanvraag daar toe binnen 14 dagen na de dag tekening van deze kennisgeving is ingediend, worden deze inlich tingen kosteloos verstrekt. 3. Tussentijdse veranderingen in het register, zoals vestiging in, verlaten van of verhuizing bin nen de gemeente, zomede over lijden e.d. worden niet ter open bare kennis gebracht, doch elke inwoner is bevoegd van zodanige verandering' ter gemeente-secre tarie kennis te nemen, voorzover deze op hem betrekking heeft. 4. Bezwaren tegen het regis ter moeten binnen vier weken na de dagtekening van deze kennis geving of voorzover betreft tus sentijdse verandering als bedoeld onder punt 3, binnen 4 weken na de aangifte daarvan ter gemeen te-secretarie, schriftelijk bij bur gemeester en weihouders worden ingediend. Terneuzen, 24 januari 1963. Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, H. RIJPSTRA, burgemeester. A. J. VAN PAGEE, secretaris. INTERNATIONALS LICHT VERDEELD De internationale waarden hebben gistermiddag bij de ope ning een licht verdeelde stem ming' te zien gegeven. Hierbij noteerden Unilevers en Kon. Olies hoger, ten opzichte van het voorgaande slotniveau, daar entegen AKU en Hoogovens een weinig lager, terwijl Philips praktisch onveranderd in de markt lag. Het was gisteren maar droevig gesteld voor wat de affaire betreft. Er ging over de gehele linie zeer weinig in de hoofdfondsen om. Hier en daar lag de markt wat zwaar. Het zag ernaar uit dat de arbitrage nog wat overgehouden stukjes van de vorige dag, die niet in New York met winst konden worden gesleten, op de markt bracht. De orders van het publiek waren dun gezaaid. Belangrijk nieuws uit het bedrijfsleven zowel als van de internationale politiek was niet aanwezig en kon dus ook niet van invloed zijn op het marktbeeld. De beroepshandel geloofde het voor gisteren dan ook wel. Kon. Olies, favoriet in Frankrijk, verbeterden ruim een gulden tot ƒ163. Deze prijs ligt een paar dubbeltjes beneden pariteit New York. Unilevers, ..still going strong", een gulden hoger op 149,20. Hoogovens biina 4 nuiiten lager op 548, ter wijl AKU een puntje moest prijsgeven bij een notering op 438'/:. In de koers van de Phi- lipsaandelen was aanvankeliik weinig leven te krijgen. Lang na de opening op ƒ151,40 zorg den enige kooporders ervoor dat de koers kon oplopen tot 151,80. De s'otkoers van woens dag was ƒ151,30. Op de veel belovende stem ming in de ochtenduren volgde woensdag in Wall Street later op de dag een reactie waardoor de behaalde koerswinsten weer verloren gingen. Van de Neder landse hoofdfondsen lag alleen Kon. Olie er beter in de markt. De Westduitse beurzen gaven gisteren koersverbeteringen tot circa 5 punten te zien. Op de overige Europese beurzen viel ook bitter weinig te beleven. Woensdagavond noteerde Phi lips het hoogst op 152,60, Uni levers 149.70, Kon. Olie 163.30 en AKU 441. Gedurende de verdere beurs- dunr daalde Hoogovens tot 545. Gistermorgen werd nog 552 voor de stukken betaald. De vaste stemming van eer gisteren voor aandelen Kon. Boot was gisteren verdwenen. Op 142 verloor dit fonds 2!/a punt. De overige scheepvaart aandelen schommelden rond het vorige slotniveau. Ook in deze afdeling ging zeer weinig om. Voor de leidende cultures be stond nauwelijks enige belang stelling. Ook in de staatsfond- senhoek was het stil met prij zen die weinig verandering te zien gaven bij die van woens dag. In de lokale afdelingen wer den aandelen Bührmann en die Vin Tetterode onveranderd ge adviseerd. Aandelen Exploitatie Maatschappij Scheveningen werden 10 punten hoger op 665 geadviseerd. De omzet in dit fonds bedroeg woensdag nomi naal ƒ239.000. „Wyers" lag iets beter in de markt. Beursindices 22/1 23/1 24/1 Int. conc. 484.8 488.3 488.3 Industrie 333.3 336.2 337.2 Scheepvaart 138.3 139.1 140.1 Banken 259.0 258 9 258.0 Handel, enz. 153.6 152.8 153.3 Algemeen 359.6 361.9 362.2 NABEURSKOERSEN. A.K.U.: 435—438% (438%) Kon. Olie; 162.50—163.80 gl. (162.801 Philips: 15.00—151.50 gl. (151.30)' Unilever: 148 00—149.40 (148.70) Hoogovens545 (545% Stemming praktisch op hst laagste punt. Advieskoersen buitenlands bankpapier De advieskoersen voor buiten lands bankpapier, vandaag gel dend in Amsterdam, luiden: Engelse oond 10.07—10.17, Ca nadese dollar 3.313 36, Ameri kaanse dollar 358—3.62, Franse f-ank (100 73.25—73.75, Belgi sche frank (100) 7.21—7.26, Ita liaanse lire (10.000) 57.00—59.00, Duitse mark (100) 89 65—90.15, ""'eedse kroon (100) 68.80 69.80, Zwitserse frank (100) 83.1083 60, Deense kroon (10Ó) 51.5052 50, Noorse kroon (100> 49.9050.90, Oostenrijkse schil ling (100) 13.92Vb14.02'/=, Por tugese escudo (100) 12.47'/= 12.627b, Snaanse peseta (100, gr. coup.) 5.906:05,

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 7