FRIESCHE VLAG GOUDBAND AFTREKPOSTEN BINNENLANDS NIEUWS „PORTRET VAN EEN PRINS" VAN DE SANDE de fles waar méér in zit Donderdag 10 januari 1963 Er zijn veei soorten koffiemelk! Maarniet voor niets Is "Friesche Vlag" GOUDBAND de meest gebruikte koffiemelk in Nederland, Een klein scheutje in het heerlijke kopje koffie, zoals dat zet, Mevrouw, en proef maar; dat is een Zondags kopje koffie waar mee-U Uw man en Uw gasten écht kunt verwennen! 31% VASTE MELKBESTANDDELEN d.w.z. méér voedzame opbouwstoffen waar u niet dik van wordt en zuinig in het gebruik dank zij de hoge concentratie. Verkrijgbaar in flessen van 1/4 liter Huishoudjam pot @9 „,0,20 ct voordeel 98 met 20 ct zegelvoordeel Rood- RIJST zak 500 gram IJ wilt ook geen cent teveel belasting betalen BO KHANDtL het 4e stuk gratis Kopen bij de Spar is sparen bij de koop! OF, V R T| F Z F F tl W alle soorten Sparjam deze week met 20% korting! SPARJAM met 20% korting! Elk doosie Theebuiltjes THEE-RECLAME met 20% korting zegel voordeel ook andere soorten Sparthee deze week met 20% korting! 0O met 18 ct 'n Voordelige rijstmaaltijd! 40 met 9 cf voordeel RUNDVLEES bi* 350 gram r\r zegel met 2. ct voordeel Voorzie U t ij d i g van de meest-gebruikte handleiding bij de belastingaangifte INKOMSTEN- EN VERMOGENSBELASTING 15e druk, editie 1963, door B. SCHIPPERS en J. L. VAN HEDEL Alle aftrekbare posten overzichte'ijh, beknopt en voor iedereen begrijpelijk samengevat Intekenprijs 3,25 (Prijs na verschijnen half januari J 3,35) Bestel vandaag Uw exemplaar bij TERNEUZEN TEL. 2073 Bedenk: Een vergeten aftrekpost kan handenvol geld kosten. Bij 3 stukken SPAR TOILETZEEP in 3 moderne pasteltinten 98 met 20 ct voordeel geldig van 10 t/m 16 ianuarl Koop bij de Spaar bij de EEN GEWONDE BIJ GASONTPLOFFING IN AMSTERDAM De semi-arts J. Wielinga heeft gisteravond ernstige brandwon den opgelopen toen zich door nog omrekende oorzaak in zijn woning aan de Goudsbloem straat in Amsterdam een buta- gasontploffing voordeed. De semi-arcs is naar een ziekenhuis vervoerd. Do explosie richtte in het pand en in de onmiddellijk aan grenzende huizen een grote ra vage aan. Ruiten sneuvelden bij tiencalten, gordijnen hingen in flarden in de kille wind te wap peren. En ook aan de overzijde van deze smalle straat in de Jor- daan ontstond glasschade. In het aangrenzende huis waren door de ontploffing op de eer ste en de tweede verdieping de kachels omgevallen. Een reso lute bewoner heeft het gevaar voor brand bezworen door de kachels op straat te gooien. BOTSING TUSSEN BUS EN AUTO Op rijksweg 43 onder de ge meente Leek is gistermiddag net echtpaar J. Boerema uit Gro- nmgen ernstig gewond, toen hun auto in botsing kwam met een bus. Mevrouw Boerema over leed ter plaatse. De heer Boere ma is naar een ziekenhuis ge bracht. De auto werd totaal ver nield. De bus kwam tengevolge van de botsing in een sloot te recht. Mevrouw R. T. BoeremaFal- mer was 58 jaar. Haar echtge noot, de 68-jarige heer J. Boere ma, is niet in levensgevaar. BRAND VERNIELDE HELFT VAN BEJAARDENHUIS IN DIRKSHORN Maandagmiddag heeft een brand de helft van het rusthuis voor bejaarden „Hornhoeve" te Dirkshorn gemeente Harenkar spel vernield. Doordat de brand putten bevroren waren, kon de brandweer van Harenkarspel niet tijdig ingrijpen, zodat het snel om zich heen grijpende vuur in korte tijd het oude gedeelte van de rusthuis, waarin twaalf van de vier en twintig bejaar den verpleegd worden totaal ver nield. Er kon niets van de inboe del worden gered. Het nieuwe gedeelte van het tehuis, waarin eveneens twaali bejaarden woonden bleef ge spaard, doch kan voorlopig niet worden verwarmd. De bejaarden werden aanvankelijk bij omwo nenden ondergebracht. Later konden zij worden gehuisvest in het rusthuis St. Jozef te Tuitje- horn, in een bejaardentehuis te St. Maarten en verder bij fami lie en kennissen. De brand is op de bovenver dieping ontstaan. Alle bewoners bevonden zich beneden, waar zij juist do thee hadden gebruikt. De 79-jarige heer S. Groenveld, die naar boven was gegaan, om iets in zijn kamer te halen, liep vrij ernstige brandwonden of over zijn gehele lichaam en werd evenals de minder ernstig ge wonde T. Jonker naar het Cen traal ziekenhuis te Alkmaar ver voerd. De brandweren uit Scha gen, St. Maarten en Heerhugo waard waren gealarmeerd, doch konden weinig uitrichten. - "V KIND UIT KLINIEK ONTVOERD De recherche in Helmonc' heeft de 20-jarige mejuffrouv E. G. aangehouden, die ervan verdacht wordt met Kerstmi haar zoontje uit de vrouwenkl: niek „Moderheil" in Breda te hebben ontvoerd. Mej. G. is in middels naar Breda overge bracht. Zij zal eerdaags voor dc officier van Justitie worden ge leid. VERKEERSONGELUK MET DODELIJKE AFLOOP Bij een botsing maandag tus sen een personenauto met vier arbeiders uit Venlo en Blerik en een trekker met oplegger in de omgeving van Leverkusen (Did) is de 60-jarige W. Dut uit Venlo zó ernstig gewond geraakt, dat hij kort na het ongeval over leed. F. E. uit Blerick werd zwaar gewond, de twee andere inzittenden, arbeiders uit Venlc, liepen slechts lichte verwondin gen op. De vier mannen waren op weg naar Montebauer, waar zb aan een pijpleiding werkten, DE LUCHTMACHT VOEDERT VOGELS Na een eerste proefdropping, die maandagmiddag plaatsvond, s de voederactie van de Konink- jke luchtmacht van Ypenburg lit dinsdag op gang gekomen. Dinsdagmorgen van elf uur tot '.wart over twaalf en dinsdag middag van twee uur tot half vier hebben telkens twee Bea- 'ers zakken met brood, peul vruchten en granen (haver, gerst en boekweit) afgeworpen >oven plaatsen in het Biesbosch- gebied, waar grote vogelconcen traties waren waargenomen Naar verwachting zullen de Beavers heden weer opstijgen om de in nood verkerende vogels jij te staan in hun strijd om het ■estaan. De eerste vluchten zul len om half tien beginnen. ueKtud, zouden de voe- -vluchten van Ypenburg uit reeds vrijdag j.l. zijn begonnen. Wegens gevaar van ijsafzetting op de vleugels moest de actie echter worden uitgesteld. Ook van de vliegbasis Leeu warden uit wordt voedsel voor de hongerende vogels uitgewor pen. Hiervoor zijn de vliegtui gen van de luchtbrug op de go- isoleerde Wadden-eilanden in actie. Deze toestellen werpen voeder af, wanneer zij niet no dig zijn voor het vervoer van mensen en goederen van en naar de eilanden. Ook wanneer zij zonder andere lading een heen- of retourvlucht maken, nemen zij voeder mee om af te werpen boven het gebied, dat in het kader van deze actie aan de luchtbrugtoestellen is toege dacht, te weten de Friese kust en de broedplaatsen op de Wad deneilanden. In een Londense kunsthandel is een schilderij te koop, waarop prins Philip, de 41-jarige ge maal van koningin Elizabeth, staat afgebeeld in onderkleding, sokken, sokophouders en zwarte schoenen. Rondom liggen als een stilleven verscheidene kleding stukken^ zoals uniformen voor de marine en de padvinder^), als mede uitrusting voor sportbe oefening. De schilder van het doek, de 22-jarige Barry Fonta- ni, hoopt voor zijn kunstwerk! 475 gulden te krijgen. Op de eer ste dag, dat het portret te be wonderen was, toonde het pu bliek veel belangstelling, maar geen neiging tot kopen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 6