TWINSET 29.90 NOVITA Foto-Albums en -Boeken Reims-Feijenoord VanNelle's SUPRA KDFIÏ1 VAN DE SANDE Fa HAAK TEN KAATE WONING Giljam-Murre Boekhandel NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK Vandaag en donderdag CITO-TOURS DE VRIJE ZEEUW Donderdag 10 januari 193S Bockhandel Van Aken VULPENNEN Slagerij Van den Eeckhout Een nïeuwe mélange tussen „rood" en „goud" in, vlak na het branden gemalen, vacuum-verpakt - om al dat goeds voor altijd vers te houden. In tienduizenden gezinnen heeft Hare Majesteit de Huisvrouw al de openingsplechtigheid verricht. Wanneer knipt u deze nieuwe weg ooen naar de lekkerste koffie die u ooit kon zetten? 4 TE KOOP met 3 slaapkamers en bad kamer. Adres te bevragen bureau van dit blad. H. H. Landbouwers Laat ons uw bieten zaaien met de preoisie-zaaimachi- ne. Loonbedrijf Zaamslag - Telefoon 374 Volgende week verschijnen de nieuwe post zegelalbumsupplementen van de Importa-Albums KI.K II, Holland Album, Hollandia de Luxe. Verza melaars die bij ons inge schreven staan krijgen de supplementen toegestuurd. Bestellingen op deze sup plementen kunnen thans nog worden genoteerd. In voorraad: het complete Holland Album (losbladig) in mooie band met het nieuwste supplement 1962 10,—. Kleine postzegelcatalogus 1963 Nederland en Overz. Rijksdelen 1,50. Postzegel- pincetten 65 ct., 95 et- Naast onze uitgebreide col lectie paketten en losse Ne derlandse postzegels, heb ben wij thans ook 'n mooie collectie van Israël en Amerika. Blanco Albums, insteekboe- ken, plakkertjes, Albums voor eerste dag enveloppen. Brouwerijstr. 2, Terneuzen ZUIVER WOL KleurenGeel, rose, korenblauw, licht bleu, marine, anthraciet en modegroen. Maten 38 tot en met 44 Axelsestraat 68 Terneuzen BOEKHANDEL VAM DE SAMDE Neerflstraal 55. Terneuma Gevondeneen Herenhor loge in de Coegorspolder. Terug te bekomen tegen be- taling der advertentiekos- ten bij J. VERHELST, Van Wuijckhuispolder, Hoek. Ta koopDamessportfiets met versnelling, in prima staat. Te bevraagen ni zes uur: Hogendijk 29, Terneu zen Te koop: Een paar in goede s,aat zijnde bontlaarzen, maat 39. N. BOLLEMAN, Baandijk 3a, Terneuzen. Uw adres voor het slijpen van schaatsen: Verlengde van Steenbergenlaan 7. apart* modellen en een zéér grote keuze Da Sltw» vaat ƒ5,35—33,35 NOORDSTRAAT 5.» TERNEUZEN Oover het gehele tegoed (ook van grote bedragen) ontvangt U op een spaarboekje van de bij onze agentschappen te HOEK, Molendijk 4 Tel. (01154) 370 ZAAMSLAG, Plein 12 Tel. (01153) 380 en 390 Dagelijks opvraagbaar, dus geen belemmering bij de terugbetaling IEDERE NIEUWE SPAARDER ONTVANGT EEN GRATIS 1ste INLEG van ƒ3,—. •W Op uw verzoek komen wij ook bij U aan huis. Malse DOORREGEN RUNDERLAPPEN 1,60 per 500 gram t VERSE WORST 160 per 500 gram i 1 Telefoon 2431 Van Steenbergenlaan 2 1 Bij voldoende deelname rijden wij op 6 februari a.s. naar de voetbalwedstrijd REIMS—FEIJENOORD te Parijs. Opgave vóór 19 januari a.s. f BUITENWEG 37 - TELEFOON 651 - A X E L *Sx©<SX3»®®«xSX»®®<SXS>®<S<Sx®'®<»<ëXS><sxë>®®<©<s

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 4