JUMPER NOVITA Haarden en Convedors 0. VERMAST PORGY EN BESS MÈÈSÊm i DOUWE EGBERTS ECHTE FRIESCHE HEEREN-BAAI DEKEN G. W. NAEYE gewatteerde Voor 11 cent uw schrijfmachineletters Een man, een krant, een pijp.... i TOMPOUCE's Slagroomtruffels Plastic-folie HARD schrijfmacltinereinipr DE VRIJE ZEEUW Het huiselijke trio! Zo vindt een man rust in een woelige wereld. Bedachtzaam een p-ijP stoppen... nauwkeurig aan steken. genieten van die geurige wolkjes... Dat geeft een oase van rust, brengt een mens tot andere gedachten. Geen beter ontspanningsrecept voor harde werkers! BETONMORTEl KRUIDENKRACHT! Fa STOFFELS-RISSEEUW 1 een goede Boekhouder Banketbakkerij DE JONGE MEISJE Vandaag en woensdag Slagerij Van den Eeckhout Elseviers Encyclopedie VAN DE SANDE ZACHT" LUXOR-THEATER J||ljm?§;\ Stop hem met een tabak die kalm brandt en koel rookt! Stop hem met - Echte Friesche Heeren-Baai van Douwe Egberts; een zachte geurige mélange van rijpbruine tabakken. A fqee!) 85 ct. Paarsmerk 70 ct. per 50 gram. Koopt dan nu oon Alle kleuren «n slechts f 22.'^ Noordstraat 9-13 TERNEUZEN KANTOORARTIKELEN brand-schoon I VOOR i Scotch VAN DE SANDE 1 SrfflEBIfflfai iflIMaiiifMglIHMil 7*- <r> A Dinsdag 8 januari 1963 De Here nam tot Zich onze lieve Man. Vader en Opa DANIËL VAN WIJCK, in de leeftijd van 76 jaar. Terneuzen: C. C. VAN WIJCK— GEELHOEDT 's-Gravenhage J. P. VAN WIJCK A. H. VAN WIJCK— STILMA en Kinderen Axel: C. D. VAN WIJCK C. A. VAN WIJCK— LE FEBER en Kinderen Terneuzen, 6 januari '63. Axelsestraat 43. De begrafenis zal plaats hebben op donderdag 10 januari a.s., des namid dags om 3.00 uur. De rouwdienst zal ge houden worden om 2.30 uur in de aula op de be graafplaats. Heden is in volle vrede van ons heengegaan onze geliefde Zwager de Heer D. VAN WIJCK. Echtgenoot van C. C. Geelhoed t. Terneuzen C. MISSU M. A. MISSU— GEELHOEDT Axel: A. M. LE FEBER— GEELHOEDT T'-neuzen, 6 januari '63. Voor de vele bewijzen van medeleven en deelneming ontvangen bij het overlij den van onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Groot vader J. BAUWENS, betuigen wij onze oprechte dank. In het bijzonder aan H.H. Doktoren, Directrice en verplegend personeel van het Juliana Ziekenhuis voor de liefdevolle verple ging de overledene bewe zen. Mevrouw S. BAUWENS— OLLEBEK, Kinderen en Klein kinderen. Terneuzen, januari 1963. Hondiusstraat 39. HEDENAVOND hervat het Chr. Gemengd Koor „Laudamus" haar re petitie om 8 uur in het lo kaal Donze-Visserstraat 61. Nieuwe leden hartelijk wel kom! GEVRAAGD Hulp in de hulshouding Bakkerij VAN STRIEN, Noordstraat 79, Terneuzen. Bel voor Uw DE HANDEL IN BOTTWM ATFRÏ ALEN art Natuurvolken en dieren geven ons een wijze les: i de bron van genezing en j gezondheid ligt bij de natuur zelf! Klachten over hoofdpijn. ;l moeheid, puistjes, vale §jj teint, verstopping, aam- beien enz. zijn slechts het gevolg van een onnatuur- M lijke leefwijze. (Verkeerd voedsel, zittend leven 0 j HERBESAN Kruidenthee sÊT bevat 14 verschillende Kruiden met elk een eigen heilzame werking en her- stelt de natuurlijke func- ties van het lichaam. f Bij apotheker of drogist a t.80 per groot pak. V-hals met kraag Zuiver wol Kleuren: Bottelgroen, nieuwrood, lichtgrijs, marine, anthraciet, bleu, geel. Maten 38 tot en met 44. Axelsestraat 68 Terneuzen De nieuwste modellen ij o.e. BECKERS jj JAARSMA ETNA DAVONETTE LINCO I HOENSON INVENTA I ssx s=s 1 Noordstraat 74 Terneuzen Telefoon 3595 GEVRAAGD: voor hele of halve dagen. Brieven onder No. 454, Bureau van dit blad. ALLÉÉN WOENSDAG A.S. 25 ct per stuk Vers - croquant en heerlijk van smaak. Ze zijn er weer eigen fabrikaat. NOORDSTRAAT 80 TEL. 3163 TERNEUZEN UW ADRES voor het slijpen van schaatsen Verl. v. Steenbergenlaan 7 Terneuzen Gevraagd: Net dagmeisje, van 8tot 3 uur. Mevrouw RIJNBERG. Noordstr. 78, Terneuzen, Telefoon 2304. verkrijgbaar tot 6 m breed en 100 m lengte. Doorzichtig en zwart. Koster's Zaadhandcl AXEL GEVRAAGD OMGEVING AXEL voor kantoorwerkzaamheden. Brieven onder No. 455, Bureau van dit blad. HHiitiHi'.tititiiiiitttt'ittv.tffltitnmtHtiiiiitiiitimtiKimmirattiiitmtitmiiiiiniitttiiiniitiiwiiiwHimmtmiwiitffitiiimummHffltmttfflHffltKmifflrawiH, I 1 Ons PRIMA GEHAKT 1,25 per 500 gram Mals MAGER BRAADVLEES 1 I of FIJNE RIB 2,50 per 500 gram S DOORREGEN RUNDERLAPPEN J 1,75 per 500 gram S I VET GEZOUTEN SPEK ƒ1,50 per K.G. Telefoon 2431 Van Steenbergenlaan 2 =5 Handig en goedkoop naslagwerk voor het (jonge) gezin. In talloze gezinnen wordt steeds sterker de behoefte gevoeld aan een goede ency clopedie, die de gebruikers in staat stelt op alle vragen die o.a. door krant, radio en televisie steeds wéér naar voren komen, snel en doeltreffend antwoord te vinden. Het antwoord op duizenden vragen vindt U duidelijk en beknopt behandeld in de nieuwe ELSEVIERS ENCYCLOPEDIE. Handig formaat (18 x llVz cm) lu,,„ bladzijden 1575 illustraties en kaarten in vier kleuren twee delen, gebonden in kunstleer in fraaie cassette slechts ƒ14,75 per deel, BOEKHANDEL NOORDSTRAAT TERNEUZEN HïlT BESTE EN VOORDELIGSTE ADRES VOOR en is en blij SLOPERIJ bjj de Watertoren HOBBYHUIS Nieuwstraat 15 Erkend Hout-, Board en Triplex Detaillist TELEFOON 2252 - TERNEUZEN het jaar: Tot en met DONDERDAGAVOND 10 januari kunt U genieten van de mooiste muziekfilm van fell M R S23 W B®® M®® met SIDNEY POTTIER en DOROTHY DAN- DRIDGE. Een film welke U nooit meer vergeet. m De beste manier om van een pijp te genieten. BOEKHANDEL VAN DE SAND* Op da afdeling Rekening-Courant van het Girokantoor 's-Gravenhasa verzorgen groepjes van 3 collega's samen hun eigen reeks postrekeningen. De belangen van (hun) rekeninghouders zijn aan hen toevertrouwd. Uit degenen, die met bekwaamheid en toewijding deze taak verrichten wordteen keuze gedaan voor de vervulling van andere interessante en verantwoordelijke functies, ook voor de pro grammering en bediening van electronische machines. fcr is nog gelegenheid tot plaatsing van jongelui met Mulo-dipl. of een gelijkwaardige opleiding. Vergoeding van reiskosten indien woonplaats niet te ver van 's-Gravenhage ligt, anders toekenning van pensiontoelage en vergoeding van reiskosten wegens gezinsbezoek. Schriftelijke sollicitaties te richten aan deafdeling personeel van het Girokantoor 's-Gravenhage, Spaarneplein 2 's-Gravenhage. Nu gaat er geen brief met vuile letters meer uw kantoor uit. De typiste draait een vel Scotch schrijfmachinereiniger in haar machine en zij haalt, eenvoudig door normaal aan te slaan, al het vuil uit tik letterteken. Geen geknoei meer met vloeistof of pasta, geen borstels meer die het vuil verplaatsen. Enbij het doordraaien worden ook de voe- dingsrollen gereinigd. Alles binnen een paar minuten I REPRESENTATIEVE RRIEVEN Verkrijgbaar bij: BOEKHANDEL Noordstraat 55 TEKNEUZEN Per map 6,60

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 4