PHILIPS VERSLOOT BLIEK OP AL UW MODE-ARTIKELEN DAMESKLEDING Haarden en Convedors K. J. HOVING PRAKTIJK HERVAT ZAKENPAND Fa VAN DEN HEMEL Staatsloterij N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN TERNEUZEN a ADMINISTRATIEVE KRACHTEN (yil.). WINKELJUFFROUW Setter Set icpnijy Provinciale Watersiaai in Zeeland typiste/telefoniste op a.o. GELD I Fa STOF FELS-RISSEEUW ERRES MIELE SCHARPF A. E. G. WONING BAKKERSKNECHT A. I. MEIJER EEN DAGMEISJE maak van je zakgeld een ZAK GELD! nylons Hazelino Gastagna Walnotta reeds v.a. 1. NOORDSTRAA! 1« TERNEUZEN A dministratiekantoor BOEKHOUDING BELASTINGZAKEN ALLE VERZEKERINGEN AUTORIJSCHOOL TAXIBEDRIJF VULPENNEN Vagina 8 DE VRIJE ZEEUW Zaterdag 5 januari 1963. de MUL 1KB Gedipl. Loodgieter, Gas- en Waterfitter |Vlooswijkstraat 7—9 Terneuzen Tel. 3066 Arts Evangelisatie- Samenkomst in lokaal „BETHEL" te TERNEUZEN Dinsdag 8 januari a.s. Spreker: Evangelist W. FAASEN, van Sliedrecht. Onderwerp: „Algehele vernieuwing". Aanvang half acht. A.S. MAANDAG Vóórverkoop loten. De eollecteur; VAN DE REE, Tel. 2336. TE KOOP: Gped onderhouden staande De Doelderstraat 18, Terneuzen, en enig meu bilair. Te bevragen: Kas tanjelaan 172, Terneuzen. vraagt voor de loonadministratie van haar nieuw bedrijf te enkele vraagt 1 Vereiste opleiding: M. U. L. O. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken van onze fabriek te Roosendaal, Zwaanhoefstraat 2. Burgemeester en Wethouders van PHILIPPINE maken bekend: dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 10, le lid, van de Wegenwet, van 7 januari tot en met 20 jauari 1963 op de secretarie dezer gemeente voor belang hebbenden ter kennisneming is neergelegd een voorstel aan de Gemeenteraad tot het onttrekken aan het open baar verkeer van de volgende op de Wegenlegger dezer gemeente voorkomende weg „DE POSTHOORNWEG no. 29 VAN DE WEGEN- LEGGER". Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld van hun voorstel kennis te nemen en eventuele bezwaren daartegen schriftelijk aan de Gemeenteraad in te dienen, uiterlijk- tot en met 20 januari 1963. Philippine, 3 januari 1963. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Wethouder, De Burgemeester, H. C. VAN DEN BROEK. P. J. L. VAN HOEK. Op het bureau van de Hoofdingenieur van de PROVIN CIALE WATERSTAAT te TERNEUZEN, Nieuwstraat 54, kan geplaatst worden: Salariëring naar leeftijd, opleiding en ervaring, op basis van het Bezoldigingsbesluit Provinciale Ambtenaren Zee land of, voor gegadigden die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt, volgens de Provinciale loonregeling jeugdig personeel. Sollicitaties worden ingewacht bij de Hoofdingenieur voornoemd vóór 15 januari a.s. Gevraagd voor direct: Brood- en Banketbakkerij Donze-Visserstraat 123 Terneuzen - Telefoon 2512 TE KOOP: te Sas van Gent. Brieven onder No. 453, Bu reau van dit blad. Mevr. HOFSTEE .Tulianastraat 10 - Hoek vra-gt wegens huwelijk der tegenwoordige Meerdere hulp aanwezig. Mevrouw Verschure, Voor schoterlaan 98. Rotterdam, zoekt, een meisje v. d. en n. in R.K. gezin. Eigen kamer met verwarming. Gevraagd: Flinke jongen voor allerhande werk. Jachtwerf VERMEULEN, Terneuzen. Te huur gevraagd tegen half februari: Arb|iders- woning (oud-Terneuzen). Adres te bevragen: Bureau van dit blad. T koop: z.g.a.n. lange lede ren damesjas, merk Gel- mok kleur donker-groen, en 2 valhelmen. L. M. VER BURG. Koudepolderstr. 17, Hoek, Telefoon 262. MET SPOED GEVRAAGD voor de zaak Noordstraat 44 Luxe en huishoudelijke artikelen en speelgoed NOORDSTRAAT 44 TERNEUZEN JsngefM van 75 tit.m. 10 jaar kannen een spaarovereenkomst aangaan bij onze bank met bet recht op een rüktpremie van 100/. Rente, welke voor Jeugdspaarboekjes thans 3 bedraagt, en premie kunnen bij ONZE BANK oplopen tot bijna f SOO.- BOVEN HET GESPAARDE BEDRAG COOT». BO£REML££NSAMK „TERNEUZEN" RAIFFEISCNBANK TERNEUZEN: WALSTRAAT T AXEL: NOOROSTRAAT VAN DE SANDE Kredieten uitsluitend groot f 1600, a 3 zonder borg verkrijgbaar voor elk doel en voor iedereen. Gemakkelijke voorwaarden wisselende wachttijd. Vraagt inlichtingen „SAMENWERKING" Verstolkstr. 31, Leeuwarden MANNEN tot 40 jaar tei opleiding vöor de in aanbouw zijnde fabriek te Terneuzen. Goede lonen en goede sociale voorzieningen. Inlichtingen op onze zittingsavond: TERNEUZEN: MAANDAG 7 januari a.s. in Lunchroom H. M. van Assche, v/h Koene, Noordstraat 5, 's avonds van 7.30 tot 9 uur. N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, Fabriek Roosendaal Afdeling Personeelzaken, Zwaanhoefstraat 2. ■ïfi JK3 ld i:)g JCK ~sïd 10 7. Korting (H. MUI.) NOORDSTRAAT «7 TERNEUZEN TELEFOON 2473 KJ #Y TERNEUZEïi Kantoor: JULIANASTRAAT 33 - Tel. 2380 Huis: NASSAUSTRAAT 9 - Tel. 3417 Burg. Geillstraat - Telefoon 2432 - Terneuzen BOEKHANDEL VAN DE SANDE Noordstraat 55. Teraetwea REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en..,. goedkoper! L. C. LOOF Noordstr. 96a - Terneuzen. De nieuwste modellen i o.e. BECKERS JAARSMA ETNA DAVONETTE LINCO HOENSON INVENTA g§ s g Noordstraat 74 Terneuzen Telefoon 2595 i I lll!!llll!lllllll!lllllillllli|llllll!ltll|ilil:ltlillllllilUilllll!lll>lll!lll'llllllllllllllllllli)lllillllllilllllHII!lilllil!lillWilllllWrj i

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 6