Bent u ook al vastgeroest? \jmt <U j/g Tien goede voedingsvoornemens Zet eens kalfsschenkel op z'n Italiaans Is uw man weinig thuis? Vernauwing van de kran sslagader en i Iets leuks voor onze dochters Pagina 5 Als mamma verkouden is U kunt niet alles weten Vermindert de toevoer van bloed naar de hartspier >>P. J. v. d. Sande Zaterdag 5 januari 1963. DE VRIJE ZEEUW DE meesten van ons, huisvrouwen, zitten een beetje vastgeroest aan een bepaalde werkverdeling' in huis. Het gaat bij ieder na tuurlijk wel een beetje anders, maar een vaste dag voor de was, het strijken en de grote beurten, is een heel gewone zaak, We vinden meestal dat het niet anders kan en zijn moeilijk te bewegen een andere manier van huishouden te aanvaarden. Dat lijkt allemaal een beetje zot en conser vatief in deze tijd, waarin het éne elektri sche huishoudelijke apparaat na het andere uitgevonden of geperfectioneerd wordt. Maar ja, iedereen is ook maar niet zo dade lijk in het bezit van al die apparaten en ook hebben we ons maar niet één, twee, drie aan gepast aan al die nieuwigheid. De huisvrouw doet al haar werk tegenwoor- woordig vaak zonder hulp. En al helpen vader en de kinderen graag eens een handje mee, dan betekent dit voor haar meer een verlichting dan een verkorting van de werk tijd. Meer machines OOK de mechanisatie van het huishouden betekent be paald nog geen verkorting van het huishoudelijk werk. Wel kost het ons nu veel min der energie en werken we be paald hygiënischer. Zoals onze moeders de was deden, zo doen wij het niet meer. Wij verschonen vaker de lakens en het ondergoed. Daarom gaan we meer was sen en zo komt het dat de vaste „wasdag" bij velen toch wat minder streng wordt doorgevoerd. En nu ook bij ons de wasfeutomaat zo lang- zamerhatiS' terrein begint te winnen, Zal in de toekomst die vaste wasdag hoe langer hoe meer worden afgeschaft. We wassen dan wanneer het nodig is, ongeacht dag en uur. We zullen op den duur, als we een bepaalde hoeveelheid wasgoed hebben liggen, de programmaknop van de ma chine omdraaien en een uur tje later kunnen we de was kant en klaar tevoorschijn toveren. Dan gaan we weer in sprookjes geloven... In de tijd dat „de kaboutertjes" dus wassen, kunnen wij voor an dere dingen zorgen. Is een koelkast nodig WEL moeten wij huisvrou wen met onze beide benen op de grond blijven staan en ons bij al begerenswaardige za ken afvragen of onze behoef te aan al dat nieuws echt is 1 of alleen maar gesuggereerd wordt door vaak overdreven reclame. Is alles, wat enkele jaren 0 Houdt U van lekker smullen? Neemt U dan liever twee keer een kleine portie. U overeet zich niet op deze manier en U eet voor hetzelfde geld twee maal lekker. Q Weet U dat er kwart flesjes wijn in de handel zijn? Voor mensen die alleen zijn; voor mensen, die samen weinig drinken of voor mensen, die graag van veel soorten iets in huis hebben. 9 Spek, tarwebrood en diepvries laten zich veel gemakkelijker snijden met een warm mes. Ter bestrijding van bevroren autoruiten zijn er tegenwoor dig praktische spuitbussen in de handel. 0 In een vaasje met wijde hals laten bloemen zich moeilijk schikken. Propt U wat gaas in het vaasje, U heeft in dit geval de best denkbare bloem- stekër. Zijn de ruiten van uw auto erg vuil en heeft U zo gauw geen spons en zeem bij de hand U kunt zich behelpen door de autoruit af te nemen met een prop krantenpapier. Houdt daarvoor de kranten die TJ 's nachts over de voor ruit had bevestigd, ook over dag in de wagen. Prefereert U harde, maar geen blauwe eieren? Kook de eieren vier minuten en laat ze dan nog een poosje in het hete water staan. Wilt U een vloerkleed motvrij opbergen? Besprenkel het met petroleum, rol het op en pak het in kranten. Aangebroken flessen met kool zuurhoudende dranken en aangebroken bierflesjes kunt U het best bewaren door ze op hun kop weg te zetten. Het koolzuur kan dan minder ge makkelijk ontsnappen; de dranken blijven hierdoor beter. A Honden- of kattenharen kunt U gemakkelijker van tapijten en stoelbekleding verwijderen door deze met een vochtige spons af te nemen. Een machinenaald breekt niet zo gemakkelijk op dikke stof indien U haar even met zeep inwrijft. geleden nog als luxe werd be schouwd, nu werkelijk ineens zo noodzakelijk geworden? Zo is bijvoorbeeld een koel kast niet nodig als het u gaat als dat jonge mevrouwtje (met de ijskast), dat ons eer lijk bekende; „Wat moet ik ei eigenlijk in doen? De groenteboer en de melkboer komen elke dag en we hou den niet zo erg van koude drankjes". Er zijn in de laatste tien jaar geheel andere levensge woonten ontstaan. Velen heb ben inderdaad niet altijd ge legenheid even iets in huis te halen. In flats en centraal verwarmde huizen bederven de vleeswaren vaak, verzuurt de melk gauw en moeten aardappelen wel eens worden weggegooid. Ja, in al deze ge vallen gaan we over tot de aanschaf van een koelkast. En als in de toekomst de melkboer een vrije zaterdag zal krijgen? En als we ergens ver weg complete diepvries maaltijden zullen gaan ge bruiken? Maar laten we er vooral niet één nemen omdat nicht Willy en de buren er óók een hebben. En laten we goed overwegen, wat voor ons de beste, de zuinigste en meest doeltreffende is. Koken op elektronen HOE zal liet gaan als we gaan koken met electronen? Koken wordt een zaak van minuten, van seconden als het gebeurt op microgolven. Men belooft ons, dat de elec- tronisch toebereide gerechten pittiger zullen smaken en dat de vitaminen en verdere voe dingsstoffen beter behouden blijven. Zullen we ons oude gas- of electrisch fornuis nu nog maar even opknappen en wachten op de electronische fornuizen. Over enkele jaren zal het heel gewoon zijn dat we in zeven seconden iets klaar ma ken. Alleen zullen we ons dan moeten gaan instellen op een volkomen nieuwe manier van koken en zal er een compleet nieuwe receptuur ontstaan. In het jaar 2.000 zullen we als machinisten in do keuken staan, op een beeldscherm boven het voodselbereidings- centrum (vroeger noemden we zoiets gewoon een aan recht) verschijnt een afbeel ding in kleuren van het kant en-klaar gerecht, zodat we kunnen zien hoe het worden moet. Een bewegend hakblok met ingebouwde huishoud- weegschaal, een groenten- gootsteen met waterverstui ver voor het wassen en spoe len vant groenten, een ge mechaniseerde pannelap, een draaiende borstel voor het automatische schoonmaken van aangekookte pannen, een kijk-telefoon om bezoekers aan de voordeur te zien en te woord te staan zonder de keu ken te verlaten Zover zijn we nog niet. Nu EN BANG IS HAAR KLEINTJE TE BESMETTEN, BRENGT EEN POESEMASKER UITKOMST. DE KINDEREN ZIJN ER DOL OP, kunnen we alleen nog maar hopen dat het lukken wil de wasmachine, de koelkast, de bergkasten en de mooie nieu we electrische ovens en for nuizen onder te brengen in de gemiddelde Nederlandse woning. (Nadruk verboden.) Als u hoort tot degenen, die een nieuw jaar met nieuwe moed en goede voornemens willen be ginnen, komen wij enige sugges ties brengen op het gebied van de voeding. Misschien kunt u één of meer van onderstaande regels in uw plannenlijstje een plaats geven of houdt u er zich al aan? 1. Wanneer u na de feestdagen op de weegschaal gaat staan en ziet dat de wijzer wel wat erg ver doorslaat, neem u dan voor om minder vetten en zoetigheid te gaan eten en niet te bezuinigen op (karne)melk, vlees, vis en eieren, groente en fruit. 2. Wanneer u een kleuter thuis hebt, die niet wil eten, geef hem dan kleinere porties en maak u niet bezorgd wanneer hij eens naar uw smaak wat erg weinig eet. Uw ogen zijn vast veel groter dan zijn maag. Als een kind aan de maaltijden geen trek heeft, komt dat in vele gevallen doordat hij „tussendoor" te veel heeft gegeten. 3. Zorg ervoor, dat geen van de gezinsleden zonder ontbijt en zonodig ook zonder gezel lig en voldoende lunchpakket of broodtrommeltje de deur uitgaat. 4. Wanneer u aan het ontbijt alleen zoete beleggingen op de boterham geeft en thee of koffie drinkt, stap dan eens over op hartig beleg: kaas, pindakaas, ei of vleeswaren en geef bij voorkeur melk in een of andere vorm (melk- drank, pap of yoghurt). 5. Wanneer u een dochter van 14, 15 jaar hebt, die een goede eetlust heeft én aan de lijn wil doen, laat het haar dan niet zoeken in een beperking van de maaltijden, in minder eten en drinken van het ge wone voedsel dus, maar in meer lichaamsbeweging. 6. Beschouw vitamineprepara ten niet als een noodzakelijk bestanddeel van het dagelijks menu. Zorg, dat de voeding ook zonder die preparaten goed isvoldoende gevarieerd en samengesteld uit normale levensmiddelen kan hij dat zeker zijn. Alleen vitamine D moet u de kinderen apart geven. U weet hetR in de maand, dan levertraan óf een vitamine D- preparaat óf hoogtezon. Niet alle tegelijk. 7. Wanneer uw kinderen nog niet aan snoep verslaafd zijn, neem u dan voor, ze er ook niet aan te wennen. Willen ze iets tussendoor, geef ze dan bijvoorbeeld wat rauw fruit, rauwe groente, rozijnen of nootjes (als ze zich er niet meer m kunnen verslikken). Als zoetigheid zijn koek en biscuitjes bij een beker thee, melk of vruchtesap te verkie zen boven zuurtjes en derge lijke kleverige lekkernijen. 8. Zorg, dat de maaltijden niet alleen uit slappe, zachte kost bestaan zoals stamppot en pap, en zorg dat er iedere dag iets hards te kauwen is, ook voor de volwassenen; werk voor de tanden en kiezen, ook werk voor de darmen. 9. Neem u voor om 's winters net zoveel verse groente te eten als 's zomers, van alle beschikbare soorten gebruik te maken en ze met evenveel zorg toe te bereiden. 10. En lest best: gebruik de maaltijden niet om klachten en standjes te spuien. Maak ze vooral gezellig! De kalfshaks of kalfsschenkel wordt in Nederland nog maar weinig gegeten. Ten onrechte overigens, want er zijn heerlijke schotels van te maken. Wij kozen voor U een recept voor het be reiden van een gerecht, dat bij-, zonder geschikt is wanneer U gasten krijgt. Het meeste werk hiervoor kan n.l. reeds geruime tijd voor uw gasten arriveren worden ver richt, zodat U tijdens hun aan wezigheid geen uren in de keu ken behoeft door te brengen. Het gerecht, gebraden kalfs schenkel, op Italiaanse wijze be reid, wordt in het zonnige zuiden „Ossobuco alia Milanese" ge noemd. Per persoon heeft U een schijf kalfsschenkel van 200 a 250 gram nodig, afhankelijk van de hoe veelheid bot die er aan de schen kel zit. Vraag de slager bij voor keur om een stuk achterschenkel. Let er vooral op, dat in ieder stuk schenkel merg zit, één van de attracties van het gerecht. Verder heeft U nodig (voor vier personen): een kleine selderij- knol, 100 gram geraspte wortel tjes, 100 gram sjalotjes of kleine uitjes, 250 gram tomaten, 2 dl (een klein flesje) droge witte of rosé wiin (eventueel te vervan gen door 2 dl bouillon-, boter of gen door 2 dl bouillon), boter of rozemarijn, en bloem. Maak eerst de groenten schoon, snipper de sjalotjes fijn, snijd de selderijknol in kleine vierkante blokjes (zet deze even onder wa ter weg, om het bruin worden te voorkomen), snijd de worteltjes in kleine ronde schijfjes, ontvel de tomaten, (even in kokend wa ter dompelen, dan gaat dat ge makkelijk) en snijd ze in plak ken. Het vlees licht zouten, met peper bestrooien en door de bloem wentelen. In de hete olie of boter (of een combinatie van beide) het vlees lichtbruin bak ken. Nu de fijngesnipperde sja lotjes, de tomaten en wat roze marijn toevoegen, daarna de sel- Stoornissen in de hartfunktie kunnen zich uiten in het plot selinge optreden van benauwd heid en pijn in de borst. Zoiets doet zich soms voor bij men sen die nooit eerder klachten, die een aanwijzing vormen voor een hartafwijking, hebben ge had. Dikwijls berust een zoge naamde hartaanval op een ver nauwing van de kleine slagade ren die als een krans boven op het hart liggen ze worden kransslagaderen of coronair- arteriën genoemd en die zich overal in het hartspier weefsel vertakken. Verschillende oorzaken Het bloed dat door deze vaat jes vloeit, moet het hart van voedsel en zuurstof voorzien. Vermindert de bloedtoevoer, dan wordt de hartwerkzaam- lieid ernstig belemmerd. Ziekelijke veranderingen in de slagaderwand, zoals die voorkomen bij arterioselerose, kunnen oorzaak zijn van een verkleining der ruimte in de bedoelde bloedvaatjes. pleegt uit te straler. naar an dere delen van het lichaam, bijvoorbeeld naar de linker arm behoeft dadelijk het ergste te vrezen. Soms berusten zulk soort on aangename gevoelens voorna melijk op nervositeit en zijn er maar weinig of in het geheel geen organische stoornissen bij t« vinden. Bij een echte „hartaanval" is het in ieder geval gewenst, dat een onderzoek met de moderne specialistische hulpmiddelen plaats heeft om de eventuele oorzaak op te sporen. Wanneer het mocht blijken dat er slechts lichte afwijkin gen van het circulatieapparaat bestaan, dan bereikt de getrof fene veel verbetering als hij de voorschriften van de dokter om over te schakelen op een rus tige, hygiënische levenswijze, met minder zorg, opwinding en verantwoordelijkheden, onvoor waardelijk opvolgt Indien er een trombose van de kransslagaderen bestaat, hangen de vooruitzichten af van de uitgebreidheid van het gebied dat onvoldoende bloed toevoer krijgt Specialistisch advies MEDISCH CONSULT Daarnaast kunnen de corn- nairvaten eveneens worden vernauwd door het optreden van een kramptoestand in de slagaderwand. Tenslotte is het mogelijk dat afsluiting van een kransslag ader te wijten is aan de vor ming van een trombus, d.i. een stolsel. Aangezien stolsels alleen dan kunnen ontstaan als de vaat- wand beschadigingen vertoont en als de bloedstroom een ver langzaming heeft ondergaan, is het duidelijk, dat trombose van coronairvaten zowel door bo vengenoemde „bloedvaatverkal- king" als door vaatkrampen zal worden bevorderd. Alleen nervositeit Niet ieder die wel eens Pijn in de hartstreek voelt een pijn die merkwaardigerwijs derijknol, de worteltjes en de wijn. Nóg wat zout erbij doen. Wacht even totdat alles net aan de kook is, temper het vuur en laat het gerecht ongeveer een uur op een laag pitje smoren. Na een half uur kijken, of er nog vol doende saus is, anders iets kokend water toevoegen. Is de saus te dun, dan deze voor het opdoen nog even binden met wat aard appelmeel. Zowel rijst als spaghetti smaakt hierbij uitstekend. Dit gerecht kan in een vuur vaste schotel worden bereid en in dezelfde schotel worden opge diend. Heeft U het in de braad pan bereid, dan opdoen op een verwarmde schotel: eerst de groenten, daarop het vlees, be dekt met de saus. (CONSU) Voorts is het van belang of, het getroffen gebied van de hartspier nog door andere slag- adertakjes enigszins van voed»; sel en zuurstof kan worden' voorzien. De mogelijkheid be-1 staat, dat zich na enkele weken daar ter plaatse een litteken^ in de hartspier ontwikkelt. Om het gevaar af te wenden dat de hartspier op de aldus' zwak geworden plek inscheurt,1 zal de patiënt het advies krij gen voortaan zeer voorzichtig te leven, geheel op te houden met werken en waar mogelijk iedere inspanning te vermijden. dr. H. W. SCALONGNE. (Nadruk verboden.) v» v»vr»v»v*v«:r»v»v*%v* VERKRIJGBAAR BIJ; t*£ t;t; Boekhandel Ég Terneuren gj •V'»yów*.'.»ww<w;<v« Er zijn veel vrouwen, die 's avonds alleen zitten. Voor die vrouwen wier echtgenoot door beroepsbezigheden 's avonds absent is, is zoiets al dikwijls vervelend. Maar voor vrouwen wiei- man zuiver voor zijn plezier 's avonds het huis verlaat, is het dikwijls een ergenis, die nauwelijks wordt verbeten. Deze vrouwen lijden er onder en ze ver- vallen soms tot uitersten. De één schikt zich in dit grauwe, sombere sleurleven. waaraan alle plezier en gezelligheid ont- breekt. Zij kan er niet tegenop en schikt mokkend, wordt stil en zwijgzaam, dik- wijls nors of stuurs en wordt op den duur geen prettige levenspartner voor de man. Een en ander is uiteraard een vicieuze cir- kei, want de echtgenoot zal nog minder animo vertonen thuis te blijven en do vrouw blijft helemaal alleen achter. Ander vrouwen worden recalcitrant. Er ko men regelmatig kleine ruzies, waarbij jammer genoeg de kern van de zaak onaangeroerd blijft. Het gaat altijd om bijzaken, maar die worden dan veelal opgeblazen als gevolg van het geïrriteerd zijn door het regelmatig af wezig zijn van de echtvriend. HIJ EN ZIJ Weer andere echtgenoten doen, alsof ze er zich niets van aantrekken en gaan hun eigen gangetje. Ze gaan uit en doen en laten alsof ze ongehuwd waren, dit alles bedoeld als tegenwicht voor wat de partner doet. En zo leven man en vrouw volkomen langs elkaar heen. Wat is er aan de hand Vrouwen die veel 's avonds alleen zitten, moeten zich afvragen wat hier wel de reden van kan zijn. Is haar echtgenoot een echte verenigingsman, dan is er veel te verklaren, maar dat neemt niet weg, dat ze hem toch wel eens attent mag' maken op haar eenzaamheid, vooral wanneer hij het te bar maakt en meer dan drie avonden per week weg is, want de vrouw heeft recht op het gezelschap van haar man, evenals dat omgekeerd het geval is. Is de echtgenoot geen verenigingsman, maar gaat hij zomaar uit, dan is er toch wel iets met het huwelijk mis. Om te beginnen doet iedere vrouw er goed aan, vóórdat ze over een en ander met haar partner gaat praten, eerst eens goed bij zich zelf te rade te gaan. De kans is namelijk groot, dat de man er zijn redenen voor heeft om veel 's avonds weg te zijn. Het komt in veel gevallen voor, dat dit zijn oorzaak vindt in ongezelligheid thuis. Een vrouw die den kende een „goede huisvrouw" te zijn, van de vroege morgen tot de late avond maar ploe tert en zwoegt. Wier man haar niet anders ziet, dan met een schort voor en de haren in de' war, die vrouw behoeft niet te denken, dat haar man dit op prijs stelt. Hij vindt het maar bar ongezellig thuis en zal zijn heil buitens huis zoeken, want zijn wouw is toch de hele avond bezig. De goede vrouw De goede vrouw en echtgenote zorgt voor sfeer en gezelligheid. Zij doet haar werk wan neer de man van huis is, doch zal alles aan kant'hebben wanneer hij thuis komt. Vóór die tijd zal ze oök wat aandacht aan zichzelf be steden, zodat ze er leuk uitziet. Wanneer de kinderen uit school komen, zorgt ze voor een kopje thee, kortom ze schept sfeer en gezelligheid. In zo'n huis is het goed toeven. Ze heeft een open oor voor alle zaken die haar man en kinderen belang inboezemen. Zij is het cement, de binding in het gezin. Voor die sfeer en gezelligheid zal vrijwel geen enkele man iets anders verkiezen. Dat zijn dingen die we ons als vrouw voor ogen moeten houden. Bemerkt een vrouw, dat zij in deze dingen tekert schiet, dan doet zij er goed aan hierin verandering te brengen. Maak het op de avonden dat manlief thuis is, eens werkelijk gezellig en houd dit vol. Dan zullen die vrou wen die tobben met uithuizigheid van de echtgenoot bemerken, dat er al heel spoedig verandering in de toestand komt. Ook al zijn onze japonnen en jurkjes wel afgestemd op het koude seizoen, toch kan het soms zo fris zijn, dat we een extra bescherming zou den wensen. In zo'n geval trekken we een fraai vest over onze kleding aan, maar veel jon ge meisjes voelen niets voor een vest. Zij zweren bij truitjes, jumpertjes en der gelijke. Deze keer brengen wij eens iets heel leuks voor de jon- gedochters. iets dat wij za-, gen in de collectie van Ma- rucelli in Milaan. Het is eigenlijk een wijdvallend truitje met een boothals en korte, wijde mouwtjes, echt een ruim dingetje om ergens overheen te dragen. Wan neer het erg fris is, kan onze dochter het dus over haar jurkje dragen. Het geheel is vervaardigd uit „orlon" in een zacht oranje kleur. Het zit lekker warm, knelt niet, kortom is prettig te dragen. Het bij zonder leuke aan dit model is wel de afwerking van hals en mouwtjes met een dubbele rij uit het zelfde materiaal vervaardigde balletjes, terwijl de onderzijde met een enkele rand is afgewerkt. Gedragen op een zwarte jurk, zoals ons model op de illustratie staat het bijzonder goed. Zo'n leuk kledingstuk is niet alleen in het koude jaargetijde bruikbaar, maar kan Ook zomers aan het strand of met vakantie van nut zijn, wan neer ze het over hun zonnepakje of badpak dragen. Een bijzonder leuk ontwerp, dat het vooral bij de jongere meisjes goed zal doen. ELLY MARTINS' (Nadruk verboden)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 5