van'i Hoff „DE HOOP" LEROUX Maison Oesms Gebr. v. il. Poel n.v. EMAN Garage S.Dieleman „EIGEN HAARD" Van Gend Loos Kapsalon v. d. Hout JENNY DAMESKLEDING A. J. Jurrij en Zn. JAN KOLIJN Laurens - Kleding W. P. MARIJS VAN DER PEIIL'S Autobedrijf DE REGTS Cervi EES R-JURRIJ LEMAN Fa J. K.VAN DIXH00RN Zn Gebr. Esselbrugge N.V. Fraeijenhove's Schocnhandcl C. G. van Doeselaar J. M. DE GROEN Loodoietersbedrilf DE GROOT Loodgietersbedrijf Guequierre FIRMA OSCAR HAMERLINCK HARPE-PIETERS „DE MAGNEET" Dames- en Herenkoniekiie raLEfooN 2257 Friture „DE LEKKERBEK" R. DE MEIJER-MEEUSEN W. A. NIEUWELINK EEN VOORSPOEDIG 1963 ndag 31 december 1962 J. P. DE WI TTE PIET WITTE „DE ZON" Gelukkig Nieuwjaar 3RÉ DEES ÜES ZOON VBRIEK Maandag 31 december 1962 ÖE VRIJE ZÏEIJW W. DIELEMAN-DEN EXTER Coegorsstraat 15 - Sluiskil EEN VOORSPOEDIG 1963 VAN DEN EECKHOUT Gebroeders FAAS Firma Gebr. FIERET P. FLIPSE-DE PUTTER Café „Atlantic" GELUKKIG 1963 EEN GELUKKIG NIEUWJAAR EEN GELUKKIG 1963 Fa KEES HAMELINK J. G. VAN DER HAVE I. HOEKMAN N.V. HANDEL-, INDUSTRIE-, EN SCHEEPVAART MIJ TERNEUZEN HOUGKOELING EEN VOORSPOEDIG 1963 Pagina 11* Banketbakkerij DE JONGE Fa J. L JURRIJ A. KAIJSER Th. F. VAN KOUTEREN-VERHAEGE i. J. van Leeuwe-De Vriend Fa P. DE LEGE EN ZN Administratiekantoor SCHOENENHUIZEN i. BOERBOOMS EEN GELUKKIG 1963 J. A. MANHAVE—JANSE Nieuwstraat 30 - Terneuzen MelksJijtersvereniging A. J. van Minnen Zoon Firma D. J, OGGEL Schildersbedrijf Provoost Aannemingsbedrijf TRAMSTRAAT 40 TERNEUZEN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR L. P. WIJFFELS Horlogemaker wenst zijn Clientèle, Vrien den en Kennissen een ZALIG NIEUWJAAR Noordstr. 103 Terneuzen Aan allen een GELUK KlG~NtEUW JAAR toegewenst ffèèr A. WILHELM- DE KRAKER Terneuzen, Hogendijk 2. Molendijk 40, Tel. 335 Hoek Luxe auto-verhuur. Vrachtvervoer en Kolen en Petroleumhandel en BENEgas wenst Cliëntèle, Familie en Vrienden een voorspoedig 1863. Ook aan U een stevige handdruk voor 1363. Hoekje van Terneuzen DE SPAR Allen een Gelukkig Nieuwjaar Fam. H. WOLFXKT Lovenpolder B22 Hoek. Schildersbedrijf Firma GEBR. DE ZEEUW Telef. 2236 Terneuzen G- N. hemische Stoom-, Wan en Ververij Vlooswijkstraat. Terneuzen wenst hare Clientèle een TEEK KI. A ASSEN ff 2 DIG 1963 als in zakelijk opzicht. NIEUWJAAR ■dealer bergen laan 27 IJZEN n 2035 rijles - Autoverhuur TUREN NRICHTINC Zaamslag ET CENTRUM" ïtraat 59 - Terneuzen nault automobielen spa scooters irta bromfietsen tèle NIEUWJAAR bedrijf 63 - Hoek Cliëntèle een XTKKIG NIEUWJAAR DELENBEDRIJF estraat 16, Terneuzen FOON 330 (01153) EDIG 1963 MARKT 23 - TERNEUZEN wenst een ieder een VOORSPOEDIG 1963 Voor al uw pluimvee groot of klein Moet U toch bij Dieleman zijn. Wij wensen familie, Vrienden en bekenden oen GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 1963. GELUKKIG NIEUWJAAR NOORDSTRAAT 23 TERNEUZEN GRAAN- EN ZAADHANDEL TERNEUZEN G. N Al onze Vrienden. Begunstigers en Bekenden, toegewenst door LAGERIJ VAN STEENBERGENLAAN 2 TERNEUZEN. Arsenaalstraat 5 TERNEUZEN Noordstraat 76 wei.st voor allen een GELUKKIG EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR AUTOMOBIELBEDRIJF GARAGE „CITO" AXEL - Telefoon 651 - 652 - 653 Filiaal: SCHOONDIJKE - Tel. 369 wenst U allen een GELUKKIG EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR LOONSPROEIEKSBEDRIJF ZAAMSLAG G.N. Vishandel „NOORDZEE" TERNEUZEN Cliëntèle en Bekenden bij de jaarwisseling een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR NIEÜWEDIEPSTRAAT 101 - TERNEUZEN wenst zijn Cliëntèle, Vrienden en Bekenden een Plein Zaamslag wenst allen EEN VOORSPOEDIG 1963 Noordstraat 101 Telefoon 2538 Terneuzen wensen al hun Cliëntèle en Vrienden Vrienden en Bekenden toegewenst. H. VAN GREMBERGHENv. d. BOS Café „Wilhelmina" Terneuzen, 1 januari 1963. Tirrtmer- en Aannemersbedrijf Grafkisten TEBNEUZEN VLOOSWIJKSTRAAT 43—45 Tel. 2548. G. N. Al onze Begunstigers, Vrienden en Bekenden EEN VOORSPOEDIG 1963 Westkolkstraat 20 TERNEUZEN Telef. 2785 Aan Cliënten, Vrienden en Bev«nden wensen wij een Voorspoedig i963 NIEÜWEDIEPSTRAAT 89 TERNEUZEN Handel in Steenkolen en Petroleumproducten Telef. 2197 G. N. Schuttershofweg 11 en 12 BIJ DE OOSTSLUIS in Scheepsartikelen, Oliën. Verfwaren en Aannemersmaterialen. wenst aan al zijn Cliënten, Vrienden en Beken den in 1963. VEEL GELUK EN VOORSPOED. DAMESKAPPER AXELSESTRAAT 18 a TERNEUZEN G. N. WENSBEDIENING Noordstraat 28 Tel. 3584 Alleenverkoop der H. P. CORSETTEN en B. H.'s wenst al haar tegenwoordige en toekomstige afnemers EEN VOORSPOEDIG 1963 ;Zich bij vernieuwing aanbevelend. Timmer- en Aannemersbedrijf NIEÜWEDIEPSTRAAT 40 - TERNEUZEN G.N. WONINGINRICHTING MOLENDIJK 15 - HOfcK TEL. 01154-233 T H O r F K WA Lire IT »S LOF kwaliteit; G. N. Dir. J. G. VAN DER PEIJL G. N. Wij wensen U en de Uwen EEN GELUKKIG NIEUWJAAR TERNEUZEN BERGEN OP ZOOM Oranjestraat 21 Halsterseweg 102 Noordstraat 29 - Axel wenst cliëntèle en bekenden EEN VOORSPOEDIG 1963 V/ij wensen al onze cliëntèle Noordstraat 47 - Terneuzen - Telefoon 3370 NOORDSTRAAT 80 TERNEUZEN G.N. SCHILDERSBE DRIJF Hoek, Molendijk 21a Terneuzen, Axelsestraat 215 G. N. een voorspoedig 1963 toegewenst. TERNEUZEN DRIEWEGENSTRAAT 11 - TERNEUZEN Kruidenierswaren - Aardappelen Groenten en Fruit wenst allen EEN VOORSPOEDIG 1963 Aan al onze Cliëntèle, Vrienden en Bekenden een GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 1963 Limonadefabriek - Slijterij Agent van: Celta Pils Drie Hoefijzers Bier Trappisten Chaudfontaine Bronwater Hero Limonade DONZE VISSERSTRAAT 88 TERNEUZEN Stern Export Oranjeboom Bier Ranja Soda Victoria Water Seven Up - TELEF. 2450 SPECIAAL HERENKAPPER TERNEUZEN Nieuwediepstraat 85 Tel. 3160 Z.N. AXELSESTRAAT 40 - TERNEUZEN Telefoon 2125 MAATKLEDING - CONFECTIE HERENMODES G. N. Allen een GELUKKIG NIEUWJAAR KLEDINGMAGAZIJN KORTE KERKSTRAAT 13—15 TERNEUZEN OLIEHANDEL TERNEUZEN G.N. TERNEUZEN G.N. JULIANASTRAAT 33 NOORDSTRAAT 61, TERNEUZEN G.N. I NOORDSTRAAT 51—53 TERNEUZEN wenst alle Klanten en Vrienden wenst allen een GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 1963 AGENT AMSTEL BROUWERIJ TERNEUZEN Aan al onze cliëntèle wensen wij EEN VOORSPOEDIG 1963 TERNEUZEN LEVENSMIDDELENBEDRIJF lepenlaan 88 wenst cliënten, vrienden en bekenden EEN GELUKKIG NIEUWJAAR TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF Nieuwbouw Verbouw - Onderhoudswerken TERNEUZEN THOLENSSTRAAT 76 Werkplaats Tholensstraat 81 - Donze-Visscrstraat 74 Telefoon 2557 Hartelijk dank aan onze geachte Cliëntèle voor de aan ons verstrekte opdrachten in 1962 en bevelen ons weder beleefd aan. Wij wensen hen een EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 1963 Tevens Uw ADRES voor het huren van Tafels- en Banken voor diverse gelegenheden. AANNEMERSBEDRIJF Rozenstraat 166 - Terneuzen wenst allen een GELUKKIG 1963 Grossrerderij en Groothandel in Koloniale, en Kruidenierswaren en Zoetwaren G.N. Hoofdagent N.V. P. Sluis AXEL. TERNEUZEN - TEL. 2104 g. n. wenst ieder een VOORSPOEDIG JAAR Schoolplein II —13 Terneuzen BAKKERIJ en LEVENSMIDDELEN wenst allen

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 9