seuwó-^ölcicimó lotonieuwó 19(52 Maandag 31 december 1962 DF V R lf F ZEFU W Êpö siirT A:.' ,'r; tfm -M v t¥?S,^W' mm*""v u •*- Éaiëif.y1* ft - «L S. - jgx-*** .- V g^Öfc^vjtJr. ,4 Het af--'open .jaar bracht minister Van Aarfsen een werkbezoek aan Zeeland, waarbij hij o.m. ook de watertoren te Ternenzen bezocht (foto 1). In Oostburg had een Jubileum-veemarkt plaids, w -lbe werd h-w-ht (i or ,p. Commissaris der b i n, jhr. nir. A. F. C. de Casembroot, in gezelschap van burgemeester Van Leeuwen (foto 2). Het B. B. B.-huis te Sluiskil werd officieel geopend door jhr. mr. De Casembroot (foto 3). Te Axel werd tijdens de Pinksterdagen de luvhniaciittentoonstelling „Paraat" gehouden (foto 41. Aardenburg kreeg een nieuwe burgemeester in de persoon van de heer M. van Berckel, die op foto 5 wordt gefeliciteerd door de wnd-burgemeester en ore-bnrger van Aarden burg de heer A. I. Catsman. De burgemeester van Zaamslag, de heer H. D. Trimpe, ging met pensioen (foto 6). In Driekwart begon de Coöp. Groenvoederdrogerij „Zeeuwseh-Vlaanderen" haar werkzaamheden (foto 7). In Oostburg word door notaris J. >Iijs de eerste steen gelegd voor een ltelangrijke uitbreiding van de Technische School (foto S). Te Ternenzen werd op 1 mei het Rijkskantorengebouw in gebruik genomen (foto 9). Ook te Sas van Gent werd het 25-.iarig huwelijksfeest van ons koninklijk paar luisterrijk gevierd (foto 10). Bij Ossenisse had in mei een dijkverzakking plaats (foto 11). De Temeuzensche Scheepsbouwmjj kon op 18 december een motorvrachtsehip te water laten, op 10 december werd de heer P. J. G. Moltboff seinstalfcerd els burgemeester van Vogelwaarde.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 3