19.»° I Worst VUUR WERK Oók in 1963 met al uw stookproblemen naar Versloot. U zit er dan wéér warmpjes bij LEROUX JUMPER N0VITA Woensdag 2 januari GEOPEND van 13 uur tot 18 uur en Haarden Convectors I Fa STOFFELS-RISSEEUW Psalmen r Kalfscroquetten fu - De Fa H. en C. van de Sande BAKKERIJ DE SMIDT NIEUWEDIEPSTRAAT 1 TELEFOON 2926 r Traditie getrouw f 1,68 150 Fa, F v. Opdorp en Zn. P. RINDERS A. H DE SMIDT DE JONGE Prijspieken Dienst Kruiningen-Perkpolder GESLOTEN De Gebr. M. DE BRUIJN Fa H. en C.VAN DE SANDE Fa VAN DEN HEMEL I I I f DE JONGE verschillende soorten VAN DER BENT-DONKER DE JONGE DE VRIJE ZEEUW Maandag 31 december 1962 A. F. HAAK VOORSPOEDIG 1963 VOORSPOEDIG 1963 VOORSPOEDIG NIEUWJAAR Saucyze Broodjes Worste Broodjes Huzarensla PROVINCIALE ST00MB00T0IENSTEN IN ZEELAND Fa A. J. VEERMAN Fa EA. ljsebaert Administratiekantoor BOEKHOUDING BELASTINGZAKEN ALLE VERZEKERINGEN AUTORIJSCHOOL Oliebollen Berliner bollen VULPENNEN LUXE SCHRIJFMAPPEN V.. Fa E. Aljsebaert davonette lingo hoenson inventa Appelbollen Appelflappen Appelbeignets Gap. ïaooo Algemene kennisgeving Hiermede vervullen wij de droevige plicht kennis te geven, dat nog zacht en kalm is ontslapen mijn lie ve Man, der kinderen zorg volle Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader CORNELIS JOZIAS HUIJSSEN in de ouderdom van ruim 78 jaar. T. M. HuijssenWilhelm J. F.. C. Wisse—Huijssen J. Wisse E. C. J. Dieleman Huijssen A. F. Dieleman J. P. Huijssen M. HuijssenDonze Klein- en Achterklein kinderen Terneuzen. 29 dec. 1962 Nieuwediepstraat 59 Condoleantie-adres: Chry santstraat 4. De teraardebestelling zal plaats hebben op woensdag 2 januari 1963 te 2 uur. Algemene kennisgeving Heden is plotseling van onze zijde weggenomen on ze geliefde Tante LIDEWIJ C. LOOF in de ouderdom van 78 jaar. Namens de Familie A. SCHEELE—DE WITTE Terneuzen, 30 dec. 1962 Irenestraat. 17 De teraardebestelling zal plaats hebben a.s. donder dag 3 januari 1963 vanuit het gebouw „De Schakel" om 2.30 uur. Geen bezoek Heden nam de Heere tot Zich in Zijn heerlijkheid onze geliefde Moeder DIRKJE SPRLTJT, Weduwe van Frederik van der Welle, op de leeftijd van 88 jaar en 10 maanden. Hoek: B. VAN DER WELLS M. VAN DER WELLE Terneuzen: N. H. VAN DER WELLE Hoek, 28 december 1962 Langestraat 18 De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben op de algemene begraafplaats te Hoek op heden, 31 decem ber, 1962, des n.m. om 2.15 uur. Vertrek van het sterf huis om 2 uur. Bij de aanvang van het Nieuwe Jaar wordt mijn geachte Clientèle, Vrienden en Bekenden een GELUKKIG EN VOORSPOEDIG JAAR toegewenst. E. DE GRAAF Handel jp Groenten en Fruit Molendijk 9 - Hoek Wilhelminastraal 65 - Axel wenst allen een GELUKKIG NIEUWJAAR wordt U toegewenst door Transport- en Kraan wagenbedrüf A. C. STOFT MN EN ZN Terneuzen, Magnoliapl. 30 Telefoon: 011503092-3524-3213 F IRMA J. DE ZEEUW Radio, TV en Bromfietsen Langestraat 13 HOEK wenst haar clientèle een VOORSPOEDIG 1963 Wij wensen U een in alle opzichten NED. VER. v. SEX. HERV. Namens het Dr Rutgershuis en afdelingsbestuur Transportbedrijf Sas van Gent .venst Familie, Vrienden en Clientèle TIMMER-, METSEL- EN AANNEMERSBEDRIJF Gelukkig Nieuwjaar! HOEK Tel. 011502139 ALLEN EEN VOORSPOEDIG 1963 toegewenst door BROOD- EN BANKETBAKKERIJ NIEUWEDIEPSTRAAT 1, TERNEUZEN BANKETBAKKERIJ Noordstraat 80 - Tel. 2163 bij de BISON, op NIEUWJAARSDAG. Aanvang 3 uur. Heinekens bier. Beleefd aanbevelend. Door onvoorziene omstandigheden zullen op HEDEN, MAANDAG 31 DECEMBER 1962, de twee laatste reizen en op DINSDAG 1 JANUARI 1963 alle reizen gemaakt worden door het m.s. „KONINGIN JULIANA". Gedurende deze periode is de maximum toelaatbare hoogte van de voertuigen inclusief lading 3.40 meter. HEDEN. M A t\OA6 31 DECEMBER Industrieweg 12 - Telefoon 2309 - Terneuzen OUD PAPIER en ANDERE AFVALSTOFFEN Profiteer can IJsebaert's speciale kalfs croquetten aanbieding voor Oudejaars avond. 5 voor slechts Klaar in en wip. TERNEUZEh Kantoor: JULÏANASTRAAT 33 - Tel. 2380 Huis: NASSATJSTRAAT 9 - Tel. 3417 FAILLISSEMENT J. A. EGGEBEEN. De Rechter-Commissaris heeft bepaald: le. dat de vorderingen moeten worden ingediend bij ondergetekende op uiter lijk 1 maart 1963; 2e. dat de verificatiever gadering zal worden gehou den op donderdag 21 maart 1963 te 11.00 uur v.m. in het Gerechtsgebouw te Mid delburg aan het Hofplein nr. 8. Terneuzen, 27 dec. 1962. Mr. K. J. Q. TICHELMAN, Oostelijk Eolwerk 8. V-hals met kraag Zuiver wol Kleuren: Bottelgroen, nieuwrood, lichtgrijs, marine, anthraciet, bleu, geeL Maten 38 tot en met 44. Axelsestraat 68 Terneuzen BRANDSTOFFENHANDFIL, maakt bekend, dat zij met ingang van 1 januari 1968 hun brandstoffenhandel overdoen aan de Handel in vaste en vloeibare brandstoffen, Margrietstraat 11 Terneuzen. Hierbij danken wij onze cliëntèle voor het genoten ver trouwen en bevelen wij U onze opvolgers van harte bij U aan. Handel in vaste en vloeibare brandstoffen MARGRIETSTRAAT 11 TERNEUZEN Telefoon 011593335 (magazijn 011502053) maakt bekend, dat zij met ingang van 1 januari 1963 de Brandstoffenhandel van de Gebr. M. DE BRUIJN over nemen. Door goede aflevering en bezorging hopen wjj dat U uw vertrouwen aan ons zult willen geven, waarvoor bij voor baat onze hartelijke dank. VAMOR K.N.A.C, Autorijles in FORD-TAUNUS VRACHTWAGEN VOLKSWAGEN Burg. Geillstraat 10 - Telefoon 2432 - Terneuzen V f f f i (met He room of jam gevuld) BANKETBAKKERIJ Noordstraat 80 - Tel. 2163 Uw adres voor het slijpen van schaatsen Verl. Van Steenbergenlaan 7 TERNEUZEN BOEKHANDEL VAN DE SANDE Noordstraat 55. TernauaeB HEMA Eet met Oudejaar DE SMIDT'S OLIEBOLLEN NOG IN VOORRAAD VUURWERK NATUURLIJK BIJ MEUWSTRAAT 15 TERNEUZEN BOEKHANDEL VAN DE SANPF reeds meer dan 70 jaar levert lfsebaert voor Nieuwjaar aan honderden gezinnen Boontjes met worst het Nieuwjaarsmaal bij uitnemendheid. U iveet niet hoe heerlijk worst ivel zijn kan als U die van IJsebaeit nog niet hebt geproefd. Ze kost maar per 500 gram. .J MIMIIMMfflülj! De nieuwste modellen 3= o.e. beckers jaarsma etna H s§ Noordstraat 74 Terneuzen Telefoon 2595 j i 1 fllllil-lilHimilimilllillliNMll-l'liltlllililHIMHJiHMiltNIIMilillltNmilinniirilMfllllMIMIIIIiMHiffMtl-liiililiFliliKm Diverse VUURPIJLEN met KNAL en GEKLEURD BOUQUET BENGAALS VUUR - POTTEN en FAKKELS enz. enz. Ook onschuldig vuurwerk voor kinderen. A TERNEUZEN TELEFOON 2063 (01150) BANKETBAKKERIJ Noordstraat 80 - Tel. 2163 Ruim voorhanden: Proeve van een nieuwe berijming. 2.50. BOEKHANDEL VAN DE SANDE Cap. 15.000 K, 360,— Cap. J.8.0U0 K. ƒ485,— Niet meer tevreden over uw „oude" kachel? U moet de prachtige nieuwste modellen zien om te weten wat U nog tekort komt. Ga meteen veel gemakkelijker, beter en voordeliger stoken. Koop nu nog een nieuwe olie- of kolenkachel bij de specialist VERSLOOT DI.IKSTRAAT t-9 TERNEUZEN TELEFOON 3056 (01150)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 12