TOONDER'S 1963 WIEBAJO De Wijnrank J. A. Reijm Café „de Rijnvaart" Kapsalon Sandrini „DE SCHAAR" Fa C. J. SCHIEMAN-CAPPON „DE SCHROEF" Service Station Van der Schans P. DE THEIJE S. W. Verlinde Zn Garage R. R. Visser Bakkerij J. WISSE Foto VAN VUGT Firma A. van Wijck KlntoW Botten fa Jan van de Velde Zn TIMMERFABRIEK VERLINDE N.V, Sloperij Hobbyhuis „DE BOKSER" Bloemenmagazijn G. J. WILL 9. WSele. Loodgietersbedrijf I. DE MUL Pagina 12 DE V K IJ E ZEEUW Maandag 31 december Maandag EEN GELUKKIG 1963 JAN RIEMENS MACHINEFABRIEK Firma Gebr. SIMONS AANNEMERSBEDRIJF TERNEUZEN Fa. L. A. STOFFELS en ZONEN L. STOLK h J. VAN STRIEN-.DE KONING N.V. Fa P. J. van de Sande TAXI A. N. W. B.-AUTORIJSCHOOL GELUKKIG NIEUWJAAR SCHILDERSBEDRIJVEN P. WISSE J. WISSE 1963 GELUKKIG NIEUWJAAR HET AFD. BESTUUR C.B.C. TERNEUZEN EEN GELUKKIG 1963 Firma TRAAS DE JONG VOORSPOEDIG en GELUKKIG NIEUWJAAR V. V. „TERNEUZEN EEN GELUKKIG 1963 Fa M. J. VERLINDE GELUKKIG NIEUWJAAR Smederij VERLINDE, Zaamslag C. VERMAST - TERNEUZEN een GELUKKIG NIEUWJAAR Een VOORSPOEDIG JAAR A« W. Vanaliallmg P. VERSTRAATEN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR Molen „Windlust" G.N. Garagebedrijf NOUD ZEGERS Wenst U een voorspoedig AUTOLIJNDIENST Eerste rechtstreekse dagelijkse dienst ROTTERDAM-TERNEUZEN- ZEEUWS-VLAANDEREN G. N. Tel. 2062 Temeuzen Boekhandel VAN DE SANDE DE SCHILLENMAN wenst al zijn cliënten en toekomstige cliënten BONTEPOLDER P139 Sluiskil, 1 januari 1963. HANDELSONDERNEMING Schoenhandel en Reparatie-inrichting LANGE KERKSTR. 14, Tel. 3636, TERNEUZEN G. N. J. J. OOSTDIJK -DOOMS WESTKOLKSTRAAT TERNEUZEN G. N. Vtocswijkstraai 1 Telefoon 3465 TERNEUZEN wenst Cliëntèle en Bekenden een VOORSPOEDIG en GELUKKIG NIEUWJAAR KUFOINGMAr —.IN NOORDSTRAAT - TERNEUZEN wenst allen een VOORSPOEDIG 1963 NOORDSTRAAT 18 AXEL TELEF. 614 G. N. H. HÜORNAERT wenst allen een GELUKKIG NIEUWJAAR G.N. GLAZENWASSER - SCHOONMAAKBEDRIJF Donze-Vissersstraat 11 - Tel. 2646-3549 TERNEUZEN G. N. ADMINISTRATIEKANTOOR G. N. TERNEUZEN Margrietstraat t GROS81ER.DERU, TERNEUZEN O. H H ANDELSD RTTKKERTJ BOEKHANDEL O- N. Terneuzen Autoverhuur met en zonder chauffeur Burg. Gelllstraat 5 - Telef. 2571 - TERNEUZEN „HET ZWAANTJE" Invalsweg - TERNEUZEN - TeL 01150—2368 GULF-PRODUKTEN B. K. L. P. G. wenst allen EEN VOORSPOEDIG 1963 VERHUUR ZONDER CHAUFFEUR GRENULAAN 41 BAANDÏJK 10 a TERNEUZEN TERNEUZEN Telef. 2829—3269 Telef. 8503—3269 wensen al hun Cliënten EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG SLAGERIJ Axelsestraat wenst Leden en Vrienden EEN VOORSPOEDIG 1963 Aan U die reeds bjj ons kochten: ONZE HARTELIJKE DANK voor het vertrouwen dat U het afgelopen jaar in ons stelde. Wij hopen U ook in 1963 naar wens te mogen bedienen. Aan U die nog geen kennis met ons maakte: Mogen wij U in het nieuwe jaar ook eens in onze zaak begroeten? AAN U ALLEN: Een in alle opzichten toegewenst. SCHOENHANDEL - LEDERWAREN Axelsestraat 6 - TeL 3333 - TERNEUZEN EN BEURT- en TRANSPORTBEDRIJF M. LEUNIS (SAMENWERKENDE LIJNDIENSTEN) wensen allen een VlissingenMiddelburgO. Zeeuws-Vlaanderen en GoesOost Zeeuws-Vlaanderen wenst alle Leden en Donateurs ii KAZERNESTRAAT 3 - TERNEUZEN Handel -In Scheepsbenodigdheden, Verfwaren, Teerproducten, Benzine, Oliën en Vetten wenst zijn Vrienden, Bekenden en geachte Cliëntèle een GELUKKIG EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR Geachte Cliëntèle, Vrienden en Bekenden EEN VOORSPOEDIG 1968 Landbouwwerktuigen en Tractoren Telefoon 01153—227—439 ZAAMSLAG SCHOOLWEG 11—13 - TERNEUZEN G.N. INDUSTRIEWEG 33 - TEL. 2216—3226 TERNEUZEN G. N. Haarden - Kachels - Ollestook wenst alle Cliëntèle, Vrienden en Bekenden wenst U de specialiteitszaak SIGARENMAGAZIJN F. A. B. WILLEMS Korte Kerkstraat 6 TeL 2666 Terneuzen, KANTOOR VOOR BOEKHOUDING, BELASTING- EN ASSURANTIEZAEEN Burg. Gelllstraat 25. TERNEUZEN. G. N. HOEK - MARKT 2 wenst zijn geachte Klanten, Vrienden en Famllla Officieel General Motors Dea! TERNEUZEN Grenulaan 48 - Parkeerterrein Telefoon 2064 2300 - 2400 wenst Vrienden, Bekenden en zijn geachte Cliëntèle een GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 186S EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR wordt U toegewenst door Vloo*w(jUstrs»t 27 - Tel. 2393 - Terneuzen De zaak waar aan iedere opdracht de uiterste zorg besteed wordt. ii1 HOEK G.N. Temeuzen. Axelsestraat 116. DIJKSTBAAT 46 wenst allen EEN GEZEGEND EN VOORSPOEDIG 1963 met dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Woningtextiel DIJK STRAAT 30 - NOORDSTRAAT 20 TERNEUZEN GELUKKIG NIEUWJAAR AXELSESTRAAT 4 wenst U een In alle opzichten GOED 1968 TERNEUZEN Brouwerijstraat 5 TERNEUZEN O. N- Alle Leden, Aanvoerders en CHëntele een VOORSPOEDIG 1968 toegewenst. Bestuur en Personeel der Veiling „Zeeuwsch-Vlaanderen", Temeuzen VAN CANTFORSTRAAT 4 - TERNEUZEN wenst Vrienden en Cliëntèle EEN VOORSPOEDIG 1963 Gediplomeerd Loodgieter TERNEUZEN Vlooswjjkstraat 79 Telefoon (01150) 3066 Lood-, Zink- en Mastiekwerken Gas- en Waterleiding Sanitaire artikelen Koperwerken Wasmachines Centrifuge's Gasfornuizen Gasgeysers Stofzuigers Koelkasten Gas- en Water-fitter In Rotterdam Telefoon 51999 Huizer en De Vries 115970 Centr. Bodehuis 47777 Prins en Schox vertrek 450 uur 2.— M M 3.— Noordstraat - Terneuzen

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 10