Poeder koffie 145 550 Sparjammet dubbel ze^els m*lSkn, s thtl altijd 10% korting, altijd extra voordeel! DOOR GROTE VERKOPEN, KONDEN WIJ GROOT VOOR U INKOPEN HET IS NU BIJ DE BUCK Voorbeeld N° 1 TIJDELIJKE AANBIEDING Voorbeeld N° 2 Oók voor Engelse, Franse en Duitse POCKETS Luxe Toiletzeep' 195-39 50 VAKKLEDING 20°lo KORTING Spar 1 gloeilampen Televisie Electra Radio Voor service en kwaliteit BOERBOOMS' VAKKLEDING elke pot 1= 20°/o korting! SPARBIER geliefd cadeau! Week-surprise wn De Spar. Fondant borstplaat Vruchtenwijn Mistella Melange matiné Peruaanse Tonijn Sint Nicolaasschuim2oogr. Amandelspekulaas pak i Chocolaatjes 150 gram 49-1 0 ct voordeel 76-1 5 ct voordeel 90-1 8 ct voordeel Sneeuwwafels R 7 'Fijne VLEESWAREN met 20°lo korting! Snijworst/ Knakworst 130-26 995, 1120, de volgende aanbieding 1120, 342,65 777,35 Dit geldt zowel voor ons voorbeeld no. 1 als voor voorbeeld no. 2 I Huurlcoopkosten per week 1/® 109,25 886,60 HUURKOOP UW TV VIA PHILIPS en DE BUCK Uw adres: Boekhandel Firma P. J. VAN DE SANDE Pagina 4 UK V Hl! t; ZKKU VV DONDERDAG 29 NOVEMBER 1962 DONDERDAG 2Ï Overalls Manchester kleding Witte vakkleding Stofjassen Kinderoveralls NOORDSTRAAT 22 TERNEUZEN VRMff&Sl I butie of DOtie busje of potje grote gezinspot van 200 gram doos inh.3stuks zegel ct voordeel «MttSSfS Sint trakteert!' zakje 200 gr •10% geldig van 29 november f/m 5 december 20% korting! j i fles 150-30 ct voordeel ties275-55 ct voordeel v met dubbel zegelvoordeel in olie 108-22 ct voordeel EO 1 ft zegel *9 Jmm I W ct voordeel Koekje van de weekmetl0%.- 200 gram 10% cervelaat100 9rom "O- ct voordeel Berliner 100 gróm 42- 8 ct voordeel Geld.rookworst 85-17t voordeel heerlijk als hartig hapje na een "zoet" avondje VOOR GOEDKOPER CONTANTE BETALING PHILIPS T.V. :2ï T X 371 A 59 cm beeld vlakke beeldbuis automatische afstem ming met U.H.F. Universeel Antenne met 3 jaar volledige schriftelijke garantie, ook voor afwaaien, kabelbreuk enz. enz. INCLUSIEF LUXE NOTEN- 125,- HOUTEN T. V.-TAFEL MET ZWARE KOPEREN KOGELGELAGERDE WIELEN Dit voordeel kunnen wij U bieden door onze grote materialen-inkoop. Bij deze speciale prijs geldt natuurlijk de bekende DE BUCK'S SERVICE. Dit geheel wordt geleverd met de zeker heid van SERVICE en KWALITEIT. In samenwerking met Philips L VOOR HUURKOOP-REGELING IN HUURKKOOP PHILIPS T.V. 23 T X 371 A 59 cm beeld •■lakke beeldbuis automatische afstem ming met U.H.F. Universeel 995,- Antenne met 3 jaar volledige schriftelijke garantie, ook voor afwaaien, kabelbreuk enz. enz.. INCLUSIEF LUXE NOTEN- 125,- HOUTEN T. V.-TAFEL MET ZWARE KOPEREN KOGELGELAGERDE WIELEN Om. Geheel compleet met talcl Te betalen bij aankoop Restant ★NOORDSTRAAT 81-86 TERNEUZEN TELEFOON 01150-2573 Over 18 maanden Aantal termijnen 18. Totaal per maand 49,25 TERNEUZEï Nagekomen gifl „Open het Dorp Sedert de maandagavc sloten lucifersdoosjes-ai ..Het Dorp", werd ten P( re alhier nog een bec 464,97 aan giften ontvi Verkeerson Gistermiddag te één op het kruispunt Fred EdenstraatGuido Gi straat (Invalsweg) oei ding plaats tussen de i S. uit Terhole en een vr bestuurd door A. K. mond. De yrachtautobest kwam uit de richting D en reed over de Guido straat (voorrangsweg richting van Jacob C De bestuurder van h< reed over het rijwielpai Frederik van Edenstra richting van de Axelses Hij verleende geen aan de bestuurder van d auto en kwam te vallei volge waarvan hij een de hoofdwonde bekwar Dr. Nijsten verleende hulp en achtte opnam ziekenhuis noodzakelijk Het slachtoffer is, n Julianaziekenhuis verb zijn, per ambulance ovei naar het ziekenhuis te Te ongeveer half twee teren een aanrijding de Nieuwstraat tus bromfiets, een uitw Volkswagen en een gei staande personenauto. De Volkswagen v hoogte van het café „I de" uit naar rechts t geparkeerde auto's, in met een tegemoetkome De bestuurder van de 1 de 16-jarige B. C. de R de te Axel. reed te die de Volkswagen waar tegen het linker voorwi geparkeerde auto terecl De aangerichte schadi ring. „Vereniging Oud-T< opgericht. De snelle groei van 1 verontrust een aantal van oud-Terneuzen ii dat zij het nodig ach menlijk de oude ges onder de huidige en t< ge inwoners, waarbij jeugd niet mag vergeter levendig te houden. Met dit doel voor c gisteravond in luncht ASsóhe een aantal in| bqe^n geweest om de p bespreken, die tot de c van een vereniging ko den. De vergadering wc door de heer Joh. de in de loop der besprek dè man werd gezier voorzitterschap het bes toevertrouwd. Men had niet ver\ men reeds dezelfde avo oprichting van een v zou komen, maar de ee heid sprak hier wel he Uit de onderling gevo geanimeerde, gesprekl wel heel duidelijk veel oude foto's en kaa de belangstellenden bracht dat de gei van Terneuzen zeer t en in alle opzichten waard om te worden en aan het nageslacht doorgegeven. De aanwezigen war< ook over eens dat hei kan hebben dat iede paalde gegevens over d' denis van onze stad h aan de andere leden va eniging toont. Op deze •wordt verondersteld, van tijd tot tijd boeier aan het licht komen. Ideaal zou zijn, en wc dit in de naaste toekon Iiseerd worden, dat er heidkundige) kamer zo worden ingericht me een archivaris, die de c ken beheert. De vlotte besprekii den tot de samenstellin bestuur dat wordt gevi de heer Joh. de Vries ter). Joh. van de Ree ris), terwijl mej. M. als penningmeesteress* geren. Voor de functi chivaris zal het bestui spi-ekingen voeren. De contributie we steld op 2.50 per jaar mogelijk ingezetenen legenheid te stellen dc vereniging te steunen, degenen, die geen w worden, maar toch willen geven. Is do m hiertoe opengesteld. Oi nen van hun sympathi door een jaarlijkse bi; ƒ2.50. Er is met nadv wezen dat ook dc T jongeren van harte w omdat juist zij de sc men die Terneuzen oudste geschiedenis a mende geslachten kui geven. De secretaris, de van de Ree (Azaleas tel. 2336) heeft de ta -Agenomen nieuwe le "schrijven. C'hr. Reisvereni; waarts". Bovenstaande veren maandagavond haar

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 6