BLIEK Haarden en Convectors I Fa STOFFELS-RISSEEUW J BREIEN N0VITA WOL FLORA Het is nu de hoogste tijd dat U voor Uw nieuwe kachel naar Versloot gaat Meer N. V. DE HOOP sawyef Crêpmouss Kousen VERLINDE Seller Set Bromfiets-truien VERLINDE Van der Sneppen BOUWKUNDIG TEKENAAR/BET0NC0NSTRUCTEUR Plaats Uw spaargeld Nederlandsche Middenstands Spaarbank RADI <Jc: Dr. B. J. ter Bals Bejaarden van Terneuzen Voetbalvereniging „TERNEUZEN" Terneuzen 2 - Alliance 2 Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland AUTORIJSCHOOL K .WESTSTRATE ADMINISTRATIEKANTOOR LEROUX Coöp. Bo Piétrainbiggan AUTORIJLESSEN v concrema conlatta capuccino 2.50 NOORDSTRAA1 1» TERNEUZEN NEO-CONSERVIET DINGEMANSE BLOEMEN HUIS de nieuwe stijl Lij Postbus 1 9 TERNEUZEN Firma HAAK TEN KAATE nette Werkster f 355.- 500 ;'°.":ha 4 DE V K J J E 7 r, r U W ZaYertlag'ZS Saterdag 22 s( WILLEM MULLER en TON NY DE BRUIJN hebben de eer, mede na mens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats hebben op vrij dag 5 oktober a.s. om 2.30 uur te Terneuzen. Kerkelijke inzegening in de Ned. Herv. Kerk door de Weleerw. Heer Ds. P. A. van der Vlugt, om 3 u. Terneuzen, september '62 Scheldekade 32 Axelsestraat 87b Voor uw bewijs van deel neming en medeleven bij ziekte en overlijden van onze lieve Moedor, Behuwd- moeder en Oma, Dochter, Behuwddochter. Zuster, Be huwdzuster en Tante SUSANNA VAN KERKVOORT Wed. van W. J. de Groote, betuigen wij onze welge meende dank. Gelderm alsem E. van den Berg de Groote D. J. van den Berg Jantje en Susanneke B. M. de Groote Zaamslag: Fam. Van Kerkvoort Fam. De Groote Geldermalsen. sept. 1962 Geldersestraat 1. Reumatoloog A.s. dinsdagmiddag GEEN SPREEKUUR in Sluiskil Wij maken de leden van de SCHAAKCLUB TERNEUZEN er op attent, dat de com petitie start a.s. dinsdag 25 september. Personen die lid wensen te worden kunnen zich aan melden elke dinsdag vanaf 19.30 uur bij café „De Vriendschap". HET BESTUUR. Evangelisatie Samenkomst in lokaal „BETHEL" te Terneuzen. DINSDAG 25 SEPT. a.s. Spreker: Evangelist W. FAASEN, van Sliedrecht. Aanvang half acht. GAAT U TROUWEN of heeft U 'n nieuwe woning? Kredieten voor iedereen tot 5.000,voor aanschaf meubilair/woningtextiel. Vraagt gratis folder, dan krijgt U algehele inlichtin gen. Postbus 1371, Rotter dam. De Provinciale Afzetcom- missie voor Zeeland maakt aan de Fruittelers bekend, dat op de veilingen kunnen worden aangevoerd en ge veild, vanaf: Maandag 24 september Ti'iomphe de Vienne, 60 mm en op, op 5 mm sor teren. Pitmaston Duchesse. alle maten, op 10 mm sorte ren. Donderdag 27 september Ellinson's Orange, alle ma ten, met gele tint, op 5 mm sorteren. Cox's Orange Pippin. 55 mm en op, op .5 mm sor teren, 20 kg per kist. Ingrid Marie, 70 mm en op, voldoende rood ge kleurd, op 5 mm sorte ren, 20 kg per kist. Beurré Hardv, 65 mm en op, op 5 mm sorteren. Bonne Louise d'Avranches, 55 mm en op, op 5 mm sorteren. Kredieten tot ƒ4000, voor aankoop meubelen en woningtextiel. Vraagt gra tis folder. Discrete behan deling en zeer lage aflos singen. Postbus 1083, Rot terdam. TE KOOP P. A. P. DIELEMAN Zaamslag, Tel. 01153—834 Lekkere warme dikke of in WOL of in gebreid 1 recht 1 averecht, die koopt U toch het beste bij Nieuwediepstraat 15 Ook weer laddervrjje Werk- kousen voor 1.98 VULPENNEN Kleurpotloden BOEKHANDEL VAN DE SANDE We willen lT er ever. op attent maken, dal er 3 maal in de week warme maaltijden voor U verstrekt worden a 90 cent per keer. U. die hier gebruik van wenst te maken kunt zich op geven bij het comité. Mevr. VAN HEUVELEN, P. C. Hooftstraat 3. Mevr. REINHOUT. Bilderdijkstraat 4. Mevr. DE ZEEUW. Tholensstraat 5. Mevr. JANSEN, N. J Hartestraat 20, Mevr. FREDERIKSEN, Chrysantstraat 31. (Zie ook elders in dit blad.) Terrein Zuidersportpark Competitie Res. Derde Klasse ZONDAG a.s. AANVANG 2 UUR 2.30 uur; TERNEUZEN 3—WALCHEREN 2 Entree 50 cent Kinderen 25 cent Leden en donateurs alléén toegang op vertoon van nieuwe kaart. Met ingang van 30 SEPTEMBER 1962, wordt op de Pro\ ineiale veren de WINTERDIENSTREGELING in gevoerd. Exemplaren van deze dienstregeling zijn tegen bealing van ƒ0,05 per stuk verkrijgbaar op het Directiekantoor, Prins Hendrikweg 10, te Vlissingen en bij de Agenten op de plaatsen van afvaart. NEEM OOK SUCCESVOLLE bij Zuidlandstr. 62 - Terneuzen - Tel. 3415 nylons in de nieuwe j....:....V •-.....kleuren tv Nylons van beroemde kwaliteit. In nieuwe, elegant- Beraffiheerde kleuren v.a. jji.ii.riiiiiiiiiiiiTiirii'iiii.iiiiiiiiiiii.iifit'iiiiiiiiMiiiiiiiiiMiiiiüiiiüTiiiiiiTi'mi'iiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiirt ZOJUIST ONTVANGEN: onze nieuwe modellen ;)i m ;.3M o.a. BECKERS g JAARSMA vs ETNA DAVONETTE LINCO 1 HOENSON INVENTA Noordstraat 74 - Telefoon 2595 - Terneuzen Tim 111 ni 111 nu ui iiiiiiiiiii 11 mini 11 mm miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiirmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil HET middel tegen SPRUITVORMING bij aardappelen is (in handige strooibussen) D A. DROGISTERIJ AXELSESTRAAT 3 en 91 WEDERVERKOPERS gevraagd. Hoge provisie. Postbus 3067; Afd. 82 te Rotterdam. NU GAAN IS: OP TIJD KLAAR HEEFT VOLOP met beschermde gouden pen I 19.50 BLACKBIRD vanaf ƒ9,50 Voor warme en BROMFIETSPETTEN naar Nieuwedeipstraat 15 die heeft het wel voor U KJ Artistieke Bloemblnderij NOOFDSTRAAT 82 Telefoon 2250 - Terneuzen SPORT-COUTURE Off. dealer SPORTHANDEL GEVRAAGD; voor het uitwerken van bouwkundige tekeningen. De mogelijkheid bestaat, dat deze funktie later gecombineerd wordt met die van acquisiteur voor het bezoeken van H. II. architecten, aannemers en overheidsinstanties in geheel Neder land met het doel een nieuw soort bouwmateriaal in te vderen. Vereisten: Leeftijd 25—30 jaar, H. T. S.-diploma afdeling Bouw kunde of gelijkwaardige opleiding. Goed op de hoogte van de bestaande bouwvoorschriften. Enige jaren praktische ervaring strekt tot aanbeveling. Geboden wordt: prettige zelfstandige werkkring met goede vooruitzichten. Datum t an indiensttreding: 1 januari 1963. Schriftelijke sollicitaties met pasfoto aan op een spaarboekje van de Agentschap te ZAAMSLAG, Plein 12 (Tel. 01153380 en 390) Agentschap te HOEK. Molendijk 4 (Tel. 01154370) Uw geld blijft DAGELIJKS opvraagbaar, dus GEEN' belemmeringen bij de terugbetaling. RENTE 3M OOK VOOR GROTE BEDRAGEN P. S. Op verzoek komen wij ook bij U aan huis. GEVRAAGD: voor 2 halve dagen in de week. voor schoonhouden van klein kantoor in Ter neuzen. Brieven onder no. 415, Bureau van dit Blad. Julianastraat 33 TERNEUZEN Telefoon 2380 Alle schade-verzekeringen Levensverzekering Hypotheken Vraagt vrijblijvend inlichtingen Boerbooms n.v. KERSSTRAAT 7—9 TERNEUZEN TELEFOON 2201 Kijk bij Versloot binnen, bepaal rustig uw keuze en vraag alles wat U van de olie- en kolenhaarden we ten wilt. Bespaar Uzelf veel onge mak en leg uw stookpro- blemen aan ons voor. U zit er als de kou doorbreekt dan warmpjes bij. Dat Is h banken, feisenbai den. Oo voorwaa Er ligt e Walstras TERNEt ZATERDAG 22 HILVERSUM I 7.15 De zingend» Pianorec.; 7.45 Mc overweging; s.00 IS de dag; 8.50 Van e den: verzoekprogr de kleuters; 10.15 kest werken; 11.00 ken; 11.45 Orgelsp* 12.00 Middagklok: gram.; 12.30 Mede en tuinbouw; 12.33 12.50 Act.; 13.00 Ni tennws.; 13.25 An 13.50 Voor de jeugc gram.: 14.30 Voo 15.30 Lichte gram. dag van gisteren, Licht instrument, zangsol-; 17.00 Gre strument. octet; spr.; 17.40 Moderne I 18.00 Kunstkroniek I' ork.: moderne muz. I je voor politieke I 19.00 Nws.19.10 Pianorec.; 19.45 Lie 19.55 Promenade-oi I petsol.: Popul. klas genbeantw.; 21.00 1 fer. licht progr.; 21 I melodieën; 22.20 Boekbespr.; 22.30 Wij luiden de zond Popul. klas. gram.; Nws. HILVERSUM II 7.10 Ochtendgymn strijdl.; 7.23 Lichte ken; 7.30 Van praatje; 8.00 Nws., I gor. en soe. strijdl. E gram.; 9.00 Gym vrouw: 9.10 Klas. 9.40 Koorzang; 1 thuis, lez.; 10.05 i 10.20 Lichte muz.; 1( vaart, cabaret; 11.20 11-45 Licht instrume 12.15 Vragenbeantw ded. t.b.v. land- en sluitend: Postduive: JaSiaiiittj; 13.00 Va ra-Varia; 13.20 teenagers; 14.10 Voo 14.45 Het is maar et spraak; 15.00 Opera Boekbespr.; 17.00 club; 17.30 Act.; 18 commentaar; 18.20 L 19.00 Artistieke staal Op de helling, gespt 19.55 Deze week. "pr Nws.; 20.05 Metrof piano-sol.: 20.55 Ned liedjes; 21.10 Soc. 2125 Melodieën-Exp muz. en zang; 21.55 moires; 22.20 Sport; 22.40 Ballroomork.; gram.; 23.55—2400 N BRUSSEL (VI.); 12.03 Lichte gram.; Heden is. na een gedi gedragen lijden, on pen onze geliefde Vi Behuwd- en Grootva JAN PIETKR SCHEELK. Weduwnaar van I'ieteriiPlla Dielei in de ouderdom var jaar en 5 maanden. Uil aller naam. R. J. SCHEE Hoek, 21 september 1 Willemstraat 14. De teraardebestelling Plaats hebben op de gemene Begraafplaat Hoek op dinsdag 25 I ember 1962. des nam. 2.45 uur. Wie met zyn tijd meegaat maakt zijn keus uit de meer dan 60 modellen voor kolen en olie die wij In voorraad hebben. Versloot De olie- en kolenhaarden specialist. Dijkstraat 7-9 - Terneuzen Telefoon 2056 tot 30 sepfembe AMERIKAAN automatische volledige a 18 PANA-VUE

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 4