Maison Dwsms KOOPJES Naeye-Ver straten HIBBEN5 POCKETS Overhemden verkoop Macleans Vandaag nog gesloten Van de Sande Nu 10—70 korting Nog 2 dagen extra goedkope IJsebaert's grote Weekend-reklame ZEER VOORDELIGE AANBIEDINGEN 52 ct 47 ct 55 ct 26 ct NOORDSTRAAT 70 TERNEUZEN Speciale VULPENNEN Loop vrij binnen - Kijk vrij binnen in dames-, heren- en kinderchoenen ONZE ZAAK IS ALLEEN VANDAAG - VRIJDAG 3 AUG. NOG GESLOTEN. g Morgen, zaterdag 4 augustus is onze zaak open en staan wij weer met frisse ideeën en goed advies te uwer beschikking. WONINGINRICHTING BABY-ARTIKELEN Vlooswijkstraat en hoek Noordstraat v/h Borghstijn, Terneuzen ROMANS 100 gram gekookte Lever f 0,39 f 0,98 f 1,79 f 2,48 10,39 10,39 f 0,38 f2,30 f 0,98 f 1,05 fa E. A. IJsebaert HANDELSONDERNEMING Haai vandaag nog wat Bij Boekhandel ONTBIJTSPEK 150 gram SCHELVISFILETS Diepvries 400 gram, van 1,85 TOMATENSOEP Met rijst in pot, van 55 et MAYONAISE Per pot, van 65 ct KOFFIEMELK Literfles, van 1,19 LIMONADEGAZEUSE Grote fles, van 29 ct ARNHEMSE MEISJES Heerlijk koekje, .150 gram, van 46 ct Maar wat dan? WASHINGT OVER NIEUA DE WERKI IN DE VEF Pagina 4 bewijst: Macleans-witte tanden zijn gezonde tanden doorstaan? ERNA/AGENS tfEUSELEN nae/e-verstrateh NAEYE-VERSTMTE)! J. BOERBOOMS N OOi'.DSTKA'AKVj 51—5 J TELEFOON 2257' TERNEUZEN HAAL NOG VLUG ZO'N GOEDKOOP PAAR BIJ JAN RIEMENS LANGE KERKSTRAAT 14 TERNEUZEN TELEFOON 2636 N AEyE-VER5TRATEH NAEyE-VERSTRATEN KONINKLIJKE TABAKFABRIEK J. A. C. VAN ROSSEM Voor bromfietsers gratis Fraaie N. L. plaat en Cal- tex ruimtekaari (bij aan koop van Caltex mengsme- ring Voor automobilisten en motorrijders gratis: C;:ltev pakket met o.a. speldje en ruimtekaari. Tank bij onze nieuwe pom pen, opzij van onze nieuwe garage. TERNEUZEN Axelsestraa! 16 en 19 Telefoon 2220 usu eR|,,z AUTOMO»]f^_ BOEKHANDEL VAN DE SANDE Boekhandel Van de Sande Noordstraat Terneuzen 1 royaal SOEPCOMPLET 500 gram DOORREGEN RUNDERLAPPEN 590 gram HALSCARBONADE 500 gram mager RUNDER- BRAADVLEES 100 gram GEKOOKTE HAM 100 gram BOERENMETWORST 100 gram KIPPENPOULET JONGE HAANTJES per 500 gram 2 blikjes SOEPBALLEN 3 pakjes KEURMARGARINE Zelfbedieningsslagcrij s Vlooswijkstraat 100 jaar bekend voor prima KEUZE UIT MEER DAN HONDERD KLEUREN voor de brug van RIBBENS ANNO 1861 - TELEFOON 3272 TERNEUZEN Romans Populair-welerfichappelij k Sport Woordenboeken een enorme keuze ook voor de jeugd Vrijdag 3 augu pc onderhande Britse toetreding markt zijn voorloj geraakt. Niet zo e al moet wanhoper eindelijk goed r wel pijnlijk, omda de moeilijkheid ee .vertrouwen is. Een voornaam het in dit geval Britse kant bekei de Engelse huisv loekomst voor ete ten uitgeven. Var digde men in Lonc j van goedkope 1< het was een der f: land zijn sterke ir die concurrerend k Dat is een systee haafd werd door aan de boeren en fingen op importer Nieuw-Zeeland en I vlees, boter en gra Dat Engeland zi zou moeten aanp; continent stond te daar werd ook tegen gemaakt. Xi men het in Brussel den over een reg waarbij het Britsr lenpakket geleid, minder goedkoo keursrechten zal De vraag was vc na zou gebeurei Britten dan gedw hun grenzen bijvcx ten voor Canadees het Franse vrije t< de Engelse markl Die vrees is nie absurd. De E. E. C kolossaal agrarisr is geworden door worden van de lan komsten van vori al enigszins in di stimuleerd door hier de beste mogi voor expansie van Het verdrag va leert dat de ge streven naar ee produktiviteit in om de agrarische ongeveer twintig zes landen ee staanspeil te 1 markten te stal verbruikers redel verzekeren. Dat die in de meeste I vasteland op natie werd gevoerd. Ma de Engelse meth kope importen, boeren goede prijs ren op een voor h markt. Het subsidiëren een deel op de scl verbruikers geleg De Washington ^Ofschoon het koord over Nieu door president door het Nederlai moet worden goe de vooruitzichten finitieve oplossinj schil goed, temee koord zo duidelij voor beide lande buitenwereld. „Het was al lan de Nederlanders belang hadden bi, terugtocht uit zonder verlies v: met de verzekerin, king over haar ei ge status zou kut De bereikte schijnt aan deze te komen. „Veel is in dez ken aan Oe Thai dige vertegenW' worth Bunker. B juiste combinatif en geduld toe o heid aan beide k en beiden te latei vreedzame regeli voordeel is. „Zijn goede we beeld van de enoi vriendschappeliji op een ogenblik een bepaald gebi reld, ernstig in g De Amerikaan: Arbeid, Arthur woensdag beken, in juli de werk Verenigde Staten ste omvang sede gedaald. Het aantal wei derde met 445.CK Dit aantal is 5,3 werkende bevoll procent in juni in mei. Het nieuwe we het laagste seder het percentage was gedaald. H der werkloosheit 1961 bereikt met van 7 procent de volking. DE VRIJE ZÏEUW Vrijdag 3 augustus ;I£>62 Ssecham (Nederland) N.V. Voor engros: Motam, •nderafd, dacq. Mot N.V. Amsterdam PEROXIDE TOOTH PASTE V.V v Borstel met Macleans cn ga dan opnieuw met de tong langs uw tanden. De aanslag is weg! Opgelost door de unieke bestand delen van Macleans - zelfs tussen de tanden waar de borstel niet komt. Macleans biedt.u zo meer bescherming tegen tandbederf! Terwijl u dit leest vormt zich een laagje aanslag op uw tanden. U kunt het met uw tong voelen. Deze aanslag is gevaarlijk, vooral tussen de tanden waar de borstel niet komen kan: daar nestelen zich de tandbedervendc bacteria!

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 4