met recht van koop 79 cent per week Voor alles wat U meeneemt op vakantie hebt U een KOFFER of REISTAS nodig van Wieland MANNEN MEISJES SCHOENEN en LUXE LEDERWAREN a N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN Morgen kunt U reeds zo'n prachtige koelkast in Uw keuken hebben MACHINESTELLERS, VAKLIEDEN, TOEZICHTHOUDEND PERSONEEL A.N.W.B. autorijschool ^gg jjgj. Schans Ki|te met 0pel Sekord Pagina 8 DE VRIJE ZEEUW Zaterdag 23 juni 1962 GASFORNUIZEN Gekocht bij en aangesloten door de vakman, een be zit voor Uw leven. De beste merken voor de laagste prijs de MUL Gediplomeerd Loodgieter, Gas- en Waterfitter. Vlooswijkstraal 7—9 Terneuzen Telefoon 3066 Mi Kuur een Koelkast Enkele voorbeelden: BRANDT KOELKAST {tafelmodel) 135 liter 11,50 per maand BRANDT KOELKAST (kastmodel) 130 liter 12,95 per maand BRANDT KOELKAST 165 liter 16,10 per maand BRANDT KOELKAST 217 liter 19.00 per maand BRANDT KOELKAST 265 liter 21,45 per maand Bij omzetting van huur in koop krijgt U 70% van de betaalde huur terug Voorbeeld: U huurt een BRANDT KOELKAST van 135 liter voor ƒ11,50 per maand. Na 12 maanden besluit U te kopen. U hebt dan aan huur betaald 12 x 11,50138,00 Hiervan wordt verrekend 70 96,60 Het huren heeft U dus gekost41,40 of slechts: Nadere inlichtingen kunt U geheel vrijblijvend verkrijgen in onze zaak. dg VOOR SERVICE EN KWALITEIT Noordstr. 84-86 - Terneuzen - Tel. 01150-2573 FABRIEK TERNEUZEN vraagt tot 40 jaar voor opleiding in Roosendaal van 15 jaar en ouder 1 1 voor montage-, controle- en inpakwerkzaamheden in ons Opleidingsatelier te Terneuzen. Tevens volop werk voor: Gratis busvervoer of afstandsvergoeding Gratis bedrijfskleding bij indiensttreding Verdubbeling jeugdspaargeld Vakantietoeslag en winstuitkering Winstdelende personeelsobligaties 45-urige werkweek Vrije zaterdag Inlichtingen en/of aanmeldingen: TERNEUZEN: MAANDAG 25 JUNI a.s. in Lunchroom II. M. van Assche, v/h Koene, Noordstraat 5, 's avonds van half 8 tot 9 uur. N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, Fabriek Roosendaal Afd. Personeelszaken, Zwaanhoefstraat 2. Instructeur met VAMORdiploma Volkswagen Vrachtwagen Verhuur zonder chauffeur Taxibedrijf Burg. Geillstraat 5 Terneuzen Telefoon 2571-2055 Uw trouwpartijen verzorgen wij met als bruidswagen deze nieuwe Pontiac En omdat koffennode bok mode is en de reistassen eveneens aan de mode on derhevig zijn, stellen wij TJ voor: Kom vóórdat U af reist, eerst het nieuwste in koffers en reistassen in onze speciaalzaak in lederwaren zien. Bedenk dat een goede, vertrouwde koffer of reistas U veel ongenoegen tijdens uw reis en uitstapjes kunnen besparen. Wees verstandig en koopt zo'n „Zee van pakruimte" in de speciaal zaak. WIELAND s NOORDSTRAAT 43-50 TEL. 2207

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 8