W WESTERWEEL's Ijzerhandel MAN MEN MODE In e FLEXA produkten PHILIPS TERNEUZEN H.T.S.-ers LUNCHROOM «MAURITS» Laat Uw haard of oliestook Kom op deze zomeravonden even aan N.M.B. Van Tatenhove OLIE VERVERSEN «HET ZWAANTJE» N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN BIJ WASKETELS WASTEILEN EMMERS GIETERS SI ERGAAS met 6ULFPRIDE SIN6LE-6, Fa. Stoffels-Risseeuw ADMINISTRATIEKANTOOR LEROUX GOEDE REIS, MENEER! de bank waar u zich thuis voelt MIDDENSTANDSBANK N.V. W AXELSESTRAAT 151 - TELEFOON 3328 - TERNEUZEN lakverf is beter kost minder... en élke streek straki Grote bus voor ruim lO m2 f. 3.BO KANTOORARTIKELEN OE THAN: DE HUUR REM OP vraagt FABRIC AGE-ASSISTENT TECHNISCH-ASSISTENT TEKENAAR-CONSTRUCTEUR NIEUW TERRAS ACHTER LUNCHROOM AUTORIJLES VERHUUR K. WE5TSTRATE Pagina 6 DE VRIJE ZEEUW Zaterdag 23 juni 1962 Zaterdag 23 jui k DEZE GEGALVANISEERDE ARTIKELEN VAN B PRIMA KWALITEIT, ZIJN STEEDS VOORRADIG BIJ I een nieuw seizoen voor ....A VAN 98,- T£ 169,- Modenicuws dat twens plezier zal doen, het twen-costuum werd soberder van snit: ceit strakke sluiting ca smalle revers. De twenkleur '62 zwatt-wit ia vele nuances. Dat's mannenmode waarin u uzelf kunt zijn! Kersstraat 79 Tcrneuzcn Telefoon 2201 SCHILDERSBEDRIJF Nieuwediepstraat 108 Terneuzen - Telefoon 3044. HARDNEKKIGE HOEST? Prikkel- en kramphoest? Nacht- en rokershoest? BRONCHICÜM ELIXIR helpt snel en zeker. Flacon 2,bij Uw Apoth. en Drogist. 's werelds beste motorolie! Kom «ens aan bij Gulf en B.K. L-P-G. Station P. L. SCHIPPERS Terneuzen Telefoon: (01150) - 2568 ROEKHANDEL VAN DE SANDE .'(wel of niet door ons geleverd), vakkundig schoonmaken, repareren en voorzien van nieuwe mica of glas. Ook onderdelen zijn bij ons in voorraad. NOORDSTR. 74 TERNEUZEN TEL 2595 Jnlianastraat 33 - TERNEUZEN - Telefoon 2380 Alle schade-verzekeringen Levensverzekering nypotheken Vraagt vrijblijvend inlichtingen ƒ200 MIL. NIEUW-GÏ Stafkringen var verdediging van Ni op ƒ200 tot 250 m later het gehele k< van deze extra-pos De ruwe berekei gemaakt, wijzen defensiebegroting kosten van de dooi tijdsbesparing van Als mogelijkhede genoemd o.a. vertr verhoging van de middel van leningei den uitgesteld. Oe Thant somn Soekarno Met de telegrafi ling aan president de Nederlandse principe het plan aanvaard" en dat onder deze omsta geen verder uitstel hervatting van de lingen, heeft de secretaris-generaal Oe Thant, Indonesië druk gezet. Deze druk wordt derstreept door het Thant het telegram tie heeft vrijgegev, Soekarno het had Duidelijk blijkt hie Oe Thant van meni wereldopinie gemob te worden. In weerwil van bereidverklaring dent Soekarno en adviseurs echter he vat de gehele Indom macht te mobilisere: derlanders weg te West-Irian. Volgen: vindt Soekarno nog overdracht van aan Indonesië noo gende manier tot men tenzij de Nede verlamd is. In de Verenigde van mening, dat d president Soekarn geWeRf* aaifSffezien ten belang hebben haard en een chac van de wereld. Huurverhoging 1 september De huurverhoging 12 procent zal ingaa tember, niet per 1 stel is door ministei Aartsen aangebrach Eerste Kamer zijr INTERNATIC WEDEROM De beurs heeft afscheid genomen beursweek en tegeli de claimhandel handel heeft circa geduurd. De stemn hoofdfondsen was Unilevers en Philip: te van het voorg veau. Kon. Olie en opening wat lager ovens goed prijshou markt lagen. In de Philipshoek registers voor deze van de claimhandel extra opengetrokken ook gedurende de duur in deze hoek ke drukte. Uitgesf laagste niveau claimhandelperiode opend namelijk op claims tegen donde; prijs 202. De bij de opening 5i derdag als slot beurs heeft di1 vreugde aan de lips beleefd. Ond feit slaakte men van verlichting ping" te 14.15 uur deze claimhandel Van AmerikaanSe wel constant aanbc op het Damrak tegenover het pu daar het buitenl aanhoudende zv van de laatste Street heeft de de claimhandel sterdam zeer ns Toch is men op rendeels optimistis zien van een koer de Philipsaandelen de weken. Men daling voor de van bijna 500 pu lopen paar maai veerd vinden, koersdaling acht in overeenstemming van zaken bij het Ph In de overige waarden ging weir ovens zakten in A.K.U. tot 331 na met het slotniveau beursweek daalde voor opleiding tot Ook in Roosendaal zijn vakatures voor deze lunkties. Schriftelijke sollicitaties te richten aan: Afd. PERSONEELZAKEN, ZWAANHOEFSTRAAT 2, ROOSENDAAL. Vanouds "bekend voor kwaliteit En, grote duurzaamheid l FEESTELIJK GEZELLIG INTIEM Neem er een Sorbet bij of een Coupe Vruchten en Uw avond is geslaagd. Voor en naar Koedijk 30 Terneuzen Kleurpotloden Boekhandel VAN DE SANDE Terneuzen, Nieuwstraat 10 Hulst, Grote Bagijnestraat 14 Sas van Gent, Westkade 90 Zaamslag, Plein 12 Wilt u uw Zwitserse Francs even natellen? En wat u over heeft komt u maar-weer terugbrengen. Ik wens u een ■prettige vakantie en.... véél zon Zó is de sfeerbij deNederlandsche Middenstandsbank. De meeste mensen denken dat het op een bank stijf toegaat. Maar dat geldt beslist niet voor de Nederlandsche Middenstandsbank. Iedereen wordt er vriendelijk en ge moedelijk ontvangen; of u nu reisdeviezen komt kopen, of wanneer u - om een van de vele andere bankdiensten te noemen - uw geld op een beleggingsboekje komt plaatsen. Menigeen die voor bet eerst binnen liep voor reisdeviezen werd later een belangrijke cliënt van de N.M.B. Zij ontdekten dat de bank méér voor u kan doen dan u denkt - dat ieder een er met evenveel egards wordt behandeld. Dit is dan ook de reden waar om er met recht van de Nederlandsche Middenstandsbank gezegd wordt

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 6