Speciale aanbieding Dames-muiltjes Jan Riemens BLIEK Optische Speciaalzaak Albert S tandaert VERLINDE TE A Triumph Herald 1200 FLORA Algemene Reisgids I I H I I is aantrekkelijker GESLOTEN Aangifte van leerlingen Bankwerker-Lassers Constructie bankwerkers H. HOORNAERT flinke jongens N.V. Garage ,,'t WESTEN" Pedicure Voetverzorging jongelui ITALIAANSE Boekhandel Van de Sande Foto-albums Van der Sneppen eiti Haardkachel VERLINDE waarvan het gehele Ingelegde bedrag, zonder opzegtermijn kan worden opgenomen Fa J. L. JURRIJ Vereniging voor Christelijk Onderwijs N.V. DE HOOP TERNEUZEN WAGEN OFFICIEEL DEALER Bredestraat 23 - Oostburg tel. 01170-2255 J. H. KEMPER Bruji5 bo^ BLOEMEN HUIS PTT NOORDSTRAAT 15 TERNEUZEN Opticiën NOORDSTRAAT 32 - TEL. 2215 Laat tijdens de zomer Uw kachel Schoonmaken en Repareren Makelaarskantoor J, F, Rouw .Pagina 4 DE V K IJ E ZEEUW Zaterdag 23 juni 1962 V> -V-V".v.-' "*s"' -V. .V: -V.V -v. /♦VsW'V.V -V..VS .'V. sv 'A A A -A A A A A A A A A A A. A A f i v -7' 0. Op 26 juni a.s. hopen onze geliefde Ouders de Heer en Mevrouw C. G. HEIJNSDIJK—JONKMAN hun 60-jarig huwelijk te herdenken. Hun dankbare Kinderen, M. J. VERMAST—HEIJNSDIJK C. T. R. VERMAST. Terneuzen, juni 1962. Gelegenheid tot feliciteren dinsdag 26 juni 1962 van 56 uur, in Café „Benelux", Axel, Nieuwen- dijk 2. 0 Op 26 juni a.s. hopen onze geliefde Grootouders de Heer en Mevrouw C. G. HEIJNSDIJK—JONKMAN hun 60-jarig huwelijk te vieren. Hun dankbare Klein- en Achterkleinkinderen C. C. VAN FRAAIJENHOVEN—HEIJNSDIJK W. VAN FRAAIJENHOVE R. HEIJNSDIJK C. HEIJNSDIJK—ERJPELINK MIRANDA - KARIN J. I. GROOTHAERT—HEIJNSDIJK G. GROOTHAERT. v NV Axel, juni 1962. Met deze bedanken wij allen oprecht, welke aan ons blijk hebben gegeven van hun belangstelling bij de herdenking van ons 55- jarig huwelijk. J. F. DE RIJK-STOFFELS. Terneuzen, juni 1962. Nieuwediepstraat 70. Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan allen die ons bij ons 55-jarig huwelijksfeest blijken van belangstelling hebben be toond. J. v. d. WELLE—VAN ES. Terneuzen, juni 1962. Nieuwediepstraat 56. ,mw TE KOOP: (voor zomerprijs) zwarte als nieuw. Niet geschikt voor grote kamer. Havenstraat 8 Telef. 2176 Terneuzen. AFGEMAT, OVERSPANNEN, MOE? U bent aan SCHIEFFER'S BLOED WIJN TOE! Bij Uw Apoth en Drogist. COÖP. BOERENLEENBANK „TERNEUZEN" RAIFFIISINBANK TERNEUZEN. WALSTRA AT 1 I AXCti NOORDSTRAAT Onze zaak zal MAANDAGMIDDAG zijn wegens sterfgeval. WONINGINRICHTING NOORDSTRAAT TERNEUZEN CHR. LAGERE SCHOOL TERNEUZEN Per 20 juni j.l. werd onze Lagere School verplaatst van de Jozinastraat naar het schoolgebouw in de Leeuwen laan, alhier. In verband hiermee kan de vanaf HEDEN dagelijks plaats vinden aan de School, Leeuwenlaan 19, of Bellamystraat 45 (telefoon 3371). Namens het Bestuur, T, v. d. VEEN (Hfd. d. Sch.). GEVRAAGD: MACHINEFABRIEK „DE SCHROEF" Tramstraat 61 - Terneuzen - Telefoon 2297 Wij hebben op ons kantoor nog plaats voor enkele met Mulo diploma of die het straks hopen te behalen. TE KOOP een in goede staat zijnde voor het vervoer van petro leum. Te bezichtigen en te bevra gen bij J. BAKKER Zaamslag, Steenovens B 5 TE KOOP VOOR ZELFBEWONING HUIZEN in Rotterdam en verder ge- Nederland, vanaf tot ƒ100.000,— heel 21.000, enz. Hoge hypotheek gegaran deerd. Vraag woninglijst. N.V. Mij. „Randstad-W", Bergweg 154, Rotterdam, tel. 0.10—48113. Triumph Herald 1200 Saloon f 6250.-) Triumph Herald 1200 Coupé f 6950a Triumph Herald 1200 Convertible f 7750a Triumph Herald 1200 Estatecar f 7675a Prijzen inch heater en ruitesproeiet (Dir. R. R. Visser) Imp. Leyland-Holland N.V. Aalsmeer Voor TERNEUZEN Noordstraat 68 Tel. 2476 Verzamelaar vraagt mun ten, gedenkpeningen en medailles te koop. Ook alle soorten uurwerken. Defect geen bezwaar. Brieven met uitv. gegevens: NEELS, Postbus 50, Vlissingen. ARTISTIEK VERZORGD Artistieke Bloemblnderij NOORDSTRAAT 82 Telefoon 2250 - Terneuzen Krediet tot 4000,voor aankoop meubelen en wo ningtextiel. Vraagt gratis folder. Discrete behande ling en zeer lage aflossin gen. Postbus 1083, F.otter- dam. Te koop: Wieg, z.g.a.n. (be kleed) en doopjurk, 1 maal gedragen. Mauritsstraat 39, Terneuzen. Te koop: Moderne kroon- lamp, koperen armen. Bellamystraat 4. na 6 uur. Te koop: z.g.a.n. kinderwa gen. Te bevragen: SMIDT- POTHOVEN, Noordstraat, Terneuzen. TELEFOONDISTRICT BREDA vraagt voor de Technische Dienst voor plaatsing bij het leerlingenstelsel telecommunicatie techniek. Leeftijd: 15 t/m 17 jaar. Vereiste: diploma LTS (elektrotechniek of fijnbankwerken) Zij ontvangen van bedrijfswege een theoretische en practische opleiding voor monteur der PTT waarna mogelijkheid voor promotie tot hogere rang bestaat. Gedurende de opleiding wordt het normale loon (volgens leeftijd) betaald. Vergoeding van dagelijkse reiskosten of tegemoetkoming in de pensionkosten. Ook zij die dit jaar examen doen worden verzocht nu reeds te solliciteren met opgaaf van leeftijd, studie richting enz. Schriftelijke sollicitaties te zenden aan de directeur van het Telefoondistrict Breda, Oude Vest 4, Breda. Ruime sortering VULPENNEN BOEKHANDEL TAN DE BANDE Noordstraat Terneuzen- met massief onderwerk in de prijzen van 7,15 en 7,90 ECHT IETS VOOR DE VAKANTIE LANGE KERKSTRAAT 14 TERNEUZEN TELEFOON 2636 VOORHANDEN: De ZOMERDIENSTREGELING van de voor de PROVINCIE ZEELAND, waarin opgenomen ALLE dienstregelingen van Trein-, Boot- en Busverbindingen in Zeeland. Prijs 60 cent - Franco per post 70 cent Verkrijgbaar bij: UITGEEFSTER TERNEUZEN BOEKHANDEL VAN DE SANDE ERKEND ZIEKENFONDS LEVERANCIER Voor ernstige breuken kunnen wij dan nog tijdig de nodige onderdelen betrekken, aangezien de gieterijen in augustus en sept. overbezet zijn. Havenstraat 8 - b/d Markt Telefoon 2176 Terneuzen SEDERT 1898 WIJ VERSTREKKEN HYPOTHEKEN OP NIEUWBOUW EN EESTAANDE PANDEN. OOK TOP-HYPOTHEKEN TOT 90 ALLE VERZEKERINGEN. AUTO-FINANCIERINGEN. KOOP EN VERKOOP VAN 'ONROEREND GOED. VOLTASTBAAT 2 - Telefoon «1150—3270 TERNEUZEN is fecfere vrouw in een van de vele exclusieve TWEKA badmode- creaties 1962. In een gevarieerdeAcollectiete zien bij': SPORTHANDEL TERNEUZEN Zaterdag 23 jui Eén v lijkhedei naar be( de klein daarente met gez' „Van i argumer tracht z vastgest' Met h echter n Ze wille dit niet. willen 0{ de vloer worden Wat is op te wi de schijr de televi: belangrij EEN 1NT\ ONDERZC Drie artsen ui hebben een intej derzoek verricht bied van de slad van het kind. Uit zoekingen kwam rijke zaken naar) wel zeker licht dit verschijnsel. Deze medici k de conclusie, dat I uit overdreven zq gezondheid van of uit het egoïstil dat zij rust will| teveel laten slape Voor het onder te men gebruik veer tweehonderj variërend in leef) enkele dagen en deze studie kwai| de interessante dat baby's bijvoo de hele dag slechts wakker de maaltijden, denken cn ook dil artsen werd veJ Het bleek, dat del minder dan zes tij per dag wakker indruk van het slapen wordt ge het feit, dat de steeds zeer kort dan even wakke) dan weer in een te vallen en weer| worden. Zo gaat aangezien de slaaj derde en de waa derde van de dag lijkt het alsof slechj^yoor de wakker worden. HET MIDDAC. Reeds in het tweede levensjaar behoefte aan slaa rijk terug. De ed slaap blijkt in diel sen 7 uur 's avond 's morgens te vl periode waarin d<] volkomen wakker tussen 7 uur 'si 5 uur in de midc Hieruit volgt d eerste jaren reeds te behoefte aan vroege middag bij tjes aanwezig kar tuurlijk mogen wj geten, dat we hie Praktisch alle gr kunnen we tegenwoa krijgen en vaak voj die lager ligt dan groenten, maar met dat toch anders ges| ogenblik kan men i kelijk weinig geld en moeite postelein vq winter inmaken. M slechts voor zeer go de flessen te zorgen, len met de goed gd kookte, nog hete po dan af te sluiten i~ die daarna gelakt de postelein aanwd zuur werkt name] verend, zod:., het tij vaak riskante wecke| is. ZONDAG: Aspergd kensrib, gegrati| telein, nieuwe beschuit met MAANDAGVlees bakken nieuwe andijviebrood rabarber. DINSDAG Warme maten, rijst, sla saus; schuimon WOENSDAGKom] met niertjes; zijnencake. DONDERDAG bloed wc. st me) appel, aardapp cocosvla. VRIJDAG: Gebakk ni; yoghurt metl ZATERDAG: Aalsi taart. GEGRA TINEERDE POSTELEIN V/2 kg postelein n koken, laten uitlek! vuurvaste schotel met Va liter kaassa bonden melksausje met geraspte kaas!

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 4