Uitslag der Provinciale Staten-verkiezingen in Zeeland IJN! SANDE 1 Gemeente Terneuzen Oost Zeeuws-Vlaanderen Commentaren op de verkiezingen loedi n soepel rinnering winkelier ans-groen Zetelwinst voor P. v. d. A. en K. V. P. Perlies voor A.-R. handel DONDERDAG 29 MAART 1962 18e Jaargang Nr 5560 ge ffi Aantal leden van de Provinciale Staten in ons land onderscheiden naar de partijen Nederland West Zeeuws-Vlaanderen De ff rote ffemeenten rt Zetelverdeling Tweede Kamer Algemeen overzicht der verkiezingen in de Provincie Zeeland 43 De gekozenen Sïankwtog btf abonnement: Terncuzen Directeur-Hoofdreaacteur X. van Se Sande Redactieadres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer S8150 ibonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; ƒ2,-; per week 43 ct. Losse nrs DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adret Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. <>r KONINKLIJKE 229 jaar ervaring 60 O PARTIJEN Uitgebr. stemmen Ongeldig Geldige stemmen p. v. d. A K. V. P C. H. U A. S. G. V. V. D G. P. V. P S. P. C. P. N - "2 1-1 CU W c cU cU il 1 8 6 c cU cU r—K. c O O £h O o <D cU h-1 cU 5 0> H-i w M fi co <D cU 3 2 cü M di X.1 xg cU >-u TOTAAL 1958 1959 1962 cl w <u 2 689 694 649 786 782 893 871 1072 784 305 785 687 8239 S644 8997 12 22 25 30 16 17 27 35 19 2 25 11 229 191 245 673 672 624 756 766 876 844 1037 765 303 760 676 8010 S453 8752 101 226 245 404 277 487 367 269 284 76 211 138 2730 3009 3085 185 106 87 91 115 137 169 214 150 20 413 337 1852 1917 2024 105 97 92 114 129 97 127 190 112 81 57 87 1245 1088 1288 66 73 73 34 93 45 71 88 68 37 26 41 628 684 715 28 104 64 42 69 57 47 73 54 72 15 37 631 619 664 170 44 45 48 60 27 32 154 67 4 26 28 746 883 705 7 17 9 12 9 12 26 22 15 12 6 3 130 127 150 5 4 6 4 8 9 3 23 10 1 4 32 77 6 1 3 7 6 5 4 5 1 5 1 48 42 44 Ter vergelijking zijn vermeld de cijfers van de verkizeing van de Provinciale Staten in 1958 en van de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in 1959. KIESKRING HELST GEMEENTEN" O ï3 2 V ba axel 4235 clinge 1739 graauw 833 hoek 1415 hontenisse2879 HULST 3076 koewacht 1267 OVERSLAG 131 philippine 597 sas van gent 2370 ST. jansteen 1851 terneuzen s997 vogelwaarde 177s westdorpe 1203 zaamslag 1870 zuiddorpe kieskring HULST C3 112 92 51 25 73 163 79 1 29 87 92 245 34 52 43 .5? -3 75 O 1173 1647 782 1390 2806 2913 1188 127 568 2283 1769 8752 1744 1151 1827 450 o 917 110 44 481 142 388 150 11 51 664 .210 3085 70 173 33s 48 CL X 906 1483 713 49 2475 2339 986 102 458 1231 1451 2024 1577 892 33 388 i=> K 687 21 8 277 93 33 S 5 18 56 25 1.288 47 18 535 1 K 6s9 5 7 119 17 20 3 1 10 39 16 715 19 8 514 1 CL O ai 169 1 215 4 1 4 2 9 10 9 664 5 3 117 O 350 15 5 164 53 111 26 ■4 13 237 43 705 18 40 102 6 EL 417 2 2 70 14 4 1 1 6 2 2 150 4 4 178 2 CL ai CL 34 5 1 9 5 6 4 2 32 3 77 8 5 4 6 1 6 3 11 6 1 1 12 10 44 4 5 5 4 K.V.P. P.v.d.A. V.V.D. A.R. C.H.U. C.P.N. S.G.P. P.S.P. Overige Totaal 58 62 58 62 58 62 58 62 58 62 58 62 58 62 5S 62 58 62 58 52 Drenthe 2 3 15 21 7 9 6 7 4 6 1 1 35 47 Friesland 3 3 20 20 5 4 12 12 9 9 1 1 2 50 51 Gelderland 22 23 17 20 6 6 6 6 .9 9 2 2 1 62 67' Groningen 2 3 19 21 7 7 8 9 5 5 3 2 2 i 2 45 51 Limburg 39 51 5 7 1 i 1 45 '51 Noord-Brabant 52 56 8 10 1 2 - 3 3 64 71 Noord-Holland 19 20 25 27 12 10 6 6 5 4 8 6 2 5 1 1 77 79 Overijssel 14 18 14 18 4 5 4 6 7 8 2 1 1 1 1 1 1 47 59 Utrecht 12 15 13 17 5 6 5 7 5 5 7 1 2 1 41 55 Zeeland 9 10 12 13 4 4 6 5 7 7 4 4 42 43 Zuid-Holland 16 16 30 32 12 11 10 9 8 S 3 2 3 3 2 82 S3 Nederland 190 218 178 206 63 64 63 67 59 63 IS 13 11 12 2 13 6 9 590 665 PARTIJEN 1962 1959 1958 1962 1959 1958 Aantal stemmen Percentages K. V. P. 1.954.251 1.895.853 1.899.020 32,39 31.60 32,88 P, v. d. A. 1.805.707 1.821.145 1.654.396 29,92 30,36 28,65 V. V. D. 605.302 732.630 658.388 10,03 12,21 11,40 A. R. 533.093 540.056 544.248 8,83 9 9,42 C. H. U. 509.801 467.428 520.171 8,45 7,79 9,01 C. P. N. 176.647 144.538 239.164 2,93 2,41 4,14 S. G. P 129.219 129.398 129.089 2,14 2,16 2,24 P. S. P. 181.391 110.492 35.051 3,01 1,84 0,61 G. P. V. 41.800 38.595 43.493 0,69 0,64 0,75 Overige lijsten 96.886 119.026 51.704 1,61 1,99 0,90 6.034.097 5.999.161 5.774.724 100,— 100,— '100,— 335ss 6882 17089 3070 2183 1213 1892 859 191 123 KIESKRING SLUIS GEMEENTEN -O O bo O O .p CL li X A.R. CL C O EL CL W X ai O EL aardenburg 1980 97 1883 314 1222 56 103 7 164 12 5 biervliet 1101 23 1078 371 382 117 35 26 113 8 3 ,3 breskens 2094 96 1998 930 201 334 108 18 340 5 24 38 cadzand 621 28 593 267 19 122 15 5 148 1 14 2 groede 1194 33 1161 173 1s7 123 46 1.3 309 1 7 2 hoofdplaat 639 21 618 34 493 59 14 7 8 1 1 1 nieuwvliet 277 7 270 110 34 15 3 101 4 3 oostburg 2223 79 2144 637 729 150 162 47 379 17 19 4 retranchement 336 6 330 165 6 43 18 1 86 0 11 0 schoondijke 1133 44 1089 351 225 87 167 22 218 10 4 5 sluis 1374 75 1299 311 671 141 36 6 117 2 10 5 waterlandkerkje 269 3 266 60 108 31 11 18 38 "zendijke 1425 46 1379 255 920 52 48 4 79 1 4 16 zuidzande 512 32 480 213 27 33 27 3 l;s6 9 2 kieskring sluis 15178 590 14588 4491 5190 1382 805 180 2266 46 122 86 gemeenten goes -MfDDELBURC erxeuzen ZIERIKZEE u rÜJ «J p CL *->1 X PC CL &i CL xA Z O L> CL X O ai O CL cj 8286 2559 1398 1838 963 426 901 60 118 23 12546 4725 987 1880 2262 893 1468 69 210 52 8752 3085 2024 1288 715 664 705 150 77 44 15109 7316 20S0 1839 1450 314 1545 49u 322 194 3860 1367 444 504 749 172 569 8 47 Dc voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de Christelijk Historische Unie, dr. H. W. Ti- lanus, verklaarde gisteravond tegenover een verslaggever van het A. N. P., dat het hem gefrap peerd heeft, dat .wee lendenzen duidelijk gebleken zijn. De eer ste tendens noemde dc heer Ti- lanus de teruggang van dc V. V. D., hetgeen hij te verwach ten noemde, „omdat de V. V. D. in 1959 een enorme sprong naar boven gemaakt heeft en daarna van oppositiepartij regeringspar tij is geworden." De tweede tendens noemde de heer Tilanus de „belangrijke winst van de P. S. P.", die hij eveneens te verwachten noemde, omdat vol gens hem „niets mooier klinkt dan de kreet: socialisme zonder atoombommen". Over de resultaten van de C. H. U. zeide de heer Tilanus niet anders dan dankbaar te kunnen zijn. Nadat omstreeks elf uur als laatste van de grote gemeenten in de Amsterdamse „Koopmans beurs" (het verkiezingshoofd kwartier van de Partij van de Arbeid) de uitslag van de ge meente Den Haag bekend werd gemaakt, vatte de partijvoorzit ter, de heer J. G. Suurhoff, zijn eerste globale indrukken als volgt samen: Hij constateerde twee tegenge stelde ontwikkelingen. Ten eer ste in de grote steden, waar de P.v.d.A. vooruit is gegaan en de V.V.D. achteruit, terwijl op het platteland en in de kleinere ste den deze ontwikkeling niet viel te constateren. Naar zijn mening kan van een achteruitgang van de P.v.d.A. ten opzichte van de vorige Statenverkiezingen en de laatste Kamerverkiezingen geen sprake zijn. Wat de politieke gevolgtrek kingen van deze verkiezingen zijn constateerde hij, dat. wanneer gezegd kan worden, dat Staten verkiezingen als politieke baro meter voor de landspolitiek fun- zoals deze zou worden, wan den. wanneer de voor de verkie zing van de Provinciale Staten uitgebrachte stemmen zouden zijn uitgebracht voor verkiezing van de Tweede Kamer. Partij 1959 1962 K.V.P. 49 50 P.v.d.A. 48 46 V.V.D. 19 15 A.R. 14 14 C.H.U. 12 13 C.P.N. 3 4 S.G.P. 3 3 P.S.P. 2 4 G.P.V. 0 1 150 150 PARTIJEN P. v. d. A K. V. C. H. U A. R S. G. P V. V. D G. P. V P- S. P C. P. N Aantal stemmen Percentages Zetels 1962 1959 1958 1962 .1959 1958 1958 1962 43170 15661 42629 28,5 29,4 28,2 12 13 32715 32807 32400 21,6 21,1 21,4 9 10 24785 23274 26280 16.3 14,9 17,4 7 7 18978 19491 19780 12,5 12,5 8,8 13,0 6 5 13813 13779 13632 9.1 9,0 4 4 14865 17225 14506 9,8 9.6 11,1 4 4 1382 1299 1325 0,9 0,8 0.9 1328 647 0,9 0,4 609 576 758 0,4 0,4 0,5 151645 155762 151310 100,0 100,0 100,0 ■- 42 graaf zei ten aanzien van de C.P.N. dat de „kleine vooruit gang van deze partij" logisch te noemen is als een reactie op de politiek, die de laatste tijd ge voerd is in sociaal opzicht. Prof. mr, P. J. Oud, voorzitter van de V.V.D., verklaarde om streeks half twaalf woensdag avond in het „R.A.I.-gebouw" in Amsterdam, dat het „wel duide lijk is dat de V.V.D. er niet schit terend is afgekomen". Hij was zich er van bewust, dat de V. V. D. drie jaar geleden een excep tionele winst heeft gemaakt. Het was toen reeds duidelijk, dat de stemmenwinst niet alleen van overtuigde V.V.D.-ers afkomstig was. „In sterke mate hebben wij toen geprofiteerd van de heer sende ontevredenheid". Daarvan is prof. Oud zich terdege bewust geweest, maar bij het bepalen van het beleid van de V.V.D. heeft men zich niet door deze on tevredenheid laten leiden. Waar het verlies van de V.V.D. naar toe is gegaan kon prof. Oud niet precies nagaan, doch hij had de indruk dat het grootste stem menverlies is gegaan naar de P.v.d.A., die op haar beurt weer aan de P.S.P. heeft verloren. Prof. Oud constateerde een tegenovergestelde doorstroming aan die in de jaren vlak na de oorlog, toen de P.v.d.A. stemmen won van de C.P.N. Prof. Oud gaf als zijn voorlopi ge indruk voorts te kennen, dat de uitslagen uit het zuiden des lands er op wijzen, dat de K.V.P., die tijdens de regeringscoalitie met de P.v.d.A. stemmen aan de V.V.D. had verloren, het vertrou wen heeft terug gewonnen. De heer Oud verklaarde verder, dat het mogelijk is, dat de stemmen winst van de P.S.P. is beïnvloed door de bekendmaking van de re gering betreffende de uitzending van troepen naar Nederlands Nieuw-Guinea, doch hij meende, dat dit niet van doorslaggevende betekenis is geweest. Tegen middernacht verklaarde de K.V.P.-fractievoorzitter dr De (Bij bovenstaande berekening zijn de stemmen, uitgebracht op de Prot. Chr. groep in Noord-Bra bant en de samenw. Chr. groepe ringen in Limburg verdeeld over de partijen A.R.. C.H.U.. S.G.P. en G.P.V. in dezelfde verhouding als de verkregen stemmen in 1959). Gekozen zijn van de Partij van dc Arbeid: M. J. van Poelje, Vlissingen; drs. Th. J. Westerhout, Middel burg; J. L. Lukaart, Goes; Jhr. mr. T. A. J. W. Schorer, Middel burg; P. J. Bom, Kortgene (Co- lijnsplaat); S. W. Henry, Terneu zen; E. J. van den Broecke, geb. de Man, Aardenburg: mr. K. A. Keuning, Zierikzee; J. S. Vis- scher, Goes; A. J. Berenpas, Mid delburg; C. Hoek, Goes; J. Sten- vert, Terneuzen, en P. A. Roels, St Maartensdijk. Van de Katholieke Volkspartij A. J. J. M. Mes, Heinkens- zand; J. M. A. C. van Dongen, Aardenburg; P. V. M. Vercaute- ren, Nieuw-Namen; J. F. van de Voorde, Sluiskil; P. H. M. Adriaansens, Middelburg; F. M. Berbers, Terneuzen; C. Verdonk, Lewedorp; E. J. van Ruymbeke, Nieuw-Namen; C. van Bellegem, Aardenburg en A. L. van Gees- bergen, Zierikzee. Van de Christelijk Historische Unie: C. F. v. d. Peijl, Kloetinge; A. J. Kaland, Middelburg; A. Koster, Zaamslag; W. Sanderse, Vlissingen; II. IJssel, Zierikzee en P. W. C. v. Westen, Oud-Vos- semeer. Van de Anti-Revolutionaire Partij: J. van den Bos, St. Anna- land; J. Hommes, Nieuwdorp; P. Meliefste, Middelburg; A. A. van Eeten, Nieuwerkerk en P. van Hoeve, Axel. Van de Staalkundig Gerefor meerde Partij: D. Kodde, Zoute- lande; C. Boender, Tholen; H. Flikweert, Duiveland en G. A. A. Adelaar, Meliskerke. Van de Volkspartij voor Vrij heid en Democratie: J. F. G. Schlingemann, Goes; W. Koster, Axel en C. A. Kammeraad, Mid delburg. Om de resterende plaats loten de heren B. A. Hesselink, Middelburg en H. J. van de Zan- de, Nieuwerkerk. geren dan blijkt, dat de partij die Kort aan een A.N.P.-verslaggever drie jaar als beschermheilige van het kabinet-De Quay is opgetre den, de V.V.D., is achteruit ge gaan. Daarentegen hebben de an dere regeringspartijen, die het kabinet met enige reserve bena derd hebben, zich vrijwel weten te handhaven. Volgens de heer Suurhoff bete kent daarom de uitslag van deze verkiezingen een duidelijke af keuring van het beleid van het kabinet-De Quay. Tegenover de afbrokkeling van de regerings partijen heeft de P.v.d.A. slechts een geringe winst geboekt. De heer Suurhoff gaf als zijn me ning te kennen, dat de winst van de P.v.d.A. veel groter had kun nen zijn als de P.S.P. niet aan deze verkiezingen had deel geno men. Naar zijn mening „betekent daarom de winst van de P.S.P. helaas een verzwakking van de oppositie". De voorzitter van de P.S.P.. de heer P. A. Burggraaf, sprak tegen elf uur van een stembus overwinning van zijn partij. Hij zeide verheugd te zijn over „de slag die is toegebracht aan de V.V.D." Hij neemde dit een ge zond verschijnsel. De heer Burg- te Amsterdam, dat het duidelijk is, dat de confessionele partijen zich gehandhaafd hebben, waar bij hij de ..goede beurt" van de K.V.P. verheugend noemde. „Na twee en een half jaar oppositie heeft de P.v.d.A. de kans gehad om haar positie te herstellen., 'n kans die ze bepaald niet heeft verwezenlijkt", aldus dr De Kort. Volgens hem stond het om 12 uur reeds vast, dat de K.V.P. zich als grootste partij zou handhaven. De K.V.P.-fractievoorzitter vond het wel merkwaardig, dat de grootste tegenpartner van de K.V.P. niet versterkt uit de strijd is gekomen. „Terwijl de P.v.d.A. meent een oppositie te moeten voeren, die bepaald geen con structief accent gehad heeft, heeft ze een goed deel van haar eigen kiezers verloren en zijn de ze juist meer naar links gedre ven". aldus dr De Kort. Daarmee verklaarde hij ook de winst van de P.S.P., hetgeen volgens hem eveneens te danken was aan het „algemene verlangen naar ontwa pening, dat in ons land een min der gezond karakter gaat verto nen". Over het verlies van de V.V.D zei dr De Kort, dat dit niet te ver wonderen viel, gezien de enorme prestaties van vorige jaren, waar de P.S.P., hetgeen, volgens hem, niet kon uitblijven. Tevens is daarmee volgens dr De Kort dui delijk geworden, dat het beleid van het kabinet-De Quay een dui delijk Christelijk-sociaal karakter draagt. Dr De Kort besloot zijn com mentaar met een opmerking over het Nieuw-Guineabeleid, dat vol gens hem door de P.v.d.A. tot de inzet van deze verkiezingen is ge maakt. „Duidelijk is gebleken, dat het Katholieke Nederlandse volksdeel zich bij het gevoerde beleid van onze regering inzake Nederlands Nieuw-Guinea tevre den en gerust voelt", aldus dr De Kort. Dr W. P. Berghuis, voorzitter van de Anti-Revolutionaire Par tij. had te middernacht, toen hij uit Rotterdam in het Amsterdam se R.A.I.-gebouw arriveerde, nog geen duidelijk beeld van de ver kiezingsuitslag. Enkele dingen achtte hij echter wel duidelijk. In de eerste plaats de opzienbare stemmenwinst van de P.S.P.. het geen hij een opvallend verschijn sel in onze nationale politiek noemde, en voorts de teruggang van de V.V.D. Het was de lieer Berghuis nog niet duidelijk, of de DE STEMBILJETTEN VOOR HET KOMENDE REFERENDUM Als het Franse volk op 8 april deelneemt aan het door president De Gaulle aangekondigde refe rendum zal het gebruik inaken Van deze biljetten om zijn me ning te uiten over de toekomst van Algerië. P.v.d.A. heeft verloren, of zich heeft gehandhaafd. Ten aanzien van de Christelijke partijen meende hij te hebben ge constateerd, dat ze vrijwel gelijk zijn gebleven. Overigens wilde de heer Berghuis geen politieke ge volgtrekkingen maken uit deze verkiezingen, aangezien hem nog onvoldoende gegevens bekend wa ren, Zo kon hij ook niet beoorde len in hoeverre de Nieuw-Guinea- politiek van do regering een rol van betekenis bij de stembusuit slag had gespeeld. Hij geloofde niet, dat de stemmenwinst van de P.S.P. is beïnvloed door de be kendmaking van de regering over het zenden van troepen naar Nw- Guinea. Veeleer gelooft hij, dat de bekende veroordeling van de atoombom bepaalde kiezers heeft aangetrokken. I 9 Vlj f

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1