Eric de Noorman De Gezworenen SPORTNIEUWS RADIO EN TELEVISIE VOETBAL Uitvoering „Der Messias" i BURGERLIJKE STAND LOOP DER BEVOLKING ADVERTENTIE Het GOEDE huis In de BETERE klasse Waar U het BESTE kunt eten Restaurant „MÖNOPOLE" Pappie waar komen de kinderfjes vardjan i'2s-— Daders van aanslag op woning van Malrawxl aangehouden In Parijs zijn zes jongelui aa ehouden, die hebben bekend .ngs een kneedbomaanslag woning van de minister vo ulturele Zaken, André Malrau hebben gepleegd. Door inslag werd een vierjarig meis ernstig aan de ogen gewor De aangehoudenen beker og verscheidene andere irgelijke aanslagen op hun gel reten te hebben. hatorium van G. H. Ha* In de Gereformeerde kerk joel vond vrijdagavond de 'jaai jkse uitvoering plaats van nr. gemengde zangveri A-S.A.F." De dirigent, de C. Brakman, heeit het zich' e keuze van het programma aald niet gemakkelijk gem, itgevoerd werd n.l. Handi Messias", het grote meesi -erk van de 18e eeuwse comj. ist, dat. zeldzaamheid in de mi ïekgescniedems, sinds zijn oti taan in 1742 (in 24 dagen! ooriopend repertoire heext gi ouden. Deze uitgebreide partitm erd onder Brakman's leii itgevoerd door het koor, de sten Corrie de Jager, soptraai; tciri Huizinga, au; Dick ong, tenor, en Aerde KuipeiJ as, en het orkest van de "i'et| euzense muziekschool, 'uld door enkele leden van otterüams Philhaimonisch oi est. De continuo-partij werd g( peeld door Jan Kijn, orgel. Het koor gaf ervan blyk, ele nummers nauwgezet inj tudeerd te hebben. Helaas is u™ ezetting van de diverse koorl temmen zo verschillend, dat een evenwichtig resultaat elijk is. De mannenstd-timi ijn naar verhouding sterk onder] ezet, een kwaal waaraan v< oren plegen te lijden, lanks heelt het niet zo lubliek kunnen genieten Vi ele fraaie gedeelten, waarmi A.S.A.F." een goede prestal eleverd heeft, slechts mogelij] loor vakkundige leiding en,grot oewijding. Het was.jammief, dal laast dè goede technische verzor ;ing van de koorgedeelten, spressiviteit nogal eens iets vensen overliet. Sommige sti en klonken wat hoekig en wi lig soepel, enkele waren ook angzaam met name het sli oor. Eigenlijk verrichtte oor zijn beste prestatie in nagistrale slotfuga op „Amen' lie voortreffelijk gere verd. Van de solisten beviel ons ninste de alt Adri Huizinga. Wi tunnen in onze kritiek op jptreden niet in details xredi langezien we, dank zij haar •inge stemkwantiteit, van cwaliteiten weinig konden gi vaar worden. De sopraan Con le Jager voldeed beter, zongsoi nige gedeelten zeer fraai, léiaiheerde helaas enige mali >e tenor Dick de Jong zong zij1 noeilijke partij met veel flair «er muzikaal! Soms schiet echnisch nog iets te kort op bi gebied van stembeheersing, max. mgetwijfeld kan hij zich ontwik] telen tot een aeer goede oral" iumzanger. De bas Aerde Kuiper heeft eei raai stemgeluid, dat hij tan een goede techniek en eel veloverwogen muzikale vooi Iraeht. Hij leverde in de divers iria's en recitatieven de fraais' olistische prestatie. Het was jammer, dat de c0' tinuo-partij door Jan Rijn op he orgel gespeeld moest worden. VV nemen aan, dat het onmogeüj is voor een evenement als een klavecimbel te laten kornet wat zowel ritmisch als wat I* treft de klinkende resultatei meer voldoening zou schenker Overigens liet de organist no; wel eens een steekje vallei waarvan de eventuele aanleidin dus niet duidelijk is, mede zien het uitstekende contact doe middel van spiegels tussen orf>" nist en dirigent. Het orkest van de Terneuzer' muziekschool heeft een Soel prestatie verricht met het beg leiden van dit omvangrijke' wen Uiteraard lukte niet alles mooi, maar het ensemble S' blijk van betrouwbaarheid e slagvaardigheid, terwijl ook solostukken goed tot hun r&- kwamen. Uiteraard betekende aanvulling van het orkest W vier Rotterdamse blazers aanzienlijke versterking, die J orkestrale glans aanzienlijk w hoogde. jj De heer Brakman tensio heeft het massale apparaat w koor, orkest en solisten rj vaardige en vaste hand In de direktie van het koof zijn manuaal doeltreffend, bU direktie van het orkest cc» zou iets meer aandacht t>esn. kunnen worden aan de PreC' ritmische attaque en een h® keurig getimede opmaat, K" onregelmatigheden in het oP waren het gevolg van dit nisehe mankement. Overigens echter verdient heer Brakman slechts lof v het feit dat en de wijze wa® hij dit muzikaal evenemént h doen plaats vinden. UITSLAGEN 24 EN 25 FEBR. (Betaald voetbal) EREDIVISIE VolendamAjax 4—0; MW— Villem U 1—0; GVAV—Feijen- 1_1; DvVS-ANAC 0—3; EnschedéFortuna '54 1-1; Spar- jVW 2o; napid Jcu.jjO 3. VoiewijckersBlauw Wit 3.' eerste divisie a ijeeuwarden't Gooi 00; DFC Helmond 4—0; Emdhoven—Go Ahead 0—0; Vitesse—KFC 11; zniardiaHaarlem 10; DHC /eendam 0—0; Fortuna VI.—SVV Ln gest.; AGOVV— Alkmaar 11 stormvogelsBW 01. EERSTE DIVISIE B cHS—VSV 4—1; Hermes DVS Limburgia 11; RBCHera- IctesO—2; WilhelminaBlinkwijk li—1- HVC—Knsch. Boys 1—2; FC—Be Quick 1—0; Excelsior EBOH 20; NOAD—Heeren- Iveen 0—0; HilversumWagen in- |g€Tl 12.. tweede divisie ïwartemeerRoda Sp. 0—2; NEC—Tubantia 21; KCHVe- 2—0; EDOOldenzaal 00; [Baronie—Longa 1—1; Helmon- -55—PEC 2—1; UVS—Graaf- ichap 10. (Amateurs) eerste klasse e -JSC—Alliance 2—2; Brabantia Tongelre afg.; MOC '17Roo- 'ijtödaai 3—0; Vlissingen—Boxtel 6-0. TWEEDE KLASSE B Uno AnimoDOSKO 10; Sarto—Rood Wit 1—1; Internos -Terneuzen 02; RACSteen bergen 1—4; HW '24Veerse [Boys 11. DERDE KLASSE D fiXFC—Axel 2—4; Goes—ODIO f 02- GrenswachtersVES '35 1 21; RCSZeelandia 3—0; Corn BoysMETO 41. VIERDE KLASSE H be wed. BoysClinge 13; Yer- ke—Koewacht 4—2; Oostburg -Steen 2—2; Breskens—Patrij- zen afg.; Luctor—Biervliet 8—1. BES. TWEEDE KLASSE B Axel 2—Hulst 2 afg.; Veerse B. '2—Roosendaal 2 2—0; Middel burg 3Vlissingen 3 10; Zee land Sport 2Goes 2 22. Zaterdagvoetbal 'HUID I VIERDE KLASSE A WN—nTern. Boys afg.; Mevo Nieuwdorp 13; Arnemuiden Spui 71DinteloordSmerdiek 2—1; ChrxslandiaAZVV 13. ONDERAFDELING ZEELAND EERSTE KLASSE SVD—Veere 14; Kapelle— Hoek 30; Yerseke 3Middel burg 5 0—2; Wolf aar isdijkVCK afg.; AZW 2—Bruse Boys 1—2. TWEEDE KLASSE B Driewegen—Beren afg.; Nieuw dorp 2—itiilandia 2 2b; Wemel- dinge 2Kats 27 Kats kam- pioen; Hoek 2—Kloetinge 2 afg.; Zaamslag—Heinkenszamd 20. DERDE KLASSE B Heinkenszand 2SVD 2 12; Spui 2Waarde 2 25; Beren - AZVV 3 1—6; Tern. Boys 2— Zaamslag 2 60. TWEEDE KLASSE B InternosTerneuzen 02 In een middelmatige wedstrijd »s het Terneuzen gelukt beide punten mee huiswaarts te ne men. Dit is wel meer dan zij had den verdiend, want gedurende de gehele tweede helft stonden de roodzwarten met de rug tegen de muur, doch ook nu bieek weer eens hoe fout de tactiek is om alles op één hein te laten spelen. Internos had zeker de overwin- ning in de zak gehad als zij Ter neuzen niet zo had ingedrukt en deze laatsten wisten met 'n paar goede uitvallen de strijd in nun voordeel te beslechten. In de eerste helft ging het spel goed op en neer en reeds in de 2e minuut loste Houeke, die Wis sel verving, een goed schot, dat echter op keurige wijze door de doelman werd gestopt. In 't vol- gend kwartier was voor beide zij den geen gevaar, totdat in de 17e minuut Meeusen een goede kans kreeg. De bal werd echter door v. d. Peijl overgenomen en deze schoot hoog over. Onmiddellijk hierna echter kreeg deze speler opnieuw een goede kans. Opzij van het doel staande schoof hij het leer voorbij de uitgelopen doelman, doch te zacht, zodat een der backs nog juist op tijd red ding wist te brengen. Een ver meldenswaardig feit deed zich in de 38e minuut voor toen de In- ternos-midvoor eindelijk ook eens een goed schot afgaf, doch met een prachtige save wist Doorns de bal weg te werken. Na de hervatting kreeg Inter nos op het gedeeltelijk bevroren en gedeeltelijk opgedooide terrein wind en sneeuw mee en viel ver woed aan. Zoals reeds gezegd, drongen zij echter zó ver op, dat de speelruimte te beperkt werd om succes te verkrijgen. Niette min kreeg de roodzwarte achter hoede het zwaar te verduren, doch zij gaf geen krimp. In de 10e minuut een uitval via Hou- cke, die een afgenieten pass gaf aan Meeusen en met een beheerst schot passeerde hij de doelman onhoudbaar (0—1). Internos vol-i hardde in de verkeerde tactiek en bleef maar met man en macht dé j Terneuzen-veste belegeren. Het was dan ook wel enkele keren erg benauwd voor Doorns en had den de gastheren een schutter in hun gelederen geteld, wellicht zou het anders zijn gelopen. Nu echter kwam hex succes aan de andere kant, hoewel we hierop to l ae 42e minuut moesten wach ten. Opnieuw een uitval vla Hou eke, die de bal goed naar 't mid den plaatste. Rechtsbuiten Leu- nis kwam naar binnen, glipte tussen back en doelman door en schoot de bal in het doel (0—2). Dit werd met nog 3 minuten te spelen ook de eindstand, want Internos zag in deze overblijven de minuten ook geen kans meer om de eer nog te redden. Een gelukKige overwinning van Terneuzen op een tactisch fout spelend Internos. HW '24Veerse Boys 11 Huist heeft zich gisteren tevre den moeten stellen met een ge lijk spel, hoewel de thuisclub meer verdiende. De blauw-gelen zijn het meest in de aanval ge weekt en de boys moesten vooral in de tweede helft alle zeilen bij- zetten om een gelijkspel te be houden. Daarbij werd een aan Hulst toêgekende strafschop door Voet in de handen van de kee per geschoten. Het waren de Veerse Boys die de leiding namen. Door even aar- zelen van de achterhoede met In- grijpen liep de linksbinnen der gasxen met de bal door de verde diging. Doelman Smit kwam uit zijn doel gelopen, maar kon niet voorkomen, dat de bal in het net werd geschoten (01). Hulst liet zich door deze achterstand niet ontmoedigen en bouweu diverse mooie aanvallen op, waarbij de keeper der Boys verscheidene malen aan de noodrem moest trekken door de bal corner te werken. Een der corners, die goed door Van Dorselaer werd gegeven, werd door W. van de Kerkhove tegen de lat gekopt. De thuisclub stichtte regelmatig ver warring in de verdediging der be zoekers. Bij een scrimmage in het doelgebied der Boys sloeg de stopper de bal met de hand weg en de schedsrechter kende Hxilst dan ook een strafschop toe. Deze werd door aanvoerder Voet geno men, doch door de doelverdediger der Boys gestopt. Door deze mee valler gesterkt vielen de Boys met mooie combinaties heviger aan. Een paar maal ontkwam het Hulster doel met veel geluk aan een doelpunt. In de 35e minuut kreeg Hulst eindelijk loon naar werken. Een uittrap van doelman Smit belandde bij midvoor W. v. d. Kerkhove, die de bal snel op bracht. Er volgde een pass naar P. de Block, die met een keihard schot van ongeveer 20 m afstand de keeper der gasten het nakij ken gaf (11). Met een sterkere thuisclub brak1 de rust aan. Na de theebehield Hulst het beste van het spel, doch de aan vallen strandden op de uitsteken de achterhoede der Boys. Ver schillende malen kon de keeper op het nippertje redding bren gen. Geheel HVV '24 trok ten aanval en drong de Boys op de eigen speelhelft terug. Nadat de paal en lat voor de Boys nog eni ge malen redding hadden ge bracht floot de uitstekend leiden de scheidsrechter Van Rie het einde. DERDE KLASSE D RKFCAxel 2i In een wedstrijd, waarin beide partijen veel last ondervonden van de straffe gure wind, die af en toe de nodige fijne sneeuw in het gelaat deed stuiven, heeft Axel de meeste doelpunten ge maakt. De bezoekers hadden het eerst ja. .v- V 1 10. Aangezien Eric en zjjn krij gers op elkaar aangewezen zijn, wil de Noorman zijn plan eerst aan hèn voorleggen. Zo zoeken zij vroeger dan gewoonlijk een rustig plekje een eindweegs van de weg vandaan waar Eric de oudsten bijeenroept. Kort en zakelijk zet hij de toe stand uiteen; vertelt van de moei lijkheden die hen waarschijnlijk aan de poort van Gezoriacum (Boulogne) wachten; de grote vraag, of ze zouden ze eenmaal de stad binnen zijn wel een schip kunnen krijgen, en zet hen dan zijn plan, om een boot van de Saksers te kapen, voor. De aarzeling der krijgsoudsten duurt niet lang, en Ketili, die voor hen spreekt zegt grijnzend: „Een betere grap zou ik niet weten te bedenken, heer. Het lijkt ons wel, om de dieven eens te bestelen en bovendien willen we graag eens 'n paar woordjes wisselen over het scherp van een zwaard met die Saksische slungels, die een paar van onze makkers gedood hebben." Zo wordt dus besloten. In de eerstvolgende handels plaats slaagt de Noorman er in zjj het niet zonder moeite - hun paarden te verkopen. De hande laar vertrouwt het maar half, maar het aantal van Erics krijgers doet hem wijselijk zijn mond 1 den. Lopend zetten ze de tocht1 tot zij uit het gezicht van de neder zetting zijn. Dan verlaten 2$ Romeinse heirbaan en volgen •BB rul zandpad, dat kronkelend in de richting van de kust voert...™. het windvoordeel, wat niet weg nam, dat de thuisclub het eerst de man aan het scorebord aan 't werk zette, door het eerste doel punt te scoren (10). Dit duur de niet zo heel 1 ang, want de jeugdige Tieleman maakte spoe dig gelijk (11).-Axel nam meer en meer bezit van het middenveld ZO IS DE STAND EREDIVISIE Feljenoofd 22 17 4 1 38 69—18 Blauw Wit 23 13 6 4 32 53—39 PSV 23 14 3 6 31 56—30 Ajax 23 13 4 6 30 61—35 Fortuna '54 23 11 4 8 26 48—34 NAC 23 10 5 8 25 41—33 MW 23 9 7 7 25 35—30 Volendam 23 11 3 9 25 50—51 Willem II 23 10 4 9 24 41—33 GVAV 23 8 8 7 24 41—43 DOS 23 6 8 9 20 39—47 ADO 2-3 6 7 10 19 41—47 Sparta 23 7 5 11 19 32—46 Volewijck. 23 6 4 13 16 37—65 DWS-A 23 3 10 10 16 21—44 Rapid JC 23 5 5 13 15 26—53 VW 23 4 6 13 14 21-43 Enschede 22 5 3 14 13 2849 ZUID I TWEEDE KLASSE B Rood Wit 16 14 2 0 30 54—15 Veerse Boys 17 10 4 3 24 37—24 Terneuzen 16 10 2 4 22 50—20 Steenbergen 15 8 2 5 18 43—36 Uno Animo 17 7 4 6 18 28—30 Middelburg 16 6 5 5 17 32—30 Hontenisse 15 5 5 6 15 19—20 Sarto 16 5 2 9 12 22—30 HW '24 17 4 4 9 12 26—37 Internos 15 4 3 8 11 31—30 RAC 16 3 1 12 7 18—44 DOSKO 16 3 0 13 6 11—54 DERDE KLASSE D Zeeland Sp. 15 13 0 2 26 46—17 RCS 15 8 2 5 18 36—31 METO 15 8 2 5 18 35—33 Axel 14 6 5 3 17 33—27 BSC 14 8 1 5 17 33—27 VES '35 16 6 4 6 16 30—26 ODIO 16 6 4 6 16 3432 Zeelandia 16 6 3 7 15 29—28 Goes 15 4 4 7 12 33—33 Grensw. 16 4 3 9 11 28—47 RKFC 16 3 3 10 9 32—52 Corn Boys 16 4 1 11 9 23-47 VIERDE KLASSE H Luctor 16 12 2 2 26 56—26 Yerseke 14 8 3 3 19 52-40 Koewacht 14 8 2 4 18 30—23 Breakens 11 6 2 3 14 34—24 Clinge 15 5 4 6 14 32—34 Biervliet 14 5 3 6 13 37—41 Steen 14 6 1 7 13 30-42 Lewed. B. 14 5 2 7 12 33—30 Oostburg 15 1 7 8 9 20—45 Patrijzen 16 3 1 12 7 2948 DINSDAG 27 FEBRUARI HILVERSUM I: 7.00 Nws.; 7.15 Harprecital; 7.30 Voor de jeugd; 7.45 Morgengebed en overweging; 8.00 Nws.; 8.18 Lichte gram.; 8.50 Voor de vrouw; 9.35 Waterst.; 9.40 Schoolradio; 10.00 Voor de kleu ters; 10.15 Lichtbaken, lezing; 10.25 Paris et ses vedettes; 10.50 Pianomuz. met ritmische bege leiding; 11.00 Voor de vrouw; 11.30 Lichte gram.; 11.50 Vol- aanvooruit, lez.; 12.00 Mid dagklok; 12.04 Als de dag van gisteren, klankb.12.30 Meded. t.b.v. land- en tuirib.; 12.33 Lich te gram.; 12.50 Act.; 13.00 Nws.; 13.15 Platennws.; 13.35 Lichte ork. muz. en zangsol.; 14.05 Cantate Domino; 14.35 Voor de plattelandsvr.14.45 Tierelan tijnen. gevar. progr.; 16.00 Voor de zieken; 16.30 Ziekenlof; 17.00 Voor de jeugd; 17.40 Beursbe richten; 17.45 Regeringsuitz. 18.00 Europese kampioensch. kunstrijden op de schaats; 18.05 Intern, volksliedjes; 18.20 Poli tieke lezing; 18.30 Radio-volks universiteit; 19.00 Nws.; 19.10 Act.; 19.25 Omroep-ork-, -koor en zangsol.; 20.20 Muz., modern en klas., muz. lezing; 20.50 Viool en piano; 21.20 Limburgs sym- fonie-ork. en sol.; 21.55 De halve maan(d), licht progr.; 22.15 22.25 Boekbespr.; 22.30 Nws.; 22.40 Lichte gram.; 23.10 Orkestmuz.; 23.55—24.00 Nws. HILVERSUM II: 7.00 Nws.; 7.10 Ochtendgymnastiek; 7.20 Lichte gram.; 7.50 Dagopening; 8.00 Nws.; 8.15 Lichte gram.; 9.00 Gymn. voor dc vrouw; 9.10 De groenteman; 9.15 Kamer- ork.oude muz.; 9.40 Morgen wijding; 10.00 Lichte gram.; 10.50' Voor de kleuters; 11.00 Voor de zieken; 12.00 Ham mondorgelspel; 12.20 Regerings uitz.: voor de landbouw; 12.30 Meded. ten behoeve van land- en tuinbouw; 12.33 Dansork. en zangsol.; 13.00 Nws.; 13.15 Me dedelingen en gram.; 13.25 Beursber.13.30 Promenade- ork. en zangsol.: Weense ope- rettemuz.14.00 Kamermuz. 14.40 Schoolradio; 15.00 Met naald en schaar; 15.30 Piano recital 16.00 Ernst en humor, mijmeringen; 16.15 Koorzang; 16.30 Voor de jeugd; 17.30 Ama- teursprogr.17.55 New York calling; 18.00 Nws.; 18.15 Event, actueel; 18.20 Pianospel; 18.30 Lichte muz.; 19.00 Voor de kleu ters; 19.05 Paris vous parle; 19.10 Inleiding tot muziekbegrip; 19.25 Viool en piano; 20 00 Nws.; 20.05 Gastenavond; 22.00 Gitaar duo; 22.30 Nws. en meded.; 22.40 Act.; 23.00 Moderne muz.; 23.55 24.00 Nws. BRUSSEL (VI.): 12.00 Nws.; 12.02 Lichte gram.; 12.30 Weer- ber.12.35 Liedjes; 12.50 Beurs ber.; 13.00 Nws.; 13.15 Kamer muz.; 14.00 Schoolradio; 15.45 Amusementsmuz.; 16.00 Beurs ber.; 16.06 Duitse les; 16.21 Vlaamse kamermuz.17.00 Nws.; 17.15 Lich-e gram.; 17.40 Boekbespr.; 17.50 Voor de jeugd; 18.20 Voor de soldaten; 18.50 Sportkroniek; 19.00 Nws.; 19.40 Gram.; 19.50 Syndicale Opera- en Bel Canto-Gala; 21.15 kroniek; 20.00 Internationale Jazzmuz.; 22.00 Nws.; 22.15 Lichte gram.; 22.55—23.00 Nws. Televisieprogramma's NED. TV20.00 Journaal; 20.20 Zendtijd poli-ieke partijen: P.v.d.A.; 20.30 Nat. finale Euro- Visie Songfestival 1962; 21.15— 22.50 Speelfilm. VLAAMS BELG. TV: 191)0 De Katholieke gedachte en actie (Het Davidsfondsj; 19.30 Voor de jeugd; 20.20 Nws., sportuitsl. en weerber.; 20.30 Schatten op zolder, docum. progr.; 21.15 Speelfilm; 22.^ Nws. waardoor zij de strijd volkomen beheerste. Kanthalf J. Dielèman loste een ver schot en met de steun van de wind ging de bal in de RKFC-touwen (12). Nog vóór de rust aanbrak, had Axel de stand op 1;3 gebracht door een goed ingeschoten bal van Adrie Scheele. In de tweede helft leek het er op- of Axel het zwaar te verduren zou krijgen. Het Axelse doel kwam wel meer in gevaar, doch juist in deze periode was Axels doelman Verpoorte in een vorm die boven het gewone uitging en menig schot heeft hij gekeerd, dat best een doelpunt had kun nen zijn. De aanvallen van Axel waren ook niet van gevaar ont bloot en toen er 20 minuten ver streken waren vergrootte v. d. Berge de voorsprong tot 14 toen hij de bal uit een vrije trap ontving en ineens inschoot. Pas enkele minuten voor het eindsig naal zag RKFC kans de achter stand te verkleinen (24). Corn BoysMETO 41 Corn Boys heeft na een zeer goed gespeelde wedstrijd een ver diende 41 overwinning behaald op METO. De thuisclub toog di rect ten aanval, maar de eerste opgelegde kans kreeg METO, toen zij in de 15e minuut een srafschop mocht nemen. Op fraaie wijze wist doelman Donze het schot van de METO-midvoor te keren. Dit bleek een extra sti mulans voor de thuisclub, die met goed opgezette aanvallen het doel der gasten belaagde. In de 25e en 28e minuut werden er door G. van dc Berge bressen tn de METO-verdediging geslagen (2O), met welke stand werd ge rust. Na de thee moest Corn Boys aanvankelijk 'het accent op de verdediging leggen. Na 'n kwar tier kon echter Jos. v. d. Berge de score opvoeren tot 3—0 en toen 5 minuten later G. van de Berge de hattrick verrichtte (40), was de Sasse zege veilig. Eerst kort voor het einde kon METO de eer redden middels een door stopp>er Willemsen be nutte strafschop (41). GoesODIO 02 Gedurende de gehele wedstrijd had ODIO technisch enig over wicht. Na 9 minuten maakte de linksbinnen van ODIO Ver- braeken 't eerste doelp-unt (01), met welke stand de rust in ging. In de 30e minuut van de twee de helft bezegelde de linksbinnen der gasten Melsen de overwin ning toen de doelman van Goes, Zwartepoorte, voor diens schot moest zwichten (0—2). RCSZeelandia 30 Na 20 minuten spélens schoot linksbinnen Van Overbeeke de bal langs doelman Blondeel (1-0). Twee minuten later deed midvoor Van den Dries hetzelfde. Met de stand 2—0 ging de rust in. In de tweede helft duurde het 35 minuten eer in de stand een wijziging kwam, toen rech shalf Van Eenennaam een aan RCS toegekende strafschop benutte, daarmede de eindstand op 30 brengend. VIERDE KLASSE H LuctorBiervliet 31 Het is een waar schuttersfes- tijn van de thuisclub geworden, dat zich speciaal in de tweede helft afspeelde, want bij de stand bij de rust kon nog alles gebeu ren (21). In de eerste vijf minuten over rompelde Luctor haarbezoekers met liefst twee doelpunten, doch vóór het rustsignaal had Bier vliet de achterstand op 2T ge bracht. De tweede helft van deze wed strijd was een ware doelpunten- regen voor de thuisclub, want zij scoorde niet minder dan zes doelpunten, door linksbinnen W. Debbout, B. Vermeulen 2x), Lous, A. Debbout en A. Vermeu len. De eindstand was 81 voor de gastheren. Lowed. BoysClinge 13 Het is een verdiende overwin ning van de bezoekers geworden. Reeds in de tweede minuut van de wedstrijd plaatste Hoefnagels van Clinge de bal in het net der Boys, 5 minuten later gevolgd door een doelpunt van Van Bun der (02). Na 20 minuten plaat ste Piet Raas een tegenpunt (12), dat later het enige doel punt der Boys zou blijken te zijn. Vlak voor het rustsignaal maak te Hoefnagels nogmaals eén doelpunt (1—3). Daar er na de hervatting gèen enkel doelpunt meer te nptéren viel, was de ruststand tevens., cie eindstand. YersekeKoewacht 42 Na het beginsein nam Koe wacht spoedig de leiding door een schot van haar midvoor Riet- jens, waarop in de 20e minuut zijn collega van Yerseke De Wee de stand vereffende (1—1), doch nog voor de rust inging had Riet- jetis de voorsprong weer herno men (1—2). In de tweede helft bracht rechtsbinnen Christiaansen de balans weer in evenwicht (22), waarop in de slotfase Ridderhof tweemaal achtereen doel trof en alzo de kamp in een 42 over winning van de thuisclub eindig de. VOETBAL IN BELG IE De uitslagen vam de zondag voor de Belgische competitie ge speelde wedstrijden luiden; Antwerp FCFC Diest 22; Eendr. Aalst—OC Charleroi 02; FC LuikDaring CB 0—0; Un. St Gillis—St Truiden 2-M); FC BruggeBeerschot 10; Ander- lechtStandard CL 20; Lierse SKLa Gantoise 21; Water scheiCS Brugge 20. Anderlecht leidt met 43 pun ten uit 24 wedstrijden vóór Stan dard CL met 31 uit 23 en Ant werp FC met 30 uit 24. Zestien Indonesische voetballers gearresteerd De politie heeft zestien Indo nesische voetballers gearresteerd die in een trainingskamp waren ter voorbereiding voor de Azia tische Spelen, die in augustus a.s. in Djakarta worden gehouden. I De top-voetballers worden ervan beschuldigd dat zij - tegen ruime betaling - opzettelijk wedstrijden hebben verloren. Ook twee scheidsrechters en een vijftal Chinese zakenlieden zijn gearresteerd. De watersnoodramp in Noordwest-Duitsland Het aantal doden tengevolge van de watersnoodramp in N.W. Duitsland is vrijdag tot 303 ge stegen, waarvan 269 in Ham burg. Inmiddels is de autoweg van Hamburg naar Hannover en Bremen een belangrijke scha kel in het verkeer tussen Noord en Zuid-Duitsland -weer voor het verkeer opengesteld. terneuzen. Geboorten. 15 fèbr. Cornelia, d. van Willem Willemsen en Antje Geensen (won. te Axel) 16 febr. Bernardus Johannes, z. van André C. Murjjn en Ida Th. G. Blaak man (Iepenlaan 46). Cornelia, d. van Francois J. Van Uytvanck en Anna P. Dees (won. te Vilvoorde). 17 febr. Lucas Johannes, z. van Willem Stuulen en Carolina J. van Hassel (Stijn. Streuvelsstraat 15). Petrus Henricus Maria, z. van Eduardus C. De Bock en Celina G. Valcke (Irenestr. 20). 18 febr. Ed- mond Johannes, z. van Johannes P. P. van den Braak en Edith M. Lootens (won. te Axel). Rudi Ge rard Maria, z. van Alfons A. Mar tens en Mathilda A. R. van Nieu- lande (won. te Koewacht.) 19 febr. Willem Pieter, z. van Pieter C. de Ridder en Anna C. Bruinooge (won. te Axel). Huw.-voltrekkinge-n. 20 febr. Her-, manus B. Woltering (van Arn hem), 25 j. en Henriëtte J. Drijver, 20 j. 21 febr. Johannes E. Van- hjjfte (van Westdorpe), 24 j. en Julia L. E. Duurinck, 22 j. 22 febr. Pieter C. Herrebout (van Rotter- dam-Pernis), 21 j. en Cornelia M. Jansen, 18 j. Overlijden. 16 febr. Jacoba de Bokx, 70 j., geh. gew. met Pieter Dieleman. 17 febr. Jan Chr. Olie- bek, 55 j., echtg. van Catharina P. van de Velde (won. te Axel). 18 febr. Helena Jansen, 72 j., ongeh. TERNEUZEN. In de afgelopen week hebben zich in deze gemeente gevestigd: K. Veldman, Frans Halslaan 9, van Rheden; J. H. Witmans, He rengracht 8, van Gilze; A. Heijn, Icpenlaan 142, van Rheden (De S'.eeg); J. J. Vinke, Lindenlaan 26, van Dordt; L. Roose, Dahlia straat 5, van Zaamslag. Vertrokken: C. L. A. Marvin, O. Bolwerk 6, naar Brussel; R. Lujjcks, Kanaalweg 12, naar Lich tenvoorde; R. Staalde Jonge, Goudenregens.r. 18, naar Assen. Ambonezen wachten nog steeds op beslissing van Indonesische autoriteiten Nog steeds hebben de Ambo nezen in Delfzijl en in het woon oord „Golflinks" bij Arnhenl geen zekerheid dat zij met het Italiaanse schip „Fair Sea" naar Indonesië kunnen vertrekken. Heden vertrekt dit schip uit Cuxhaven. Het zal onder meer via Genua naar Indonesië en Australië varen, Dc leider van de groep in Delfzijl, de heer Tauran, ver mijdt contacten met de buiten wereld. Hij vreest dat opmer kingen van zijn kant verkeerd kunnen worden uitgelegd. „Er mag niets komen tussen ons en oïis gro-e beiang", zo deelt hij herhaaldelijk mede. In het woonoord „Golflinks" bij Arnhem is rne.s te merken van ongerustheid. De Ambo nezen nemen het, uiterlijk al thans, zeer rustig op. Zoals bekend zijn er enige moeilijkheden rond het afgeven van verblijfsvergunningen voor de Ambonezen in Indonesië. Hierover worde in Indonesië be slist. De contac.en van de Am bonezen met de Indonesische autori-eiten lopen via de Indo nesische ambassade in Brussel. De Dominicaanse republiek De Raad van State van de Do minicaanse republiek, die thans aldaar het s.aatsgezag in han den heeft, heeft zes Dominica nen, op grond van de bepalingen van de noodtoestand, verbannen. Het is de bedoeling dat de zes, onder wie een professor in de geneeskunde, naar Parijs zullen gaan. Vrijdag j.l. werden in de hoofd stad San Domingo gestencilde pamfletten verspreid, waarin een aanval werd gedaan op het beleid van de Raad van State. In de door „het centrale comité van de socialistische volkspartij" onder tekende geschriften wordt de vrij lating van de politieke gevange nen geëist. Ondertrouwd. JAAP MIERAS en INEKE DEIJ hebben de eer mede na mens wederzijdse Ouders; kennis te geven van hun. voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op woensdag: 14 maart a.s. des namid dags 15.15 uur te Hoek. Goes, Joost de Moorstr. 13 Hoek, Langestraat 37. 22 februari 1962. Receptie van 5.306.30 nor in cafetaria „De Instuif". Toekomstig adres: Langestraat 37. Algemene Kennisgeving Heden is tot onze droef heid, na een geduldig ge dragen ziekte, ontslapen mijn geliefde Vrouw en onze lieve en zorgzame Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Zuster, Behuwdzuster en Tante ELIZAEETH CATH. HAMELINK, geb. De Doelder, in de ouderdom van 71 jaar. Ps. 73 13 berijmd. Terneuzen: M. HAMELINK Axel: W. J. DEN BEER HAMELINK A. DEN BEE3R COR Vlissingen: ELIZ. FAAS— HAMELENK P. C. FAAS FRANCIEN ELLY Fam. DE DOELDER Fam. HAMELJNK Terneuzen, 25 febr. 1962 Donze-Visserstraat 58 De teraardebestelling zal plaats hebben op woens dag 28 februari a-s„ des namiddags te 2.30 nor. TERNEUZEN TELEFOON 2482 De grote YVES MONTAND en de kleine YVES i.in een ontroerende, Franse speelfilm van regisseur Luis Saslavsky. Een belangrijk pro bleem op openhartige wijze aangepakt: Voor lichting aan jonge kinderen. Meimaand in Parijs. Op de hoeken van de stra ten worden, traditiegetrouw, lelietjes van dalen verkocht. De mannen gaan naar de voetbalwed strijd, de vrouwenbrengen een meikind ter wereld. En de Franse jongetjes zijn net zo nieuwsgierig als alle jongetjes, overal ter wereld. De afdeling Oost Zeeuws-Vlaanderen Nvan de Ned. Ver. voor Sexuele Her vorming biedt u op 5 MAART aj. een filmavond aan, waar deze plezie rige en vaak ook ontroerende film vertoond zal worden. VZaal: Jeugdgebouw „De Schakel" te TERNEUZEN. Aanvang 8 uur. Toegang boven IS jaar. Toegangsprijs 1,25. S Kaarten verkrijgbaar: F. L. DIELEMAN, Lange Kerkstraat 34, Terneuzen K. J. WILLEMSEN, W. Kloosstraat 21, Terneuzen Ha. g. van driel, Lindelaan 3, Ternexizen R. H. DE RIDDER, Kanaalkade 92, Axel. en indien voorradig voor de aanvang van de voorstelling aan de zaal. NEDERLANDSE VERENIGING VOOK SEXUELE HERVORMING Afd. Oost Zeeuws-Vlaanderen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 3