KOFFIE BREIEN NOVITA WOL ÉÉN GOED ADRES VOOR EEN GOEDE VERSLOOT RIBBENS EDELBOUILLON SHAMPOO Sgouprepen WSfff&JZï WASMACHINE CENTRIFUGE l CORSETRY H P Oliën en Vetten °/o KORTING GRATIS GRATIS kassabon voor 10°/o korting. .Ook bij de weekreclames. Westelijk Wie goed kijkt, kiest VéGé-artikelen! PUDDING voor ADR! VAN WIJCK Wij saan met vakantie Modevakschool „ENSA1D" Ploegwedstrijd ZomeravondvoBtbal VANDENBRUELE 1 HARPE-PIETERS fies puddingsaus 32 ct - 12 geldzegels chocoladekorrels 1© °/o KORTING suikerruifjes zachte caramels Bij 250 gram 2 zakjes Elk 3e kussentje Elk 3e pakje voor 11fr. A. J. v. DIXHOORN vana! f 149,- Schrijf* Douwe Egberts Kleine Advertenties VANDESANDE GERRIT DE JONGE Zn UK* Véél Geldzegels speculaas 500 grams pak J-GOHct nu 75 ct 15 geldzegels bij elk pak 7~7~ VéGé-Goudmerkkoffie SC HOO zak van 250 gram melk 85 ct - 34 geldzegels kippesoep zakje 55 ct - 22 geldzeg.els een heerlijk koekje 250 gr. 59 ct 12 geldzegels melk- chocolade- mocca 1 50 gr. 49 ct-10 geldzegelsj EXTRA DEZE WEEK 8 chocolade-repen 98 ct GRATIS FLES LIMONADE bij 1 L. kruik frambozen bessenwijn j nieuwe oogst 295 ct -T ot 50 Oploskofiie gr VOOT 50 een* het Snoepje van de Week voor slechts 15 ct. bij elke f 4,- con boodschappen. Yan oQ ct Yon 30 ct. Schuimende weldaad! De Gruyter's haarsterkende shampoo, in handige plastic kussentjes. Kies uit heldere,ei-of lanoline-shampoo. Elk 3e kussen tje deze week gratis. Kies de kraakverse koffiemelange die U het lekkerst vindt en pro fiteer deze week meteen van 50 ct. voordeel op 5 zware Goudrepen. Beroemd - fijne melk-, puur- of melk/mokka-chocolade! 30 cent Uw voordeel! En dat op 'n toetje waar iedereen nog wat dichter voor can tafel schuift. Volle smaken: vanille, mokka, frambozen, citroen en room, In 'n wip verrukkelijk krachtige edelbouillon klaar om van te ge nieten I Ook ideaal als basis voor Uw lekkere eigengemaakte soep. «'1^' NU GAAN IS OP TIJD KLAAR. HEEFT VOLOP I MODE-COIFFURES ZUIDLANDSTRAAT 30 Telefoon 2533 VEROORDELIN IN OOST-DUITSL Het Oostduitse hoogg hof heeft woensdag een een vrouw tot twaalf jaai arbeid veroordeeld wege ven jagen" en werkzar voor Westelijke spion sten. Op dezelfde gror nog een man veroord twaalf jaar en een vr anderhalf jaar dwangai Zoals bekend, wordt drukking „slaven jagen Duitsland gebruikt voor zetten \an Oostduitsers wijken naar het Westen Prijsstijging vo gouden munten West-Duitslai Volgens financiële- ki Frankfort stijgt in verl de Eerlijnse crisis de gouden munten in W< land. Deze kringen dee dat 20-Markstukken. di afgelopen weekeinde v DM gekocht konden dinsdag in prijs stegen DM en woensdag tot 7: baargoud-prijzen zijn i gen. Voor een staat var de prijs woensdag 4910 dinsdag 49z0 DM. Geen Oostdui ivierschepen t West-Duitsla Tn rivierschecpvaartl Rühnen, aan de gre Oost- en West-Duitsl; zegd, dat sinds zondag duitse schepen door land-kanaal tot Wcs1 zijn toegelaten. Dit kt voornaamste verbindi ter tussen West-Du Eerlijn. Stroom voor NVes luchtspoorweg ui De treinen van de V se luchtspoorweg ston dagmorgen tegen 11 ling stil. Kort na 12 uur wa weer stroom en reden weer. De Westberli; zegt vernomen te 1 ook in Oost-Berlijn uitgevallen was. Volgens een nader gvote delen van Oost termorgen getroffer storing in de elektri ziening. De stork slechts een half ui plaats was ook de w ning gestoord. Oostduitse auto's Oost-Berlijn niet Krachtens een nieu van het Oostduitse van Binnenlandse Z< ten woensdag geen auto's, behalve dan c tenlanders. Oost-Berl De doorgangsbewijz groene voor hoge f sen en een rode vooi man zijn niet mee va.n 21 t m 28 augustus. Keren kapsalon Farfumcric Nieuwstraa*. 2G, Tel. 2423. Voor opleiding Costumière, Coupeu e-Lerares en voor „eigen gebruik" kunnen zich weer leerlingen opgeven. Dag- en avondlessen. Aanvang der lessen 2i augustus. Opgave bij: Mej. M. A. VAN DAMliE, Lerares Coupeuse Tuinstraat 16 - Temeuzcn. Frankering bij abonnement Directeur-Hoofdredacteur I Redactie-adres: Noor Administratie-adres. Telefoon 4e to Gironummer 38150 •ne Westduitse ambas (c Washington Grewe STï'SpolSrWBsMiake bijeenkomst van hem Amerikaanse, fritse en leden van de ,.diP'or werkgroep" te Washingt. Grewe dat er een -zekere stelling" bestaat over de Hike reactie op de maat van de Communisten m Dit noemde Grewe een r meer om op te schieten j opstellen van de nota s I eenkomst van woensdag werkgroep was overigen S aan het Duitse vr Sp lange termijn dan jongste maatregelen van munisten. Hij wilde niets zeggen protestnota's die de Ve Staten, Groot-Brittann Frankrijk voorbereiden, nomen wordt dat de tek: iS opgesteld en ter goed naar de drie regeringen den. In NAVO-kringen te I vernomen dat er nog g turn is vastgesteld voor c Streek Oost Zeeuws-Vlaanderen. De ploegwedstnid van ci Z. L. M„ de L. J. G. en de A. N. A. B. zal plaats vin den morgen 17 augustus J961, cp het bedrijf van d - beer W. SCHEELE, Ka naaldijk. Terneuve.i. Aanvang 6 uur ti.m. Belangstellenden van - fe welkom. „ZUIDERSPORTPARK" "HEDENAVOND 16 AUG. Aanvang 18.45 uur P.Z.E.M.—SPADELLA en WDe grootste keuze heeft U bij: MJKSTRAAT 7-9 - TELEFOON 2056 - TERNEUZEN Prima RIJ VERDIENSTEN Over enkele weken begint de drukke periode van reclame folder versprei ding. Wij vragen overal actieve verspreiders (sters) Brieven bur. van dit blad. ONZICHTBAAR STOPPEN KOUSENREPARATIE Tcrneuzen, Noordstraat 45 Tel. 2546, Brouwerijstr. 4 BENOODïGDHEDEN Om u nóg beter in staat te stellen, de jfijne geur van Pickwick Thee te beschermen, brengt Douwe Egberts tijdelijk dit ge distingeerde trommeltje, waarin precies een doosje Pickwick theezakjes past. De afgepaste hoeveelheid van elk thee- :akje is voldoende voor 4 5 koppen heerlijke thee. Vraag nü uw winkelier naar het handige bewaartrommeltje. ....gevuld met Pickwick theezakjes, samen f 1.4S llllllllllllll!llllllllllllll!lllllillll|j!ll!!l]||||]|l|![||]||!I[|]|||||||j|]||]||]|t||||||||||||||||]|||||;|!|||||]||j||||j|||[|||]||j||||j||j||j||||][|][|]||j|j|| heeft een prima pasvorm en is door haar lange levensduur goedkoper dan andere merken, en is alleen verkrijg baar bij: NOC RDSTRAAT 28 TERNEUZEN Wilt U méér geld verdienen? KOOP DAN UW \t tv AH HANDELSONDERNEMING TERNEUZEN - Telefoon 2272 (01150) De zaak met een lOO-jarige ervaring Vertegenwoordiger voor de Landbouw: M. v. d. HAVE Bernardstraat 25 - Telefoon 988 - AXEL 1 1 "«"«mmiiEnHn yi TT DTTlMlVI'friM Boekhandel Van de Sande V \_J CiL Xlil v 1 t Uil N Noordsti-aat Tcrneuzen BOEKHANDEL Te koop: Goed onderhou den woning. Leeg te aan vaarden. Centrum Axel. Te bevr.Ds. J. Scharpslr. 18, Axel. verkrijgbaar bij: Oranjestraat 2, Telf. 01155-565, Axel Te koop wegens overcom pleet: 4 fauteuils tafel, lamp en boekenmolen. Adres te bevragen: Bureau van dit blad. op stroomgebrui(c met het triomferende koelkastmerk Frimatic Gepatenteerd koelsysteem Neemt weinig plaatsruimte in Aantrekkelijke prijzen door produktievanJOOOstuks p.dsg A Ook in zwart en kleuren

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 4